Luận văn: Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thị xã Hà Giang- tỉnh Hà Giang potx

90 805 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2014, 08:20

Luận văn Đánh giá hiệu quả Dự án đầuxây dựng Hệ thống thoát nước xử nước thải Thị Giang- tỉnh Giang 2DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 6 LỜI NÓI ĐẦU 8 LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined. Chương I: Những vấn đề cơ bản về Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải 10 1.1 luận chung về dự án đầu 10 1.1.1 Khái niệm dự án đầu 10 1.1.1.1 Các khái niệm liên quan 10 1.1.1.2 Khái niệm về dự án đầu 10 1.1.2.Phân loại dự án đầu 11 1.1.2.1 Theo cơ cấu tái sản xuất: 11 1.1.2.2 Theo lĩnh vực hoạt động trong hội: 11 1.1.2.3 Theo các giai đoạn hoạt động của dự án đầu trong quá trình sản xuất: 11 1.1.3. Sự khác nhau giữa dự án đầu kinh tế dự án đầu môi trường 12 1.2 Đánh giá hiệu quả của một dự án đầu môi trường 12 1.2.1 Khái niệm đánh giá hiệu quả của một dự án đầu môi trường 12 1.2.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả dự án đầu môi trường 13 1.2.3 Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả dự án đầu môi trường 14 1.2.3.1 Hiệu quả về mặt kinh tế 15 1.2.3.2 Hiệu quả về mặt hội 15 1.2.3.3 Hiệu quả về mặt môi trường 17 1.2.4 Phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án 17 1.2.4.1 Đánh giá hiệu quả dự án trên khía cạnh kinh tế- hội 17 31.2.4.2 Đánh giá hiệu quả dự án trên khía cạnh môi trường 18 1.3 Áp dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích trong đánh giá hiệu quả dự án đầu xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải. 19 1.3.1 Cơ sở để thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế- hội- môi trường dự án là phương pháp phân tích chi phí lợi ích (Cost Benefit Analys- CBA) 19 1.3.2 Phương pháp phân tích chi phí lợi ích (CBA) 21 1.3.2.1 Khái niệm 21 1.3.2.2 Quy trình tiến hành phân tích chi phí lợi ích. 21 Chương II: Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải thị Giang- tỉnh Giang. 26 2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế hội thị Giang- tỉnh Giang. 26 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 2.1.1.1 Vị trí địa 26 2.1.1.2 Đặc điểm đia hình diện tích 26 2.1.1.3 Đặc điểm khí hậu 27 2.1.1.4 Điều kiện thủy văn 28 2.1.2 Điều kiện kinh tế hội 28 2.1.2.1 Điều kiện kinh tế 28 2.1.2.2 Điều kiện hạ tầng hội 33 Các vấn đề về lao động, việc làm 33 2.2 Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 38 2.2.1 Hiện trạng thoát nước 38 2.2.1.1 Tổ chức thoát nước 38 2.2.1.2 Hiện trạng hệ thống thoát nước mưa 38 42.2.1.3 Hiện trạng ngập lụt 41 2.2.1.4 Hiện trạng thoát nước bẩn 42 2.2.1.5 Hiện trạng sông thoát nước lưu vực thoát nước 44 2.2.2 Hiện trạng vệ sinh môi trường 45 2.2.2.1 Nhà vệ sinh 45 2.2.2.2 Hiện trạng thu gom chất thải rắn 46 2.3 Giới thiệu chung về dự án 48 2.3.1 Thông tin khái quát về dự án 48 2.3.2. Mục tiêu của dự án 48 2.3.3 Phạm vi nghiên cứu của dự án 50 2.3.4 Nguồn vốn của dự án 52 Chương III: Đánh giá hiệu quả kinh tế hội Dự án xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải thị Giang tỉnh Giang 53 3.1 Đánh giá hiệu quả kinh tế- hội Dự án xây dựng hệ thống thoát nướcxử nước thải 53 3.1.1 Một số giả thiết 53 3.1.2 Xác dịnh các chi phí lợi ích của dự án 53 3.1.2.1 Xác định các dòng chi phí (C) của dự án bao gồm: 53 3.1.2.2 Xác định các dòng lợi ích của dự án (B) bao gồm: 57 3.1.3 Đánh giá các chi phí lợi ích của dự án 62 3.1.3.1 Các phương pháp đánh giá chi phí- lợi ích 62 3.1.3.2 Đánh giá các chi phí của dự án 64 3.1.3.3 Đánh giá các lợi ích của dự án 70 3.1.4 Tính toán các chỉ tiêu 77 3.1.5 Phân tích độ nhạy 82 53.1.6 Kết luận 85 3.2 Đề xuất các kiến nghị giải pháp 85 3.2.1 Các kiến nghị 85 3.2.2 Đề xuất các giải pháp 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 6DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ I. Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ Bảng 3.1: Bảng liệt kê chi phí di dân giải phóng mặt bằng Bảng 3.2: Bảng liệt kê chi phí xây dựng các hạng mục công trình Bảng 3.3: Bảng liệt kê chi phí vận hành bảo dưỡng hàng năm Bảng 3.4: Bảng liệt kê các phương pháp đánh giá chi phí- lợi ích Bảng 3.5: Bảng chi phí di dân giải phóng mặt bằng của dự án Bảng 3.6: Bảng chi phí xây dựng các hạng mục công trình Bảng 3.7: Chi phí vận hành vào bảo dưỡng hàng năm Bảng 3.8: Lợi ích do giảm chi phí chữa bệnh khi hệ thống thoát nước xử nước thải đi vào hoạt động. Bảng 3.10: Lợi ích do thu phí thoát nước xử nước thải Bảng 3.11: Bảng tính toán các chi tiêu kinh tế. II. Danh mục các hình vẽ Hình 2.1: Biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành 2002- 2006 Hình 2.2: Biểu đồ giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá hiện hành 2002- 2006 Hình 2.3: Biểu đồ giá trị sản xuất nông nghiệp theo cơ cấu năm 2006 Hình 2.4: Biểu đồ về cơ cấu lao động của thị Giang năm 2008 Hình 2.5: Biểu đồ về tỷ lệ giàu nghèo tại thị Giang năm 2008 Hình 2.6: Sơ đồ thoát nước mưa hiện trạng ở thị Giang 7Hình 2.7: Sơ đồ thoát nước thải hiện trạng ở thị Giang Hình 2.8: Biểu đồ tình trạng nhà vệ sinh tại thị Giang năm 2008 Hình 3.1: Biểu đồ phân tích độ nhạy với sự thay đổi của r Hình 3.2: Biểu đồ phân tích độ nhạy với sự thay đổi của chi phí đầu ban đầu 8LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, trên thế giới, hàng ngày có tới 6.000 trẻ em bị tử vong do các bệnh tiêu chảy; khoảng 1 tỷ dân mà chủ yếu là trẻ em bị nhiễm bệnh do giun hay suy dinh dưỡng nghèo đói. Tình trạng thiếu nước hay hạn hán ở nhiều nơi, nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật tử vong ở người. Dự báo đến năm 2030, hơn một nửa dân số thế giới sẽ sống trong cảnh thiếu nước. Có thể nói, vệ sinh môi trường đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của những nhà quản môi trường đô thị trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Hiện tại, một số lượng lớn người dân trên thế giới, nhất là ở các nước đang phát triển, vẫn chưa được đảm bảo những điều kiện cấp nước, vệ sinh, thoát nước xử chất thải một cách đầy đủ. Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ, nhất là khi mà do sự phát triển không đồng đều của hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật đang không chỉ gây ra rất nhiều những vấn đề bất cập trong quy hoạch mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất cân đối trong việc giữ gìn làm sạch cảnh quan môi trường đô thị, là một trong những yếu tố gây cản trở sự phát triển của nền kinh tế, cản trở quá trình hội nhập của đất nước. Sẽ trở thành một đô thị loại III trong tương lai nhưng cho đến nay, thị Giang chưa từng được đầu một hệ thống thoát nước vệ sinh môi trường nhằm cải thiện hay nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, việc không có hệ thống thu gom xử nước thải, thu gom xử rác thải cũng đang gây ra những ảnh hưởng rất lớn tới môi trường cảnh quan của thị xã, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm tầng mạch nông Đặc biệt hơn nữa, khi sông Lô lại chính là một trong những con sông cung cấp nguồn nước cho nhà máy nước sạch thị Giang ; là nơi đầu nguồn nên sẽ gây ra những ảnh hưởng đáng kể không chỉ cho khu vực này 9mà còn tới các vùng miền xuôi hạ lưu. Tình trạng này đã đặt ra những nguy cơ lớn cùng những vấn đề bất cập trong việc bảo vệ sức khỏe người dân địa phương, hạn chế sự phát triển của các hoạt động kinh tế, hội, du lịch trong đô thị. Điều này cho thấy, việc xây dựng một hệ thống thoát nước xử nước thải ở Thị Giang- Tỉnh Giang là đòi hỏi cũng như một yêu cầu cấp thiết, nó sẽ đáp ứng cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế của khu đô thị trong tương lai. Vì thế tôi đã chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là: “Đánh giá hiệu quả Dự án đầu xây dựng Hệ thống thoát nước xử nước thải Thị Giang- tỉnh Giang” với mong muốn có thể mang đến một cái nhìn toàn diện hơn cho quan điểm vừa phát triển kinh tế đồng thời cũng tiến hành công tác bảo vệ môi trường. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu dự án được thực hiện trên một khu vực rộng lớn bao gồm toàn bộ thị Giang (cả khu trung tâm vùng lân cận) với diện tích gần 134.04 Km2. Phương pháp nghiên cứu: Phân tích chi phí lợi ích. Kết cấu của đề tài: Chương I: Những vấn đề cơ bản về việc xử nước thải nâng cao chất lượng cuộc sống. Chương II: Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng hệ thống thoát nước xửnước thải thị Giang- tỉnh Giang. Chương III: Đánh giá hiệu quả kinh tế hội Dự án xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải thị Giang tỉnh Giang 10Chương I: Những vấn đề cơ bản về Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải 1.1 luận chung về dự án đầu 1.1.1 Khái niệm dự án đầu 1.1.1.1 Các khái niệm liên quan Đầu là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu được các kết quả, thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Các nguồn lực có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Đầu có thể được chia thành đầu trực tiếp đầu gián tiếp: - Đầu trực tiếp: là hình thức đầu trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện vận hành kế hoạch đầu tư. - Đầu gián tiếp: là hình thức đầu trong đó người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện vận hành kế hoạch đầu tư. Đầu phát triển là một phương thức của đầu trực tiếp. Hoạt động đầu này nhằm duy trì tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ sinh hoạt đời sống của hội. 1.1.1.2 Khái niệm về dự án đầu Về mặt hình thức: Dự án đầu là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được những kết quả thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Xét trên góc độ kế hoạch hóa: Dự án đầu là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết của một công cuộc đầu sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề cho các quyết định đầu tài trợ. [...]... Khái niệm đánh giá hiệu quả của một dự án đầu môi trường Đánh giá hiệu quả dự án của một dự án đầu môi trường là việc so sánh, đánh giá một cách có hệ thống giữa những chi phí các lợi ích của dự án đem lại cho nền kinh tế, sự phát triển của hội công cuộc bảo vệ môi trường trên quan điểm của toàn bộ nền kinh tế toàn hội 13 Đánh giá hiệu quả dự án hay phân tích kinh tế- hội- môi... của việc xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải thị Giangtỉnh Giang 2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế hội thị Giang- tỉnh Giang 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa Thị Giang cách Nội về phía Bắc 320 km, cách cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy về phía Đông Nam 22 km, là trung tâm kinh tế- chính trị- văn hóa, động lực phát triển kinh tế của tỉnh Giang Nằm... pháp dùng để đánh giá một dự án hay một chính sách bằng việc lượng hóa bằng tiền tất cả các lợi ích chi phí trên quan điểm hội nhằm cung cấp thông tin cho việc ra quyết định 1.3 Áp dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích trong đánh giá hiệu quả dự án đầu xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải 1.3.1 Cơ sở để thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế- hội- môi trường dự án là phương... bảo tính chính xác cao hơn Từ những kết quả phân tích này mà ta có thể đúc rút ra được những bài học kinh nghiệm cho các dự án khác Đối với Dự án đầu xây dựng hệ thống thoát nước xử nước thải thị Giang- tỉnh Giang, vì dự án đang được triển khai thực hiện nên bước đầu em áp dụng kiểu phân tích Inmediares để tính toán chi phí lợi ích cho dự án 1.3.2 Phương pháp phân tích chi phí lợi... hội: - Dự án phát triển sản xuất kinh doanh - Dự án đầu phát triển khoa học kỹ thuật - Dự án đầu phát triển cơ sở hạ tầng 1.1.2.3 Theo các giai đoạn hoạt động của dự án đầu trong quá trình sản xuất: - Dự án đầu thương mại: là loại dự án đầu có thời gian thực hiện đầu hoạt động của các kết quả đầu để thu hồi vốn đầu ngắn, tính chất bất định không cao lại dễ dự đoán dự đoán dễ... - Dự án đầu sản xuất là loại dự án đầu có thời hạn hoạt động dài, vốn đầu lớn, việc thu hồi vốn chậm, thời gian thực hiện đầu lâu, độ mạo hiểm cao, tính chất kỹ thuật phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố bất động trong ng lai không thể dự đoán hết được dự đoán không chính xác 12 1.1.3 Sự khác nhau giữa dự án đầu kinh tế dự án đầu môi trường Dự án đầu kinh tế: là dự. .. dành cho đầu thay vì sử dụng vào các công việc khác trong ng lai 1.2.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả dự án đầu môi trường Phân tích khía cạnh kinh tế - hội- môi trường của dự án đầu là một trong những nội dung trong quá trình lập thẩm định dự án đầu Việc phân tích này có tác dụng không chỉ đối với nhà đầu mà còn có ý nghĩa đối với cơ quan có thẩm quyền của nhà nước các... hội của dự án để có những ưu đãi đối với việc xây dựng phát triển dự án đó trong những giai đoạn phát triển nhất định của nền kinh tế 1.2.3 Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả dự án đầu môi trường Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế- hội phải đảm bảo rằng khi một dự án đầu chứng minh được rằng sẽ đem lại cho hội một lợi ích lớn hơn cái giá hội phải trả đồng thời đáp ứng được những... những đóng góp lớn vào việc cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư; vì thế người ta vẫn tiến hành đầu phát triển nhưng đồng thời cần phải đánh giá hiệu quả kinh tế hội của dự án để có thể xác định được những ưu đãi đối với việc xây dựng phát triển dự án đó trong những giai đoạn phát triển nhất định của nền kinh tế 1.2 Đánh giá hiệu quả của một dự án đầu môi trường 1.2.1... cho dự án số lao động có việc là ở các dự án liên đới (nếu có) Các dự án liên đới là các dự án khác được thực hiện do sự đòi hỏi của dự án đang được xem xét  Số lao động có việc làm trên một đơn vị vốn đầu tư: được tính bằng số lao động có việc làm trực tiếp của dự án trên số vốn đầu trực tiếp của dự án  Cả 2 chỉ tiêu trên có giá trị càng cao thì dự án càng có tác động lớn đến nền kinh tế . giá hiệu quả kinh tế xã hội Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Hà Giang tỉnh Hà Giang 10 Chương I: Những vấn đề cơ bản về Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng hệ thống. của dự án 50 2.3.4 Nguồn vốn của dự án 52 Chương III: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Hà Giang tỉnh Hà Giang 53 3.1 Đánh giá hiệu. Luận văn Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thị xã Hà Giang- tỉnh Hà Giang 2 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 6 LỜI NÓI ĐẦU 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thị xã Hà Giang- tỉnh Hà Giang potx, Luận văn: Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thị xã Hà Giang- tỉnh Hà Giang potx, Luận văn: Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thị xã Hà Giang- tỉnh Hà Giang potx

Từ khóa liên quan