Quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

127 1,016 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 17:55

1. Lý do chọn đề tài.1.1. Tính cấp thiết về mặt lý luận.Trên thế giới, lý thuyết về quản lý chất lượng nói chung, quản lý chất lượng trong giáo dục nói riêng đã được nhiều nhà nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu : Pauk Hersey, Ken Blane Hard, Andrew Taylor và Frances Hill, Jon S Oakland.Gần đây, ở Việt Nam đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này như: “Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực (theo ISO và TQM)” của Trần Khánh Đức; “ Tiếp cận ISO trong đổi mới quản lý giáo dục phổ thông” của Phạm Quang Huân ... Đặc biệt là các công trình "Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục" và "Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục" của Trần Kiểm .Có nhiều cách tiếp cận hiện đại về quản lý chất lượng giáo dục nói chung, quản lý chất lượng dạy học nói riêng, trong đó có tiếp cận “quản lý chất lượng tổng thể” (Viết tắt là TQM). Tuy nhiên, có thể nói, việc nghiên cứu và vận dụng lý thuyết tiếp cận hiện đại trong đó có tiếp cận “quản lý chất lượng tổng thể” vào quản lý chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục nói chung và các trường trung học phổ thông (THPT) nói riêng lại chưa được quan tâm đúng mức.1.2. Xuất phát từ quan điểm quản lý giáo dục của Đảng và Nhà nướcChất lượng là mục tiêu hàng đầu của mọi nền giáo dục. Chất lượng giáo dục là một vấn đề được bàn nhiều không chỉ trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nó luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.Trong những năm qua, GD&ĐT cả nước nói chung đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, quy mô, chất lượng đều tăng, tuy nhiên chất lượng GD&ĐT vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn đổi mới.Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII chỉ ra: “Công tác quản lý GD&ĐT còn những mặt yếu kém bất cập”. Một trong những mặt yếu kém bất cập hiện nay chính là việc quản lý chất lượng dạy học.Từ năm học 2009-2010 và tiếp đến năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều xác định chủ đề chính của năm học là “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".1.3. Xuất phát từ thực trạng quản lý chất lượng dạy học ở trường THPT tạiViệt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng.Bước vào Thế kỷ XXI , trong bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động, giáo dục Việt Nam đối diện với nhiều cơ hội và thách thức. Quá 2trình toàn cầu hóa, sự phát triển của nền kinh tế tri thức và cách mạng khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay đã và đang đặt ra những thách thức lớn lao cho giáo dục, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện trong giáo dục, đặc biệt là sự thay đổi trong quản lý giáo dục nhằm đáp ứng với mọi sự thay đổi và yêu cầu ngày càng cao của xã hội.Trong hoạt động quản lý giáo dục, quản lý chất lượng dạy học là nền tảng góp phần quyết định chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học là nhiệm vụ cơ bản đầu tiên của các cấp quản lý giáo dục và các nhà trường. Việc quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học đang là vấn đề được quan tâm trong các trường trung học phổ thông nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.Hiện nay, công tác quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn nhiều mặt hạn chế, bất cập; quản lý chủ yếu dựa theo kinh nghiệm chủ quan, theo cảm tính. Thực trạng quản lý này chưa thích ứng được với sự thay đổi của xã hội và giáo dục trong giai đoạn hiện nay, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã nêu, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể” để làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục.2. Mục đích nghiên cứu.Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, góp phần đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở Quảng Ninh, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CẦM THANH HẢIQUẢN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌCỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH THEO TIẾP CẬN QUẢN CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂChuyên ngành: Quản giáo dụcMã số: 60.14.05LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: PGS. TS. TRẦN KIỂMTHÁI NGUYÊN – 2012iLỜI CẢM ƠNSau một thời gian nghiên cứu đề tài “Quản chất lượng dạy học trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể”, đến nay tôi đã hoàn thành đề tài.Với tình cảm chân thành nhất, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến:- Khoa sau đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.- Các thầy, cô giáo, cán bộ và nhân viên đã tham gia giảng dạy, quản và giúp đỡ lớp học trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu.- Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên các phòng ban chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.- Tập thể các thầy, cô giáo và lãnh đạo các trường trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu, Hòn Gai, Ngô Quyền, Bãi Cháy thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, cung cấp số liệu và tư vấn khoa học cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài.Đặc biệt, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Kiểm, người hướng dẫn khoa học đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo ân cần và hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.Dù đã hết sức cố gắng trong quá trình nghiên cứu song chắc rằng luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả luận văn kính mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý chân tình của các nhà khoa học, của quý thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp cùng những ai quan tâm đến vấn đề này.Hạ Long, tháng 4 năm 2012Tác giả luận vănCầm Thanh HảiiiMỤC LỤCLời cảm ơn iMụclục ii Danhmụccácchữviếttắt v Danhmụccácbảng vi Danhmụccácsơđồ viii MỞ ĐẦU 11. do chọn đề tài. 12. Mục đích nghiên cứu 23. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 24. Nhiệm vụ nghiên cứu. 25. Giả thuyết khoa học. 36. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu. 37. Phương pháp nghiên cứu 38. Điểm mới của đề tài. 49. Cấu trúc luận văn. 4Chương 1:CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN QUẢN CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ 51.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 51.1.1. Trên thế giới 51.1.2. Trong nước 61.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 91.2.1. Hoạt động dạy học, quá trình dạy học 91.2.2. Khái niệm về chất lượng, chất lượng dạy học 111.2.3. Khái niệm về quản 141.2.4. Quản hoạt động dạy học trường THPT 161.2.5. Quản chất lượng, quản chất lượng dạy học trường THPT 181.3. Một số mô hình trong quản chất lượng giáo dục 211.3.1. Mô hình BS 5750/ISO 9000 211.3.2. Mô hình quảnchất lượng tổng thể (TQM) 211.3.3. Mô hình các yếu tố tổ chức 221.4. Quản chất lượng theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể 221.4.1. Tinh thần cơ bản của quản chất lượng tổng thể 221.4.2. Phương pháp luận trong quản chất lượng tổng thể 251.4.3. Các tiêu chuẩn của quản chất lượng tổng thể 251.5. Quản chất lượng dạy học trường THPT theo TQM 251.5.1. Chuyển hóa một số khái niệm của TQM vào quản lí giáo dục 25iii1.5.2. Phương pháp luận trong quản chất lượng dạy học trường THPT 271.5.3. Quản chất lượng dạy học trường THPT theo tinh thần quản chất lượng tổng thể 301.5.4. Một số sai lầm có thể gặp trong việc vận dụng TQM vào quản chất lượngdạy học trường THPT 341.6. Kết luận chương 1 35Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH 362.1. Khái quát về giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long 362.1.1. Khái quát về Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh 362.1.2. Khái quát về các trường THPT thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 372.2. Thực trạng quản chất lượng dạy học các trường THPT thuộc thành phố HạLong tỉnh Quảng Ninh 422.2.1. Thực trạng quản chất lượng dạy học của cán bộ chỉ đạo chuyên môn SởGD&ĐT Quảng Ninh hiện nay 432.2.2. Thực trạng quản chất lượng dạy học của Hiệu trưởng các trường THPTthuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 462.2.3. Thực trạng quản chất lượng dạy học của tổ chuyên môn trường THPTthuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh hiện nay 572.2.4. Thực trạng quản chất lượng dạy học của giáo viên trường THPT thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh hiện nay 582.2.5. Thực trạng quản lý, tự quản chất lượng học tập của học sinh trường THPTthuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh hiện nay 602.3. Đánh giá chung về thực trạng quản chất lượng dạy học các trường THPTthuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 612.3.1. Những ưu điểm 612.3.2. Những thiếu sót, hạn chế 622.3.3. Nguyên nhân của những thiếu sót, hạn chế 642.4. Kết luận chương 2 66Chương 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG THPT THUỘC THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH THEO TIẾP CẬN QUẢN CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ 683.1. Nguyên tắc chung xác lập biện pháp 683.1.1. Nguyên tắc tính kế thừa. 683.1.2. Nguyên tắc tính thực tiễn 683.1.3. Nguyên tắc tính đồng bộ 693.1.4. Nguyên tắc tính hiệu quả 69iv3.2. Các biện pháp quản chất lượng dạy học trường THPT thuộc thành phố HạLong tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể 693.2.1. Biện pháp 1: Chú trọng xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tăng cườngvai trò tự chủ và sự tham gia của mỗi thành viên 703.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường chỉ đạo và giám sát nhằm tránh sai sót trong quá trình thực hiện kế hoạch dạy học, chú trọng cải tiến chất lượng từng bước và liên tục 753.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáoviên và nâng cao năng lực quản của tổ trưởng chuyên môn 783.2.4. Biện pháp 4: Đẩy mạnh tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên và của học sinh trong quá trình dạy học 823.2.5. Biện pháp 5: Xây dựng tập thể sư phạm thân thiện, hợp tác và chia sẻ; xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường 873.2.6. Biện pháp 6: Nâng cao nhận thức từ cán bộ Sở GD&ĐT đến giáo viên cáctrường THPT về quản chất lượng tổng thể (TQM) 903.3. Mối liên hệ giữa các biện pháp 923.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất 943.4.1. Mục đích, nội dung và phương pháp khảo nghiệm 943.4.2. Kết quả khảo nghiệm 953.4.3. Phân tích kết quả khảo nghiệm, sự phù hợp giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản chất lượng dạy học 963.5. Kết luận chương 3 98KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 991. Kết luận 992. Khuyến nghị. 101DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103PHỤ LỤCvDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ làCLDH Chất lượng dạy học CLGD Chất lượng giáo dục GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GV Giáo viênHĐDH Hoạt động dạy họcHS Học sinhHT Hiệu trưởng NXBNhà xuất bản QLCL Quản chất lượng QLGD Quản giáo dục SL Số lượngTB Trung bìnhTHPT Trung học phổ thôngTL Tỷ lệTP Thành phốviDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1. Số lượng, chất lượng cán bộ, giáo viên 4 trường khảo sát năm học2011-2012 37Bảng 2.2. Kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của 4 trường khảo sát 38Bảng 2.3. Kết quả điểm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của toàn tỉnh 38Bảng 2.4. Kết quả xếp loại học lực của HS 4 trường khảo sát 39Bảng 2.5. Kết quả xếp loại hạnh kiểm của HS 4 trường khảo sát 40Bảng 2.6. Kết quả thi tốt nghiệp THPT của 4 trường khảo sát 40Bảng 2.7. Kết quả thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh 40Bảng 2.8. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT của 4 trường 41Bảng 2.9. Thống kê số lượng và trình độ chuyên môn, trình độ quản của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên chỉ đạo bộ môn thuộc Sở GD&ĐT. 43Bảng 2.10. Mức độ cần thiết về nhận thức và mức độ thực hiện các vấn đề quản chất lượng dạy học của Sở GD&ĐT 45Bảng 2.11. Mức độ nhận thức về nội dung quản chất lượng dạy học. 46Bảng 2.12. Mức độ thực hiện các nội dung quản chất lượng dạy học. 47Bảng 2.13. Mức độ cần thiết các vấn đề khi xây dựng kế hoạch quản chất lượng dạy học trong nhà trường THPT 48Bảng 2.14. Mức độ thực hiện công việc khi xây dựng kế hoạch quản chất lượng dạy học trong nhà trường THPT. 49Bảng 2.15. Mức độ cần thiết của việc phân công nhiệm vụ dạy học cho các tổchuyên môn và giáo viên. 51Bảng 2.16. Mức độ thực hiện việc phân công nhiệm vụ dạy học cho các tổchuyên môn và giáo viên. 52Bảng 2.17. Mức độ cần thiết các nội dung, biện pháp của hiệu trưởng tổ chức, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch dạy học của tổ chuyên mônvà giáo viên: 53Bảng 2.18. Mức độ thực hiện các nội dung, biện pháp của hiệu trưởng tổ chức, giám sát quá trình thực hin kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn và giáo viên. 54viiBảng 2.19. Mức độ cần thiết và mức độ thực hiện việc hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá hoạt động và chất lượng dạy học. 56Bảng 2.20. Mức độ cần thiết và mức độ thực hiện việc quản chất lượng dạy học của các tổ chuyên môn. 57Bảng 2.21. Mức độ thực hiện việc quản chất lượng dạy học của giáo viên. 59Bảng 2.22. Mức độ cần thiết và mức độ thực hiện việc tự quản chất lượng học tập của học sinh. 60Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp đề xuất. 95Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 96Bảng 3.3: Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. 97viiiDANH MỤC CÁC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Phối hợp hoạt động dạy, hoạt động học. 10Sơ đồ 1.2: Các yếu tố quản giáo dục. 15Sơ đồ 1.3: Mối quan hệ của các chức năng trong chu trình quản lý. 16Sơ đồ 1.4: Quan hệ giữa sản phẩm, khách hàng, bên cung ứng 25Sơ đồ 1.5: Phương pháp luận quản chất lượng dạy học theo TQM. 28[...]... theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể trường THPT trên địa bàn Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Xác định cơ sở luận liên quan đến quản chất lượng dạy học nói chung, quản chất lượng dạy học theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể nói riêng trường THPT 3 4.2 Phân tích, đánh giá thực trạng quản chất lượng dạy học các trường THPT. .. Long tỉnh Quảng Ninh 4.3 Đề xuất một số biện pháp quản chất lượng dạy học theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học các trường THPT tỉnh Quảng Ninh 4.4 Khảo nghiệm các biện pháp đề xuất 5 Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất được quy trình và thực hiện đồng bộ các nhóm biện pháp quản chất lượng dạy học theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể sẽ nâng cao chất. .. của tỉnh Trên cơ sở luận và thực tiễn đã nêu, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Quản chất lượng dạy học các trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể để làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành quản giáo dục 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp quản chất lượng dạy học trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp. .. theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể (gồm 32 trang) Chương 2: Thực trạng quản chất lượng dạy học các trường THPT công lập trên địa bàn Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh (gồm 35 trang) Chương 3: Biện pháp quản chất lượng dạy học các trường THPT thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể (gồm 33 trang) Trong luận văn có 5 sơ đồ, 25 bảng số liệu, kèm theo. .. lượng tổng thể (TQM) vào quản chất lượng dạy học trường THPT Đó cũng là hướng tiếp cận nghiên cứu của đề tài Quản chất lượng dạy học các trường THPT công lập thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể ” mà tôi đã lựa chọn 1.2 Các khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1 Hoạt động dạy học, quá trình dạy họcthể nói hoạt động dạy học (HĐDH) là hoạt động giáo dục cơ... xử các kết quả nghiên cứu, từ đó rút ra các kết luận khoa học của đề tài 8 Điểm mới của đề tài Đề xuất một quy trình và các biện pháp cụ thể quản chất lượng dạy học các trường THPT theo tiếp cận quản chất lượng tổng thể 9 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, nội dung luận văn chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở luận về quản chất lượng dạy học trường THPT theo. .. định chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng nhà trường Hoạt động quản chất lượng dạy học trường THPT phải nhằm vào các lĩnh vực theo các chức năng chung của nhà trườngcác hoạt động đảm bảo điều kiện cho các lĩnh vực chức năng đó Từ đó có thể xác định các lĩnh vực quản chất lượng dạy học trong các trường THPT gồm: Quản. .. tiếp cận quản chất lượng tổng thể, góp phần đổi mới quản và nâng cao chất lượng giáo dục Quảng Ninh, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động quản chất lượng dạy học trường THPT công lập trên địa bàn Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản chất lượng dạy học. .. chất lượng truyền thống mà chưa phản ánh rõ nét sự vận dụng các thành tựu mới của thuyết quản chất lượng nhất là tiếp cận hiện đại trong quản giáo dục vào nhà trường Số luận văn nghiên cứu về quản chất lượng dạy học trường THPT còn ít Và mặc dù đã có nghiên cứu về “Cải tiến hoạt động dạy học trường THPT huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng theo hướng tiếp cận thuyết quản chất lượng tổng. .. nhà trường đang chịu trách nhiệm với gia đình và xã hội ra sao Quản chất lượng giáo dục giúp các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục trong đó có chất lượng dạy học 1.2.5.2 Quản chất lượng dạy học trường THPT i) Theo chúng tôi, quản chất lượng dạy học trường THPT là một hoạt động có chức năng quản lí đặc trưng nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng các . pháp quản lý chất lượng dạy học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh. 4.4 cơ sở lý luận liên quan đến quản lý chất lượng dạy học nói chung, quản lý chất lượng dạy học theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể nóiriêng ở trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, Quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, Quản lý chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Quảng Ninh theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

Từ khóa liên quan