TIỂU LUẬN: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội pot

28 443 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 09:20

TIỂU LUẬN: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụđiện Nội LờI nói đầu Được vận dụng những kiến thức lý luận đã được tiếp thu trong quá trình học tập vào thực tiễn nhằm phân tích giải quyết những vấn đề do thực tế đặt ra là một cơ hội lớn cho các sinh viên nâng cao nhận thức, kinh nghiệm, qua đó thể làm quen với với công tác quản lý kinh tế. Với mong muốn được tiếp cận với những vấn đề thực tế về chuyên ngành kế toán, đồng thời được sự giúp đỡ của nhà trường, đặc biệt là sự giúp đỡ của khoa Quản lý kinh tế đã tạo điều kiện cho em được vận dụng những kiến thức đã được trau dồi từ quá trình học tập thông qua thời gian em thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuấtdịch vụ điện Nội. Có thể nói đây là bước mở đầu với nhiều bỡ ngỡ, song qua quá trình thực tập đã giúp em hiểu rõ hơn về quá trình hình thành phát triển, các chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện. Việc tiếp cận với những vấn đề thực tế giúp em hiểu được những thuận lợi khó khăn mà Công ty đã phấn đấu vượt qua, cũng như phương hướng nhiệm vụ đặt ra cho Công ty trong thời gian sắp tới. Với những kiến thức kinh nghiệm ít ỏi của bản thân, em xin trình bày ý kiến đã tiếp thu trong quá trình thực tập tại Công ty qua bản " Báo cáo Tổng hợp về tình hình thực tế tại công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội ". Báo cáo tổng hợp bao gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện nội. Phần II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội. Phần III: Phần Kết luận. Phần thứ nhất Tổng quan về công ty cổ phần sản xuất dịch vụ điện nội 1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty Công ty sản xuất dịch vụ điện Nội được thành lập tách ra khỏi Liên Hiệp Xí Nghiệp Xe Đạp Nội (LIXEHA) theo quyết định số 4184/ QĐ-UB ngày 3/10/1989 là một đơn vị kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm trước quan pháp luật về các hoạt động kinh doanh của mình theo quyết định số 3224/QĐ-UB của UBND Thành phố Nội. Từ trước năm 1989 khi còn chung với quan văn phòng Liên hiệp Xí Nghiệp Xe Đạp Nội, ngành hàng chủ yếu là sản xuất xe đạp phụ tùng xe đạp. Nhưng sau khi chuyển đổi chế của nhà nước từ bao cấp sang tự hạch toán kinh doanh thì ngành hàng xe đạp không còn phù hợp nữa. Nhu cầu xe đạp ít hơn trước, hơn nữa xe đạp Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam, giá lại rất rẻ. Vì vậy các đơn hàng giảm dần dẫn đến thị trường bị thu hẹp, sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Công ty xác định rằng phải tự đổi mới, đổi mới toàn diện mà trước hết phải đổi mới về tổ chức, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi ngành hàng kinh doanh, chỉ như vậy mới thể phù hợp với tính đổi mới của nền kinh tế, mới vực dậy được hoạt động của bản thân doanh nghiệp. Công ty đã bỏ ra nhiều công sức đi khảo sát, tìm hiểu thị trường, lắng nghe ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đầu ngành ở các tỉnh trong cả nước về rất nhiều lĩnh vực, trong đó vấn đề về trang thiết bị trong các bệnh viện, các sở y tế được nâng cấp đầu tư để từng bước hiện đại hoá các bệnh viện, các sở y tế. Ngoài ra Công ty còn nghiên cứu một số ngành hàng phục vụ dân dụng như: xe đẩy vận chuyển, nội thất dân dụng Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, phát triển theo định hướng XHCN sự điều tiết của nhà nước ở tầm vĩ mô, đã tạo ra một môi trường kinh doanh mới, đòi hỏi các doanh nghiệp nhà nước phải lựa chọn cho mình một hướng đi thích hợp việc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước là một xu hướng tất yếu. Trước tình hình đó năm 1999 Công ty đã được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo quyết định 5666/QĐ-UB ngày 31/12/1999 của UBND Thành phố Nội. Hiện nay với công nghệ sản xuất các loại INOX, đa dạng hoá các ngành nghề kinh doanh, Công ty không chỉ đáp ứng được mọi yêu cầu về mẫu mã, chất lượng sản phẩm của khách hàng mà còn là đơn vị đứng đầu ngành về sản xuất các trang thiết bị y tế, nội thất giành được nhiều uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Công ty trụ sở chính đặt tại số 46 phố Bích Câu – Quận Đống Đa – Nội và 3 chi nhánh đặt tại:  216 Hoàng Hoa Thám- Quận Tân Bình-Thành Phố Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 8.425.364 – Fax: (088) 8. 425.364  Đường Nguyễn Du - Phường Ninh Xá - Thị xã Bắc Ninh. ĐT: (0241) 826.433 – Fax: (0241) 826.433  Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Địa chỉ :Ban Thạt Khảo Nuôi 16-Muông Khe Sat Tanat Tônabungta Chuông. 2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 055999 ngày 02/02/1999 thì ngành hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điệnNội là: - Các loại trang thíêt bị y tế bằng INOX, thép sơn mạ. - Các loại trang trí nội thất bằng INOX. - Các loại xe đẩy tay sức chở từ 10 kg đén 1000 kg (sản xuất theo yêu cầu của khách hàng). - Sản xuất các loại bồn đựng nước, bình lọc nước INOX. - Sản xuất lan can nội ngoại thất, cửa INOX. - Dịch vụ sản xuất điện. - Xuất nhập khẩu trực tiếp. 3. cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội. a. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong bất cứ doanh nghiệp nào việc tổ chức quản lý cũng rất cần thiết không thể thiếu được. Tổ chức bộ máy quản lý phải tuỳ thuộc vào qui mô, loại hình doanh nghiệp, đặc điểm điều kiện sản xuất cụ thể của từng doanh nghiệp. ở Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội, bộ máy quản lý được tổ chức theo kiểu trực tuyến đã đem lại hiệu quả thiết thực trong kinh doanh. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty như sau: b. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong Công ty  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điêù hành: Là người chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông, HĐQT về việc quản lý sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty trên sở bảo toàn phát triển vốn. Giứp việc cho Giám đốc là 2 phó giám đốc  Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổng Hợp  Phó Giám đốc phụ trách sản xuất kinh doanh kiêm trưởng phòng Kế Hoạch - Tài Chính Thị Trường. Phòng tổng hợp bao gồm các bộ phận chức năng, nhiệm vụ như sau: Bộ phận kỹ thuật :  Xác định rõ các bước công nghệ sản xuất trên sở công nghệ đang được sử dụng ở Công ty.  Thẩm định ứng dụng những cải tiến kỹ thuật của các kỹ sư, công nhân trong Công ty trong việc chế tạo sản phẩm hay những phương pháp, giải pháp tiết kiệm trong sản xuất.  Theo dõi sự phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh để nắm được thông tin cần thiết về khoa học công nghệ.  Thiết kế sản phẩm sản xuất của Công ty. Bộ phận an toàn PCCC - Bảo vệ:  Tuần tra canh gác, bảo vệ tài sản của Công ty đồng thời giữ nghiêm kỷ luật lao động (quản lý giờ giấc lao động). Bộ phận Tổ chức:  Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo lao động cho Công ty.  Phụ trách về đất đai nhà cửa của Công ty.  Phụ trách về thi đua, xét duyệt thi đua cho các cá nhân, tập thể trong Công ty để trình Giám đốc.  Xây dựng quỹ lương, định mức đơn giá tiền lương của các sản phẩm trong từng kỳ kế hoạch sản xuất.  Xây dựng các qui chế, chế độ trả lương khoán sản phẩm của Công ty theo tình hình thực hiện sản xuất trên sở chế độ chính sách của Nhà nước. Phòng Kế hoạch - Tài chính thị trường bao gồm các bộ phận chức năng nhiệm vụ như sau: Bộ phận kế hoạch:  Xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn, trung dài hạn toàn Công ty phân xưởng, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất đó.  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất của năm kế hoạch, mua sắm vật tư đủ số lượng chủng loại đảm bảo chất lượng vật tư, đáp ứng kịp thời tiến độ sản xuất.  Cung cấp số liệu cho phòng nghệp vụ tính toán giá thành, báo cáo sản lượng nội bộ để Giám đốc làm căn cứ quyết định mức lương thưởng biện pháp điều chỉnh nhiệm vụ sản xuất kỳ tiếp theo.  Bảo quản giữ gìn vật tư, xác định nội dung quản lý vật tư, quản lý sản phẩm dở dang thành phẩm nhập kho cũng như các phương tiện dụng cụ sản xuất khác.  Tổ chức giao hàng cho khách kịp thời. Bộ phận Kế toán - Tài chính:  Tạo nguồn vốn để sản xuất kinh doanh bao gồm vốn ngân sách, vốn vay, vốn bổ sung.  Sử dụng vốn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.  Quản lý lưu thông, thanh toán các quan hệ tín dụng.  Hạch toán sổ sách về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bộ phận xuất nhập khẩu:  Thực hiện chức năng Xuất – Nhập khẩu khi yêu cầu về XNK hàng hoá. Bộ phận Cửa hàng các đại lý:  Giới thiệu bán sản phẩm, cung cấp cho khách hàng nhu cầu về các ngành hàng của Công ty. Bộ phận kho tàng:  nhiệm vụ lưu giữ bảo quản nguyên vật liệu, hàng hoá đông thời làm nhiệm vụ xuất nhập vật tư hàng hoá theo các quyết định của Công ty.  Cập nhật số liệu thẻ kho, cung cấp số liệu chính xác về từng chủng loại, số lượng hàng cho kế toán. Phân Xưởng sản xuất: Gồm 4 tổ sản xuất  Tổ sản xuất định hình ống INOX: Sản xuất ống INOX các loại.  Tổ khí: Cắt phôi, pha cắt định hình, hàn ghép các loại sản phẩm.  Tổ mạ điện hoá: Mạ, sơn.  Tổ hoàn thiện bao gói sản phẩm: Lắp rắp, bao gói . Giữa các phòng ban, bộ phận chức năng luôn quan hệ chặt chẽ, phòng ban này cung cấp số liệu cho phòng ban kia. Tất cả tạo thành bộ máy quản lý bộ máy quản lý thống nhất điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao. 2. cấu tổ chức của bộ máy kế toán của Công ty a . cấu tổ chức bộ máy kế toán: Với chức năng quản quản lý tài chính, phòng kế toán của Công ty góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm. Công tác kế toán của Công ty được tổ chức tập trung tại phòng kế toán, bộ máy kế toán được tổ chức khép kín, thực hiện từ khâu thu nhận chứng từ, phân loại vào xử lý chứng từ đến khâu ghi sổ lập các báo cáo kế toán. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán : Hạch toán chi tiết, tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh, tập hợp các chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, lập các BCTC, tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đúng chế độ, hợp lý, đạt hiệu quả cao. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: Chức năng nhiệm vụ của các nhân viên kế toán Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: Là người chịu trách nhiệm chung toàn bộ công tác kế toán của Công ty, là người theo dõi nguồn vốn, là người lập báo cáo tổng hợp. Kế toán nguyên vật liệu, TSCĐ, tiền lương, thanh toán với người bán :  Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu.  Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, tính khấu hao TSCĐ.  Theo dõi thanh toán với người bán. Kế toán vốn bằng tiền, thanh toán với người mua, thành phẩm, tiêu thụ:  Hạch toán chi tiết tình hình thu chi tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.  Hạch toán tình hình chi tiết với người mua, thanh toán nội bộ.  Hạch toán tình hình tiêu thụ sản phẩm, xác định doanh thu, kết quả tiêu thụ.  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm. Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán vốn bằng tiền. KT thanh toán với người mua KT tiêu thụ Thành phẩm Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Kế toán NVL, TSCĐ, Tiền lương Thanh toán với người bán  Tập hợp tất cả các chi phí nhân công, nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Vì số lượng nhân viên kế toán ít nên mỗi người trong phòng đều phải thực hiện kiêm nhiệm một số phần hành kế toán khác nhau. Các bộ phận trong phòng luôn phối hợp, bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau trong công việc nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên tắc của tổ chức hạch toán. Do vậy, phòng kế toán đã làm tốt chức năng quản lý tài chính cuả Công ty. b. Hình thức kế toán áp dụng Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. [...]... Phần thứ hai Thực trạng sản xuất kinh doanh Tại Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện nội 8 Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện HN 1.Tình hình sản xuất , kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 2 Đặc điểm tổ chức sản xuất 12 13 3 Những chính sách , chế độ Công ty áp dụng đối với CBCNV Phần thứ ba : Kết luận 15 Những thuận lợi ,khó khăn phương... vụ điện nội 1.Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện nội trong thời gian qua a Tình hình sản xuất kinh doanh Nắm bắt được chủ trương đổi mới của Nhà nước, ngay từ khi chuyển sang thành Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội theo quyết định số 5666/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 1998 của UBND Thành phố Nội, Công ty đã từng bước khắc phục khó... tổ chức sản xuất tại công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội: Qúa trình sản xuất tại Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội được diễn một cách liên tục với sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các bộ phận, phòng ban các phân xưởng trong suốt chu trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Khi nhận được điện thoại, Bản Fax, Văn bản ( thư mời thầu ) của khách hàng hoặc Khách hàng đến... trong tổ bộ môn kinh tế, cảm ơn các bác, các cô, chú công tác trong Công ty đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu về Công ty Mục lục Phần thứ nhất Tổng quan về công ty cổ phần sản xuất dịch vụ điện nội 1 Quá trình hình thành phát triển 2 Chức năng nhiệm 2 vụ của Công ty 2 3 3 cấu bộ máy quản 5 lý 4 cấu tổ chức của bộ máy... phương hướng phát triển của Công ty a Những thuận lợi: Luôn luôn đổi mới theo thời gian cùng với việc đi tìm sáng tạo mới trên sở áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, thiết kế mới bằng lao động lao động sáng tạo ý nghía sống còn đối với sự tồn tại phát triển của Công ty Trong quá trình hình thành phát triển của Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội luôn luôn nhận được sự... toán của Công ty Chứng từ nhập, xuất NK chứng từ liên quan 1,2, 4, 10 Sổ chi tiết thanh toán với người bán NKCT số 5 Thẻ kho Sổ chi tiết vật liệu Bảng phân bổ số 2 Bảng tổng hợp N–X-T Sổ cái TK 331 Bảng kê Số 4, 5 Bảng kê số 3 NKCT số 7 Sổ cái TK 152 Ghi chú : : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu Phần thứ II thực trạng sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện nội. .. "sức sống” vững chắc lâu dài của các ngành hàng sản xuất của Công ty không chỉ trong hiện tại mà còn trong cả tương lai 2 Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi kể trên Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội vẫn còn tồn tại một số khó khăn khách quan cũng như chủ quan mang lại Khó khăn thứ nhất: Vốn, máy móc thiết bị nguồn nhân lực là 3 yếu tố bản của quá trình sản suất trong đó vốn... tin chất lượng sản phẩm “ đối với bạn hàng trong ngoài nước Sản xuất các sản phẩm dựa trên sở yêu cầu dựa trên các yêu cầu để phát triển sản xuất luôn luôn là niềm mong mỏi của nhiều doanh nghiệp Cho đến nay Công ty đã thiết kế đưa vào sản xuất hàng trăm loại sản phẩm, trang thiết bị y tế đạt các tiêu chuẩn chất lượng, phục vụ ngành y tế cả nước, trong đó nhiều loại thay thế hàng... vụ cho ngành y tế cho nhiều ngành khác Tiếp tục cải tiến hoàn thiện trong quá trình áp dụng hệ thống chất lượng để duy trì hiệu quả HTCL : 9002 tại Công ty II Kết luận: Cùng với sự đổi mới của hệ thống chế độ kế toán Việt Nam, Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ điện Nội đã tiếp cận nghiên cứu nhanh chóng chuyển đổi hệ thống kế toán của mình theo kịp với chế độ do nước qui định Công. .. vốn kinh doanh trong Công ty giảm tiền vay ngân hàng, công ty thể huy động nguồn vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong Công ty thông qua hình thức cổ phần, để từ đó thể tăng nguồn vốn lưu động, đồng thời với nguồn vốn của minh bỏ ra, cán bộ công nhân viên trách nhiệm hơn với công việc của mình Thứ hai: Để thể nâng cao tay nghề kỹ thuật cũng như tay nghề của cán bộ công nhân, Công . tổ chức sản xuất tại công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội: Qúa trình sản xuất tại Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội được. Phần thứ II thực trạng sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà nội. 1.Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội pot, TIỂU LUẬN: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội pot, TIỂU LUẬN: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội pot