ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

31 741 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2014, 15:44

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAMNHÓM 21. Ngô Thị Kim Dao K0940405252. Nguyễn Thanh Phong K0940405863. Hoàng Thanh Thảo K0940406001. TỔNG QUAN VỀ BASEL2. ÁP DỤNG BASEL III ĐỂ ĐẢM BẢO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM3. TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAYNỘI DUNGTỔNG QUAN VỀ BASEL1980sUỷ ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision - BCBS) được thành lập Chức năngĐưa ra tư vấn cho các cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng ở tất cả các nướcXây dựng, công bố những tiêu chuẩn và những hướng dẫn giám sát rộng rãiTỔNG QUAN VỀ BASELBasel I1988Hiệp ước về vốn của Basel (the Basel Capital Accord hay Basel ITỉ lệ thoả đáng về vốn (CAR) = Vốn bắt buộc / Tài sản tính theo độ rủi ro gia quyền (RWA)CAR >= 8%TỔNG QUAN VỀ BASEL Thành tựu:Đưa ra được định nghĩa mang tính quốc tế chung nhất về vốn của ngân hàng.Đưa ra tỷ lệ vốn an toàn của ngân hàng.Hạn chế:không đề cập đến một loại rủi ro đang ngày càng trở nên phức tạp với mức độ ngày càng tăng lên, đó là rủi ro tác nghiệp (không có yêu cầu vốn dự phòng rủi ro tác nghiệp). Không phân biệt theo loại rủi ro.Chưa tính đến lợi ích từ việc đa dạng hóa hoạt độngTỔNG QUAN VỀ BASELBASEL II26/06/2004Ba trụ cột•Duy trì vốn bắt buộc : CAR >= 8%• Cung cấp một khung giải pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt.• Đưa ra một danh sách các yêu cầu buộc các ngân hàng phải công khai thông tin theo nguyên tắc thị trường.TỔNG QUAN VỀ BASELƯu điểm:Cấu trúc và nội dung.Tính linh động của ứng dụng.Tính nhạy cảm với rủi ro.Trọng số rủi ro.Kỹ thuật giảm rủi ro tín dụng.Hạn chế:Chưa có các tiêu chuẩn có thể được chấp nhận rộng rãi. Chưa tính đến các hoạt động của chu lỳ kinh doanh.Chưa theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ những sản phẩm dịch vụ có khoa học công nghệ cũng như mức độ rủi ro caoTỔNG QUAN VỀ BASELBASEL III12/09/2010•Giữ nguyên CAR >= 8%•Vốn chủ sở hữu (vốn cấp 1) của các ngân hàng phải nâng từ 4% lên 6%. •Tài sản “Có” với chất lượng vốn có vấn đề cũng sẽ được loại trừ dần khỏi vốn cấp 1 và vốn cấp 2.• Tỷ lệ của vốn cấp 1 so với tổng tài sản có cộng với các khoản mục ngoại bảng >= 3%.• Đưa ra tiêu chuẩn về thanh khoản (01/01/2015)TỔNG QUAN VỀ BASELQuy định tại Việt NamThông tư số 13/2010/TT-NHNNTỷ lệ tối thiểu bằng 15% giữa tổng tài sản “Có” thanh toán ngay và tổng Nợ phải trả.Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau và tổng tài sản “Nợ” đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hômÁP DỤNG BASEL III ĐỂ ĐẢM BẢO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM[...]... thống ngân hàng Việt Nam phát triển bền vững và an toàn hơn Những quy định của Basel III về đảm bảo thanh khoản trong hoạt động ngân hàng Việt Nam  Thứ nhất là LCR ( Lyquidity Coverage Ratio ), tức tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản, sẽ được tính bằng cách lấy tài sản "Có" thanh khoản cao hơn chia cho tài sản "Nợ" phải thanh toán trong vòng 30 ngày, tỷ lệ này phải lớn hơn hoặc bằng 100%, trong đó các. .. khả năng thanh toán của các chính phủ LCR được xem như một cách thức tương tác với các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của NHTW Những quy định của Basel III về đảm bảo thanh khoản trong hoạt động ngân hàng Việt Nam  Tuy nhiên để thực hiện được như cam kết là rất khó, nhất là trong bối cảnh sản xuất đình đốn và các ngân hàng ngại cho vay nhằm hạn chế rủi ro  Quy định này cũng cản trở việc cho phép các. .. định này cũng cản trở việc cho phép các ngân hàng sử dụng nợ quốc gia để áp ứng các nghĩa vụ LCR, nếu các trái phiếu được sử dụng để giải phóng rủi ro theo qui định về vốn liên ngân hàng Những quy định của Basel III về đảm bảo thanh khoản trong hoạt động ngân hàng Việt Nam Thứ hai là NSFR = ASF/RSF trong đó: NSFR: là tỷ lệ nguồn vốn ổn định trung dài hạn sử dụng tối thiểu ASF : nguồn vốn có thời gian... thiết của Basel III trong hoạt động của các ngân hàng Việt Nam  Nhiều NHTM Việt Nam đã và đang tìm cách mở chi nhánh của mình ở nước ngoài nhằm tăng tính chủ động trong hoạt động đồng thời tận dụng tốt thị trường tiềm năng trên thế giới Khi đã lực chọn mở chi nhánh ngân hàng tại quốc gia khác thì phải tuân theo pháp luật hiện hành của họ, không thể chỉ gữ riêng theo pháp luật Việt NamTrong thời... Việt NamTrong thời gian tới, hoạt động của ngân hàng nước ngoài dự báo sẽ phát triển mạnh trên lãnh thổ Việt Nam, việc kiểm soát để hạn chế đến mức tối đa rủi ro cho toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng như bảo vệ quy n lợi của những người gửi tiền là hết sức cần thiết  Hoàn thiện theo các chuẩn mực quốc tế sẽ giúp các ngân hàng có thể so sánh và đánh giá một cách chính xác, khách quan nhất... lệ dự trữ bắt buộc  Theo Basel III: đối với các ngân hànghoạt động quốc tế là 7%  Tại Việt Nam hiện nay có BIDV, Agribank, MB, Sacombank, Vietinbank  chủ yếu hướng đến các đối tượng có quan hệ với Việt Nam: DN Việt đang hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, Việt kiều Lãi Suất Lãi Suất NỢ XẤU  Đây là bản chất của vấn đề thanh khoản  Chủ yếu nằm ở lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực sản xuất... 84.51% 112.34% 98.48% 86.73% Việt Á 125.94% 88.25% 111.39% 92.76% 159.76% - Western 109.78% 158.78% 54.13% 141.47% 70.10% - Trung bình cộng 115.23% 96.97% 95.45% 99.68% 100.44% 90.17% Tỷ trọng dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi HỆ SỐ LCR  Là tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản Dùng để đánh giá khả năng phòng ngừa rủi ro thanh khoản ngắn hạn của ngân hàng (30 ngày)  Theo Basel III, tỷ lệ này tối thiểu... thiết  Mặc dù Basel III vẫn còn một số hạn chế, tuy nhiên không thể phủ nhận được vai trò không nhỏ của Basel III trong việc đảm bào thanh khoản của các ngân hàng Kết luận  Các ngân hàng nên từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tài chính, hệ thống công nghệ thông tin cũng như hệ thống văn bản pháp luật  Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động là điều cần thiết,... lên RSF: tài sản kém thanh khoản Tức là nguồn vốn có thời gian đáo hạn từ 1 năm trở lên phải lớn hơn hoặc bằng 100% tài sản kém thanh khoản (như các khoản cho vay trung dài hạn) TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Tiền gửi VND Loại TCTD Các NHTM Nhà nước (không bao gồm NHNo & PTNT), NHTMCP đô thị, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, công... hơn hoặc bằng 100%, trong đó các tài sản " Có" thanh khoản cao hơn là : tiền mặt, trái phiếu chính phủ, dự trữ , tài sản "Nợ" phải thanh toán trong 30 ngày như các khoản tiền gửi, tiền vay ngân hàng => Qui định về tỷ lệ bảo hiểm thanh khoản có thể buộc các ngân hàng phải nắm giữ nhiều tài sản dễ chuyển nhượng để có thể tồn tại trong 30 ngày bị siết tín dụng Đề xuất LCR ban đầu có thể buộc họ phải mua . HÀNG VIỆT NAMNHÓM 2 1. Ngô Thị Kim Dao K0 940 40 525 2. Nguyễn Thanh Phong K0 940 405863. Hoàng Thanh Thảo K0 940 406001. TỔNG QUAN VỀ BASEL 2. ÁP DỤNG BASEL. Tiền gửi ngoại tệ Không kỳ hạn và dưới 12 tháng Từ 12 tháng trở lên Không kỳ hạn và dưới 12 tháng Từ 12 tháng trở lên Các NHTM Nhà nước (không
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn