Đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng webdatabase cho quản lý thư viện trường ĐH Thủy Sản" pdf

23 914 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 02:20

Xây dựng webdatabase cho quản Thư việnTrường Đại học Thuỷ sảnTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINGVHD: Lê Đức TrungSVTH : Đào Thị XinhNIÊN KHOÁ 1998 - 2003Trình bày đồ án gồm 3 phầnKhái quát thuyết và phương pháp xây dựng đề tàiPhân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệuGiao diện và kết quả chương trìnhWeb DatabaseWeb Database được xây dựng trên mô hình Client-Server Database, với giao diện là các trang WebMô hình ứng dụng Web Database Web BrowserWEB SERVER& Web ApplicationsODBCDATABASEHTTPActive Server Page (ASP)Là một môi trường phát triển ứng dụng cho phép người lập trình kết hợp HTML, Script và các Active Server Component để tạo ra Web ApplicationASP xây dựng sẵn một thư viện cho phép giao tiếp với Database thông qua ODBC (Open Database Connectivity) gọi là ADO (ActiveX Data Object). ADO là công cụ phát triển ứng dụng Web DatabasePhương pháp xây dựng đề tàiPhân tích và thiết kế hệ thống theo mô hình luồng dữ liệuChương trình được cài đặt bằng ngôn ngữ ASP , VBScript.Cơ sở dữ liệu dùng SQL Server 2000Xây dựng và cài đặt chương trình trên hệ điều hành Windows XPBiểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Quản Thư việnBan quản lýBP. Cấp thẻ độc giảYêu cầuYêu cầuKết quảYêu cầu báo cáo thống kêBáo cáo thống kêBP.Bổ xung tài liệuThủ thưYêu cầuKết quảKết quảBiểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Yêu cầu cấp thẻBan quản lýBP.Bổ sung tài liệuThống kêbáo cáoThêm sáchmớiCho mượn sáchCấp thẻPhiếu mượnHồ sơ cấp thẻHồ sơ xử vi phạmHồ sơ quản sáchKho sáchFic lưu thông tin sáchThẻ/Không chấp nhậnYêu cầu thông tinBáo cáoPhiếu mượnHồ sơ xử vi phạmYêu cầu thêm sách mớiKhông chấp nhậnThủ thưYêu cầu tạo phiếumượnsáchThông tin sách/ Không chấp nhậnNhận sáchtrảThẻPhạt/KhôngBP.Cấp thẻ Độc giảThủ thưBiểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng thêm sách mới BP.Bổ sung tài liệuKiểm traCập nhậtKho sáchYêu cầu bổ sung sáchKhông chấp nhậnThông tin sách cần bổ sungHồ sơ quản sáchPhích lưu thông tin sáchHiệu chỉnhYêu cầu hiệu chỉnh sáchsách đã hiệu chỉnhChức năng cấp thẻ độc giả Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Kiểm traBP.Cấp thẻHồ sơ cấp thẻYêu cầu cấp thẻKhông chấp nhậnHồ sơ xử vi phạmTạo thẻThông tin độc giả Thẻ Chức năng cho mượn sách Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Tạo phiếu mượnKiểm mượn sáchThẻ,Yêu cầu mượn sáchKhông chấp nhậnChấp nhậnVị trí để sáchHồ sơ cấp thẻPhiếu mượnThủ thưHồ sơ quản sáchKho sáchTìm sách SáchFic lưu thông tin sách[...]...Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng nhận sách trả Thủ thư Thẻ Phiếu mượn Kho sách không chấp nhận Kiểm tra Nhận sách Chấp nhận Hồ sơ xử vi phạm Hồ sơ quản sách Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng thống kê Hồ sơ quản sách Ban quản Báo cáo Yêu cầu báo cáo Hồ sơ xử vi phạm In báo cáo Hồ sơ cấp thẻ Phiếu mượn Mô hình thực... nhân viên Thủ thư : - Cho mượn sách và nhận sách trả - Mượn và trả sách - Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau - Lập biên lai đền hoặc thanh sách đối với độcgiả làm mất sách hoặc đền sách - Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau  Đối với Độc giả : Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau Giao diện và kết quả chương trình Những vấn đề chưa giải quyết :  Chưa quản được tư liệu...  Đối với người quản trị : Có thể truy xuất vào toàn bộ hệ thống - Cập nhật nhân viên sử dụng - Thay đổi thông tin của riêng mình - Cập nhật sách, cập nhật độc giả - Tra cứu sách, tra cứu độc giả theo nhiều thuộc tính khác nhau - Thống kê sách, độc giả, mượn trả sách theo nhiều thuộc tính khác nhau Giao diện và kết quả chương trình Những vấn đề đã giải quyết :  Đối với người quản : - Thay đổi thông... nhau Giao diện và kết quả chương trình Những vấn đề chưa giải quyết :  Chưa quản được tư liệu là băng đĩa, … Chưa cho phép độc giả tự đăng ký mượn sách … Hướng phát triển trong tương lai  Chương trình sẽ được mở rộng ra với nhiều loại tư liệu khác nhau như : băng, đĩa…  Cho phép Độc giả tự đăng ký mượn sách…  Tiếp tục thực hiện, hoàn chỉnh thêm các phần đã cài đặt Một số màn hình chính . Xây dựng webdatabase cho quản lý Thư viện Trường Đại học Thuỷ sảnTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG. Server 2000 Xây dựng và cài đặt chương trình trên hệ điều hành Windows XPBiểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Quản lý Thư viện Ban quản lý BP. Cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng webdatabase cho quản lý thư viện trường ĐH Thủy Sản" pdf, Đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng webdatabase cho quản lý thư viện trường ĐH Thủy Sản" pdf, Đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng webdatabase cho quản lý thư viện trường ĐH Thủy Sản" pdf, Cho mượn sách và nhận sách trả - Mượn và trả sách - Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau. - Lập biên lai đền hoặc thanh lý sách đối với độcgiả làm mất sách hoặc đền sách - Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau.

Từ khóa liên quan