Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV Logich.doc

87 638 3
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2012, 10:32

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV Logich LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các thành phần kinh tế tồn tại vừa độc lập vừa phụ thuộc lẫn nhau, góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Dưới sự quản lý của nhà nước, mọi thành phần kinh tế đã phát huy được tính tự chủ sáng tạo nội lực của bản thân. Tìm cho mình những phương thức phát triển riêng nhưng không tách rời khỏi mục tiêu chung của toàn bộ nền kinh tế. Đó là tạo nên một nền kinh tế vững mạnh, phát triển có khả năng cạnh tranh hội nhập với nền kinh tế chung của toàn thế giới. Trong xu thế phát triển chung đó, các doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ đã khẳng định được vai trò thế mạnh của bản thân mình. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ vốn là hoạt động kinh tế đặc thù, đóng vai trò lưu thông hàng hóa, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Chính vì thế phạm vi hoạt động của doanh nghiệp thương mại dịch vụ rất lớn. Có thể nói mục tiêu cuối cùng của mọi loại hình kinh doanh là thu được lợi nhuận mà biểu hiện trực tiếp của nó là doanh thu. Chính vì thế khâu tiêu thụ được coi là quan trọng nhất. Người tiêu dùng mua nhiều hay ít mua với giá cao hay thấp, những phản ứng đó của khách hàng chính là những biểu hiện tốt nhất phản ánh khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Có thực hiện tốt khâu tiêu thụ, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục vụ quá trình tái đầu tư kinh doanh, xác định kết quả tiêu thụ thu được lợi nhuận. Công tác kế toán chính là một công cụ hữu hiệu để góp phần xác định lợi nhuận, quản lý tốt quá trình tiêu thụ, thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí bỏ ra thu được lợi nhuận, tạo đà tăng trưởng phát triển.1 Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH TM & DN Logich, được tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty nhận biết được tầm quan trọng của kế toán bán hàng xác định kết quả em đã chọn đề tàiKế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV Logich”.Bố cục báo cáo thực tập tổng hợp gồm có 3 phần: Phần 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ. Phần 2: Thực trạng công tác kế toán bàn hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV Logich. Phần 3: Một số nhận xét, kiến nghị sơ bộ về công ty TNHH TM & DV Logich. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của các cô chú trong ban lãnh đạo công ty TNHH TM & DV Logich đã giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp. Do có sự hạn chế về thời gian, tài liệu cũng như khả năng chuyên môn, báo cáo không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô các cô chú để hoàn thiện hơn nữa kiến thức của mình.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.Hà nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009 2CHƯƠNG ILÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỪA NHỎ1.1.Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ:1.1.1.Đặc điểm kinh doanh thương mại: Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất tiêu dùng. Thương mại bao gồm phân phối lưu thông hàng hóa. Đặc điểm khác biệt cơ bản giữa doanh nghiệp kinh doanh thương mại doanh nghiệp sản xuất là DNTM không trực tiếp tạo ra sản phẩm, nó đóng vai trò trung gian môi giới cho người sản xuất người tiêu dùng. Còn doanh nghiệp sản xuất là doanh nghiệp trực tiếp tạo ra sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của xã hội. DNTM thừa hưởng kết quả của DNSX, vì thế chi phí mà DNTM bỏ ra chỉ bao gồm: giá trả cho người bán các phí bỏ ra để quá trình bán hàng diễn ra thuận tiện, đạt hiệu quả cao. Như vậy, các DNTM hoạt động trên lĩnh vực lưu thông phân phối, thực hiện các chức năng tổ chức lưu thông hàng hóa thông qua các hoạt động mua, bán dự trữ hàng hóa. Trong DNTM, lưu chuyển hàng hóa là hoạt động kinh doanh chính, chi phối tất cả các chỉ tiêu kinh tế, tài chính khác của doanh nghiệp. Tổ chức tốt kế toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hóa là một biện pháp quan trọng để quản lý có hiệu quả quy trình kinh doanh thương mại.1.1.2.Bán hàng xác định kết quả bán hàng1.1.2.1.Các khái niệm cơ bản 3 Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán phục vụ cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng của xã hội. Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng hóa đã cung cấp. Trong DNTM bán hàng là khâu cuối cùng, khâu quan trọng nhất của quá trình kinh doanh. Quá trình bán hàngquá trình chuyển hóa vốn kinh doanh từ hình thái vốn hàng hóa sang hình thái vỗn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Quá trình bán hàng chỉ được hoàn tất khi thỏa mãn hai điều kiện là:- Giao hàng hóa cho khách hàng. - Khách hàng đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho số hàng đó. Để thực hiện được quá trình bán hàng, doanh nghiệp phải phát sinh các khoản chi phí làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. Đồng thời doanh nghiệp cũng thu được một khoản doanh thu, đó là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được trong kỳ phát sinh từ quá trình bán hàng. Phần chênh lệch giữa doanh thu chi phí là KQBH được biểu hiện qua lợi nhuận.1.1.2.2. Vai trò ý nghĩa của bán hàng Đối với các DNTM nhỏ vừa thì KQBH là bộ phận quan trọng nhất trong kết quả kinh doanh. Hàng hóa được bán nhanh chóng sẽ làm tăng vòng quay của vốn, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, trang trải được chi phí, đảm bảo được lợi nhuận. KQBH quá trình bán hàng có mối quan hệ nhân quả với nhau. Vì vậy tổ chức quá trình bán hàng tốt là cơ sở để có KQBH cao, giúp doanh nghiệp tăng vòng quay vốn lưu động thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Bên cạnh đó 4KQBH còn là chỉ tiêu tài chính quan trọng thể hiện rõ nét hoạt động kinh doanh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nếu tình hình tài chính tốt, doanh nghiệp sẽ có điều kiện nâng cao năng lực tài chính. Hơn nữa, thông qua quá trình bán hàng đảm bảo thắt chặt các mối quan hệ mua bán của doanh nghiệp với các đơn vị khác, mở rộng quy mô kinh doanh, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, giữ vững quan hệ cân đối tiền – hàng, làm cho nền kinh tế ổn định phát triển.1.1.3. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Thông qua số liệu mà KTBH XĐKQBH cung cấp, cho phép doanh nghiệp nắm bắt chính xác tình hình tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp là nhanh hay chậm, kinh doanh lỗ hay lãi, hàng hóa tồn kho nhiều hay ít…để có cơ sở điều chỉnh lại các kế hoạch, chiến lược trong kinh doanh như: Kế hoạch thúc đẩy bán hàng, kế hoạch dự trữ hàng hóa, mở rộng hay thu hẹp quy mô kinh doanh. Từ đó góp phần tích cực trong việc thúc đẩy nhanh hơn, tốt hơn hoạt động kinh doanh đưa doanh nghiệp tới một vị thế cao hơn trên thị trường. KTBH XĐKQBH không chỉ cung cấp thông tin cho bản thân doanh nghiệp mà nó còn cung cấp cho các đối tượng khác như: các nhà đầu tư, chủ nợ, các cơ quan quản lý chức năng, để họ đưa ra quyết định: đầu tư hay không đầu tư? Đầu tư bao nhiêu? Có tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hay không? . Khách hàng – người quyết định vận mệnh của doanh nghiệp – có thể nắm bắt được những thông tin kế toán của doanh nghiệp qua các phương tiện thông tin, từ đó thấy được mức độ phù hợp của sản phẩm mà đưa ra quyết định mua nhiều hay ít, thậm chí tẩy chay hàng hóa của doanh nghiệp. Có thể thấy mỗi một đối tượng đều quan tâm đến KTBH ở những phương diện khác nhau nhưng đều có chung một mục đích là đưa ra quyết định có lợi cao 5nhất cho mình. Đồng thời cũng cho thấy tầm quan trọng của tổ chức KTBH XĐKQBH.1.1.4. Yêu cầu quản lý kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng - Xác định chính xác thời điểm hàng hóa được coi là tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng phản ánh doanh thu. Đồng thời đôn đốc việc thu tiền hàng, tránh hiện tượng thất thoát tiền hàng, ảnh hưởng đến kết quả chung.- Tổ chức chứng từ ban đầu trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý, hợp pháp. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản sổ sách phù hợp với đặc điểm kinh doanh của đơn vị.- Sử dụng phương pháp xác định GVHB, tổng hợp đầy đủ CPQLKD phát sinh, phân phối chúng hợp lý cho số hàng còn lại cuối kỳ, kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ trong kỳ để xác định chính xác KQBH.- Sử dụng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán để phản ánh mối quan hệ cân đối vốn có giữa chi phí, doanh thu kết quả. Thực hiện tốt các yêu cầu trên góp phần đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, thu lợi nhuận cao, đồng thời đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thông tin cho các đối tượng.1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Để thực hiện tốt vai trò quan trọng của mình, KTBH XĐKQBH cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ sau:- Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có sự biến động của từng loại hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị.6- Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời chính xác DTBH, các khoản giảm trừ doanh thu chi phí của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp, đồng thời theo dõi đôn đốc các khoản phải thu của khách hàng.- Phản ánh tính toán chính xác KQBH, giám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tình hình phân phối kết quả hoạt động bán hàng.- Cung cấp thông tin kết toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định phân phối kết quả.1.2. Kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Phần lý luận chung về KTBH XĐKQBH mà em trình bày sau đây được viết theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 15/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ.1.2.1. Các phương thức bán hàng thời điểm ghi nhận hàng bán Phương thức bán hàng là cách thức doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng thu được tiền hoặc quyền thu tiền về số lượng hàng hóa tiêu thụ. Hoạt động mua bán hàng hóa của các DNTM có thể thực hiện qua hai phương thức: bán buôn bán lẻ.1.2.1.1. Đối với bán buôn Bán buôn là bán hàng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh để tiếp tục quá trình lưu chuyển hàng hóa. Bán buôn gồm hai phương thức là bán buôn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng.7* Bán buôn qua kho là hàng được giao bán từ kho của các doanh nghiệp bán buôn, nó được thực hiện dưới hai hình thức: Giao hàng trực tiếp tại kho vận chuyển hàng cho bên mua.- Theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho bên bán xuất hàng từ kho giao trực tiếp cho bên mua. Hàng được ghi nhận là bán khi bên mua đã nhận hàng xác nhận trên hóa đơn bán hàng.- Theo hình thức chuyển hàng thì bên bán xuất hàng từ kho để chuyển đến cho bên mua theo thời gian địa điểm đã ghi trong hợp đồng. Hàng được coi là bán khi bên mua nhận được hàng đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền về số hàng hóa đã nhận.* Bán buôn vận chuyển thẳng là hàng được giao bán ngay từ khâu mua được thực hiện dưới hai hình thức: Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng.- Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp (còn gọi là giao hàng tay ba): DNTM nhận hàng ở bên bán giao hàng trực tiếp cho khách hàng của mình. Khi bên mua nhận đủ hàng ký nhận trên hóa đơn bán hàng thì hàng được coi là bán.- Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: DNTM nhận hàng ở bên bán chuyển số hàng đó cho khách hàng của mình. Khi nào hàng đến tay khách hàng được họ kiểm nhận trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền thì hàng đã được coi là bán.1.2.1.2. Đối với bán lẻ Bán lẻ là bán hàng cho người tiêu dùng, chấm dứt quá trình lưu chuyển hàng hóa. Hiện nay các phương thức bán lẻ rất đa dạng phong phú, đáp ứng ngày 8càng cao nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Các phương thức bán lẻ điển hình như:* Bán hàng thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng sẽ thu tiền trực tiếp giao hàng cho khách hàng. Hết ca, nhân viên bán hàng sẽ nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ kiểm hàng hóa lên báo cáo bán hàng.* Bán hàng thu tiền tập trung: là hình thức bán hàng mà nghiệp vụ thu tiền giao hàng tách rời nhau. Mỗi quầy hàng có một nhân viên thu tiền riêng làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hóa đơn cho khách hàng đến nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên giao hàng phụ trách. Còn nhân vien giao hàng xác định số lượng hàng bán trong ca để lập báo cáo bán hàng.* Bán lẻ tự phục vụ: Là hình thức mà khách hàng tự chọn lấy hàng hóa mạng đến bàn tính tiền để thanh toán tiền hàng. Nhân viên bán hàng sẽ kiểm hàng tính tiền cho khách hàng.* Bán trả góp, trả chậm: Là hình thức mà người mua có thể thanh toán tiền hàng nhiều lần. Ngoài số tiền bán hàng mà doanh nghiệp thu được theo giá bán thông thường thì doanh nghiệp còn thu được một khoản lãi do trả chậm. Ngoài ra còn có một số hình thức bán lẻ khác như: Bán hàng qua điện thoại, qua mạng Internet, Bán hàng tự động.1.2.2. Các phương thức thanh toán Dù theo phương thức bán buôn hay bán lẻ, khi khách hàng thanh toán tiền hàng có thể sử dụng các phương thức sau:- Thanh toán bằng tiền mặt: doanh nghiệp thường áp dụng phương thức này đối với người mua là khách hàng nhỏ, mua hàng với khối lượng ít chưa mở tài khoản ở ngân hàng.9- Thanh toán qua ngân hàng: là phương thức thanh toán gián tiếp với trung gian thanh toán là các ngân hàng. Ở đây, ngân hàng làm nhiệm vụ chuyển tiền từ tài khoản của người mua sang tài khoản của doanh nghiệp (người bán) ngược lại. Khách hàng có thể sử dụng các hình thức thanh toán như:+ Thanh toán bằng séc.+ Thanh toán bù trừ.+ Thanh toán bằng thư tín dụng.+ Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu.Phương thức này được doanh nghiệp áp dụng phổ biến với các khách hàng lớn đã mở tài khoản tại ngân hàng.1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán1.2.3.1. Khái niệm về giá vốn hàng bán Trị giá hàng xuất bán trong kỳ của DNTM chính là trị giá mua của hàng hóa xuất kho để bán cộng với chi phí mua hàng phân bổ cho hàng xuất bán trong kỳ.1.2.3.2. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho Hàng hóa mà doanh nghiệp mua về nhập kho, xuất bán ngay hoặc gửi bán được nhập từ nhiều nguồn, nhiều thời điểm khác nhau, nên giá trị thực tế của chúng thường là khác nhau. Do đó khi xuất kho cần tính giá thực tế theo một trong các phương pháp sau:- Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp này, doanh nghiệp phải quản lý hàng hóa theo từng lô hàng. Khi xuất lô hàng nào thì lấy giá thực tế của lô hàng đó.- Phương pháp bình quân gia quyền tại thời điểm xuất kho hoặc cuối kỳ: theo phương pháp này, kế toán phải tính đơn giá bình quân gia quyền tại thời điểm 10[...]... của kế toán bán hàng xác định kết quả em đã chọn đề tàiKế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV Logich”.Bố cục báo cáo thực tập tổng hợp gồm có 3 phần: Phần 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ. Phần 2: Thực trạng công tác kế toán bàn hàng xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM. .. (Chi tiết DTBH nội bộ).17. Cuối kỳ, kết chuyển CPQLKD phát sinh trong kỳ vào TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, ghi:Nợ TK 911 – Xác định kết quả kihn doanh. Có TK 642 – CPQLKD.1.2.6. Xác định kế toán kết quả bán hàng KQBH là kết quả cuối cùng của hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, được xác định như sau:KQBH = Tổng DTT về bán hàng - GVHB - CPQLKD29 - Trong trường... IITHỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV LOGICH 2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty TNHH TM & DV Logich Công ty Logich là cơng ty TNHH có từ hai thành viên trở lên với tiêu chí “Hợp tác để phát triển” thành lập ngày 17/07/2002, tiền thân là “Trung tâm phân phối các dịch vụ thiết bị viễn thông”.Tên giao dịch: Công ty Viễn Thông LogichĐT:... quan đến quá trình bán hàng, xác định phân phối kết quả. 1.2. Kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng Phần lý luận chung về KTBH XĐKQBH mà em trình bày sau đây được viết theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 15/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ.1.2.1. Các phương thức bán hàng thời điểm ghi nhận hàng bán Phương thức bán hàng là cách thức doanh... trong kỳ.- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào bên Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.TK 642 khơng có số dư cuối kỳTK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh, có 2 tài khảon cấp 2:- TK 6421 – Chi phí bán hàng: dùng để phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong q trình bán hàng hóa trong kỳ của doanh nghiệp tình hình kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.-... hàng hóa lên báo cáo bán hàng. * Bán hàng thu tiền tập trung: là hình thức bán hàng mà nghiệp vụ thu tiền giao hàng tách rời nhau. Mỗi quầy hàng có một nhân viên thu tiền riêng làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hóa đơn cho khách hàng đến nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên giao hàng phụ trách. Còn nhân vien giao hàng xác định số lượng hàng bán trong ca để lập báo cáo bán hàng. * Bán. .. người mua hàng với khối lượng lớn được ghi trên hóa đơn bán hàng hoặc trên các chứng từ khác liên quan đến bán hàng. - TK 5212 – hàng bán bị trả lại: Phản ánh trị giá bán của số hàng hóa đã bán bị khách hàng trả lại.- TK 5213 – Giảm giá hàng bán: Phản ánh các khoản giảm giá hàng bán so với giá bán ghi trong Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng thông thường phát sinh trong kỳ.22 - Công ty xây dựng... chọn vẹn chăm sóc mối quan hệ uy tín, bền lâu giữa cơng ty với khách hàng. 2.1.3.5. Hoạt động xúc tiến dịch vụ chăm sóc khách hàng - Dịch vụ thanh toán qua tài khoản ngân hàng, thanh toán điện tử.- Dịch vụ giao hàng tận cửa hàng, tiến tới tận địa chỉ theo yêu cầu với gói hàng được kẹp trì (như một hình thức niêm phong).- Kết nối với từng cửa hàng bán lẻ qua phần mềm bán hàng của công ty cung... Nghị định số 129/2004/NĐ-BTC ngày 31/05/2004 của chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật kế toán tỏng hoạt động kinh doanh.45 càng cao nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Các phương thức bán lẻ điển hình như:* Bán hàng thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng sẽ thu tiền trực tiếp giao hàng cho khách hàng. Hết ca, nhân viên bán hàng sẽ nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ và. .. năm nay.+ Kết chuyển giá vốn thực tế cuẩ hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả. + Giá vốn thực tế của hàng hóa đã bán bị người mua trả lại.TK 632 khơng có số dư.- Kết cấu theo phương pháp KKĐK:14 * Tài khoản kế toán. Kế toán CPQLKD sử dụng TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.Bên Nợ:- Chi phí quản lý kingh doanh phát sinh trong kỳ.Bên Có:- Các khoản giảm chi phí quản lý kinh . kế toán tại công ty và nhận biết được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả em đã chọn đề tài “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán. VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ1.1.Sự cần thiết của việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV Logich.doc, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV Logich.doc, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM & DV Logich.doc, Vai trò của tổ chức kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng u cầu quản lý kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng, Đối với bán bn Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho, Kế toán doanh thu bán hàng 1. Khái niệm, Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh, Mã hóa các đối tượng Xác định danh mục, Tổ chức hệ thống sổ kế toán Tổ chức bộ máy kế toán và quản trị người dùng, Sản phẩm Dịch vụ Hệ thống kênh và phương thức phân phối Hoạt động xúc tiến và dịch vụ chăm sóc khách hàng, Chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng Định hướng phát triển của công ty, Các phương thức tiêu thụ và thanh toán Các phương thức tiêu thụ, Kế tốn bán hàng tại cơng ty Logich 1. Kế tốn doanh thu bán hàng, Kế toán giá vốn hàng bán, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu, Ưu điểm Kế toán xác định kết quả bán hàng, Một số hạn chế: Sự cần thiết phải hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn