Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

78 3,470 22
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2012, 10:27

Báo cáo thực tập: Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội Khóa luận tốt nghiệpMỤC LỤCMỞ ĐẦU 1Chương 1 .4CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH .4VÀ CHẾ MỘT CỬA .41.1Quản lý hành chính Nhà nước nền hành chính Nhà nước .41.1.1Quản lý hành chính Nhà nước 41.1.2Nền hành chính Nhà nước các bộ phận cấu thành .101.1.3Cải cách nền hành chính Nhà nước 121.2Thủ tục hành chính sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 141.2.1Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính 141.2.2Phân loại các Thủ tục hành chính 171.2.3Sự cần thiết phải cải cách Thủ tục hành chính ở Việt Nam .191.3Cơ chế một cửa 221.3.1Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện 221.3.2Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa .241.3.3Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa .241.3.4Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa .251.3.5Qui trình giải quyết .27Chương 2 29THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NHÀ ĐẤT NỘI .292.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt động của Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất nội .292.1.1Tổng quan về Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất nội 29Khóa luận tốt nghiệpĐến năm 2003 UBND Thành phố Nội quyết định hợp nhất sở Địa chínhNhà đất Nội các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thành Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội .292.1.2Các loại TTHC tại Sở TNMT & NĐ Nội .312.1.3 TTHC tại Sở TNMT&NĐ trước khi áp dụng chế “Một cửa”332.2 Đánh giá thực trạng cải cách TTHC theo chế “một cửa” ở Sở TNMT & NĐ nội .352.2.1Khái quát chung về cải cách TTHC theo chế một cửa của Sở TNMT & NĐ HN .35 .38Hình 2.3: Cập nhật hồ 39 39Hình 2.4: Cập nhật tình trạng hồ .40Hình 2.5: Cập nhật bổ sung hồ 41 .41Hình 2.6: Phân công phòng/ban thụ lý hồ .42 42Hình 2.7: Phân công chuyên viên thụ lý hồ 43b. Những kết quả đạt được: 462.2.2Đánh giá những thành công hạn chế của cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở TNMT & NĐHN .46Chương 3 .51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NHÀ ĐẤT NỘI 513.1 Chương trình cải cách nền HCNN đến 2020 định hướng bản trong cải cách TTHC ở Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội 513.2Các giải pháp kiến nghị thực thi 523.2.1Hệ thống hóa lại các loại thủ tục qui trình giải quyết .533.2.2Công khai phần mềm “Một cửa” 533.2.3Hướng đến thực hiện “Một cửa liên thông” 553.2.4Nộp hồ trực tuyến 563.2.5Phát triển các dịch vụ trực tuyến 59Khóa luận tốt nghiệp3.2.6Nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa” .60KẾT LUẬN .62DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .63PHỤ LỤC .66NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .68Điều 1. Quy chế này quy định việc áp dụng, triển khai thực hiện chế “một cửa” quy trình giải quyết công việc theo chế “một cửa” tại quan hành chính nhà nước ở địa phương .68Chương II .69Chương IV 72ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .72Khóa luận tốt nghiệpLỜI CẢM ƠNTrong quá trình thực hiện đề tài, tôi luôn nhận được sự chỉ bảo tận tình của giáo hướng dẫn là Thạc sỹ Nguyễn Thị Lệ Thuý. Đồng thời tôi cũng nhận được sự góp ý chân thành của các thầy giáo Khoa Khoa học Quản lý. Bên cạnh đó tôi đã được các cán bộ bộ phận Thông tin lưu trữ, phòng Tổ chức - hành chính, Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội giúp đỡ rất tận tình, tạo mọi điều kiện học tập nghiên cứu, cũng như cung cấp các số liệu cần thiết để tôi thể hoàn thành đề tài này.Góp phần giúp tôi hoàn thành khoá luận này còn sự chỉ bảo tận tình của các cán bộ Thư viện Quốc gia, cán bộ Thư viện trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp tôi trong việc thu thập các nguồn tư liệu cho khóa luận.Nhân đây, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thày cô, các cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội, các cán bộ thư viện, bạn bè gia đình đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này.Hà Nội, ngày tháng năm 2008Sinh viên Trịnh Thị MaiKhóa luận tốt nghiệpCÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮTSở TNMT&NĐ: Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất NộiCCHC: Cải cách hành chínhCSDL: sở dữ liệuCNTT: Công nghệ thông tin TTHC: Thủ tục hành chính HCNN: Hành chính Nhà nước XHCN: Xã hội chủ nghĩaUBND: Ủy ban nhân dânHS: Hồ sơHSHC: Hồ hành chính Khóa luận tốt nghiệpDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ, HÌNH VẼHình 1.1: đồ các yếu tố cấu thành nền hành chính Hình 2.1: đồ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất NộiHình 2.2: đồ mô hình hoạt động của phần mềm một cửaHình 2.3: đồ cập hồ sơHình 2.4: đồ cập tình trạng hồ sơHình 2.5: đồ cập nhật bổ sung hồ sơHình 2.6: đồ phân công phòng/ban thụ lý hồ sơHình 2.7: đồ phân công chuyên viên thụ lý hồ sơHình 2.8: đồ tổng thể quy trình giải quyết hồ luân chuyển giữa các phòng ban theo mô hình 1 cửa của Sở TNMTNĐHình 2.9: Quy trình chi tiết luân chuyển hồ đối với dạng giao đất cho thuê đất mớiHình 3.1: đồ cổng giao tiếp điện tử NộiHình 3.2: đồ bốn mức độ dịch vụ hành chính côngKhóa luận tốt nghiệpMỞ ĐẦUCải cách hành chính từ lâu đã không còn là vấn đề xa lạ với bất cứ ai trong chúng ta. Ngày nay, đó là vấn đề mang tính toàn cầu. Cả các nước đang phát triển các nước phát triển đều xem cải cách hành chính như một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trường kinh tế, phát triển dân chủ các mặt khác của đời sống xã hội. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Từ 1986 cùng với quá trình đổi mới đất nước về kinh tế, cải cách hành chính cũng được tiến hành đồng thời. Trải qua nhiều năm với những bước đi lộ trình khác nhau công cuộc cải cách hành chính cũng đã thu được những thành tựu đáng kể, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên do chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường nên việc cải cách hành chính ở nước ta gặp rất nhiều khó khăn, vì thế mà đến giờ Cải cách hành chính vẫn đang là một bài toán lớn đối với Chính phủ cũng như các quan hành chính Nhà nước. Trong giai đoạn 2001 – 2010, trên sở nhận thức đầy đủ những kiến thức, hạn chế của nền hành chính VN hiện nay, Đảng Nhà nước đã quyết tâm thực hiện dứt điểm công cuộc Cải cách hành chính Nhà nước với 4 nội dung: cách thể chế, pháp luật thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cải cách tài chính công. Cải cách Thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung quan trọng của cải cách thể chế hành chính. Muốn nâng cao hiệu quả của nền hành chính Nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thì TTHC phải đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với các thông lệ quốc tế. Đứng trước yêu cầu đó ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 181/QĐ-TTg về việc thực hiện chế “Một cửa” đối với các quan hành chính Nhà nước. Đây được coi như là một giải pháp mang tính đột phá trong việc cải cách TTHC.Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất với các lĩnh vực quản lý của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực Nhà đất rất nhiều loại TTHC với số lượng ngày càng gia tăng. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, yêu cầu của người dân ngày càng nhiều, đòi hỏi Sở phải những đổi mới về qui trình giải quyết TTHC để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra.1Khóa luận tốt nghiệpThực hiện Quyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ định số Quyết 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND Thành phố Nội, năm 2003 Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất nội đã áp dụng chế “Một cửa” trong việc giải quyết TTHC. Từ đây tình hình giải quyết TTHC của Sở được cải thiện một cách đáng kể nhưng bên cạnh đó việc thực hiện chế này vẫn bộc lộ những bất cập.Trải qua quá trình thực tập tại Sở, nhận thấy đây là vấn đề tính chất trọng yếu đối với hoạt động của Sở, em quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội” là khóa luận tốt nghiệp của mình với mong muốn đem lại một cái nhìn tổng quan về công cuộc cải cách hành chính trong các quan hành chính Nhà nước nói chung tình hình cải cách TTHC tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất nói riêng, đồng thời đánh giá lại quá trình áp dụng chế “Một cửa” tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất để từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện việc cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy hoạt động của Sở.Do đặc thù của lĩnh vực nghiên cứu, đề tài được hình thành dựa trên việc sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thực tiễn (phương pháp quan sát khoa học, phương pháp điều tra, phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm), phương pháp chuyên gia, phương pháp toán học, phương pháp thống kê…, trên sở đó xây dựng các giải pháp tính khoa học.Ngoài phần mở đầu kết luận khóa luận được kết cấu gồm 3 chương:Chương 1: sở lý luận về TTHC chế một cửa.Phần này đưa ra hệ thống lý luận về nền hành chính nói chung, các bộ phận cấu thành cũng như các nội dung của CCHC. Các kiến thức về TTHC sự cần thiết phải cải cách TTHC. chế “Một cửa”, mục đích của việc thực hiện chế này các yêu cầu trong việc thực hiện “Một cửa” để giải quyết TTHC.Chương 2: Thực trạng giải quyết TTHC theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất NộiPhần này giới thiệu khái quát về quá trình hoạt động của Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất. Đánh giá lại quá trình thực hiện chế “Một cửa” tại Sở, đánh giá 2Khóa luận tốt nghiệpnhững thành công đạt được cũng như những mặt còn tồn tại.Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách TTHC theo chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội.Dựa trên những đánh giá về những mặt tồn tại khi thực hiện chế “Một cửa” của chương 2, chương 3 sẽ đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của bộ phận “Một cửa” trong việc giải quyết TTHC tại Sở TNMT&NĐHN từ đó góp phần thúc đẩy các hoạt động của Sở.Do hạn chế về tài liệu, thời gian cũng như kiến thức nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của thày bạn bè để em thể hoàn thiện bài viết của mình.Em xin chân thành cảm ơn!3Khóa luận tốt nghiệpChương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHẾ MỘT CỬA1.1 Quản lý hành chính Nhà nước nền hành chính Nhà nước 1.1.1 Quản lý hành chính Nhà nước rất nhiều khái niệm quản lý khác nhau. Khái niệm Quản lý nói chung là sự tác động một cách tổ chức của chủ thể vào một đối tượng nhất định để điều chỉnh các quá trình xã hội các hành vi của con người, tập thể các tổ chức xã hội nhằm duy trì tính ổn định phát triển của đối tượng theo những mục tiêu đã đề ra.Quản lý hành chính Nhà nước (HCNN) là sự tác động tổ chức điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội hành vi hoạt động của con người, do các quan trong hệ thống hành pháp hành chính thực hiện để duy trì phát triển các mối quan hệ xã hội trật tự pháp luật, nhằm thực hiện những chức năng nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN.1Sự tác động tổ chức điều chỉnh: Tổ chức là sự thiết lập các mối quan hệ xã hội giữa con người, giữa các tập thể để thực hiện công việc quản lý các quá trình xã hội. Nội dung chủ yếu bao gồm thiết lập hệ thống bộ máy hành chính trung ương địa phương theo cấp theo phân hệ, quy định thẩm quyền các mối quan hệ của quan trong hệ thống, bố trí cán bộ, công chức các chế độ chính sách đối với họ để làm cho hàng triệu công chức trong bộ máy mỗi người đều vị trí tích cực đối với Nhà nước, đóng góp phần mình tạo ra lợi ích cho xã hội. Điều chỉnh là sự quy định về mặt pháp lý thể hiện bằng các quyết định quản lý, các quy tắc, tiêu chuẩn, biện pháp… nhằm tạo ra sự phù hợp giữa chủ thể khách thể quản lý, sự cân đối hài hòa về hoạt động quản lý các quá trình xã hội hành vi hoạt động của con người.1 Học viện hành chính Quốc gia; Giáo trình về quản lý hành chính Nhà nước 4[...]... sản, môi trường thành Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội quan chuyên môn giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ, quản lý nhà công sở trên địa bàn thành phố Nội. 12 Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất Nội chịu sự... dụng vào thực tế như thế nào thì chúng ta hãy xem xét việc thực hiện chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Nội (Sở TNMT&NĐ) 28 Khóa luận tốt nghiệp Chương 2 THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NHÀ ĐẤT NỘI 2.1 Khái quát về quá trình hình thành hoạt động của Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất nội 2.1.1 Tổng quan về Sở Tài. .. nguyên môi trường Nhà đất nội Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất Nội trước 1995 là Sở Quản lý ruộng đất trải qua các lần đổi tên: - Từ năm 1995 – 1999: Sở Địa chính - Từ năm 2000 – 2003: Sở Địa chínhNhà đất Đến năm 2003 UBND Thành phố Nội quyết định hợp nhất sở Địa chínhNhà đất Nội các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi. .. đất, thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên đất trên địa bàn Thành phố Nội 12 Website Sở Tài ngyên Môi trường Nhà đất Nội 29 Khóa luận tốt nghiệp Thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước khí tượng thủy văn ở Thành phố Nội - Quản lý nhà nước về môi trường: tham mưu cho thành phố các chính sách, biện pháp bảo vệ môi trường Nội Phối hợp với các ngành, các... tư cáchmột trong những biện pháp để thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần làm thay đổi căn bản phương thức điều hành hoạt động của các quan HCNN 1.2 Thủ tục hành chính sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính * Khái niệm: Để giải quyết một công việc nhất định đều cần những thủ tục phù hợp Theo nghĩa thông thường, thủ tục. .. quan hành chính nhà nước; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước trên mọi mặt đời sống xã hội của bộ máy hành chính nhà nước - Bộ máy hành chính Nhà nước: Là hệ thống các quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, được tổ chức theo những nguyên tắc thống 4 Nguyễn Duy Gia; “Giáo trình quản lý hành chính Nhà nước; Học viện hành chính Quốc gia 10 Khóa luận tốt nghiệp nhất, tạo thành... chính Nhà nước được cấu thành bởi 4 yếu tố: Thể chế hành chính, bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức tài chính công - Thể chế hành chính: Thể chế hành chính nhà nước là thuật ngữ dùng để chỉ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do các quan nhà nước thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh về các mặt tổ chức hoạt động, chế độ công vụ, tài chính, nhân sự liên quan đến hệ thống các cơ. .. pháp lý này, thủ tục là loại kế hoạch qui định trình tự, cách thức khi sử dụng thẩm quyền của từng quan để giải quyết công việc Khoa học pháp lý gọi đó là những quy phạm thủ tục, quy phạm này gồm các bộ phận: Thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng tư pháp thủ tục hành chính 14 Khóa luận tốt nghiệp Thủ tục lập phápthủ tục làm Hiến pháp làm luật Thủ tục tố tụng tư phápthủ tục giải quyết tranh... một chế mới, tiên tiến, phù hợp hơn .Theo từng thang bậc tiến trình CCHC yêu cầu thực tiễn, một số mô hình chế hành chính mới đã nảy sinh từ đó chế "Một cửa" là phương thức giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của quan HCNN từ tiếp nhận yêu cầu, hồ đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là “bộ phận tiếp nhận trả kết quả” tại quan HCNN.9 b Đặc điểm * chế một cửa ... cho tổ chức, công dân 1.3.3 Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo chế một cửa Sau hơn 5 năm thực hiện, từ năm 2003 đến nay, chế "một cửa" đã trở thành một trong những giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, tạo bước chuyển căn bản về việc đơn giản minh bạch hoá trong mối quan hệ giữa quan HCNN với tổ chức công dân + Rút ngắn quy trình xử lý hồ . 3...................................................................................................................................51CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI....513.1 Chương trình cải cách. ..................................................................................................................................29THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẤT HÀ NỘI...............................................292.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Quản lý hành chính Nhà nước, Nền hành chính Nhà nước và các bộ phận cấu thành, Cải cách nền hành chính Nhà nước, Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính, Phân loại các Thủ tục hành chính, Sự cần thiết phải cải cách Thủ tục hành chính ở Việt Nam, Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực hiện, Nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc Yêu cầu đối với việc triển khai, Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Qui trình giải quyết, Những kết quả đạt được:, Đối với Sở TNMTNĐ, Hệ thống hóa lại các loại thủ tục và qui trình giải quyết. Cơng khai phần mềm “Một cửa”, Hướng đến thực hiện “Một cửa liên thông”, Nộp hồ sơ trực tuyến, Nhắn tin để biết lịch trình giải quyết

Từ khóa liên quan