Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tiến.DOC

17 623 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 17:38

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tiến LỜI MỞ ĐẦUVới những đặc điểm của xã hội hiện đại ngày nay, kiến thức tối thiểu về kế toán giúp cho sự thông hiểu phân tích các luồng thông tin tài chính kế toán nhận được hàng ngày ở mọi cấp độ. Sự vận hành xã hội hiện tại dựa trên cơ sở các luồng thông tin do đó, việc thiếu khả năng đưa ra những phán đoán sáng suốt về các vấn đề tài chính sẽ tất yếu dẫn đến hệ quả hình thành những quyết định không chuẩn xác về việc sử dụng phân phối các nguồn lợi xã hội, cả ở cấp độ vĩ mô lẫn vi mô.Trong xu thế ngày nay khi mà các nền kinh tế đều đang trong tiến trình hội nhập đối với một công ty nói riêng thì các nghiệp vụ kinh doanh phát sinh cũng đa dạng phức tạp. Điều này đòi hỏi công tác kế toán phải có những đổi mới phù hợp nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ va hiệu quả các quá trình kinh doanh, kịp thời cung cấp cho các nhà quản lý các thông tin để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.Kế toán chính là công cụ quản lý nói chung công cụ quản lý doanh nghiệp nói riêng. Hệ thống kế toán được tổ chức vận hành tốt sẽ giúp cho các công ty nâng cao được hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí mở rộng thị trường. Trong hệ thống đó, khâu cuối cùng rất quan trọng đó là kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá.Công ty TNHH Hoàng Tiến là một doanh nghiệp sản xuất thương mại có danh tiếng về sản phẩm chất lượng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tuy thời gian qua, Ngành Chăn nuôi của nước ta gặp nhiều khó khăn nhưng một năm nay Ngành này đang dần trở lại tương lai sẽ phát triển với quy mô rộng hơn, Ngành Xây dựng Ngành Vận tải thì liên tục phát triển do nước ta đang ngày một đổi mới phát triẻn cơ sở hạ tầng của nước ta ngày càng cao. Với một thị trường rộng lớn như vậy, các sản phẩm dịch vụ mà Công ty Hoàng Tiến cung cấp cho thị 1trường là rất lớn. Vì vậy kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng Công tác kế toán của Công ty trong nhiều năm qua đã chứng tỏ hiệu quả của mình nhưng do sự đa dạng của hàng hoá nhu cầu thị trường nên công tác kế toán ngày càng phải đáp ứng những yêu cầu quản lý ngày càng cao. Đây cũng là lý do em chọn Đề tài: “Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tiến”.Kết cấu của Báo cáo gồm 3 phần:Ngoài lời mở đầu kết luận Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH Hoàng Tiến.Phần 2: Tổ chức kế toán tai Công ty TNHH Hoàng Tiến.Phần 3: Một số nhận xét đề xuất với Công ty TNHH Hoàng Tiến.2PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY HỒNG TIẾN1.1. Q trình hình thành phát triển của Cơng ty Hồng TiếnCơng ty TNHH Hồng Tiến được thành lập theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh Số 0102001407 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 20 tháng 1 năm 1996.Cơng ty có trụ sở tại: Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội.Cơng ty TNHH Hồng Tiến là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch tốn kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam tiền ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Cơng ty được thành lập tổ chức hoạt động theo ngun tắc dân chủ, cơng khai, thống nhất nhằm mục đích phát triển kinh doanh, giải quyết việc làm đời sống cho người lao động trong Cơng ty, đảm bảo hồn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách cho nhà nước, tạo quỹ cho Cơng ty nhằm mở rộng phát triển Cơng ty.Cơng ty có quyền lựa chọn quy mơ kinh doanh, cách thức huy động vốn, tuyển dụng th mướn lao động theo u cầu. Cơng ty có nghĩa vụ ghi chép sổ sách kế tốn quyết tốn theo đúng quy định của pháp luật về kế tốn tài chính, chịu sự kiểm tra, kiểm sốt của cơ quan quản lý nhà nước, nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.Mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Cơng ty là hạt nhựa dùng để sản suất bao bì dứa thức ăn chăn ni các sản phẩm nhựa khác, xây dựng cho th xe. Cơng ty đang mở rộng quy mơ xây dựng thêm xưởng sản xuất ở ngay bên cạnh Cơng ty trụ sở cũ.Là một loại hình doanh nghiệp được Nhà nước khuyến khích phát triển theo xu hướng mới nhưng trong q trình hoạt động, Cơng ty đã gặp khơng ít khó khăn do còn nhiều bất bình đẳng giữa doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp tư nhân trong việc chấp hành các nghĩa vụ quyền lợi trong các hoạt động như: kiểm tra, kiểm sốt, quan hệ tín dụng, quan hệ hợp đồng kinh 3tế…… Tuy nhiến với đặc điểm là một doanh nghiệp kinh doanh lấy phục vụ đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng là phương châm hoạt động cùng với sự nhiệt tình tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH Hoàng Tiến đã dần tháo gỡ được khó khăn, có một thị phần tương đối ổn định ngày một phát triển được các bạn hàng, khách hàng xa gần tín nhiệm. Doanh thu bán hàng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng tăng giải quyết việc làm cho trên 150 người lao động. Tính đến ngày 30/08/2007 số vốn của Công ty là 7 650 triệu đồng. Trong đó: Vốn cố định: 3 000 triệu đồng; Vốn lưu động: 4 650 triệu đồng.Bảng 1: Một số chỉ tiêu về doanh số lợi nhuận kinh tế mà Công ty đã đạt được từ việc kinh doanh sản phẩm hạt nhựa từ năm 2001-2006. Năm chi tiêu2001 2002 2003 2004 2005 2006Doanh thu 3201000 3957000 4005600 4015200 3215000 4156000Số lượng(kg) 97000 119909 121381 121672 97424 25939Lợi nhuận trước thuế 1503000 1624000 1756000 1758000 1521000 1954000Nộp ngân sách thuế TNDN420480 454720 491680 492240 425880 547120Tiền lương bình quân225000 232700 254600 254600 254600 281300(Theo Bảng tổng hợp công nợ, Bảng theo dõi chi tiết bán hàng, Báo cáo tài chính, Bảng tính lương của công nhân viên của Công ty TNHH Hoàng Tiến các năm từ 2001-2006)Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thương mại, Công ty đã hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký. Trong 4 Dự trữ Bán ra Ban lãnh đạo Phòng Kỹ thuậtquá trình hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Hoàng Tiến phải bảo đảm hoàn thành những nhiệm vụ sau:Một là: Quản lý sử dụng vốn theo đúng yêu cầu của các chủ sở hữu, tuân thủ chế độ hiện hành, thực hiện bảo toàn tăng trưởng vốn, phải tự trang trải về tài chính, đảm bảo kinh doanh có lãi;Hai là: Nắm bắt khả năng kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của thị trường để đưa ra các biện pháp kinh doanh có hiệu qủa cao nhất, đáp ứng đầy yêu cầu của khách hàng mở rộng quy mô kinh doanh, tăng doanh số, tiết giảm chi phí, thu lợi nhuận tối đa;Ba là: Chấp hành thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ pháp luật của nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.1.2. Đặc điểm về quy trình hoạt động tổ chức kinh doanhVới đặc điểm của một doanh nghiệp sản xuất thương mại, công việc kinh doanh chủ yếu là mua nguyên liêu vào để sản xuất, sau đó bán ra ngoài làm thương mại. Công ty thực hiện các nghiệp vụ linh hoạt, theo đó áp dụng đồng thời cả hai phương thức kinh doanh mua bán qua kho giao thẳng không qua kho. Quy trình luân chuyển hàng hoá của Công ty được thực hiện dưới dạng Sơ đồ 1.15 Dự trữ Bán ra Ban lãnh đạo Phòng Kỹ thuậtSơ đồ 1.1: Sơ đồ luân chuyển hang hoá (Bàn giao thẳng không qua kho)1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý kinh doanh của Công tyKhác với các doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH Hoàng Tiến tổ chức bộ máy quản lý tập trung, gọn nhẹ, linh hoạt, đứng đầu là ban lãnh đạo bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, bên dưới là các phòng ban chức năng. Sơ đồ 1.2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 6 Dự trữ Bán raMua vào Ban lãnh đạoPhòng Kế toán tài chính Phòng Kỹ thuậtPhòng Hành chính tổng hợpPhòng Kinh doanhVới nguồn nhân lực sẵn có Công ty đã tổ chức kinh doanh một cách khoa học để đạt được nhiều lợi nhuận, với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường. Doanh nghiệp đã tổ chức kinh doanh rất đa dạngVề sản xuất: Công ty sản xuất nhiều loại hạt màu sắc đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng khi đến với công ty.Khâu bán hàng: Với chất lượng của sản phẩm sản xuất tốt, với giá bán phải chăng Công ty đã thu hút được rất nhiều khách hàng bằng các phương thức bán hàng đa dạng.Một là theo phương thức bán buôn: Công ty bán hàng với số lượng lớn cho các Công ty sản xuất bao bì, các tổ chức thương mại. Công ty đã tổ chức bán buôn qua kho vì thời điểm giao hàng không trùng với thời điểm giao hàng không trùng với thời điểm nhập hàng hoá nên doanh nghiệp hay ký kết hợp đồng bán hàng theo hình thức này. Bán buôn vận chuyển thẳng đôi khi do cường độ sản xuất không đáp ứng được nhu cầu của thị trường nên doanh nghiệp đã đứng ra làm thương mại vừa là người mua vừa là người bán doanh nghiệp đứng giữa hưởng chênh lệch.Hai là phương pháp bán lẻ: doanh nghiệp bán cho các Công ty sản xuất nhỏ, Xưởng sản xuất với số lượng ít doanh nghiệp áp dụng phương pháp thu tiền ngay đối với việc bán hàng này. Bán lẻ thu tiền tập trung thì doanh nghiệp cho các khách hàng quen nợ đến cuối mỗi quý doanh nghiệp mới tiến hành thanh toán với đơn vị đó.Yêu cầu đặt ra đối với cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của một công ty hoạt động trong nền kinh tế thị trường hiện nay là vừa phải đảm bảo tính linh hoạt nhanh nhạy, nắm bắt được thông tin của thị trường, vừa phải đảm bảo hoạt động chính xác có hiệu quả, tuân thủ theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo sự điều tiết của nhà nước.7Ban lãnh đạo của Công ty gồm Giám đốc, Phó giám đốc. Ban lãnh đạo phụ trách tổng quát đồng thời chỉ đạo trực tiếp các phòng ban. Giám đốc là người đại diện hợp pháp của Công ty, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Công ty, trước Công ty trong quan hệ đối nội, đối ngoại kết quả hoạt động của Công ty.Các phòng ban chức năng được tổ chức theo yêu cầu quản lý kinh doanh của Công ty, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc; Giúp đỡ Ban Giám đốc trong công tác quản lý ra quyết định cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty TNHH Hoàng Tiến có 4 phòng ban mỗi phòng banchức năng, nhiệm vụ khác nhau:Phòng Kinh doanh có chức năng nghiên cứu phát triển thị trường, tham mưu cho giám đốc về kinh doanh mua bán hàng hoá, quan hệ với bạn hàng, để cung cấp hàng hoá, đáp ứng nhu cầu của thị trường:Phòng Tài chính Kế toán tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính, sử dụng tiền vốn đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh theo đúng pháp lệnh kế toán tài chính các văn bản nhà nước quy định; Đề suất lên Giám đốc các phương án tổ chức kế toán, đồng thời thông tin cho ban lãnh đạo những hoạt động tài chính, những thông tin kế toán cần thiết để kịp thời điều chỉnh quá trình kinh doanh của Công ty; Hạch toán các hoạt động kinh doanh, thanh toán tài chính với khách hàng, giúp Giám đốc thực hiện công tác nộp ngân sách theo luật đinh. Cuối tháng làm báo cáo quyết toán để trình giám đốc, định kỳ gửi các báo cáo kế toán, các tờ khai thuế đến các cơ quan quản lý nhà nước.Phòng Kỹ thuật có chức năng quản lý về kỹ thuật, tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng hàng hoá của Công ty;8Phòng Hành chính tổng hợp có nhiệm vụ quản lý thủ tục hành chính về toàn bộ lực lượng lao động, về chế độ chính sách quản lý tình hình đi đến của người lao động trong Công ty.Các phòng ban của Công ty đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng mục đích chung là phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình để Công ty đạt được lợi nhuận cao nhất.9 Báo cáo tài chínhB ảng cân đối số phát sinhPhần 2: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH HỒNG TIẾNTheo Luật kế tốn do quốc hội thơng qua năm 2003 mọi doanh nghiệp đều phải tổ chức thực hiện cơng tác kế tốn của mình.Nội dung của cơng việc tổ chức kế tốn ở cơng ty TNHH Hồng Tiến bao gồm những cơng việc chủ yếu sau:Hiện nay Hệ thống Tài khoản kế tốn sử dụng tại Cơng ty TNHH Hồng Tiến được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Tài khoản kế tốn ban hành thống nhất theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính các chuẩn mực kế tốn, văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống tài khoản kế tốn Việt Nam.Cuối tháng khơng cần lập bảng cân đối tài khoản vì có thể kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép kế tốn tổng hợp ngay ở dòng số cộng cuối tháng ở các trang nhật ký - chứng từ.Các loại sổ sách kế tốn sử dụng trong Cơng tySổ tổng hợp bao gồm: sổ nhật ký - chứng từ số 1, 2, 8, ….; Báo cáo Nhập - xuất - tồn thành phẩm, cơng cụ dụng cụ, hàng hố; Sổ cái các tài khoản 111, 112, 331, 334, 632, 511, 911, … ;Bảng cân đối số phát sinh,………Sổ chi tiết: Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết theo dõi cơng nợ, sổ chi tiết tài khoản trả trước, sổ chi tiết tài khoản thuế các khoản phải nộp nhà nước, sổ chi tiết thanh tốn với khách hàng, sổ chi tiết các tài khoản 111, 112, 152, 331, 334, 338, 511, 911,………10 Báo cáo tài chínhB ảng cân đối số phát sinh[...]... phải đáp ứng những yêu cầu quản lý ngày càng cao. Đây cũng là lý do em chọn Đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Cơng ty TNHH Hồng Tiến”. Kết cấu của Báo cáo gồm 3 phần:Ngoài lời mở đầu kết luận Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH Hồng Tiến.Phần 2: Tổ chức kế tốn tai Cơng ty TNHH Hoàng Tiến.Phần 3: Một số nhận xét đề xuất với Cơng ty TNHH Hồng Tiến.2 Bảng kê... thị trường, bộ máy kế tốn của Cơng ty được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với tình hình chung của Cơng ty. 12 Kế toán trưởng Kế toán quỹ trường là rất lớn. Vì vậy kế tốn bán hàng xác định kết quả kinh doanh đóng vai trị rất quan trọng Cơng tác kế tốn của Cơng ty trong nhiều năm qua đã chứng tỏ hiệu quả của mình nhưng do sự đa dạng của hàng hố nhu cầu thị trường nên cơng tác kế tốn ngày càng... của Công ty, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Công ty, trước Công ty trong quan hệ đối nội, đối ngoại kết quả hoạt động của Cơng ty. Các phịng ban chức năng được tổ chức theo yêu cầu quản lý kinh doanh của Công ty, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc; Giúp đỡ Ban Giám đốc trong công tác quản lý ra quyết định cho hoạt động kinh doanh của Cơng ty. ... đốc Cơng ty, bên dưới là các phịng ban chức năng. Sơ đồ 1.2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 6 Dự trữ Bán raMua vào Ban lãnh đạoPhịng Kế tốn tài chính Phịng Kỹ thuậtPhịng Hành chính tổng hợpPhịng Kinh doanh Phần 2: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH HỒNG TIẾNTheo Luật kế tốn do quốc hội thông qua năm 2003 mọi doanh nghiệp đều phải tổ chức thực hiện cơng tác kế tốn... máy quản lý, phương thức quản lý kinh doanh đặc biệt là hồn thiện bộ máy kế tốn.Vì vậy mà Cơng ty ln hồn thiện hệ thống kế tốn của mình chun mơn hố kế tốn để quản lý đạt kết quả ưu việt nhất.17 Hiện nay, Công ty TNHH Hiệt Tiến áp dụng Hệ thống Báo cáo tài chính ban hành cho các doanh nghiệp vừa nhỏ theo quy định của Bộ Tài chính, bao gồm các mẫu biểu: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả. .. dõi quá trình tiêu thụ lập các chứng từ liên quan như sổ chi tiết phải thu khách hàng, Kế toán hàng hoá, tiền lương BHXH: theo dõi hạch tốn tình hình thu mua hàng hố, các tài khoản liên quan như Bảng số 8 ( Nhập - xuất - tồn hàng hoá), Nhật ký chứng từ số 8, Nhật ký chứng từ số 5. Kế toán TSCĐ, kế toán thuế kế toán tổng hợp: theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, định kỳ trích lập khấu... cho các công ty nâng cao được hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí mở rộng thị trường. Trong hệ thống đó, khâu cuối cùng rất quan trọng đó là kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ hàng hố.Cơng ty TNHH Hồng Tiến là một doanh nghiệp sản xuất thương mại có danh tiếng về sản phẩm chất lượng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tuy thời gian qua,... của cơng việc tổ chức kế tốn ở cơng ty TNHH Hồng Tiến bao gồm những cơng việc chủ yếu sau:Hiện nay Hệ thống Tài khoản kế toán sử dụng tại Cơng ty TNHH Hồng Tiến được xây dựng trên cơ sở Hệ thống Tài khoản kế toán ban hành thống nhất theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính các chuẩn mực kế toán, văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống tài khoản kế tốn Việt Nam.Cuối... từ hàng hoá mua vào, bán ra lập tờ khai thuế GTGT đồng thời hạch toán thực hiện các nghiệp vụ cuối cùng như tập hợp chi phí bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lên các sổ sách kế toán liên quan như Nhật ký chứng từ số 9, Bảng số 5. Kế toán quỹ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp quản lý, kiểm đếm các thu, chi tiền mặt dựa trên các phiếu thu, phiếu chi hàng. .. cáo thuế. (Mẫu biểu số liệu cụ thể em sẽ nêu trong đề cương chi tiết do thời gian quá gấp giám đốc công ty nơi em thực tập đang đi công tác miền Nam nên em chưa xin được mong thầy thông cảm)2.2 Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của Cơng ty TNHH Hồng Tiến được tổ chức theo mơ hình tập trung; Cơng tác kế tốn tài chính được hợp nhất trong một bộ máy chung là Phòng Kế toán. Trong điều kiện . yêu cầu quản lý ngày càng cao. Đây cũng là lý do em chọn Đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tiến .Kết cấu. đầu và kết luận Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH Hoàng Tiến. Phần 2: Tổ chức kế toán tai Công ty TNHH Hoàng Tiến. Phần 3: Một số nhận xét và đề xuất với Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tiến.DOC, Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tiến.DOC, Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hoàng Tiến.DOC, Đặc điểm về quy trình hoạt động và tổ chức kinh doanh Đặc điểm bộ máy quản lý kinh doanh của Cơng ty, Tổ chức bộ máy kế toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn