QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ÔTÔ VIỆT NAM DAEWOO(VIDAMCO).DOC

23 1,181 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 17:36

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ÔTÔ VIỆT NAM DAEWOO(VIDAMCO) Website : http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHơng IQúA TRìNH HìNH THàNH PHáT TRIểN CủA CÔNG TY ÔTÔ VIệT NAM DAEWOO(VIDAmco)I. Qúa trình hình thành. Công ty liên doanh ôtô VIDAMCO là một trong những công ty liên doanh đầu tiên đ ợc thành lập hoạt động theo luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam. Ra đời trong hoàn cảnh cả n ớc mới bắt đầu triển khai thực hiện luật đầu t , Công ty cũng đã gặp không ít khó khăn nh ng với nỗ lực của bản thân mà công ty cũng đã đạt đ ợc một số kết quả b ớc đầu. Công ty VIDAMCO là Công ty liên doanh lắp ráp tiến tới sản xuất ô tô đầu tiên ở Việt Nam, luôn theo đuổi mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam - là một công trình hợp tác đẹp giữa các nhà doanh nghiệp Việt Nam, Nam Triều Tiên. Công ty VIDAMCO thành lập theo quyết định số 261/QDQP ngày 02tháng 07năm1991Các bên tham gia liên doanh gồm có:Bên Việt Nam Xí nghiệp liên hợp cơ khí 7983 thuộc tổng kinh tế-kỹ thuật(GAET)-bộ quốc phòng.- Địa chỉ :thị trán văn điển-thành phố Hà Nội- Điện thoạI :4815255- Fax :84-4-257195- Đại diện :Ông Nguyễn Duyên Hà- Chức vụ :Tổng giám đốcBên nớc ngoài Công ty DAEWOO,đ ợc thành lập tổ chức theo luật n ớc cộng hòa Triều Tiên1 Lĩnh vực hoạt động tại Việt Nam: Lắp ráp sản xuất các loại xe ôtô để tiêu thụ trong n ớc xuất khẩu. Về vốn đầu t : Tổng số vốn đầu t : 32.229.440$. Trong đó:- Vốn cố định :20.120.500$. Bao gồm Thiết bị :12.000.000$Xây lắp,địen n ớc,nén khí :5.351.100$ Thuê đát,đền bù trong 10năm:1.790.400$Đào tạo thuê chuyên gia : 675300$ phí chuủn bị sản xuất :36.140$ kiến thiết cơ bản khác : 267.560$- Vốn lu động : 12.108.940$. - Vốn pháp định : 10.000.000 $. Trong đó: Bên Việt Nam góp: 3.500.000 $, bằng vốn pháp định gồm quyền sử dụng đất trong 10 năm đầu là :1.790.400$Nhà xởng : 100.000$Tiền ngoại tệ :1.609.600$ Bên nớc ngoài góp: 6.500. 000 US$, bằng 65% vốn pháp định gồm: Thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh : 30 năm kể từ ngày đ ợc cấp giấy phép. Trụ sở: Trụ sở chính đ ợc đặt tại thị trấn Văn Điển,Hà Nội. Cửa hàng bán hàng giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội. Địa chỉ: 123 Thái Hà,Đống Đa,Hà Nội. Tel : 04.5370175-5374174Fax : 5374173II. cơ cấu tổ chức quản lý của vidamco.2Bộ máy quản lý của nhà máy: Hội đồng quản trịTổng giám đốcPhó tổng giám đốcGĐkỹ thuật GĐmaketing GĐtài chính GĐnhân sựP.kỹ thuật P.Marketing P.tài chính P.hành chínhP.XNK Kho hàng P.tổ chứcP.R&D P.bán hàng P.bảo vệP.kế toánP.công đoàn-Về lao động:Tì nh hình lao động của nhà máy ngày càng đ ợc cải thiện cả về số l ợng chất l ợng.số lợng tăng lên đáng kể,số công nhân của nhà máy cho đén nay đã tăng lên đến trên 500 ng ời,đồng thời chất l ợng trình độ của đội ngũ công nhân cũng ngáy càng đ ợc nâng cao thẻ hiện qua độ tuổi,bậc thợ trình độ lao động.3Trình độ lao động Số ngời Tỷ lệ %Đại học 38 7,21%Trên đại học 9 1,7%Công nhân KT 348 66,03%Trung cấp,caođẳng 132 25,04%- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực:Hàng năm nhà máy đều chú trọng tới việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên,trình độ công nhân luôn đ ợc nâng lên,nhà máy mở những khóa đào tạo mới đẻ cán bộ công nhân viên tiếp thu công nghệ mới kỹ thuật mới.CHơng II SƠ lợc về tình hình kinh doanh của công ty liên doanh ôtô dewoo-việt nam(vidamco) I.Đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam . 1. Đặc điểm của nghành công nghiệp sản xuất ôtôViệt NamQuá trình đổi mới ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, giao thông vận tải - Một khâu quan trọng của kết cấu hạ tầng cũng đang trong quá trình đó. Đảng ta đã đề ra chiến l ợc hiện đại hoá công nghiệp hoá đất n ớc để nhằm đa nớc Việt Nam lên hàng các n ớc Công nghiệp hoá. Chúng ta dự định hoàn thành quá trình công nghiệp hoá trong vòng 25 năm. Lúc đó dân số nớc ta sẽ có khoảng 110 triệu ng ời. Giả sử mật độ ôtô trên thế giới lúc đó vẫn là 10 ng ời trên 1 xe thì lúc đó n ớc ta sẽ có 11 triệu xe ôtô, bằng số ôtô của Nhật năm 1967. Ngày nay n ớc ta mới có khoảng 33. 000 xe ôtô, nh vậy mức độ tăng bình quân mỗi năm khoảng 450. 000 xe ô tô, bàng mức tiêu thụ ô tô hiện nay ở Thái Lan, điều này hoàn toàn hiện thực đối với Việt Nam. Trớc đây, đại bộ phận nguồn gốc ô tô của ta chủ yếu là do viện trợ của các nớc xã hội chủ nghĩa, ở Việt Nam chỉ có những nhà máy sửa chữa đại tu ôtô mà thôi. Hiện nay, ngành cơ khí ô tô của Việt Nam là ngành 4hoàn toàn mới. Nhu cầu mua sắm của nhân dân ngày càng tăng. Để đảm bảo nhu cầu này Việt Nam ta phải lựa chọn ph ơng thức: làm lấy ôtô dùng hay mua ôtô dùng? Nếu không tổ chức sản xuất đi từ lắp ráp thi n ớc ta sẽ phải chi 800 triệu USD để nhập 40. 000 xe ôtô, bằng số tiền xuất khẩu 4 triệu tấn dầu thô. Ng ợc lại, nếu tổ chức sản xuất trong n ớc đi từ lắp ráp thị chúng ta thu thuế CKD ít nhất 30%, 15% thuế lợi tức, tạo công ăn viêc làm trực tiếp gián tiếp cho hàng ngàn ng ời nếu công việc trong n ớc chúng ta phấn đấu để cung cấp 10% giá trị thôi thì cũng đã có một sản l ợng là 80 triệu USD. Vì vậy, chủ tr ơng phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam đi từ lắp rắp là đúng đắn. Ngành công nghiệp cơ khí ô tô là ngành mới, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, nghành cơ khí ô tô không thể tách rời kết quả của những chính sách bảo hộ Nhà n ớc, đặc biệt là những chính sách hợp tác đầu t , luật thuế cũng nh các nghị định, thông t sự hợp tác thực hiện của các cơ quan hữu quan. .1. Đặc điểm của công ty VIDAMCO ảnh h ởng tới tiêu thụ. Đặc điểm về sản phẩm : Sản phẩm ôtô là sản phẩm đặc biệt, đắt tiền so với thu nhập, tích luỹ của Việt Nam. Do đó, để tiêu thụ sản phẩm tốt, Công ty đã rất quan tâm đến các vấn đề uy tín, chất l ợng, mãu mã khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Công ty VIDAMCO thực hiện chính sách đa dạng hoá sản phẩm, Công ty lắp ráp nhiều loại xe mang nhãn hiệu MATIZ,MATIZ SE,LANOS LS,LANOS SX,NUBIRA 1.6 POWERNOMICS,NUBIRA 2.0 POWERNOMIC,LEGANRA-SX,LEGANRA-CDX,với mẫu mã chủng loại độc đáo,chất l ợng mẫu mã của hãng có thể cạnh tranh đ ợc với sản phẩm của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Ta xem các loại sản phẩm do công ty VIDAMCO lắp ráp: Trang sau:Biểu1: Các loại sản phẩm do công ty VIDAMCO lắp ráp\Số thứ tự Loại xe Đặc Điểm1 MATIZ 5Chỗ52 MATIZ SE 5chỗ3 LANOS LS 5chỗ4 LANOS SX 5chỗ5 NUBIRA 1.6 POWERNOMICS 5chỗ6 NUBIRA 2.0 POWERNOMICS 5chỗ7 LEGANRA-SX 5chỗ8 LEGANRA-CDX 5Chỗ9 BS có điều hòa 45+1chỗ10 BS có điều hòa 33+1chỗ11 BS không điều hòa 45+1 chỗ12 BS không điều hòa 33+1 chỗ Qua biểu 1 ta thấy rằng, Công ty VIDAMCO chủ yếu lắp ráp các loại xe thông dụng, phù hợp với khả năng tiêu dùng của Việt Nam, thích ứng với cơ sở hạ tầng của ta. chính sách sản phẩm của Công ty VIDAMCO là đa dạng hoá sản phẩm, thích ứng với các loại nhu cầu khác CKD nhau của thị trờng. Vì sản phẩm của Công ty VIDAMCO là dạng lắp ráp do vậy ta xem xét các đặc điểm chủ yếu của các dạng nhập linh kiện để có thể thấy đợc chất lợng sản phẩm của Công ty. Biểu 2: Đặc điểm chủ yếu của các dạng nhập linh kiệnDạng Chi tiếtSKD Semi knock Down CKD1 Complet CKD2 Complet IKD item knock 6knock down knock down downThùng, vỏ xeđã sơn hoàn liên kết sẵn. Cánh cửa, ghế ắc quy rời khỏi vỏ xeĐã liên kết cha sơnRời thành từng mảnh, cha sơnSản xuất trong nớcKhung xe Đã liên kết sơn hoàn chỉnhĐã liên kết cha sơn Sản xuất trong nớcĐộng cơ Hoàn chỉnh, đã lắp trên khung, vỏ xeĐã hoàn chỉnh có thể lắp liền với cầu hộp sốCầu xe Hoàn chỉnh, đã lắp trên khung, vỏ xeĐã lắp cùng với trống phanh cơ cấu phanhĐiện đèn, tiện nghiHệ thống dây điện bảng điện đã lắp trên thùng, vỏ xeHệ thống dây điện bảng điện, đèn tiệnnghi trong xe để rờiQua biểu 2 ta thấy rằng tỷ lệ linh kiện sản xuất trong n ớc tăng dần theo các dạng lắp ráp từ SKD đến dạng lắp ráp IKD. Sau quá trình lắp ráp là quá trình chuyển giao công nghệ, chuẩn bị sản xuất thiết kế khuôn mẫu. Các xí nghiệp Liên doanh ngoài liên doanh tại Việt Nam sẽ tham gia sản xuất các chi tiết của xe, đi từ chi tiết đơn giản độc lập. Trình độ khối l ợng sản xuất này sẽ tăng dần theo kế hoạch phấn đấu cho từng giai đoạn. Ta thấy rằng sản phẩm ôtô lắp ráp ở Công ty VIDAMCO có chất l ợng tiêu chuẩn Quốc tế. * Đặc điểm về thị trờng: Việc giải quyết vấn đề thị trờng cho sản phẩm của Công ty VIDAMCO cũng nh các liên doanh khác sản xuất ôtô là vấn đề bức xúc. Sản phẩm của Công ty VIDAMCO đợc tiêu thụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chủ yếu là thị trờng nội địa. Hiện nay Việt Nam là nớc đứng thứ 36 trên Thế giới về sản xuất ôtô. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có xu hớng phát triển toàn cầu, các sản phẩm Việt Nam sẽ rất khó khăn để tìm kiếm một thị trờng nớc ngoài ở xa, vì chất lợng sản phẩm của ta cha ổn định, sẽ tốn kém về chi phí vận chuyển, khó khăn trong việc bảo quản chất lợng sản phẩm. Trong khu vực, công nghệ lắp ráp sản xuất ôtô của Việt Nam chỉ hơn Lào- Campuchia, Miến điện. Nhng các nớc này lại nhập ôtô của Thái Lan, Singapore .vì thuế chi phí vận chuyển thấp. Mặt khác, khả năng cạnh tranh về giá cả, chất lợng của ta cha ngang bằng với trình độ thế giới. Do đó để tìm kiếm, phát triển mở rộng một thị trờng ôtô của Công ty VIDAMCO cũng nh các liên doanh sản xuất ôtô khác của Việt Nam ở khu vực Châu á hay thế giới là rất khó khăn. 7Bên cạnh đó, các bên nớc ngoài tham gia Liên doanh nhằm mục đích thâm nhập thị trơng, tăng chu kỳ sống Quốc tế của sản phẩm, mở rộng thị tr-ờng tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ôtô của Việt Nam. Do đó sản phẩm lắp ráp chủ yếu tiêu thụ ở Việt Nam. II Thực trạng về tình hình kinh doanh của công ty ôtô vidamco.1. Môi trờng kinh doanh của công ty VIDAMCO Những nhân tố bên ngoài cũng nh hoàn cảnh nội tại của công ty tác động trực tiếp đến việc thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty. Vai trò cơ bản của việc nghiên cứu các nhân tố tác động là:- Tạo nền tảng cơ bản cho việc đa ra những mục tiêu của công ty. - Giúp cho công ty xác định việc gì cần làm để đạt đ ợc các mục tiêu đề ra. Nhân tố tổng quát mà công ty gặp phải có thể chia làm 3 mức độ:- Các nhân tố thuộc về môi tr ờng vĩ mô. - Các nhân tố thuộc về môi tr ờng tác nghiệp. - Các nhân tố thuộc về bản thân công ty. a. Các nhân tố thuộc về môi tr ờng vĩ mô. Các nhân tố thuộc về môi tr ờng vĩ mô là tổng thể các nhân tố vĩ mô nh: Kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, tự nhiên, công nghệ. Các nhân tố này ảnh h ởng đến mọi ngành kinh doanh theo các mức khác nhau tuỳ thuộc vào đặc điểm từng ngành. Các nhân tố kinh tế: Các nhân tố kinh tế có ảnh h ởng rất lớn đến tình hình kinh doanh vủa VIDAMCO . Các ảnh h ởng chủ yếu về kinh tế bao gồm các nhân tố nh : lãi suất ngân hàng, giai đoạn của chu kỳ kinh tế, cán cân thanh toán, chính sách tài chính tiền tệ, lạm phát, ổn định về chính trị. Trong đó lãi vay ngân hàng,và sự ổn định về kinh tế chính trị là hai nhân tố có ảnh h ơng lớn nhất.có tác động trực tiếp đén hoạt động kinh doang của công ty.8 Nhân tố chính phủ chính trị: Các nhân tố này ảnh h ởng ngày càng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.Doanh nghiệp phải tuân theo các qui định về thuế, thuê m ớn, cho vay, an toàn quảng cáo, môi tr -ờng .trong đó thuế là một trong nhũng yếu tố quan trọng nhất,bởi vì là một công ty liên doanh sản xuất ôtô,các ling kiện,các bộ phận,các chi tiết cấu thành của ôtô đều đ ợc nhập khẩu từ n ớc ngoàI vào,đIũu đó sẽ dẫn đến chi phí sản xuất ôtô sẽ cao,mặt khác cũng ảnh h ởng tới hoạt đọng xuất khẩu trong t ơng lai của công ty. Rồi thì yếu tố môi tr ờng cũng ảnh h ởng nhiều đến hoạt động của công ty.Công ty phải tuân thủ các quy định của nhà n ớc Việt Nam về môi trờng,về đảm bảo vệ sinh trong sản xuất,rồi an toàn cho ng ời lao động.*Nhân tố công nghệ: Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ tạo ra nhiều cơ hội nguy cơ đối với công ty, đòi hỏi công ty phải luôn bám sát sự thay đổi đó nhằm nâng cao chất l ợng sản phẩm của mình cho kịp với sự phát triển của thời đại. b. Các nhân tố thuộc về môi tr ờng tác nghiệp. Các nhân tố thuộc về môi tr ờng tác nghiệp đ ợc xác định đối với đối sách của mỗi nghành kinh doanh cụ thể,với nghành kinh sản xuất kinh daonh ôtô cũng vậy.Nó bao gồm các nhân tố nh khách hàng, đối thủ cạnh tranh .môi tr ờng này bao hàm các nhân tố bên ngoài tổ chức, định hớng sự cạnh tranh trong ngành. Ta có thể khái quát mô hình 5 nhân tố nh sau:9Sơ đồ 2: Mô hình 5 nhân tố (của Michael Porter) (Global Industial Comprtition - Michael Porter 1994)* Nguy cơ có đối thủ cạnh tranh mới: Thể hiện sự xuất hiện của các công ty mới tham gia vào thị tr ờng, có khả năng mở rộng sản xuất chiếm lĩnh thị phần của công ty. Họ có thể tạo ra nguồn lực mới. Để hạn chế mối đe doạ này VIDAMCO cần: Tăng năng suất để giảm chi phí, dị biệt hoá sản phẩm, hoàn thiện hệ thống phân phối .* Khả năng ép giá của nhà cung cấp: Đây là nhân tố phản ánh mối tơng quan giữa nhà cung cấp với Công ty ở khía cạnh sinh lợi nhuận tăng giá hay giảm chất l ợng sản phẩm khi giao dịch với công ty.Đồng thời đây cũng là một yếu tố khó khăn cho công ty bởi vì nhà cung cấp của công ty không nằm trên lãnh thổ Việt Nam,công ty phải tìm kiếm nhà cung cấp ở thị tr ờng nớc ngoàI,điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho công ty.* Khả năng mặc cả của khách hàng: Khách hàng có thể giảm giá, giảm khối l ợng mua hoặc đ a ra yêu cầu chất l ợng tốt hơn với cùng mức giá .điều này đòi hỏi công ty phải có một mức giá năng động hơn. Sự đe doạ của các sản phẩm thay thế: Khi giá sản phẩm hiện tại tăng, khách hàng có xu h ớng sử dụng sản phẩm thay thế, điều đó đe doạ sự mất mát thị tr ờng của Công ty VIDAMCO.Trong tr ờng hợp này sản phẩm thay thế là những loại xe máy tren thị tr ờng.10Các đối thủ mới tiềm ẩnNgười cung cấpNgười muaCác đối thủ cạnh tranh trong ngànhHàng thay thếKhả năng ép giá của người muaNguy cơ có đối thủ cạnh tranh mớiNguy cơ có đối thủ cạnh tranh mới[...]... nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên ,trình độ công nhân luôn đ ợc nâng lên,nhà máy mở những khóa đào tạo mới đẻ cán bộ công nhân viên tiếp thu công nghệ mới kỹ thuật mới.CHơng II SƠ lợc về tình hình kinh doanh của công ty liên doanh ôtô dewoo -việt nam( vidamco) I.Đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam . 1. Đặc điểm của nghành công nghiệp sản xuất ôtôViệt Nam Quá trình. .. Quốc tế của sản phẩm, mở rộng thị tr-ờng tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ôtô của Việt Nam. Do đó sản phẩm lắp ráp chủ yếu tiêu thụ ở Việt Nam. II Thực trạng về tình hình kinh doanh của công ty ôtô vidamco.1. Môi trờng kinh doanh của công ty VIDAMCO Những nhân tố bên ngoài cũng nh hoàn cảnh nội tại của công ty tác động trực tiếp đến việc thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty. Vai... động của công ty vẫn còn kém hiệu qủa .Công ty cha chú trọng lắm đến việc tìm hiểu nghiên cứu thị trờng,để từ đó biết đợc sản lợng cần sản xuất là bao nhiêu chiếc xe,mặt khác mạng lới tiêu thụ sản phẩm của công ty còn bị pân tán nhiều,đIũu này cũng gây khân cho hoạt động của công ty. Bớc 3:liệt kê những cơ hội (O): Nói đến cơ hội của công ty VIDAMCO nói riêng cũng nhu nghành sản xuất ôtô Việt Nam. .. ngoàI đầu t vào Việt Nam, chính vì thế mà các chính sách đầu t-,rồi luật đầu t của nớc ngoài vào Việt Nam đà đợc đơn giản hóa,đà đợc điều chỉnh hợp lý để khuyến khích sự đầu t của nớc ngoài.Bớc 4:liệt kê những rủi ro đối với công ty( T): Trớc hết ta phải kể đến đó là các đối thủ cạnh tranh của VIDAMCO.Cho đến nay công ty phảI đối đầu với 13 liên doanh ôtô khác ở Việt Nam. không những thế ,công ty còn... càng khốc liệt của tất cả các công ty trong một nghành,nghành công nghiệp sản xuất ôtô cũng vậy,kể từ khi 14 liên doanh đợc thành lập ở nớc ta,thị trờng ôtôngày càng phát triển cũng vì vậy nà cạnh tranh đà gay gát nay càng gay gắt hơn.Cong ty liên doanh ôtô VIDAMCO cũng vậy,tuy số lợng ôtô vủa công ty ngày càng đợc nhiều hơn nhng xét về tốc độ tăng trởng thị phần thì Cong ty vẫn còn kém... loại xe của công tyVIDAMCO.Sản phẩm của công ty với nhiều kiểu dáng đa dạng,chất lợng mang tiêu chuẩn quốc tế.Xe của công ty ợc thiết kế bởi những kỹ s hàng đầu trong nghành chế tạo sản xuất ôtô. mặt khác giá cả đối với xe của công ty rất hợp lý.tính đến thời điểm này thì một chiếc xe hơi du lịch của c«ng ty mang nh·n hiƯu MATIZ thËm chÝ chØ ngang bằng giá đối với một chiếc xe máy xịn của Nhật.... năng tiêu dùng của Việt Nam, thích ứng với cơ sở hạ tầng của ta. chính sách sản phẩm của Công ty VIDAMCO là đa dạng hoá sản phẩm, thích ứng với các loại nhu cầu khác CKD nhau của thị trờng. Vì sản phẩm của Công ty VIDAMCO là dạng lắp ráp do vậy ta xem xét các đặc điểm chủ yếu của các dạng nhập linh kiện để có thể thấy đợc chất lợng sản phẩm của Công ty. Biểu 2: Đặc điểm chủ yếu của các dạng nhập... và trình độ của đội ngũ công nhân cũng ngáy càng đ ợc nâng cao thẻ hiện qua độ tuổi,bậc thợ trình ®é lao ®éng.3 a.Hoạt động Marketing.Với sự phát triển của công nghệ hiện nay,chất lợng chủng loạI các lạoi ôtôcàng ngày càng tăng,phong phú với những kiểu dàn độc đáo phù hợp với những ngời tiêu dùng khác nhau.Chính vì vậy,để cạnh tranh có hiệu qủa các công ty cần phảI định vị sản phẩm của. .. Xe ôtô của VIDAMCO khoẻ, tiện lợi, bền đẹp thích hợp với mọi địa hình ở nớc ta, giá hạ hơn so với xe nhập ngoại nhiều lần. Sản phẩm của Công ty khi thâm nhập thị trờng mới có khó khăn nhng dần dần đà khẳng định đợc chỗ đứng trong thị trờng ôtô Việt Nam. Sản phẩm lắp ráp của VIDAMCO đà xâm nhập đợc vào thị trờng Việt Nam. Kết quả khả quan của VIDAMCO là sự khích lệ lớn đối với sự hợp tác đầu t của. .. nghị định, thông t sự hợp tác thực hiện của các cơ quan hữu quan. .1. Đặc điểm của công ty VIDAMCO ảnh h ởng tới tiêu thụ. ã Đặc điểm về sản phẩm : Sản phẩm ôtô là sản phẩm đặc biệt, đắt tiền so với thu nhập, tích luỹ của Việt Nam. Do đó, để tiêu thụ sản phẩm tốt, Công ty đà rất quan tâm đến các vấn đề uy tín, chất l ợng, mÃu mà khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Công ty VIDAMCO thực hiện . http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHơng IQúA TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA CÔNG TY ÔTÔ VIệT NAM DAEWOO(VIDAmco)I. Qúa trình. tiêu phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam - là một công trình hợp tác đẹp giữa các nhà doanh nghiệp Việt Nam, và Nam Triều Tiên. Công ty VIDAMCO thành
- Xem thêm -

Xem thêm: QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ÔTÔ VIỆT NAM DAEWOO(VIDAMCO).DOC, QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ÔTÔ VIỆT NAM DAEWOO(VIDAMCO).DOC, QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ÔTÔ VIỆT NAM DAEWOO(VIDAMCO).DOC

Từ khóa liên quan