thuyết minh đồ án phương pháp chế tạo phôi

13 917 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 22:56

Việc lựa chọn phương pháp chế tạo phôi sẽ căn cứ vào hình dạng, kích thước chi tiết, điều kiện làm ciệc của chi tiết, dạng sản xuát và hình thức tổ chức sản xuất cũng như là cơ sở vật chất sẵn có của cơ sở. - 2 -Lời nói đầuTrong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nớc ta hiện nay ngànhcông nghiệp nặng nói chung và ngành công nghệ kim loại nói riêng đóngmột vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nớc.Ngành công nghệ kim loại có rất nhiều vấn đề đòi hỏi ngời kỹ s tơng laiphải học tập nghiên cứu để nắm bắt đợc những yêu cầu cơ bản nhằm phục vụcho học tập cũng nh trong công tác phục vụ cho đất nớc sau này. Trong các môn học và nhữngvấn đề cần thiết cho một ngời kỹ s tơng lai.Môn học Kỹ thuật chế tạo máy là một trong những bộ môn công nghệkim loại, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, những yêu cầu cơ bản đểsing viên có thể học tập và nghiên cứu, mở rộng tầm hiểu biết. Môn họctrang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ làm khuôn, kỹ thuật nấu và rótcác hợp kim khác nhau, cách phân tích thiết kế đòi hỏi ngời sinh viên phảinắm bắt đợc những vấn đề cơ bản.Cách phân tích tính toán thiết kế đòi hỏi phải rõ ràng chính xác, trongcuốn thuyết minh này chác chắn không tránh khỏi sai sót trong quá trình tínhtoán thiết kế. Vì vậy em mong đợc sự tham gia góp ý của các thầy cô giáotrong bộ môn để em rút kinh nghiệm và hiểu sâu hơn trong quá trình làm bài Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Văn TâmI Phân tích tính công nghệ đúc của chi tiết - 2 -- 3 - Chọn phơng pháp đúc1.1 Phân tích tính công nghệ đúc của chi tiết.Chi tiết là một chi tiết phổ biến trong ngành chế tạo máy. Vật đúc nàykhông đòi hỏi phải sử dụng các phơng pháp đúc đặc bịêt. Theo bản vẽ ta cóthể đúc các lỗ bằng vật liệu làm khuôn mà không cần làm lõi . Lợng d vàphơng pháp chế tạo lõi đợc tra bảng trong sách thiết kế đúc.1.2 Chọn phơng pháp đúc.a) Tính khối lợng vật đúc:Theo công thức đúc ta có: MVD = VTrong đó: : Khối lợng riêng của gang xám = 7 (kg/dm3) V: Thể tích vật đúc (dm3)Ta chia vật đúc ra 3 phần V = V1 + V2 +V3V1 l th tớch phn tr ngoi :V1=((416^2 358^2)*188) / 4 =6625161,36mm^3V2 l th tớch phn tr trong :V2=((120^2 60^2)*126)/4=1068228 mm^3V3 l phn th tớch gia :V3=3.14((358^2 120^2 6*50^2))*2)/(4*cos(30)) =1790472.65mm^3 Tng v=943862.01mm^3=9.484dm^3 Khối lợng vật đúc là m = V m = 9.484*7 = 66.39(kg)Xem hệ thống rót chiếm 20% khối lợng vật đúc Tổng khối lợng kim loại cần rót khuôn là : G (kg) G = 1,2.m G =79.67 (kg). b) Chọn phơng pháp đúc:Với vật đúc có khối lợng là 65,8 (kg) là vật đúc có kết cấu đơn giản nênta chọn phơng pháp đúc đơn giản trong khuôn cát , khuôn tơi làm khuônbằng tay. Với điều kiện sản xuất đơn chiếc mẫu là gỗ nên cấp chính xác củavật đúc đạt đợc là cấp III. - 3 -- 4 -ii thiết kế vật đúc 2.1 Chọn mặt phân khuôn phân mẫu2.2 Xác định lợng d gia công cơ khí và dung sai đúc :Lợng d gia công cơ khí là lợng kim loại đơc cắt gọt đi trong quátrình gia công cơ khí để chi tiết đạt độ chính xác và độ bền bề mặt saukhi đúc (lợng d tra bảng B7, B8 HĐTKD ):Trong chi tiết này các mặt cần gia công cơ khí là đế 416 dầy 29(mm). Tra bảng ta có - Lợng d mặt trên 5 (mm) - Lợng d mặt dới 4 (mm) - Lợng d mặt bên 5 (mm) Lng d thnh trong 8mm-Khi chế tạo bao giờ cũng có lợng sai lệch kích thớc sai lệch này phụ thuộcvào dạng sản xuất, lợng d gia công cơ.Theo bảng B3 (HDTKD) ta đợc lợngd sai lệch kích thứơc của chi tiết là : 2,5Theo bng B4(HDTKD) sai lch cho phộp v thnh v gõn khụng gia cụngca vt ỳc: 1,52.2 Xác định độ nghiờng thành bên: Trong các thành bên của vật đúc ta thấy chỉ có thành ngoài cùngcó kích - 4 -- 5 -thớc chiều cao là 188 (mm) là cần làm độ xiên vì thành này phải giacông cơ khí sau khi đúc. Tra bảng B10 (HDTKD) ta xác định góc xiên thànhlà 00 45 Với phía trong của chi tiết co chiu cao là 20 mm thì có độnghiêng thanh ngoài là10302.4 Xác định góc lợng:Do chi tiết đều có góc lợn sãn lên không cần tính góc lợn cho chi tiết nữa 2.5 Xác định lợng co bù Vì khối lợng vật đúc trung bình (65,8kg) nên ta không cần xác định lợngbù co2.6 Thiết kế lõi và đầu gác lõi:Với d = 52 l = 135Vì ==60126dl2,1 >1 nên ta tra theo bảngb15 ta xác định đợc h=35,h1= 20Tra bảng B16 ta xác định đợc s1 = 0,15 (mm) s2 = 0.25 (mm) s3 = 2 (mm) = 100 = 150Trong đó : s1 : khoảng cách theo phơng thẳng đứng đầu gác lõi trên đến ổ gáclõi. s2 : khoảng cách theo phơng ngang đầu gác lõi trên (trái, phải) đếnổ gác lõi. s3 : khoảng cách theo phơng ngang đầu gác lõi dới (trái, phải) đến ổgác lõi 1: góc nghiêng gác lõi dới 1 : góc nghiêng gác lõi trên iii - thiết kế hệ thống rót- đậu hơi , đậu ngót 3.1 Chọn hệ thống rót đậu hơi , đậu ngót Vì chiều sâu hốc khuôn nhỏ nên ta chọn hệ thống rót bên hông.Chi tiết đúc bằng gang xám khối lợng trung bình nên không cần bố tríđậu ngót ta chọn hệ thống rót nh hình vẽ. - 5 -- 6 -3.2 Chọn loại và kích thớc hòm khuôn Chọn hòm khuôn gang đúc kích thớc hòm khuôn tra bảng B28(HDTKD)a) Khoảng cách giữa mặt trên vật đúc và mặt trên hòm khuôn: a = 90(mm) b) Khoảng cách giữa mặt dới vật đúc và mặt dới hòm khuôn: b = 90(mm)c) Khoảng cách mặt bên vật đúc và thành hòm : c = 50(mm)d) Khoảng cách ống rót và thành hòm: d = 60(mm)đ) khoảng cách giữa các vật đúc: đ = 70(mm)e) Khoảng cách giữa vật đúc và rãnh lọc xỉ: e = 50(mm)Vậy kích thớc hòm khuôn là:Chiều cao nả khuôn trên là : HT = a + h = 90 + 26 = 116 (mm)Chiều cao nả khuôn dới là : HD = b + hvđ = 90 + 188 = 278 (mm)Chiều dài hòm khuôn là: L = c + e + d + Lvđ =50 + 50 + 60 + 416 =576 (mm)Chiều rộng hòm khuôn là : B = 2c + Bvđ = 2.50 + 416 = 516 (mm)Chiều cao hòm khuôn là : H =HT + HD =116 + 278 (mm)Chn hũm khuụn tiờu chun:L=B=630, Ht=160, Hd=320 3.3.Tính toán kích thớc hệ thống rót (Tính theo giải tích):Theo bảng B.19 (HDTKD) Tiết diện một rãnh dẫn 1 ữ 1,5 (cm2)Chiều dài một rãnh dẫn 35ữ 40 (mm)Xác định thời gian rót kim loại 3SGKT =Trong đó S : Chiều dày thành vật đúc. G : Khối lợng vật đúc + hệ thống ngót, hơi. K : Hệ số K = 1,4 ữ 1,6 396,78.296,1=T T = 21,09 (s) Tốc độ dâng của kim loại lỏng trong khuôn đợc tính theo công thức TCV =Trong đó C: Chiều cao vật đúc ở t thế rót (cm). - 6 -- 7 - C = 21,4 (cm) V = 09,214,21 = 1,01 (cm/s)Tiết diện chỗ hẹp nhất của hệ thống rót:tbhtGFà.31,0min=Trong đó: G : khối lợng vật đúc + hệ thống rót (kg) htb :Cột áp thuỷ tĩnh trung bình của kim loại à : Hệ số trở lực chung của khuôn. à = 0,5 cpHhtb220=Trong đó: H0 :áp suất thuỷ tĩnh ban đầu lớn nhất (cm). p : Chiều cao vật đúc trên rãnh dẫn (cm) c : Chiều cao vật đúc ở vị trí rót. 84,1152104.26,2116222===cpHhTtb (cm)saiiii(( htb=16- (3.2)^2/2*22=15.77cm 21,384,115.35,0.09,21.31,096,78min==F (cm2)Saiii Fmin=6.12cm^2Chọn số rãnh dẫn là n = 4, và Frd = 1,2 (cm2) Frd = 4.1,2 = 4,8 (cm2) Theo tỉ lệ Frd : Flx : Fôr = 1: 1,2 : 1,4 Flx = 4,8.1,2 = 5,76 (cm2) Fôr = 3,6.1,4 = 8,064 (cm2) Chọn tiết diện rãnh dẫn là hình thang thấp, tra bảng B21(HDTKD)Với Frd = 1,2 (cm2) a = 31 mm), b = 29 (mm), h = 4 (mm) - 7 -42931- 8 -Chọn tiết diện rãnh lọc xỉ là hình thang cao, tra bảng B21 (HDTKD) Flx = 44,1476,5==nFlx (cm2) Flx =1,6 (cm2) a = 14(mm), b = 10 (mm), h = 14(mm) Tính đờng kính ống rót.603,114,3064,8===ỏorFd (cm)D0r=2.986cm chon 32Tra bảng B21 (HDTKD) H = 70 (mm), D = 70 (mm), D1 = 50 (mm), d = 20 (mm) . - 8 -141014ỉ70ỉ5070R5R5- 9 -iv - bản vẽ minh họa khuôn đúc v - thiết kế mẫu v hộp lõi 5.1. Chọn vật liệu làm mẫu , hộp lõiTra bảng B26 (HDTKD)Theo số lợng vật đúc, đặc điểm kết cấu ta chon mẫu là mầu gỗ loại th-ờng Chn hộp để chế tạo lõi giữa là hộp bổ đôi 2 nửa theo chiều cao của lõi. 5.2. Xác định hình dạng , kích thớc mẫu - hộp lõi Hình dạng , kích thớc mẫu - hộp lõi đợc ghi trên bản vẽ mẫu và hộp lõi.5.3. Bn v mu:vi - chọ vật liệu và hỗn hợp làm khuôn, lõi. 6.1. Chọn vật liệu và hỗn hợp làm khuôn và lõi.Tra bảng B29 (HDTKCND) Chõn hỗn hợp làm khuôn là loại cát ao, khuôn tơi để đúc các vật đúcgang có khối lợng nhỏ hơn 200 (kg). Với thành phần chất liệu nh sau: Cát cũ: 45 ữ 47% Cát đất sét mới: 21 ữ 51 % - 9 -- 10 - Bột than: 3 ữ 5% Mùn ca: 3 ữ 5% Có thể dùng 1 ữ 2% nớc bã giấy làm chất kết dính.Tính chất hỗn hợp: Cỡ hạt: 0,16 ữ 0,2 (mm) Lợng đất sét: 8 ữ 10% Độ bền nén tơi đạt: 4 ữ 5% Độ bền nén khô đạt: 4 ữ 5% Độ thông khí đạt: 40 ữ70 6.2. Chọn vật liệu và hỗn hợp làm lõi:Tra bảng B30 (HDTKCND) Ta chọn đối với trờng hợp lõi có kết cấu đơn giản và kích thớc đủ lớn,hỗn hợp làm lõi là hỗn hợp loại IV. Thành phần hỗn hợp gồm : Cát thạch anh: 93 ữ 59% Đất sét: 7 ữ 1% Cát cũ: 0 ữ 40% Mùn ca: 0 ữ 2% Chất kết dính là nớc bã giấy: 2 ữ3% Tính chất hỗn hợp: Lợng đất sét: 5 ữ 7% Độ thông khí tơi: 70 Độ ẩm: 4 ữ 5% Độ bền nén tơi: 1,5 ữ 2,5 (N/cm2) Độ bền kéo khô: 20 ữ 30 (N/ cm2)tính lực đè khuôn 7.1 Tính lực đẩy lên khuôn trên :Theo công thức Pđ = VTrong đó: : Khối lợng riêng Với kim loại = 7 (kg/dm3) Với cát = 1,5 (kg/dm3)V : Thể tích của vật áp lực V = 8,93 dm3 . - 10 -- 11 - Pđ = (KL - cát) = (7 - 1,5).8,93 = 49,15 (kg) Pđ = 49,15 (kg) 7.2.Tính lực đẩy lên lõi PL = .VL.trong đó VL: Thể tích lõi chiếm chỗ trong kim loại : Khối lợng riêng cảu kim loại lỏng . VL62.26.10===4)80.(450 14,3422hD (mm3) VL = 2,26 (dm3) PL = 7.2,26 =15,82 (kg) 7.3. Khối lợng cát và hòm khuôn trên : Gcát trên = Vcat trên. cát . Trong đó Gcát trên : Thể tích cát ở hòm khuôn trên cát : Khối lợng riêng của cát Với cát = 1,5 (kg/dm3) Gcát trên = 49,15.1,5 = 73,73 (kg) Ghòm trên = 15%.Gcát trên = 10015.73,73 = 11,06 (kg) 7.4. Lực đè khuôn G =(P Ght).n n = 1,3 ữ 1,4 P = Pđẩy hòm trên + Pđẩy lõi = Pđ + PL = 15,82 + 49,15 = 64,97 (kg) Ght = Ghòm trên + Gcát trên = 11,06 + 73,73 = 84,79 (kg)Lực đè khuôn : G = (64,97 - 84,79).1,3 = - 25.77 (kg)Vậy không cần lực đè khuôn viii - tính phối liệu 8.1. Thành phần vật liệu vật đúc và vật liệu kim loại: Với mác gang cần đúc là GX 21- 40, theo bảng B.33 ta có thành phầnhóa học của gang nh sau: 3,3ữ3,5%C, 1,4ữ1,7%Si, 0,6ữ0,9%Mn,<0,3%P, <0,15%S. Lấy giá trị trung bình của các thành phần này để tínhtoán 2,2%Si, 0,65%Mn với tỉ lệ cháy hao đã cholà Mn=20%; Si=15%.Với tỉ lệ cháy hao này cần nấu loại gang từ phôi liệu có đủ các thànhphần. - 11 -[...]... Vậy lợng kim loại cần tính cho một mẻ liệu là: MKl = 50 100 = 312.5 (kg) Vậy 16 312.5 X = 100 87,73 = 274.16(kg) 312.5 13,2 = 41.25(kg) Y = 100 312.5 Z = 100 38,67 = 120.63(kg) thuyết minh chỉ dẫn khác 9.1 Thuyết minh quy trình làm khuôn Đặt nửa mẫu dới và hòm khuôn dới lên tấm đỡ Phủ một lớp cát lên bề mặt , sau đó phủ cát đệm lên trên lớp cát ao và đầm cgặt theo theo từng lớp dày 20 40 mm gạt... sửa lại lòng khuôn và một phần khuôn 9.2 .Thuyết mịnh quy trình làm lõi : Cho hỗn hợp làm lõi vào hốc lõi dầm chặt gạt phẳng xiên lỗ thoát hơi để cho lõi khô Thao hộp lõi đặt lõi vào khay đỡ đem đi sấy khô 9.3.Các chỉ dẫn khác - 13 - - 14 - tài liệu tham khảo 1, Thiết kế đúc - Nguyễn Xuân Bông Phạm Quang Lộc NXB Khoa học kỹ thuật 2, Bài tập môn học kỹ thuật chế tạo máy -Phần 2 PGS.TS Lê Cao Thăng Bùi...- 12 - 8.2 Tính toán phối liệu; a)Tính cho 100 (kg): Mác gang cần đúc là GX 21 40 tra bảng B33(HDTKCND) có thành phần hoá học là 3,3ữ3,5%C, 1,4ữ1,7%Si, 0,6ữ0,9%Mn, . ======120.63(kg)100312.541.25(kg)100312.5274.16(kg)100312.567,382,1373,87.ZYXthuyết minh chỉ dẫn khác 9.1. Thuyết minh quy trình làm khuôn. Đặt nửa mẫu dới và hòm khuôn dới. 50 (mm), d = 20 (mm) . - 8 -141014ỉ70ỉ5070R5R5- 9 -iv - bản vẽ minh họa khuôn đúc v - thiết kế mẫu v hộp lõi 5.1. Chọn vật liệu làm mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án phương pháp chế tạo phôi, thuyết minh đồ án phương pháp chế tạo phôi, thuyết minh đồ án phương pháp chế tạo phôi

Từ khóa liên quan