ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TAKAJO docx

11 6,955 168
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 06:20

§Ò ¸n thµnh lËp Trung t©m t v n du häc NhËt B¶nTakajoÊC«ng ty CP B§S §¹i C¸t - 1 -CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂMVẤN DU HỌC NHẬT BẢN TAKAJO- Chủ đầu tư: CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI CÁT- Địa chỉ: Số 100 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng- Điện thoại: 031.3615888 * Fax: 031.3615566- Người thực hiện: Ông ĐỖ HUY SƠN- Hải Phòng, tháng 5 năm 2013 -Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấLI M UHin nay, xu th hi nhp ang l mt yu t tt yu ca s phỏt trin, nú tr thnh ln súng mnh m tỏc ng n tt c cỏc quc gia trờn th gii trong ú cú Vit Nam. Thc t ny cng ũi hi ngi lao ng trong nc phi cp nht, hon thin hn na trỡnh , k nng ca bn thõn ỏp ng tt nhu cu cụng vic c bit trong giai on Vit Nam ang l im n ca cỏc nh u t nc ngoi. Bờn cnh ú, s phỏt trin ca nn kinh t cng giỳp nhiu gia ỡnh cú kh nng ti chớnh cho con em i hc nc ngoi. Vy vic du hc cú nhng li ớch gỡ?Th nht, Du hc l con ng ti u hc sinh, sinh viờn hc ngoi ng. Khụng cú gỡ hiu qu hn khi bn hc ngoi ng ti chớnh t nc núi ngụn ng ú. Bn c nghe, núi ngụn ng ú v bit c cỏch s dng ngụn t trong tng vn cnh c th ca i sng hng ngy. Th hai, Du hc cho bn c hi du lch. Nhng ngy ngh cui tun v nhng kỡ ngh gia cỏc khúa hc l thi gian bn u t v khỏm phỏ th gii xung quanh bn. n vi mt t nc hon ton xa l, chc chn bn s cú nhng chuyn i thỳ v m trc õy bn cha h cú. Mt s trng cú nhng chng trỡnh hc to c hi cho sinh viờn thc hnh thc t trong nhng gi hc.Th ba, Du hc giỳp bn tỡm hiu vn húa. S khỏc bit v vn húa chng qua bt ngun t s khỏc bit v ngụn ng, m thc, ngoi hỡnh v thúi quen. Vn húa phn ỏnh nhn thc, nim tin v nhng giỏ tr nh hng n phong cỏch sng v cỏch con ngi nhỡn nhn th gii. Nhng sinh viờn tri nghim nhng s khỏc bit vn húa cú kh nng phõn tớch v hiu rừ vn húa ca nc khỏc. iu ny s rt hu ớch khi bn lm vic trong mụi trng quc t.Th t, Du hc mang li cho bn c hi phỏt trin k nng. Ban u, tri nghim s khỏc bit vn húa, cú th bn cú ụi chỳt b ng v s hói nhng bờn cnh ú, bn cng thy iu ú cc kỡ thỳ v. ú l c hi khỏm phỏ im mnh v nhng kh nng ca bn vỡ bn luụn phi vt qua nhng thỏch thc mi v gii quyt nhng vn mi. Bn s i mt vi nhng tỡnh th bn cha gp bao gi v quỏ trỡnh bn tỡm cỏch thớch ng v hũa nhp vi nhng tỡnh th ú mt cỏch hiu qu cng l quỏ trỡnh bn nõng cao nhng k nng ca mỡnh.Công ty CP BĐS Đại Cát - 2 -Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấTh nm, Du hc l c hi kt bn trờn ton th gii. Khi hc tp bờn nc ngoi, bn khụng ch gp nhng sinh viờn cựng mt nn vn húa m cũn gp rt nhiu nhng sinh viờn n t khp ni trờn th gii cng ang sng xa nh nh bn. Sau khi v nc, cú th bn s cú mt danh sỏch bn bố n t 5 chõu 4 bin.Th sỏu, Du hc cng l c hi bn khỏm phỏ bn thõn mỡnh. Nhng sinh viờn tr v sau khi du hc mang theo nhng ý tng v trin vng mi v bn thõn cng nh v chớnh vn húa nc mỡnh. Nhng tri nghim nc ngoi thng l nhng thỏch thc h nhỡn nhn li v chớnh nhng giỏ tr v nim tin ca h. H cú th nhỡn nhn v vn húa ca mỡnh qua mt lng kớnh mi. Nhng tri nghim vn húa m h cú c cú th lm h yờu vn húa ca t nc mỡnh hn. H cng cú th thay i v t b mt s cỏi c ún nhn nhng nhn thc v quan nim mi.Th by, Du hc m rng tm nhỡn th gii. Hc tp ti cỏc quc gia trờn th gii, c bit l cỏc nc phỏt trin, sinh viờn cú th tip cn vi nhiu thụng tin hn v tỡnh hỡnh th gii trỏnh nhng cỏi nhỡn thin cn, lch lc i vi vn húa v con ngi cỏc quc gia khỏc.Th tỏm, Du hc cho bn mt phng thc hc tp hon ton mi. Hc tp mụi trng nc ngoi cú th khỏc xa vi mụi trng bn tng hc. Bn cú th tip cn vi mt phng thc hc tp hon ton mi, c ng dng trong thc tin nhiu hn. ú l iu kin bn cú th tỡm c s hng thỳ trong hc tp thay cho s nhm chỏn lp i lp li ht kỡ ny n kỡ khỏc.Th chớn, Du hc mang li trin vng ngh nghip cho bn. Th gii ngy cng phỏt trin v khụng ngng y mnh quỏ trỡnh ton cu húa. Cỏc cụng ty ti cỏc quc gia phỏt trin u t nhiu vo th trng quc t. Qua con mt ca nhng nh tuyn dng, nhng sinh viờn ó hc nc ngoi l nhng ngi cú tớnh t lp cao, sn sng i mt vi nhng thỏch thc v tỡnh hung khú khn. Vi nhng kinh nghim sng v hc tp nc ngoi, kh nng hiu v thớch ng vi cỏc nn vn húa li s hu mt ngoi ng tt, bn chc chn s cú ch ng chc chn hn nhiu so vi cỏc ng viờn khỏc.Th mi, Du hc nõng cao giỏ tr tm bng ca bn. Khi du hc, bn cú th tham d nhng khúa hc hon ton mi. Thờm vo ú, hc tp nc ngoi cho bn nhng k Công ty CP BĐS Đại Cát - 3 -Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấnng ngụn ng vng chc, giỳp bn d dng hc thờm mt chuyờn ngnh khỏc v ngụn ng hay cỏc mụn khoa hc chuyờn sõu m khụng phi tham d thờm nhiu cỏc khúa hc khỏc khi tr v nc.Vi nhng lý do ú, chỳng tụi tin tng rng, th trng du hc hin ti l vụ cựng tim nng v khng nh vic thnh lp Trung tõm t vn du hc trong thi im hin ti l hon ton ỳng .PHN ICC CN C PHP Lí- Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 c Quc hi nc Cng ho Xỳ hi ch ngha Vit Nam thụng qua ngy 29/11/2005;- Lut Giỏo dc s 38/2005/QH11 do Quc hi nc Cng ho Xỳ hi ch ngha Vit Nam ban hnh ngy 14/6/2005;- Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut Giỏo dc s 44/2009/QH12 ngy 25 thỏng 11 nm 2009;- Ngh nh s 75/2006/N-CP ngy 2 thỏng 8 nm 2006 ca Chớnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Giỏo dc;- Thụng t 03/2011/TT-BGDT ca B Giỏo dc v o to ban hnh ngy 28 thỏng 01 nm 2011 ban hnh Ni quy T chc v Hot ng ca Trung tõm ngoi ng, tin hc;- Quyt nh 05/2013/Q-TTg quy nh vic cụng dõn Vit Nam ra nc ngoi hc tp;- iu l hot ng ca Cụng ty C phn Bt ng sn i Cỏt ban hnh ngy [ ] thỏng [ ] nm [ ];PHN IINHNG NẫT CHUNG V DU HC NHT BNI. ễI NẫT V T NC NHT BN1. t nc Nht Bn l tờn ca mt quc gia hi o hỡnh vũng cung, cú din tớch tng cng l 377.834 km nm xoi theo bờn sn phớa ụng lc a chõu . Nht Bn thuc vựng ụn Công ty CP BĐS Đại Cát - 4 -Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấi, cú 4 mựa rừ rt. Nc Nht cú 4 o ln theo th t t Bc xung Nam l: Hokkaido (Bc Hi o), Honshu (Bn Chõu), Shikoku v Kyushu (Cu Chõu) cựng hng ngn o nh chung quanh. Nht Bn cú din tớch tng cng l 377.835 km. t ai ca Nht Bn l mt dóy hi o tri theo hỡnh vũng cung bờn cnh phớa ụng ca lc a Chõu , di 3.800 km. a hỡnh ch yu l i nỳi (71%). Cú nhiu nỳi ngun gc nỳi la, mt s ngn vn cũn hot ng, tiờu biu l nỳi Phỳ S (Fuji) (3.776 m)2. Ngụn ngTing Nht Bn, hay ting Nht, (ting Nht: : Nht Bn ng) l mt ngụn ng c hn 130 triu ngi s dng Nht Bn v nhng cng ng dõn di c Nht Bn khp th gii. Nú l mt ngụn ng chp dớnh (khỏc bit vi ting Vit vn thuc vo loi ngụn ng n lp phõn tớch cao) v ni bt vi mt h thng cỏc nghi thc nghiờm ngt v rnh mch, c bit l h thng kớnh ng phc tp th hin bn cht th bc ca xó hi Nht Bn, vi nhng dng bin i ng t v s kt hp mt s t vng ch mi quan h gia ngi núi, ngi nghe v ngi c núi n trong cuc hi thoi. Kho ng õm ca ting Nht khỏ nh, vi mt h thng ng iu rừ rt theo t.3. Cuc sngCuc sng Nht l mt cuc sng cht lng cao v hin i. Ngi Nht rt cn trng v luụn ũi hi cao trong tt c mi vic. Vỡ cng l ngi Chõu nờn h rt mn khỏch v luụn giỳp ngi khỏc, nht l cỏc du hc sinh.4. Khớ huVỡ nm tip xỳc ca mt s a lc a, nờn Nht Bn hay cú ng t gõy nhiu thit hi. ng t ngoi khi ụi khi gõy ra nhng cn súng thn. Vựng Hokkaido v cỏc cao nguyờn cú khớ hu ỏ hn i, cỏc qun o phng Nam cú khớ hu cn nhit i, cỏc ni khỏc cú khớ hu ụn i. Mựa ụng, ỏp cao lc a t Siberi thi ti khin cho nhit khụng khớ xung thp; vựng Thỏi Bỡnh Dng cú hin tng foehn- giú khụ v mnh. Mựa hố, ụi khi nhit lờn n trờn 30 C, cỏc khu vc ụ th cú th lờn n gn 40 C. Khụng khớ mựa hố cỏc bn a núng v m. Vựng ven Thỏi Bỡnh Dng hng nm chu mt s cn bóo ln.5. Thi titCông ty CP BĐS Đại Cát - 5 -Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấTr vựng ỏ nhit i Okinawa, hu ht cỏc vựng ca Nht Bn cú tuyt ri vo mựa ụng. Giú mựa ụng bc thi t lc a chõu ti b chn bi h thng nỳi i chy dc nc Nht gõy ra tuyt ri nhiu t Hokkaido ti trung tõm Honshu. vựng giỏp ranh gia hai tnh Niigata v Fukushima hay vựng nỳi ca khu vc Hokuriku (Bc Lc), chuyn tuyt ri dy 3 một l bỡnh thng. Tnh Niigata l mt trong nhng ni cú nhiu tuyt nht th gii vi k lc tuyt dy 8 một.6. Gi Nht BnMỳi gi H Ni - Vit Nam l +7, mỳi gi Tokyo - Nht Bn l +9. Vy l Nht Bn nhanh hn Vit Nam 2 ting ng h.7. Con ngiDõn c Nht Bn c bn l ngi Nht thun tuý, ngoi ra cũn cú ngi Ainu, ngi n t vng quc Ryukyu c. Nhỡn chung nhng ngi ny khỏ ng nht v cú xu hng Nht Bn hoỏ mnh. Tuy nhiờn hin nay trong lũng Nht Bn cú mt b phn khỏ ụng o c dõn mang quc tch Hn Quc, CHND Triu Tiờn sinh sng. Nhng ngi ny khụng cú to ra nhng nột riờng bit khỏc vn húa Nht Bn.II. NHNG U IM CA VIC HC TP TI NHT BNNht Bn l quc gia chõu phỏt trin hng u th gii. Bờn cnh nn kinh t phỏt trin, h thng giỏo dc ca Nht Bn cỳng c ỏnh gia cao v trỡnh v cht lng o to. Theo xu hng hc tp v lm vic ti nc ngoi ca nhng ngi tr nng ng, Nht Bn l mt la chn khụng th b qua. Di õy l mt vi u im ca vic hc tp ti Nht Bn theo kinh nghim ca nhng du hc sinh quc t ó tng theo hc v thnh cụng ti Nht Bn.1. Nn kinh t phỏt trin v cụng ngh tiờn tinNht Bn l mt t nc cú nn kinh t tiờn tin vi trỡnh khoa hc cụng ngh cao. Cỏc nh nghiờn cu cỏc trng i hc v cỏc doanh nghip thc hin vic nghiờn cu v phỏt minh nhng ng dng mi mi ngy. Nhng kin thc v khoa hc cụng ngh ú c ỏp dng vo i sng hng ngy ca mi ngi dõn Nht Bn.Hin cú hn 700 trng i hc hoc cao ng ti Nht Bn. S lng cỏc trng cao ng ngh Nht Bn cng lờn n con s 3.000. Cú mt s phỏt trin giỏo dc t cỏc lnh vc truyn thng, phỏp lut, kinh t, khoa hc, k thut cho cỏc lnh vc hin i, nh mụi trng, thụng tin, du lch, hot hỡnh, hoc trũ chi mỏy tớnh.Công ty CP BĐS Đại Cát - 6 -Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấ2. Vn húa c ỏo v i chỳngVn húa Nht Bn cú tớnh c ỏo riờng ca mỡnh. Tuy nhiờn, nu c sng gia nn vn húa Nht Bn, sinh viờn s nhn thy rng tt c cỏc tớnh c ỏo ú cú ngun gc riờng ca chỳng. Hn na, nhng ngun gc ú cng cú s liờn kt vi ton th gii.Bn cú th khụng ch nhn c kin thc v khoa hc tiờn tin v chuyờn ngnh thụng qua nghiờn cu Nht Bn nhng s hiu hn v t nc ca bn v ngụn ng riờng ca mỡnh bng cỏch nghiờn cu vn húa Nht Bn v tri nghim i sng ti Nht Bn. Hn th na, iu ú s lm sõu sc thờm hiu ca du hc sinh v th gii.3. C hi ngh nghipNhng sinh viờn nc ngoi úng mt vai trũ tớch cc trong cỏc cụng ty liờn doanh Nht Bn, cụng ty ca Nht trờn t Nht hoc trờn t nc ca h sau khi hc tp ti Nht. Trong s nhiu li nhn xột, nhng sinh viờn ú cho rng, kinh nghim m h hc c ti t Nht l ti sn quý giỏ nht i vi h.4. Tỡm mt cụng vic ti Nht BnTt nghip i hc hoc nhng khúa hc tng t khỏc chớnh l bng cp c bn tỡm mt cụng vic Nht Bn. Nu du hc sinh tt nghip i hc ngoi Nht Bn, vn bng c bn ny cng c xem xột khi xin vic sau ny. Nu bn tt nghip t trng dy ngh v nhn c bng chuyờn gia, bn cng ỏp ng yờu cu iu kin lm vic. Tuy nhiờn, trỡnh chuyờn mụn c bn khụng th m vic tỡm vic lm thnh cụng. tỡm mt cụng vic Nht Bn, sinh viờn nc ngoi nờn tớch cc sn vic ging nh cỏc sinh viờn Nht Bn. iu ú l cn thit ó nõng cao kh nng núi ting Nht v cú kin thc v phong tc xó hi Nht Bn. Du hc sinh phi hc nhng kin thc cn thit cú liờn quan n cụng vic m hc mong mun. Hn na, bng cỏch s dng cỏ tớnh riờng ca sinh viờn Vit Nam m sinh viờn Nht Bn khụng cú, cụng vic sn tỡm vic lm ca du hc sinh s thnh cụng.4. Tri nghim sng Nht BnChi phớ sinh hot ti Nht Bn l khỏ t . c bit l nu bn thuờ phũng Tokyo, trung bỡnh khong 60,000 Yờn ti 100,000 Yờn cho 1 thỏng sinh hot. Tuy nhiờn, bn cng s c tn hng cuc sng trờn mt t nc phỏt trin v ti p nh Nht Bn vi c hi tỡm kim vic lm thờm trong quỏ trỡnh hc tp.Công ty CP BĐS Đại Cát - 7 -§Ò ¸n thµnh lËp Trung t©m t v n du häc NhËt B¶nTakajoÊPHẦN IIITÊN GỌI, ĐỊA ĐIỂM, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂMI. TÊN GỌI, ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNGTên gọi : TRUNG TÂM VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TAKAJOĐịa chỉ : Số 20 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.Điện thoại : 031.3731 555Fax : 031.3732 000Hotline : 01667.287.868 Website : www.takajo.edu.vnII. CƠ SỞ VẬT CHẤTCó trụ sở chính tọa lạc tại căn Biệt thự số 20 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng với khuôn viên rộng [ ] m2, Trung tâm vấn Du học Takajo được bố trí 01 phòng tiếp tân, 02 phòng làm việc và 03 phòng học.Tất cả các bộ phận đề được lắp đặt trang thiết bị đầy đủ, máy vi tính, điều hòa nhiệt độ đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Stt Tên thiết bị Đơn vị Số lượng1 Bảng hiệu Cái 032 Bảng điện tử Cái 013 Quầy tiếp tân Chiếc 014 Tủ kệ gắn tường Bộ 035 Âm thanh + Loa Bộ 026 Điện thoại Cái 057 Máy tính Bộ 058 Máy Fax Bộ 019 Bàn làm việc Chiếc 0610 Điều hòa Bộ 0311 Ghế làm việc Chiếc 2012 Bảng Chiếc 03C«ng ty CP B§S §¹i C¸t - 8 -Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấ13 T sỏch Chic 0314 Tivi Chic 0314 Bn hc sinh Chic 2015 Gh hc sinh Chic 4016 Thit b Th vin, giỏ sỏch Chic 0617 Bn lin gh B 2018 Gh bnh Chic 0219 Kột st Chic 0120 Bn tip khỏch B 0221 Qut in Chic 0322 Mỏy lc nc Chic 01 III. B MY NHN STon b nhõn s lm vic ti Trung tõm t vn du hc Nht Bn Takajo u l nhng ngi cú trỡnh chuyờn mụn, trỡnh ngoi ng, ỏp ng tt nhu cu cụng vic.Stt H tờn Ngy sinhGii tớnhV trớ Trỡnh Ngoi ng1Lờ Xuõn Cnh14/3/1974 Nam Giỏm c i hc Ting Anh2Bựi Th Thựy Dng5/10/1978 N P.Giỏm c i hcTing Trung3Mr Takajo Hiroshi27/01/1966 Nam Chuyờn Gia i hcAnh + Trung4m Huy Hi28/8/1988 Nam Phiờn DchTrung cpTing Nht5Phm Th Minh Thu2/4/1990 N Phiờn Dich i hcTing Trung6V Hng Thanh3/3/1983 N K toỏn Trung Công ty CP BĐS Đại Cát - 9 -Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấcp7Dng Vn Nam4/3/1976 Nam Hnh Chớnh i hc8V Hoi Nam29/9/1980 Nam Phỏp lý i hc Ting AnhIV. T CHC, HOT NGTrung tõm t vn Du hc Nht Bn Takajo trc thuc Cụng ty C phn Bt ng sn i Cỏt c thnh lp v hot ng theo lut phỏp Vit Nam v iu l Cụng ty C phn Bt ng sn i Cỏt.Trung tõm ó thc hin vic ký qu ti Ngõn hng [ ] vi s tin 500.000.000 ng (Bng ch: Nm trm triu ng chn) theo quy nh ti Quyt nh 05/2013/Q-TTg quy nh vic cụng dõn Vit Nam ra nc ngoi hc tp.Trung tõm hin ó ký Hp ng lao ng vi mt chuyờn gia ngi Nht Bn l ụng Takajo Hiroshi mang H chiu s do cp ngy giỳp trung tõm trong viờc giao dch vi cỏc i tỏc Nht Bn cng nh giỳp ngi cú nhu cu du hc c t vn rừ rng, chi tit ng thi h tr hc sinh, viờn viờn trong vic hc ting Nht trong quỏ trỡnh chun b nhp hc.Sau khi nhn c yờu cu v dch v t vn, trung tõm s thc hin vic thm tra h s, nng lc ti chớnh ca hc viờn ng thi cung cp cho hc viờn khúa hc ting Nht trong thi gian ti thiu 03 thỏng hc viờn cú th ỏp ng yờu cu ca trng tuyn sinh.Sau khi liờn h vi trng tuyn sinh v cú c s chp thun ca trng tuyn sinh, trung tõm ng thi s tin hnh cỏc th tc cn thit ti cỏc c quan cú thm quyn bao gm i s quỏn Nht Bn ti Vit Nam xin th thc du hc cho sinh viờn.Ton b quỏ trỡnh t vn, hon tt th tc xin th thc v nhp hc u do cỏc cỏn b, nhõn viờn cú trỡnh , kinh nghim m nhn di s t vn ca chuyờn gia ngi Nht.Ton b cỏc chi phớ u c cụng khai, rừ rng, cú chng t ti chớnh y , m bo thc hin nghiờm tỳc cỏc quy nh ca phỏp lut hin hnh.PHN IVKT LUNVi vic nghiờn cu sõu sc cỏc nhu cu ca th trng, cỏc c im v li th ca vic du hc ti t nc Nht Bn v cỏc quy nh ca phỏp lut liờn quan n ngnh ngh t vn du hc cựng kinh nghim cú c t thc tin, chỳng tụi tin tng rng vic tụi la chn thnh lp Trung tõm t vn du hc Nht Bn TAKAJO l hon ton ỳng n, bt kp Công ty CP BĐS Đại Cát - 10 -[...]... lËp Trung t©m t vÊn du häc NhËt B¶nTakajo xu thế phát triển và sẽ đáp ứng tốt nhu cầu du học của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho phép Trung tâm vấn du học Nhật Bản TAKAJO được thành lập và hoạt động trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật Xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, ngày 16 tháng... Phòng cho phép Trung tâm vấn du học Nhật Bản TAKAJO được thành lập và hoạt động trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật Xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2013 NGƯỜI LẬP ĐỀ ÁN C«ng ty CP B§S §¹i C¸t - 11 - . Dich i hcTing Trung 6V Hng Thanh3/3/1983 N K toỏn Trung Công ty CP BĐS Đại Cát - 9 - Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấcp7Dng. k nng ca mỡnh.Công ty CP BĐS Đại Cát - 2 - Đề án thành lập Trung tâm t v n du học Nhật BảnTakajoấTh nm, Du hc l c hi kt bn trờn ton th gii. Khi hc tp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TAKAJO docx, ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TAKAJO docx, ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN TAKAJO docx, NHỮNG NÉT CHUNG VỀ DU HỌC NHẬT BẢN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn