TIỂU LUẬN: Chuyên đề báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng tp .việt trì - phú thọ pptx

35 925 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2014, 07:20

TIỂU LUẬN: Chuyên đề báo cáothực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng tp .việt trì - phú thọ Phần I : Tổng quan về Công ty vải sợi Nghĩa Hưng. I. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty vải sợi Nghĩa hưng. 1. Quá trình hình thành. Công ty vải sợi Nghĩa Hưng là một công ty mang tính chất và đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn - Giám đốc công ty là người làm thương nghiệp, buôn bán các loại bông, vải, sợi của ngành dệt. Sau thấy phế liệu của các công ty dệt bỏ đi lãng phí, ông đã có ý tưởng thành lập một cơ sở sản xuất để chế biến, tận dụng các nguyên liệu đó Ông đi thăm dò, xem xét, tìm hiểu thị trường nhiều nơi, được sợ giúp đỡ của bạn bè và kinh nghiệm của bản thân. Ngày 03 / 12 / 1996 theo quyết định số: 2595 GP/ TLDN của UBND tỉnh Vĩnh Phú, Công ty vải sợi Nghĩa Hưng TNHH được thành lập Công ty có trụ sở chính tại xã Minh Phương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với hoạt động chính là sản xuất sợi, dệt, ống giấy, vải và kinh doanh bông, vải, sợi 2. Quá trình phát triển. Công ty vải sợi Nghĩa Hưng là một doanh nghiệp trẻ, với trang thiết bị hiện đại. Sau sáu năm thành lập và phát triển, công ty đã trải qua biết bao thăng trầm, gian nan nhưng bên cạnh đó cũng đạt được một số thành tựu đáng kể. Trong những năm đầu thành lập vừa xây dựng nhà xưởng, vừa sản xuất thử. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự quyết tâm và đồng lòng của ông chủ và các cán bộ, công nhân trong toàn công ty, doanh nghiệp đã đi vào ổn định. Công ty đã có sự tăng trưởng hiệu quả, sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường. Đồng thời nó có tính bền vững do động lực nội sinh, do nhân tố con người có ý thức tự lực vươn lên. Quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của công ty vải sợi Nghĩa Hưng được đánh giá qua một số chỉ tiêu sau (Dưới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm). Biểu 1: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh. ĐVT: triệu đồng Stt Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 1 Tổng doanh thu 54.275 66.586 144.040 2 Doanh thu bán sản phẩm 15.276 20.702 27.396 3 Sản lượng (tấn/năm) 1.180 1.800 2.160 4 Nộp ngân sách 4.126 7.270 15.420 3. cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty vải sợi Nghĩa Hưng Cơ cấu tổ chức bộ máy bộ máy của công tytổng hợp các bộ phận lao động quản lý khác nhau, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Được chuyên môn hoá và có nhiều quyền hạn, trách nhiệm nhất định, được bố trí thành nhiều cấp, nhiều khâu khác nhau, nhằm đảm bảo chức năng quản lý và phục vụ mục đích chung của công ty. Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh Tổng giám đốc II p.tổng g.đốc đ/h kinh doanh p.tổng g.đốc đ/h sản xuất Phòng Tổ chức hành chính Phòng tổ Chức điều hành sản xuất Phòng kinh doanh Phòng quản lý kho Phòng bảo vệ Phòng kế toán Phòng Công Nghệ Thiết Kế Phòng kcs Phòng kế toán trưởng Mỗi một phòng ban có chức năng nhiệm vụ riêng và có mối quan hệ hữu cơ với nhau. - Ban giám đốc: gồm 1 Tổng giám đốc và 2 Phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc - ông Dương Mạnh Tiềm: Là người đại diện trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm và trực tiếp chỉ huy bộ máy quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phó TGĐ kinh doanh: Là người chịu trách nhiệm trước TGĐ về công tác kinh doanh thương mại, tạo điều kiện tốt để sản phẩm có uy tín trên thị trường. Phó TGĐ sản xuất: Là người phụ trách về kỹ thuật, chỉ đạo sản xuất. - Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán và trực tiếp điều hành hoạt động của phòng kế toán. - Phòng tổ chức, hành chính: Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn công ty. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở các quy định của nhà nước. Chăm lo sức khoẻ và đời sống cho cán bộ công nhân viên. - Phòng kinh doanh: Tổ chức công việc giao dịch, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện Marketing, lập báo cáo tiêu thụ sản phẩm. - Phòng quản lý kho: Quản lý việc luân chuyển, bảo quản nguyên liệu, vật tư, thành phẩm trong kho, báo cáo tình hình dự trữ hàng hoá, vật tư trong kho đến các phòng chức năng. - Phòng bảo vệ: Thực hiện chức năng bảo vệ nội bộ về trật tự an ninh trong và ngoài khu vực sản xuất. Phụ trách việc phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ. Phân xưởng sản xuất vải Phân xưởng sản xuất sợi Phân xưởng s.x găng tay Phân xưởng s.x ống giấy - Phòng kế toán: Tổ chức hạch toán kế toán theo chế độ Nhà nước quy định và tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin cho nhu cầu quản lý Hàng năm xây dựng kế hoạch tài chính, tính toán, phân tích hiệu quả về kế toán quản trị. - Phòng công nghệ, thiết kế: Chuẩn bị kỹ thuật và thiết kế sản phẩm mới, giúp sản xuất sản phẩm theo kế hoạch. - Phòng KCS là phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm: Xây dựng các tiêu chuẩn về kỹ thuật cho sản phẩm, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, vật tư đầu vào và giám sát kiểm tra việc thực hiện công nghệ trên các dây chuyền sản xuất cho đến khâu cuối cùng của sản phẩm nhập kho. - Phòng tổ chức điều hành sản xuất: Xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất, quản lý an toàn sản xuất và thiết bị máy móc cho toàn công ty. - Các phân xưởng: Do quản đốc và các trưởng ca trực tiếp chỉ đạo công nhân sản xuất các loại sản phẩm. II. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 1. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất. - Hình thức doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn. - Hình thức hoạt động: Sản xuất công nghiệp, sản xuất vải, sợi, ống giấy và găng tay. - Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bông, vải, sợi, hàng may mặc - Công ty có chức năng pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng theo quy định của Nhà nước. - Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty là sản xuất, kinh doanh vải, sợi, chủ động trong việc ký kết hợp đồng, mở rộng các loại dịch vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm với các đối tác kinh tế trong và ngoài nước. Sản phẩm của công ty có mặt chủ yếu trên thị trường trong nước và có cả xuất khẩu ra thị trường nước ngoài nhưng với số lượng chưa nhiều như xuất khẩu vải, hàng may mặc sang Lào, Cămpuchia… 2. Đặc điểm công nghệ sản xuất Hiện nay công ty tập trung vào sản xuất 4 mặt hàng chủ yếu: vải, sợi, găng tay, và ống giấy. Quá trình sản xuất khá phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn, công ty tổ chức ba phân xưởng gồm: - Phân xưởng dệt vải. - Phân xưởng sản xuất sợi. - Phân xưởng sản xuất găng tay. - Phân xưởng sản xuất ống giấy. Nguyên vật liệu đưa vào liên tục từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối cùng theo một trình tự nhất định. Quá trình diễn ra liên tục, khép kín, có sản phẩm dở dang, và sản phẩm cuối cùng mới có thể nhập kho, xuất bán. Mỗi một sản phẩm là một loại mô hình công nghệ khác nhau. Cho nên việc tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học phù hợp với công nghệ sản xuất ở mỗi phân xưởng là rất quan trọng. Quy trình công nghệ sản xuất sợi được thể hiện tóm tắt qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất sợi. Máy bông Máy chải Máy ghép Bông, Xơ PE Bông, Xơ PE Cúi chải Cúi ghép Sợi thành phẩm Máy kéo sợi 3. Đặc điểm của thông tin Nguồn thông tin mà công ty thu được đều đạt tiêu chuẩn về mặt chất lượng là độ tin cậy, tính đầy đủ, tính thích hợpdễ hiểu, tính được bảo vệ và tính kịp thời. Độ tin cậy thể hiện các mặt về độ xác thực và độ chính xác của các thông tin mà công ty thu thập được từ môi trường kinh doanh hay trong nội bộ công ty. Tính đầy đủ, thích hợpđễ hiểu của thông tin thể hiện sự bao quát các vấn đề đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý và phải dùng những từ ngữ thông thường, sáng sủa, có nghĩa đảm bảo cho người sử dụng thông tin hiểu được thông tin cần nói gì để ra quyết định kinh doanh sao cho hợp lý. Hệ thống thông tin còn phải đáp ứng tính kịp thời, đúng lúc, đúng thời điểm. Đặc điểm này của thông tin đối với công ty là rất quan trọng bởi vì may mặc cần phải sản xuất theo mùa. Và mọi thông tin của Công ty vải sợi Nghĩa Hưng đều được bảo đảm an toàn vì đây nó cũng như một nguồn tài sản quý giá chỉ những người có quyền mới được phép tiếp cận với thông tin. 4. Đặc điểm về sản phẩm Sản phẩm mà Công ty vải sợi Nghĩa Hưng sản xuất ra gồm có: sợi, găng tay, ống giấy, vải. Với mỗi loại sản phẩm trên thì lại mang những đặc điểm riêng: Sản phẩm vải gồm hai loại là hàng dệt thoi và hàng dệt kim. Hàng dệt thoi bao gồm các loại vải 100% cotton, Polyester/Cotton với đặc điểm: mỏng, mát, nhanh khô nhưng lại hay nhàu lát, dễ bén lửa…Hàng dệt kim như: nỉ, dạ và đặc điểm của loại này dày, ấm, dùng để sản xuất quần áo thu đông nhưng lại rất lâu khô và quá trình sản xuất phải trải qua giai đoạn tạo sợi. Đây là sản phẩm chính chiếm 40% doanh thu. Sản phẩm ống giấy với đặc điểm sản xuất nhanh theo khuân mẫu và nguyên vật liệu có sẵn ở trong nước. Đây là sản phẩm đạt 20% doanh thu. Sản phẩm găng tay với đặc điểm bền, đẹp, ấm, đây là mặt hàng có sản lượng chiếm tỷ trọng không cao nhưng đem lại lợi nhuận cao bởi vì hầu hết nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là những phế liệu thông qua việc sản xuất sợi và vải. Sản phẩm này chiếm tỷ trọng là 16% doanh thu. Sản phẩm sợi phải sản xuất thông qua nhiều công đoạn và sợi sản xuất ra phải săn, mịn, bền, có tính dẻo dai cao. Sản phẩm này chiếm 24% doanh thu. 5 .Đặc điểm về lao động Hiện nay Công ty vải sợi Nghĩa Hưng có khoảng trên 700 lao động, trong đó số công nhân sản xuất có tới 600 người, còn lại là các nhân viên kỹ thuật, quản lý và kinh doanh làm việc ở Công ty chính và các Chi nhánh, đại lý, văn phòng đại diện. Đặc điểm của các công nhân sản xuất với trình độ tay nghề cao làm có tổ chức và kỷ luật cao. Nguồn nhân lực này chủ yếu Công ty tuyển dụng ở tại địa phương đặt các xưởng sản xuất…Còn những nguồn lao động khác như nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý và kinh doanh thì được Công ty tuyển dụng thông qua quá trình sát hạch tương đối chặt chẽ và tiêu chuẩn đề ra là tất cả các nhân viên này đều có trình độ từ cao đẳng trở lên, có năng lực làm việc tốt. 6 . Đặc điểm về nguyên vật liệu - Đối với sản phẩm vải: Nguyên liệu chính là sợi do công ty sản xuất, ngoài ra cũng phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài do tính đặc trưng của sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Nguyên liệu đối với sản phẩm này thì còn tuỳ thuộc là dùng vào sản xuất mặt hàng vải có từng thành phần cụ thể.(100%cotton, P/C : 65/35, 100%Polyester…) Đặc điểm: Sợi được chia thành nhiều loại, có các chỉ số khác nhau: ví dụ sợi PE-20/80, PC-20/1…Sợi có chỉ số càng cao thì càng nhỏ, săn và được chải kỹ, đối với loại sợi này dùng để sản xuất vải nhưng mặt hàng vải mà yêu cầu phải đạt chất lượng cao, và ngược lại. - Đối với sản phẩm sợi: Nguyên liệu chính là bông, xơ (PE) loại nguyên liệu chủ yếu phải nhập khẩu. Đặc điểm: Bông là một loại sản phẩm được làm bằng quá trình kéo tơ từ tằm, qua qúa trình sơ chế nó được đưa vào sản xuất ra sợi. Loại sợi này dùng để sản xuất các loại vải có thành phần 100%cotton và P/C. Còn xơ(PE) bào chế từ dầu mỏ…nguyên liêu này dùng để sản xuất vải có thành phần 100%Polyester, P/C… - Đối với sản phẩm ống giấy: Nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm là gỗ, tre, lứa. Đây là nguồn nguyên liệu có ngay trong thị trường nội địa gần cơ sở sản xuất thuận tiện cho quá trình vận chuyển… Đặc điểm: Nguyên liệu này qua quá trình nghiền, xay nó được hình thành dưới dạng bột để thuân lợi khi đưa vào sản xuất. Đây là loại nguyên liệu có quá trình sơ chế đơn giản, do đó chi phí thấp. - Đối với sản phẩm găng tay: Nguyên liệu chính của sản phẩm này cũng được làm từ sợi, nhưng quá trình sản xuất sản phẩm này thì không quá phức tạp như sản xuất vải bởi vì phần lớn nguyên liệu được tận dụng từ quá trình sản xuất vải. Đây là sản phẩm đem lại lợi nhuận khá cao mặc dù nó không được coi là sản phẩm chính của công ty. 7. Tình hình vốn và nguồn vốn của công ty vải sợi Nghĩa Hưng Công ty vải sợi Nghĩa Hưngcông ty TNHH do vậy việc hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị dựa trên vốn tự có của doanh nghiệp và vốn góp của các sáng lập viên. Do đó nguồn vốn rất hạn chế nên phải đi vay và huy động từ các nguồn khác rất nhiều nên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Qua khảo sát thực tế tình hình tài chính của công ty ta có số liệu sau. Bảng 2: Tình hình sử dụng vốn tại công ty. ĐVT: triệu đồng [...]... vậy ta thấy quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty là đảm bảo cho mọi hoạt động thực hiện tốt + Lợi nhuận thực tế so kế hoạch bình quân cũng tăng với con số tương đối cao 14,8%, một con số đảm bảo cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Phần III : một số kết luận quá trình thực tập tại Công ty vải sợi Nghĩa Hưng Trong quá trình thực tậpCông ty vải sợi Nghĩa Hưng, mặc dù... vậy mà Công ty vải sợi Nghĩa Hưng đã tạo cho mình một bộ máy hành chính hoạt động tương đối tốt Với cơ cấu bộ máy hành chính đã được nêu ở phần trước đã giúp Công ty quản lý tốt trong quá trình sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả cao Bởi vì Công ty vải sợi Nghĩa Hưng chỉ là một Công ty trách nhiệm hữu hạn nên chưa có các tổ chức Đoàn, Đảng thiết thực để giúp đỡ người lao động Nhưng hàng năm công ty cũng... xuất thì công tác bảo quản và vận chuyển cũng được công ty chú trọng đầu tư và thực hiện rất tốt Bởi vì Công ty vải sợi Nghĩa Hưngcông ty vừa kinh doanh vừa sản xuất cho nên việc xây dựng kho chứa là hết sức cần thiết Hiện nay công ty đã có tới hơn một nghìn mét vuông kho chứa thành phẩm, hàng hoá và nguyên vật liệu Cùng với việc xây dựng kho tàng thì Công ty vải sợi Nghĩa Hưng còn đầu tư cho công. .. 22.887 tr.đ Trong khi đó nguồn vốn chủ sở hữu có tăng nhưng rất ít, cụ thể tăng 12,39% tương ứng số tiền tăng 1.105 tr.đ Nhưng tỷ trọng lại giảm 2,04% 0 phần II : thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty vải sợi nghĩa hưng I - Xây dựng, thực hiện chiến lược kinh doanh tại công ty Vải Sợi NgHĩa hưng Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là tập hợp những chủ trương, phương châm về kinh doanh có... của công ty tăng nhanh qua các năm đảm bảo cho quá trình hoạt động của công ty được tiến hành một cách tốt nhất Hiện nay sản phẩm của công ty đang trên đà phát triển mạnh nên Công ty đang có kế hoạch mở rộng sản xuất bằng cách thành lập thêm Chi nhánh và liên doanh với các Tập đoàn nước ngoài để mở công ty liên doanh như Dệt Phương Linh là Công ty liên doanh giữa Công ty vải sợi Nghĩa Hưng với Tập. .. gian không dài nhưng sáu tuần cũng giúp em phần nào học hỏi, áp dụng, kiểm tra và thực hành những gì mà mình đã được học và trau dồi ở trường cũng như ngoài xã hội về một công ty sản xuất và kinh doanh trên thị trường Qua quá trình thực tập gai đoạn đầu tại Công ty vải sợi Nghĩa Hưng em có một số nhận xét sau về quá trình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty - Về quá trình sản xuất và... đang hoạt động Công ty vải sợi Nghĩa Hưng đã và đang sử dụng đồng vốn có hiệu quả và chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước Hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng được nâng cao, đời sống của cán bộ công nhân viên luôn ổn định Tuy nhiên công ty không tránh khỏi những khó khăn nhất định do vẫn còn một số tồn tạicông ty cần giải quyết như vấn đề vốn, khoa học, công nghệ mới,... 1,55 -6 84 -0 ,35 -1 ,56 B Nguồn vốn CSH 8.921 14,1 10.026 12,06 1.105 12,39 -2 ,04 I Nguồn vốn 10.521 16,63 10.521 12,65 0 0 -3 ,98 II Lợi nhuận -1 .647 -2 ,6 -5 44 -0 ,65 1.104 3.461 III Nguồn vốn khác 134 0,2 134 0,16 0 0 IV Các quỹ -8 7 -0 ,1 -8 7 -0 ,1 0 0 II Nợ dài hạn Tổng cộng 63.280 100 83.145 100 89,09 19,18 19.865 31,39 Với số liệu bảng trên ta thấy tình hình thiếu vốn phải huy động vốn của công ty là... dùng phương pháp tính và tập hợp chi phí kinh doanh theo loại sản phẩm như sau: - Tập hợp chi phí kinh doanh sử dụng lao động + Tập hợp tiền lương tiền thưởng theo hợp đồng và luật định + Tập hợp các khoản khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng lao động được thực hiện theo chứng từ ghi chép ban đầu - Tập hợp chi phí kinh doanh sử dụng nguyên vật liệu Bước 1, tập hợp số lượng mỗi loại... thì công ty lại đưa ra ngay sản phẩm mới kịp thời để giữ khách hàng cũ và thu hút những khách hàng mới Các sản phẩm mới mà công ty tung ra thị trường trong và ngoài nước đã và đang được thị trường chấp nhận đó là một thành công lớn trong chiến lược kinh doanh của Công ty vải sợi Nghĩa Hưng - Công ty tham gia lần đầu trên thị trường nước ngoài sản phẩm đã và đang được thị trường chấp nhận, như công ty . TIỂU LUẬN: Chuyên đề báo cáothực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng tp .việt trì - phú thọ Phần I : Tổng quan về Công ty vải sợi Nghĩa Hưng. I nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty vải sợi Nghĩa hưng. 1. Quá trình hình thành. Công ty vải sợi Nghĩa Hưng là một công ty mang tính chất và đặc điểm của công ty trách. tỉnh Vĩnh Phú, Công ty vải sợi Nghĩa Hưng TNHH được thành lập Công ty có trụ sở chính tại xã Minh Phương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với hoạt động chính là sản xuất sợi, dệt, ống giấy, vải và
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Chuyên đề báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng tp .việt trì - phú thọ pptx, TIỂU LUẬN: Chuyên đề báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng tp .việt trì - phú thọ pptx, TIỂU LUẬN: Chuyên đề báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng tp .việt trì - phú thọ pptx