Khái niệm hệ thống điện 3 pha (kiến thức cơ bản) doc

8 5,356 94
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 09:22

Khái niệm hệ thống điện 3 pha (kiến thức bản) Đó là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch nhau về pha một góc bằng , hay , tức là lệch nhau về thời gian 1/3 chu kì. Dòng ba pha những ưu điểm mà dòng một pha không được. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I-Khái niệm về mạch điện xoay chiều ba pha Ưu điểm của dòng điện ba pha: Việc truyền tải điện năng bằng mạch điện ba pha tiết kiệm được dây dẫn hơn là dùng dòng điện một pha Động ba pha cấu tạo dơn giản và đặc tính tốt hơn động một pha Mạch điện ba pha gồm: Nguồn điện ba pha Đường dây ba pha Tải ba pha 1.Nguồn điện ba pha Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha Máy phát điện ba pha: a,Cấu tạo Gồm 3 dây quấn AX,BY,CZ Daly quấn pha A ký hiệu là AX Dây quấn pha B ký hiệu là BY Dây quấn pha C ký hiệu là CZ Trong đó: A, B, C là các điểm đầu dây quấn X, Y, Z là các điểm cuối dây quấn Các dây quấn AX, BY, CZ cùng số vòng dây, đặt lệch nhau một góc điện trong không gian b,Nguyên lý làm việc Khi quay nam châm với tốc độ không đổi, từ trường sẽ lần lượt quýet qua các dây quấn và cảm ứng vào trong dây quấn các sức điện động Sin cùng biên độ, tần số và lệch pha nhau 1 góc Đồ thị: Viết biểu thức tức thời sức điện động 3 pha (nếu chọn pha ban đầu của sđđ của AX bằng 0) 2.Tải ba pha Thường là : động điện 3 pha, lò điện 3 pha… Tổng trở của các pha A, B, C là : Thường ký hiệu như sau: câu hỏi II-CÁCH NỐI NGUỒN ĐIỆN VÀ TẢI BA PHA Mạch điện ba pha không liên hệ: mỗi pha của nguồn điện nối riêng rẽ với mỗi pha của tải Vì sao cách nối này ít được dùng ??????? Thường dùng 2 cách nối : nối hình sao (Y), nối hình tam giác ( ) Nối hình sao: 3 điểm cuối X, Y, Z nối với nhau tạo thành điểm trung tính O Nối hình tam giác: đầu pha này nối với kha kia 1. Cách nối nguồn điện ba pha Nối hình sao : Nối hình sao dây trung tính Nối tam giác 2.Cách nối tải ba pha Nối hình sao Nối hình tam giác Có cách nối tải ba pha thành hình sao dây trung tính không ??????????? Chúng ta Nguồn ba pha Tải ba pha Mạch điện ba pha Vậy ????? III-Sơ đồ mạch điện ba pha 1. Sơ đồ mạch điện ba pha Dây pha: nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến các tải Dây trung tính: nối từ điểm trung tính của nguồn(o) đến điểm trung tính của tải(o’) Ngoài ra có: dòng điện dây, dòng điện pha, điện áp dây, điện áp pha a,Nguồn nối sao, tải nối sao A B C A C B O’ O b,Nguồn điện và tải nối sao dây trung tính Ưu điểm của mạch ba pha bốn dây Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau thuận tiện cho sử dụng Cân bằng điện áp các pha khi tải không đối xứng c,Nguồn điện nối sao, tải nối tam giác O ví dụ 1.Nguồn điện và tải ba pha 1,2,3 được nối hình gì???????? 2.Các đèn được đấu hình gì?vì sao khi nối tắt các đèn pha C thi các đèn pha A,B vẫn sáng bình thường????? 2.Quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha Khi nối hình sao Khi nối tam giác ví dụ 1 Một máy phát ba pha : = 220 V 220 V 380V Nếu nối hình sao ta có: = 220 V = 380V Nếu nối hình tam giác ta : = 220 V = 220 V Vậy tại sao trong thực tế nguồn điện thường dược nối hình sao? ví dụ 2 Tải ba pha gồm 3 điện trở R= 10 nối hình tam giác, nguồn . Tính , 380V A B C A C B = 380 V 10 Tải nối tam giác nên: = = 380 V Dòng điện pha của tải : Dòng điện dây của tải: Biểu thức tức thời sức điện động ba pha : hay Nguồn nối sao Tải nối sao Nguồn nối sao dây trung tính Nguồn nối tam giác Ví dụ Tải nối tam giác Hoạt động Máy phát điện xoay chiều ba pha C Z X A B Y Dòng điện dây là dòng điện chạy trong dây pha Dòng điện pha là dòng điện chạy trong mỗi pha Điện áp dây là điện áp giữa hai dây pha điện áp phađiện áp giữa dây pha và dây trung tính . Khái niệm hệ thống điện 3 pha (kiến thức cơ bản) Đó là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch nhau về pha một góc bằng , hay. số và lệch pha nhau 1 góc Đồ thị: Viết biểu thức tức thời sức điện động 3 pha (nếu chọn pha ban đầu của sđđ của AX bằng 0) 2.Tải ba pha Thường là : động cơ điện 3 pha, lò điện 3 pha Tổng. phát điện xoay chiều ba pha C Z X A B Y Dòng điện dây là dòng điện chạy trong dây pha Dòng điện pha là dòng điện chạy trong mỗi pha Điện áp dây là điện áp giữa hai dây pha điện áp pha
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm hệ thống điện 3 pha (kiến thức cơ bản) doc, Khái niệm hệ thống điện 3 pha (kiến thức cơ bản) doc, Khái niệm hệ thống điện 3 pha (kiến thức cơ bản) doc

Từ khóa liên quan