Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam

28 2,307 23
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 10:48

Báo cáo thực tập: Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Các công trình đầu xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một nước. Nó là điều kiện tiền đề cho việc phát triển kinh tế và thu hút các nguồn vốn đầu vào trong nước. Việt nam những năm qua do sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ, hoạt động đầu xây dựng cơ sơ hạ tầng đã đạt được một số thành tựu nhất định tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập đặc biệt là vấn đề thất thoát lãng phí, Một nguyên nhân không thể không kể đến đó là hoạt động quản dự án còn nhiều yếu kém, một số cán bộ bị biến chất, một số cán bộ không đủ chuyên môn… gây thất thoat lãng phí hàng chục tỷ đồng trong khi đất nước đang còn rất khó khăn.Chính vì do đó mà em chọn đề tài: “Quản tiến độ thực hiên dự án đầu xây dựng các doanh nghiệp đầu xây dựng tại Việt Nam” Đây là một đề tài rộng đòi hỏi phải có nhiều kiến thức thực tế và em chỉ đứng trên góc độ là người nghiên cứu để đánh giá vấn đề. Trên cơ sở nghiên cứu và phát triển luận chung về quản dự ánquản dự án xây dựng, sẽ áp dụng vào phân tích tình hình đầu xây dựng cơ sở hạ tầng Việt nam để làm rõ một số tồn tại và có một số kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện luận và nâng cao chất lượng quản đầu xây dựng Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của cô : TS.Nguyễn Thị Hồng Thắm đã giúp em có thêm sự hiểu biết hoàn chỉnh hơn để có thể hoàn thành bài đề án này. Nội dung đề tài gồm 2 chương:Chương 1: luận chung về dự ánquản tiến độ thực hiện dự án đầu Chương 2: Thực trạng và giải pháp quản tiến độ thực hiện dự án đầu xây dựng các doanh nghiệp đầu xây dựng Việt Nam 1Chương I: LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU QUẢN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯI. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁNQUẢN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ1. Tổng quan về dự án đầu tưDự án là một tập hợp các công tác , nhiệm vụ có liên quan với nhau , được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian , nguồn lực , ngân sách và chất lượng Dự án xây dựng thông thường gồm phần thuyết minh dự án và bản vẽ thiết kế cơ sở. Đây chính là các căn cứ để triển khai cho bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công sau này. Tổng mức đầu của dự án chính là giá trị đầu xây dựng của dự án. Không phải bất cứ công trình xây dựng vào cũng phải lập dự án. Các công trình thông thường được chia thành các loại như nhóm A, nhóm B, nhóm C .và các loại công trình này được phân chia căn cứ vào các mức giá trị đầu của công trình và theo loại công trình.+ ) Quản dự án Quản dự án là việc nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản các nguồn lực, để mang lại sự hoàn thành thành công các mục tiêu cụ thể của dự áncác mục đích đề ra. Những thách thức chính của quản dự án là để đạt được tất cả các mục tiêu cụ thể của dự áncác mục đích đề ra, dưới những sự thúc ép thực hiện dự án đúng hạn. Các mối thúc ép tiêu biểu là phạm vi, thời gian (đạt tiến độ yêu cầu) và ngân sách (chi phí trong vòng ngân sách).+) Lịch trình thực hiện một dự ánLà kế hoạch thực hiện dự án đã được lập thành một thời gian biểu hoạt động , lịch trình được xem như một sơ đồ chỉ rõ khi nào một hoặc một nhóm hoạt động sẽ bắt đầu hoặc kết thúc …Lập lịch trình của dự án quan trọng hơn nhiều so với hoạt động thường xuyên vì 2các dự án thiếu tính liên tục và thường gây ra các vấn đề phức tạp hơn trong việc điều phối công việc+) Tiến độ thực hiện dự ánLà quá trình vận hành của dự án , quá trình thực hiện dự án diễn ra nhanh hay chậm hiệu quả hay không được căn cứ vào việc thực hiện tiến độ của dự án , tiến độ của dự án được xem xét qua đại lượng thời gian. Đó là khoảng thời gian từ khi lập dự án đến khi đưa dự án vào hoạt động và hoàn thiện dự án …2. Quản tiến độ thực hiện dự án đầu +) Các kĩ thuật lập tiến độ dự án : 2.1. Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án 2.2 Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án 2.3. Lập, phê duyệt tiến độ của dự án 2.4 Xử bằng sơ đồ GANT (sơ đồ ngang) , CPM , PERT 2.5 Xác định được các công tác găng , thời gian dự trữ của các công tác không găng 2.6 Nguồn lực được điều hòa 2.7 Quan tâm đến tiến triển của dự án +) Các quá trình quản thời gian dự ánQuản thời gian dự án gồm những qui trình bảo đảm hoàn tất dự án đúng hạnNhững qui trình này gồm:1. Xác định các hoạt động.• Lịch biểu dự án bắt nguồn từ tài liệu khởi động dự áno Bản tuyên bố dự án có chứa ngày bắt đầu và kết thúc, cùng với thông tin vềngân sácho Tuyên bố phạm vi và cấu trúc phân việc ( Work Breakdown Structure _ 3WBS ) giúp xác định cần phải làm những gì• Xác định hoạt động đòi hỏi phát triển WBS chi tiết hơn cùng với những lời giảithích để hiểu được tất cả những việc cần làm, nhằm có được các ước lượng phù hợp với thực tế 2. Sắp thứ tự các hoạt động.• Xem xét các hoạt động và xác định quan hệ phụ thuộco Phụ thuộc bắt buộc: cố hữu do bản chất công việc.o Phụ thuộc xác định bởi nhóm dự án.o Phụ thuộc liên quan giữa các hoạt động bên trong dự án và bên ngoài dự án• Dùng Phương pháp CPM (Critical Path Method) để xác định các quan hệphụ thuộc3. Ước lượng thời gian cho mỗi hoạt động.• Ứoc lượng thời gian cho mỗi hoạt động, tùy theo hướng tiếp cận sẽ có các ứơclương khác nhau.o CPM : thời gian mỗi công việc là thời gian xác định, cho phép thực hiện đượccông việc đó.o PERT: tính thời gian mong muốn (kỳ vọng) của thời gian thuận lợi (lạc quan),thời gian không thuận lợi (bi quan) và thời gian trung bình thực hiện đượccông việc đó.• Lập Bảng phân tích CPM (PERT) và xác định đường tới hạn (biểu diễn bằng sơđồ GANTT) và xác định thời gian hoàn thành cả dự án.4. Phát triển lịch biểu.Tạo được Lịch biểu phù hợp.45. Điều khiển lịch biểu.• Kiểm tra lịch biểu so với thực tế• Sử dụng kế hoạch phòng hờ bất trắc• Không lập kế hoạch cho mọi người làm việc 100% khả năng vào mọi thời điểm• Tổ chức các buổi họp tiến độ với các bên liên quan, và• Thật rõ ràng, trung thật khi bàn về các vấn đề liên quan đến lịch biểu*) Phương pháp sơ đồ thanh ngang Là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn các hoạt động ( công việc ) của dự án trên trục tọa độ hai chiều trong đó trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện công việc , và trục tung biểu diễn trình tự tiến hành các hoạt động Ưu điểm : - Dễ xây dựng và làm cho người đọc dễ nhận biết công việc và thời gian thực hiện các công việc - Thấy rõ tổng thời gian thực hiện các công việc Nhược điểm : - Không thể hiện được mối quan hệ giữa các công việc ,không ghi rõ quy trình công nghệ , trong dự án có nhiều hoạt động thì điều này thể hiện rất rõ nét - Chỉ áp dụng cho những dự án quy mô nhỏ, không phức tạp *) Phương pháp CPM (Critical Path Method)Phương pháp CPM được thực hiện theo quy trình sau :1) Lập sơ đồ mạng2) Tính đường tới hạn3) Tính chi phí rút ngắn trên 1 tuần ( 1 đơn vị thời gian) cho mọi công việc của mạng4) Chọn công việc trên đường tới hạn với chi phí rút ngắn nhỏ nhất . Rút ngắn tối đa công việc này5) Kiểm tra để chắc chắn đường tới hạn rút ngắn vẫn là đường tới hạn . Nếu đường tới hạn vẫn là đường dài nhất qua mạng , trở lại bước 5 , nếu không tìm 5đường tới hạn mới và quay lại bước 5Ta xét thí dụ sau , ví dụ 1 công trình trong đó có 13 công việc được thực hiện trong bảng sau :Công việc Tg bình thườngTg rút ngắnCP bình thuòngCP rút ngắnCông việc trướcABCDEFGHIJKLM6101012429582103947811316361716200500450750150708001705603007209062021065050078016075900200600345750100650---------------------A,BBCCB, EB, E, C, FB, E, HA, B, DB, E, C, F, H, I, JC, GĐơn vị tính : Thời gian : tuần ; Chi phí : triệu đồngTg : thời gianCP : chi phíVới thí dụ trên các bước trong quy trình được thực hiện như sau+) Lập sơ đồ mạng :Phân hoạch các công việc theo từng mức và xác định các công việc phải làm ngay trước đó cho mỗi công việcCác công việc trong toàn bộ quá trình được phân hoạch theo từng nấc theo 6nguyên tắc : các công việc trong cùng một mức không có quan hệ trước sau với nhau và có công việc trước nằm một mức trướcTrong mỗi cột các công việc không có công việc có dấu (-----)Công việc trướcCông việc------ ---- ---A, BBCCB, EB, E, C, FB, E, HA, B, DB, E, C, F, H, I, JC, GABCDEFGHIJKLM+) Tính đường tới hạn Ta có bảng phân tích sau :Hoạt động Thời gian hoàn thành ES LS EF LF LS-ES--- ---- ---- ---- ---- ---- ----Trong đó : ES : (Earliest Start) = Thời gian sớm nhất của một công việc có thể bắt đầu EF (Earliest Finish) = Thời gian sớm nhất để một công việc có thể kết thúc 7 LS (Latest Start) = Thời gian muộn nhất để một công việc có thể bắt đầu LF (Latest Finish) = Thời gian muộn nhất để một công việc có thể kết thúc EF và LF được cho bởi công thức :EF = ES + thời gian hoàn thành LS = LF – thời gian hoàn thành Thời gian hoàn thành công trình = Max {EF của tất cả các công việc }Tổng chi phí = Tổng tất cả chi phí của mọi công việc Và : EF của công việc nấc 0 bằng 0 ES của một công việc = max { EF mọi công việc trước trực tiếp } LF của công việc cuối cùng = Thời gian hoàn thành công trình LF của một công việc trước trực tiếp = min { LS công việc đi sau } Vậy ta có :Hoạt động Thời gian hoàn thànhES LS EF LF LS-ES ABCC`(cv ảo)DEFGG`(cv ảo)HI6101001242905800010101010101414144104101017191421222161010102214121914192210101410222121232127294104007947878JKLM21039192222192722292321322528293232328074 Tg hoàn thành công trinh = 32 Tổng chi phí = 5380 Trong đó C` và G` la 2 công việc ảo + ) Chỉ ra đường tới hạn Đường tới hạn là đường nối những công việc tới hạn . Công việc tới hạn là công việc không cho phép trễ , vì trễ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của cả công trình . Như vậy ta có Công việc tới hạn là công việc mà LS –ES Theo ví dụ trên thì đường tới hạn là B – D – K+) Tính chi phí rút ngắn trên 1 đơn vị thời gian ( 1 tuần ) . Chi phí này được tính dựa trên : Chi phí rút ngắn / 1 tuần = (CPRN – CPBT)/(TGBT – TGRN) Trong đó : CPRN : chi phí rút ngắn CPBT : chi phí bình thường TGRN : thời gian rút ngắn TGBT : thời gian bình thường 9( giả sử chi phí rút ngắn là tuyến tính ) Công việc TGBT TGRN CPBT CPRN Chi phí rút ngắn đơn vị ABCDEFGHIJKLM6101012429582103947811316361716200500450750150708001705603007209062021065050078016075900200600345750100650(210 – 200) / (6 – 4) = 5 (650 – 500) / (10 – 7) = 50 (500 – 450) / (10 – 8) = 25 (780 – 750) / (12 – 11) = 30 (160 – 150) / (4 – 3) = 10 (75 – 70) / (2 – 1) = 5 (900 – 800) / (9 – 6) = 33.3 (200 – 170) / (5 – 3) = 15 (600 – 560) / (8 – 6) = 20 (345 – 300) / (2 – 1) = 45 (750 – 720) / (10 – 7) = 10 (100 – 90) / (3 – 1) = 5 (650 – 620) / (9 – 6) = 10 +) Chọn công việc trên đường tới hạn với chi phí rút ngắn nhỏ nhất Theo ví dụ trên ta có đường tới hạn là B – D –K Rút ngắn trên đường tới hạn : Công việc B rút ngắn 3 tuần Thời gian hoàn thành mới =7 và chi phí tăng = 50 x 3 = 150 Công việc D rút ngắn 1 tuần 10[...]... http://www.moc.gov.vn/Vietnam/Management/QualityProjects/ http://www.xaydung.gov.vn 27 MỤC LỤC Chương I: LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU QUẢN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU I TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁNQUẢN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU 1 Tổng quan về dự án đầu 2 Quản tiến độ thực hiện dự án đầu Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG... PHÁP QUẢN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM 1 Đặc điểm tình hình: 2 Tiến độ thực hiện dự án đầu xây dựng trong thời gian qua 3 Những tồn tại trong công tác quản tiến độ thực hiên các dự án đầu xây dựng của các doanh nghiệp đầu tại VIỆT NAM 3.1 Những tồn tại: 3.2 Phân tích nguyên nhân ... dụ cho một bài toán tính đường tới hạn để phục vụ cho việc tính toán nhằm rút ngắn thời gian , tiến độ thực hiện của dự án 13 Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM 1 Đặc điểm tình hình: Nền kinh tế nước ta vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu xây dựng các cơ sở hạ tầng phát triển... còn bị buông lỏng, chuyên môn của nhiều cán bộ còn kém Mặt khác quản tiến độ thực hiên dự án đầu xây dựng nằm trong quản dự án , và đóng vai trò rất quan trọng là một nghiệp vụ trong Quản dự án , một vấn đề rất rộng và phức tạp gồm nhiều nội dung khác nhau Trong giới hạn cho phép trên đây em đã trình bày được thuyết của dự án, quản dự án va thuyết quản tiến độ thực hiện các. .. Nhiều dự án dở dang phải tạm đình hoãn, các dự án quan trọng, cấp bách không có vốn để triển khai 2 Tiến độ thực hiện dự án đầu xây dựng trong thời gian qua Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, năm 2009 là năm hết sức khó khăn, trong đó lĩnh vực đầu xây dựng, nhất là các dự án xây dựng trọng điểm quốc gia trực tiếp chịu nhiều ảnh hưởng Tuy nhiên mức tăng trưởng của toàn ngành xây dựng. .. nhiệm quản các dự án lớn của ngành mình - Năng lực của một số ban điều hành dự án trong việc quản mặt phân giới giữa các tổ chức tham gia dự án còn hạn chế Một dự án quản đồng thời nhiều dự án thậm chí một đơn vị của ban quản dự án phải quan nhiều gói thàu của các dự án khác nhau, chưa thể hiện được vai trò của Giám đốc điều hành dự ánquản lý, điều phối các bộ phận khác nhau của dự án. .. quản mặt phân giới giữa các bên tham gia dự án một cách hiệu quả Có một số công cụ quản dự án có thể hỗ trợ phối hợp hoạt động của các tổ chức này như khung logic của dự án và WBS của dự án kết hợp với bảng phân công trách nhiệm quản nhưng chưa được sử dụng phổ biến - Chưa ứng dụng phổ biến các công cụ quản dự án tiên tiến vào việc quản thời gian và quản chi phí của dự án như: Sử dựng. .. nhưng ngành Xây dựng đã nỗ lực vượt khó, tăng trưởng với con số khá ấn 16 ng 14,6% (so với cùng kỳ năm 2008), tỷ suất lợi nhuận /doanh thu và tỷ suất lợi nhuận/vốn nhà nước ngày càng cao 3 Những tồn tại trong công tác quản tiến độ thực hiên các dự án đầu xây dựng của các doanh nghiệp đầu tại VIỆT NAM 3.1 Những tồn tại: Nhiều công trình giao thông trên địa bàn thành phố cũng đã trong tình... tải trực tiếp quản Đối với mỗi dự án vốn ngân sách nhà nước, bộ quyết định chủ đầu là một ban quản dự án nào đó thuộc bộ chịu trách nhiệm quản điều hành dự án Như vậy cục quản chuyên ngành là cơ quan thay mặt nhà nước sở hữu sản phẩm của dự án lại đứng ngoài hoạt động đầu này, sẽ không hợp - Hiệu lực pháp của các văn bản pháp luật yếu Nhiều dự án không tuân thủ các quy định như... 6.942 dự án; năm 2002 có 7.614 dự án tăng hơn 672 dự án so với năm 2002; năm 2003 có 10.596 dự án tăng 2.982 dự án so với năm 2002; năm 2004 có 12.355 dự án, tăng 1.759 dự án so với năm 2003 Số dự án tăng trong các năm chủ yếu là các dự án thuộc nhóm A,B,C (do các Bộ, 19 tỉnh, thành phố lựa chọn và bố trí vốn); năm 2002 tăng 648 dự án, năm 2003 tăng 2.969 dự án, năm 2004 có tiến bộ hơn chỉ tăng 1.708 dự . VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯI. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ1. Tổng quan về dự án đầu t Dự án. khó khăn.Chính vì lý do đó mà em chọn đề tài: Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam Đây là
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam, Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam, Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam, Những tồn tại:

Từ khóa liên quan