Bước đầu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Sản xuất sạch hơn tại làng ngề tái chế giấy Phong Khê-Bắc ninh

66 1,057 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 14:23

Luận văn : Bước đầu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Sản xuất sạch hơn tại làng ngề tái chế giấy Phong Khê-Bắc ninh Chuyên đề tốt nghiệpLời nói đầu Trong xu thế toàn cầu hoá thì sự tăng trởng nền kinh tế luôn luôn đi cùng với vấn đề bảo vệ Môi trờng. Khi mức sống của ngời dân tăng lên, trình độ học vấn tăng lên thì nhu cầu của con ngời không dừng lại ở việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất mà cần có một môi trờng tốt. Từ nhận thức đó thì họ càng mong muốn hớng tới một sự phát triển bền vững. Nhng bên cạnh đó, các doanh nghiệp với mục đích tối đa hoá lợi nhuận của mình mà không ngừng các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên làm cho tài nguyên ngày càng bị cạn kiệt và tất yếu các hoạt động này sẽ gây ra các tác động tiêu cực đến Môi trờng và xã hội nh: ô nhiễm không khí, nớc, chất thải độc hại , khoảng cách giàu nghèo ngày càng ra tăng. Xét trên quan điểm xã hội thì doanh nghiệp hoàn toàn phải chịu những chi phí do các tác động tiêu cực gây ra, nhng trên thực tế thì xã hội lại phải gánh chịu. Đối với các nhà sản xuất, đầu t cho xử lý chất thải, bảo vệ Môi trờng là một gánh nặng, sẽ làm tăng thêm giá thành, giảm cạnh tranh từ đó làm giảm lợi nhuận. Vì lợi ích riêng của mình mà các doanh nghiệp thờng bỏ qua lợi ích chung của xã hội. Vậy thì phải phát triển nh thế nào là bền vững. Sự ra đời của sản xuất sạch hơn đã đóng góp phần đáng kể trong việc giải quyết vấn đề này. Sản xuất sạch hơn đợc coi là một yếu tố cốt lõi của sự phát triển bền vững.Sản xuất sạch hơn giúp tiết kiệm năng lợng và tài nguyên. đồng thời làm giảm chất thải và ô nhiễm, thậm chí loại bỏ các dòng thảivà hiệu suất tiêu thụ nguyên liệu tiến tới 100%.Ngày nay, biện pháp kiểm soát ô nhiễm cuối đờng ống không còn thông dụng nữa mà thay đó là biện pháp sản xuất sạch hơn. Sản xuất sạch hơn mang tính chủ động và phòng ngừalà chính trớc khi các chất thải phát sinh ra.Do đó, nếu doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn không những thu đợc nhiều lợi ích cho doanh nghiệp mà còn cho xã hội.Làng nghề tái chế giấy Phong Khê sử dụng nhiều các nguyên liệu đầu vào nh: hoá chất, than, nớc và các chất phụ gia khác và cũng thải bỏ ra Môi tr ờng rất nhiều các chất thải độc hại cho nên mất nhiều chi phí để xử lý. áp dụng sản xuất sạch hơn sẽ mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất trong làng. Từ Phạm Đình Trung - 1 - Lớp: KTMT 42Chuyên đề tốt nghiệpnhận thức trên tôi đã tiến hành đề tài: B ớc đầu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Sản xuất sạch hơn tại làng ngề tái chế giấy Phong Khê-Bắc ninhđối tợng và phạm vi nghiên cứu.Đối tợng nghiên cứu.Đối tợng nghiên cứu.Đề tài này chủ yếu tập trung nghiên cứu các hoạt động sản xuất tại làng nghề tái chế giấy Phong Khê-Bắc Ninh, tìm hiểu trong quy trình sản xuất của làng nghề gây ra các tổn thất nguyên, nhiên vật liệu. Từ đó, đề xuất các cơ hội sản xuất sạch hơn cho các khâu trong quy trình sản xuất, đồng thời đánh giá hiệu quả cho giải pháp sản xuất sạch hơn đã lựa chọn.Phạm vi nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu đề tài là nghiên cứu, áp dụng sản xuất sạch hơn ở cơ sở sản xuất tái chế giấy Lân Huỳnh thuộc xã Phong khê-Yên Phong-Bắc ninh.Chuyên đề tốt nghiệp gồmChơng I:Cơ sở lý luận sản xuất sạch hơn và tiếp cận sản xuất sạch hơn. Chơng II:Thực trạng sản xuất giấy tại phong khêChơng III:nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho cơ sở sản xuất giấy đức huỳnh Chơng IV:đánh giá hiệu quả của việc áp dụng sản xuất sạch hơn vào cở sở đức huỳnh.Phạm Đình Trung - 2 - Lớp: KTMT 42Chuyên đề tốt nghiệpLời cảm ơnSau thời gian thực tập tại Sở Tài nguyên-Môi trờng tỉnh Bắc Ninh, em đã thực hiện đề tài Bớc đầu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại làng nghề tái chế giấy Phong Khê- Bắc Ninh. Em xin trân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế Quản lý Môi trờng và Đô thị Trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã truyền đạt cho em những kiến thức cơ bản về kinh tế quản lý Môi trờng, xin trân thành cảm ơn các cán bộ, nhân viên phòng Môi trờng- Sở Tài nguyên Môi trờng tỉnh Bắc Ninh đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.Phạm Đình Trung - 3 - Lớp: KTMT 42Chuyên đề tốt nghiệpChơng I: Cơ sở lý luận sản xuất sạch hơn và tiếp cận sản xuất sạch hơnI Cơ sở lý luận sản xuất sạch hơn.1.1 Giới thiệu chung về sản xuất sạch hơn và định nghĩa của UNEP về sản xuất sạch hơn.1.1.1Giới thiệu chung.Trong quá trình sản xuất công nghiệp:Theo sơ đồ trên thì bất cứ một quá trình nào cũng cần phải có các nguyên liệu đầu vào và sau sản xuất quá trình đó sẽ tạo ra chất thải. Vậy chất thải là gì? Chất thải có thể đợc hiểu nh một dạng tài nguyên không dợc đặt đúng chỗvà hãy giành những cơ hội để khai thác sử dụng chúng. Vậy thì chúng ta phải giải quyết vấn đề này nh thế nào đây! Một trong những giải pháp là có thể làm giảm thiểu, có thể phòng ngừa, bỏ qua, pha loãng hoặc sử lý.Nếu bỏ qua vấn đề ô nhiễm, thì doanh nghiệp đó sẽ có thể bị dẫn đến những vấn đề sau đây: Rủi ro bị phạt, rủi ro bị di rời đến địa điểm khác, công ty có thể bị đóng cửa, giảm khả năng cạnh tranh đó là những vấn đề mà bất cứ một doanh nghiệp nào không muốn bị gặp phải.Phạm Đình Trung - 4 - Lớp: KTMT 42Khí thảiNớc thảiChất thải rắnQuá trình sản xuất công nghiệpNguyên liệu(Chất thải)Nước Năng lượngHoá chấtSản phẩmChuyên đề tốt nghiệpNếu chúng ta pha loãng hoặc sử lý ô nhiễm, việc này đòi hỏi phải có sự lắp đặt các nhà máy sử lý chất thải, tức là phải mất một khoản chi phí lớn cho việc lắp đặt vận hành nhà máy. Với những chi phí lớn nh vậy doanh nghiệp sẽ không thu đợc lợi nhuận gì từ việc sử lý ô nhiễm ngoài việc doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật về môi trờng.Giải pháp hữu hiệu là chúng ta giảm thiểu hoặc phòng ngừa ô nhiễm, đay là ý tởng cơ bản cho phép sự ra đời của sản xuất sạch hơn. nếu doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn sẽ làm giảm đợc ô nhiễm, giảm ttỏn thất nguyên liệu, năng lợng, nguyên liệu thô và nớc(sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên). Đồng thời giảm sự cần thiết phải lắp đặt hay quy mô của nhà máy sử lý chất thải và các chi phí vận hành cũng ch chi phí sử lý chất thải.Nh vậy, sản xuất sạch hơn sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm nguồn tài chính và đầu t sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 1.1.2 Định nghĩa của UNEP về sản xuất sạch hơn.Chơng trình Môi trờng của Liên hiệp quốc(UNEP) định nghĩa sản xuất sạch hơn nh sau:Sản xuất sạch hơnviệc áp dụng liên tục chiến lợc phòng ngừa tổng hợp về Môi trờng vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu xuất và giảm thiểu rủi ro cho con ngời và Môi trờng.Đối với các quá trình sản xuất: Sản xuất sạch hơn bao gồm bảo toàn nguyên liệu và năng lợng, loại trừ các nguyên liệu độc hại và giảm lợng cũng nh tính độc hại của tất cả các chất thải ngay từ nguồn thải.Đối với sản phẩm: Sản xuất sạch hơn bao gồmviệc giảm các ảnh hởng tiệu cực trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm từ khâu thiết kế đến loại bỏ.Đối với dịch vụ: Sản xuất sạch hơn đa các yếu tố về Môi trờng vào thiết kế và phát triển các dịch vụ.Sản xuất sạch hơn là một cách tiếp cận(cách nghĩ) mới và có tính sáng tạo mới đối với các sản phẩm và quá trình sản xuất.Các khái niệm tơng tự với sản xuất sạch hơn là:Phạm Đình Trung - 5 - Lớp: KTMT 42Chuyên đề tốt nghiệpGiảm thiểu chất thải: Khái niệm này đợc cơ quan bảo vệ Môi trờng Mỹ(USAPA) sử dụng năm 1888. Theo đó, cách tiếp cận theo kiểu phòng ngừa chất thải và các biện pháp của nó đợc coi là các biện pháp giảm bớt ô nhiễm tại gốc( nơi chất thải có thể phát sinh), thông qua việc tạo ra các thay đổi trong việc sử dụng đầu vào, thay đổi công nghệ, cải tiến quy trình vận hành và đổi mới sản phẩm.Phòng ngừa ô nhiễm: Cơ quan bảo vệ Môi trờng Mỹ đã định nghĩa: Phòng ngừa ô nhiễm là việc sử dụng nguyên liệu, quy trình hoặc quy chuẩn cho phép làm giảm bớt phát sinh chất ô nhiễmhoặc chất thải ngay tại nguồngốc của chúng. Phìng ngừa ô nhiễm bao gồm cả những hoạt động làm giảm bớt việc sử dụng các vật liệu độc hại, giảm tiêu thụ năng lợng, nớc và các nguồn khác và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên nh bảo tồn và sử dụng tài nguyên có hiệu quả hơn.Năng suất xanh (GDP xanh): Năng xuất đợc xem nh một hoạt động làm giảm lợng chất thải và ô nhiễm ra Môi trờng trong các quá trình sản xuất và dịch vụ mà vẫn đảm bảo đợc năng xuất theo đúng kế hoạch. Theo Tổ chức năng suất Châu á thì năng suất xanh là một chiến lợc nhằm nâng cao năng suất mà vẫn bảo vệ Môi trờng để phát triển bền vững. Tuy là ba khái niệm khác nhau nhng về bản chất chúng đều giống sản xuất sạch hơn vì đều có chung ý tởng giúp cho doanh nghiệp sản xuấthiệu quả hơn. Đều là những khái niệm mang tính phìng ngừa và giảm thiểu chất thải trớc khi chúng sinh ra. Tuy nhiên, sản xuất sạch hơn vẫn là khái niệm mang tính tổng quát hơn so với khái niêm trên, sản xuất sạch hơn bao hàm cả giảm thiểu chất thải và phòng ngừa ô nhiễm. Điểm mạnh của sản xuất sạch hơn không chỉ là vấn đề thay đổi trang thiết bị, công nghệmà sản xuất sạch hơn còn là vấn đề thay đổi thái độ, cách nhìn, áp dụng bí quyết công nghệ và cải thiện quá trình sản xuấtsản phẩm.1.2 Các giải pháp sản xuất sạch hơn.Trong thực hiện sản xuất sạch hơn cần có các thay đổi để biến một quá trình sản xuất trở nên sản xuất sạch hơnhiệu quả hơn. Các thay đổi không chỉ đơn thuần là thiết bị mà còn là các thay đổi trong vận hành và quản lý của một Phạm Đình Trung - 6 - Lớp: KTMT 42Chuyên đề tốt nghiệpdoanh nghiệp. Các thay đơi đợc gọi là giải pháp sản xuất sạch hơn. Về cơ bản có thể chia thành các nhóm sau: Giảm chất thải tại nguồn. Tuần hoàn. Cải tiến sản phẩm.Các giải pháp của sản xuất sạch hơn đợc thể hiện qua sơ đồ sau:Phạm Đình Trung - 7 - Lớp: KTMT 42Các giải pháp sản xuất sạch hơnGiảm chất thải tại nguồnCải tiến sản phẩmThay đổi sản phẩmThay đổi bao bìHình1 : Các giải pháp sản xuất sạch hơnTuần hoànQuản lý nội viKiểm soát quá trình tốt hơnThay đổi nguyên liệuCải tiến thiết bịCông nghệ sản xuất mớiTận thu, tái sử dụng tại chỗTạo ra sản phẩm phụChuyên đề tốt nghiệp1.2.1 Giảm chất thải tại nguồn.Cơ bản về ý tởng của sản xuất sạch hơn là tìm hiểu nguồn gốc của ô nhiễm để có các biện pháp giảm thiểu chất thải. Quản lý nội vi: Là một loại giải pháp đơn giản nhất của sạch hơn. Nó liên quan đến thay đổi trong thực tiễn hiện tại hoặc sử dụng các biện pháp mới trong vận hành và bảo dỡng thiết bị, nhằm làm tăng hiệu suất sử dụng nguyên liệu, tiết kiệm năng lợng và chi phí vận hành. Quản lí nội vi không đòi hỏi chi phí đầu t và có thể thực hiện ngay sau khi xác định đợc các giải pháp.Các ví dụ của quản lý nội vi: Là có thể khắc phục các điểm rò rỉ, đóng van hay tắt thiết bị không sử dụng để tránh tổn thất. Kiểm soát quá trình tốt hơn: để đảm bảo các điều kiện sản xuất đợc tối u hoá về mặt tiêu thụ nguyên liệu, sản xuất và phát sinh chất thảiCác thông số của quá trình sản xuất nh nhiệt độ, thời gian, áp suất,pH, tốc độ cần đ ợc giám sát và duy trì càng gần điều kiện tối u càng tốt.Cũng nh quản lý nội vi, việc kiểm soát tốt quá trình đòi hỏi sự quan tâm của ban lãnh đạo cũng nh việc giám sát ngày một hoàn chỉnh hơn. Thay đổi nguyên liệu: là việc thay thế các nguyên liệu đang sử dụngbằng các nguyên liệu khác thân thiện với Môi trờng. Thay đổi nguyên liệu còn có thể là việc mua nguyên liệu có chất lợng tốt hơn để đạt đợc hiệu suất sử dụng cao hơn. Thông thờng, lợng nguyên liệu sử dụng, lợng chất nguyên liệu sử dụngsản phẩm có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Cải tiến thiết bị: là việc thay thế thiêtá bị đã có để nguyên liệu tổn thất ít hơn. Việc cải tiến thiết bị có thể là điều chỉnh tốc độ máy, là tối u kích th-ớc của kho chứa, là việc bảo ôn bề mặt nóng/ lạnh hoặc thiết kế cải thiện các bộ phận cần thiết trong thiết bị. Công nghệ sản xuất mới là việc lắp đặt các thiết bị hiện đại và có hiêuh quả hơn, nh lắp nồi hơi hiệu suất cao hay lắp máy nhuộm Jet có sử dụng dung tỷ thấp hơn. Giải pháp này yêu cầu chi phí đầu t cao hơn các giải pháp sản xuất sạch khác, do đó cần phải đợc nghiên cứu cẩn thận. Mặc Phạm Đình Trung - 8 - Lớp: KTMT 42Chuyên đề tốt nghiệpdùvậy, tiềm năng tiết kiệm và cải thiện chất lợng có cao hơn so với các giải pháp khác.1.2.2 Giải pháp tuần hoàn.Có thể tuần hoàn các loại dòng thải không thể tránh đợc trong khu vực sản xuất hoặc bán ra nh một loại sản phẩm phụ. Tận thu và tái sử dụng tại chỗ là việc thu thập chất thải và sử dụng lại cho quá trình sản xuất . Tạo ra các sản phẩm phụ là việc thu thập sử lý các dòng thải để có thể trở thành một sản phẩm mới hoặc bán rea cho các cơ sở sản xuất khác.1.2.3 Cải tiến sản phẩm.Cải tiến chất lợng sản phẩm để làm giảm ô nhiễm cũng là một ý tởng cơ bản của sản xuất sạch hơn. Thay đổi sản phẩm là việc xem xét lại sản phẩm và các yêu cầu đối với sản phẩm đó. Cải thiện thiết kế sản phẩm có thể đem lại tiết kiệm về tiêu thụ nguyên liệu và lợng hoá chất độc hại sử dụng. Các thay đổi về bao bì có thể là quan trọng, vấn đề cơ bản là giảm thiểu bao bì sử dụng đồng thời bảo vệ đợc sản phẩm, nh: sử dụng giấy xám(không tẩy) thay thế cho giấy trắng ở những nơi cho phép hay việc sử dụng bìa cáttông cũ thay cho các loại xốp để bảo vệ các vật dễ vỡ.1.3. Lợi ích của sản xuất sạch hơn.Trong sự phát triển lâu dài, sản xuất sạch hơn là phwng cách tốt nhất để kết hợp các lợi ích kinh tế và lợi ích Môi trờng của doanh nghiệp, không kể quy mô lớn hay nhỏ, không kể có định mức tiêu thụ nguyên liệu, năng lợng, nớc nhiều hay ít. Sản xuất sạch hơn kgông chỉ giúp cho doanh nghiệp tránh đợc các tác động Môi trờng và sức khoẻ xấu mà còn mang lại nhiều những lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc áp dụng sản xuất sạch hơn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, môi trờng cho doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho xã hội.1.3.1 Lợi ích của sản xuất sạch hơn đối với các doanh nghiệp. Tiết kiệm tài chính thông qua giảm lãng phí năng lợng, nguyên vật liệu và các hoá chất, phụ gia.Phạm Đình Trung - 9 - Lớp: KTMT 42Chuyên đề tốt nghiệpVới những doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn sẽ tránh đợc các sự cố do rò rỉ, rơi vãi trong việc sử dụng nguyên vật liệu, từ đó sẽ làm giảm đợc chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao hơn. Bên cạnh đó doanh nghiệp còn thu đợc các lợi ích về kinh tế khi tiến hành tận thu, tái sử dụng tại chỗ các sản phẩm phụ. Nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy, nâng cao sự ổn định sản xuất và chất lợng sản phẩm.Nhờ có sản xuất sạch hơn, doanh nghiệp sẽ nâng cao đợc hiệu suất hoạt động, tạo ra khối lợng sản phẩm nhiều hơn trên một đơn vị đầu vào, sản xuất sạch hơn tạo sự ổn định trong sản xuất, giảm tỷ lệ phế phẩm và các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Điều đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm đợc chi phí đầu vào và các chi phí sử lý sau quá trình sản xuất. Khả năng cải thiện Môi trờng làm việc(sức khoẻ và an toàn).Năng suất lao động của doanh nghiệp phụ thuộc vào thái độ làm việc của công nhân trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn có nghĩalà doanh nghiệp đã tạo ra một môi trờng làm việc ổn định và an toàn. Cải thiện môi trờng làm việc tốt sẽ giảm tỷ lệ tai nạn lao động, giảm tỷ lệ ngời mắc bệnh từ đó kéo theo chi phí cho vấn đề này sẽ giảm. Các điều kiện làm việc thuận lợi sẽ nh một động lực thúc đẩy nhân viên quan tâm hơn trong viẹc lao động cũng nh kiểm soát tốt các quá trính sản xuất. Từ đó sẽ giúp cho doanh nghiệp thu đợc lợi nhuận nếu xét trên goc độ kinh tế. Tuân thủ các quy định pháp luất tốt hơn và tiết kiệm chi phí sử lý chất thải.Tuân thủ pháp luật vế môi trờng là nghĩa vụ của tất cả các doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn sẽ kiểm soát đợc quá trình tốt hơn tức là có thể kiểm soát đợc quá trình phát thải của doanh nghiệp và xử lý các tình huống dễ dàng hơn. Từ đó có thể giảm chi phí xử lý chất thải, nâng cao hiệu quả việc tận thu các sản phẩm. Bên cạnh đó, sản xuất sạch hơn còn giúp các doanh nghiệp giảm đợc các khoản phí thải, nộp phạt Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.Để có thể tồn tại và cạnh tranh trên thi trờng, các doanh nghiệp phải tạo cho mình một vị trí quan trọng trong khách hàng, tức là doanh nghiệp đó phải có sản phẩm Phạm Đình Trung - 10 - Lớp: KTMT 42[...]... luôn phải cập nhật thông tin về sản xuất sạch hơn và các phơng tiện để đánh giá sản xuất sạch hơn Tạo lập nguồn tài chính tốt nhất để doanh nghiệp có thể tiếp cận và áp dụng sản xuất sạch hơn 2.2 Quá trình áp dụng sản xuất sạch hơn và các kết quả thu đợc từ áp dụng sản xuất sạch hơn ở các nớc và Việt Nam 2.2.1 Sản xuất sạch hơn ở các nớc sản xuất sạch hơn đã đợc áp dụng thành công ở các nớc nh: Mỹ,... tính của tiến sĩ Gupta, Giám đốc trung tâm sản xuất sạch ấn độ, thông qua sử dụng hiệu quả nguyên liệu năng lợng, sản xuất sạch hơn có thể giảm chi phí sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất giấy lên tới 220 USD/ 1 tấn sản phẩm, cụ thể ngành công nghiệp này có thể thu hồi lại đợc thông qua sản xuất sạch hơn Không chỉ trong ngành giấy mà các ngành khác đã thành công trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn. .. biện pháp ngăn ngừa Phạm Đình Trung - 32 - Lớp: KTMT 42 Chuyên đề tốt nghiệp Chơng III: nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho cơ sở sản xuất giấy đức huỳnh I.Lựa chọn trọng tâm đánh giá sản xuất sạch hơn tại cơ sở tái chế giấy đức huỳnh 1.1.Mô tả xí nghiệp giấy đức huỳnh Xí nghiệp sản xuất giấy Đức Huỳnh là một doanh nghiệp t nhân trên địa bàn thôn Dơng ổ, xã Phong Khê, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, ... sau: M =(Rp + G ) ( Rrp + Rrc) II.tiếp cận sản xuất sạch hơn 2.1 Phơng pháp tiếp cận sản xuất sạch hơn sản xuất sạch hơn không chỉ là thay đổi công nghệ, thay đổi trang thiết bị mà còn phải thay đổi cả thái độ, cách nhìn, cách ứng xử mới Vì vậy khi làm sản xuất sạch hơn với doanh nghiệp của mình thì cần phải có phơng pháp tiếp cận sản xuất sạch hơn Phơng pháp tiếp cận chủ yếu đối với doanh nghiệp nh... nhận thức đầy đủ về sản xuất sạch hơn, dẫn làm thay đổi thói quen vốn có Từ đó, quan tâm đúng mức đối việc vận dụng sản xuất sạch hơn trong chiến lợc phát triển của doanh nghiệp mình Giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu về sản xuất sạch hơn và khả năng áp ứng, tạo lập đội ngũ chuyên gia t vấn sản xuất sạch hơn đủ về số lợng và cao về chất lợng để áp ứng cho khả năng sản xuất sạch hơn Bên cạnh đó, các... nghiệp giấy Đức Huỳnh 1.2.Lựa chọn trọng tâm đánh giá Trọng tâm lựa chọn để đánh giá Sản xuất sạch hơn trong Xí nghiệp sản xuất giấy Đức Huỳnh là dây chuyền sản xuất giấy Kraft Dây chuyền sản xuất giấy Krapf mới bắt đầu hoạt động đợc 10 tháng, với công suất thiết kế là 2000 tấn/ năm Trong những tháng hoạt động dây chuyền này đã chạy với công suất từ 70 - 80% công suất thiết kế Để đánh giá hiệu quả kinh... thiết kế Để đánh giá hiệu quả kinh tế của việc đầu t công nghệ sản xuất sạch hơn không nhất thiết phải đánh giá toàn bộ các khâu trong quy trình sản xuất Trong khuôn khổ chuyên đề này chỉ lựa chọn và đánh giá hiệu quả kinh tế tại một khâu nhất định II Nghiên cứu, phân tích lựa chọn khâu đánh giá 2.1.Phân tích các bớc công nghệ 2.1.1.Quy trình sản xuất giấy Kraft Giấy phế liệu đợc phân loại rồi đa vào... tiêu phát triển kinh tế, do đó phơng án này không thể thực hiện đợc Thứ ba: Tăng (Rrp + Rrc), bằng các biện pháp tái chế, tái sử dụng các chất thải sau sản xuất và tiêu dùng Điều này hoàn toàn có thể thực hiện đợc, và đây cũng chính là một trong những giải pháp của sản xuất sạch hơn Nh vậy, theo các nhà kinh tế Môi trờng nếu các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn thì phơng trình cân bằng vật chất... chất thải và 15 trình diễn sản xuất sạch hơn sản xuất sạch hơn và quan lý chất thảiđối 16 với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Các chính sách bảo vệ Môi trờng công 17 nghiệp Phát triển chính sách phòng ngừa ô nhiễm Nguồn: Báo cáo sản xuất sạch, Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam sản xuất sạch hơn tuy mới đợc triển khai, áp dụng ở Việt Nằm từ năm 1999 nhng đã đem lại những kết quả to lớn cho các ngành công... công nghiệp Việt Nam Cho đến nay, ở Việt Nam đã có 42 công ty tham gia áp dụng sản xuất sạch hơn Lợi ích đem về cho các công ty này khi áp dụng sản xuất sạch hơn là rất lớn, trong khi đó đầu t cho sản xuất sạch hơn là rất nhỏ Riêng năm 2002, Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam đã giúp cho 12 công ty tiết kiệm đợc 997.500 USD, đóng góp vào việc cải thiện hiện trạng Môi trờng: - Tiết kiệm năng lợng : 116720 . đã tiến hành đề tài: B ớc đầu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Sản xuất sạch hơn tại làng ngề tái chế giấy Phong Khê-Bắc ninh ối tợng và phạm vi nghiên. xuất sạch hơn và tiếp cận sản xuất sạch hơn. Chơng II:Thực trạng sản xuất giấy tại phong khêChơng III:nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Sản xuất sạch hơn tại làng ngề tái chế giấy Phong Khê-Bắc ninh, Bước đầu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Sản xuất sạch hơn tại làng ngề tái chế giấy Phong Khê-Bắc ninh, Bước đầu đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Sản xuất sạch hơn tại làng ngề tái chế giấy Phong Khê-Bắc ninh, Giảm chất thải tại nguồn., Lợi ích của sản xuất sạch hơn đối với các doanh nghiệp., Lợi ích của sản xuất sạch hơn đối với xã hội., ảnh hởng đến sức khoẻ ngời lao động và cộng đồng., C©n b»ng vËt liƯu, Định giá chi phí dòng thải

Từ khóa liên quan