Phương pháp sáng tạo ý tưởng pdf

5 347 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2014, 14:20

Phương pháp sáng tạo ý tưởng “Việc sản xuất các ý tưởng là một qui trình xác định. Các ý tưởng cũng chạy trên một dây chuyền lắp ráp, mà trong qui trình này, trí óc tuân theo một kỹ thuật tác nghiệp rõ ràng” (James Webb Young). Sáng tạo ý tưởng là một việc làm tưởng chừng vô cùng khó, nhưng chỉ cần lưu tâm và kiên nhẫn một chút, designer sẽ sáng tạo ra nhiều ý tưởng độc đáo, khơi nguồn cho việc hình thành một thiết kế tuyệt vời. Việc sáng tạo ý tưởng gồm các “công đoạn” sau: - Nghiền ngẫm vấn đề thông qua việc quan sát những nhu cầu từ cuộc sống. Vận dụng kinh nghiệm thực tế. - Huấn luyện trí tuệ: Tìm ra các nguyên tắc và các phương pháp. - Phối hợp các phần tử cũ để tạo nên một tổ hợp mới. Nguyên tắc này liên quan đến năng lực của người tạo ra ý tưởng. Vì nó tùy thuộc vào khả năng nhìn thấy được mối quan hệ giữa phần tử cũ và tổ hợp mới. Đó là sự khác biệt giữa các ý tưởng gia. - Dùng trí tuệ để tiêu hóa: Thu thập các nguyên vật liệu dùng sản xuất ý tưởng, bao gồm các nguyên liệu cụ thể và nguyên liệu tổng quát. Phân loại theo chủ đề các nguyên liệu “nhặt” được cũng như quá trình nghiền các nguyên liệu theo từng chủ đề nào cần quan tâm, giống như bạn đang nhai thức ăn để chuẩn bị tiêu hóa. . Phương pháp sáng tạo ý tưởng “Việc sản xuất các ý tưởng là một qui trình xác định. Các ý tưởng cũng chạy trên một dây. Young). Sáng tạo ý tưởng là một việc làm tưởng chừng vô cùng khó, nhưng chỉ cần lưu tâm và kiên nhẫn một chút, designer sẽ sáng tạo ra nhiều ý tưởng độc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp sáng tạo ý tưởng pdf, Phương pháp sáng tạo ý tưởng pdf, Phương pháp sáng tạo ý tưởng pdf