Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5

60 1,165 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2012, 08:46

Luận Văn: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ----CHUYÊN ĐỀTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài : Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần khí Xây dựng số 5 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Bùi Thị Hồng ViệtSinh viên thực hiện : Đậu Thị Hải HàLớp : Quản lý công 48MSSV : CQ483572Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 481Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦUVới sự chuyển mình của nền kinh tế hiện nay ở nước ta, môi trường kinh doanh rất nhiều biến động; do đó để thể đối phó được với những thay đổi này một trong những biện pháp mà doanh nghiệp nào cũng chú trọng đến là phải tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Lập kế hoạch một vai trò hết sức quan trọng, thể nói đó là nền tảng trong kinh doanh, là chức năng đầu tiên của quá trình quản lý. Lập kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, là sở để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Một kế hoạch tốt sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tổ chức phát triển theo con đường định trước.Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần khí Xây dựng số 5 em đã điều kiện nghiên cứu về công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó, em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần khí Xây dựng số 5”. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, em xin trình bày thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, những kết quả đạt được và một số vấn đề còn tồn tại, đồng thời em xin đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác này.Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của chuyên đề gồm 3 phần sau : Chương I: Lý luận chung về công tác lập kế hoạch Chương II: Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần khí Xây dựng số 5Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần khí Xây dựng số 5Dù đã nhiều cố gắng, song do khả năng phân tích và trình độ nhận thức còn hạn chế nên bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của giáo hướng dẫn để hoàn thiện hơn bài viết của mình Em xin chân thành cảm ơn giáo Bùi Thị Hồng Việt cùng các cán bộ trong phòng tài chính- kế toán của Công ty Cổ phần khí Xây dựng số 5 đã trực tiếp giúp Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 482Chuyên đề thực tập tốt nghiệpđỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn các thầy trong khoa Khoa học quản lý đã giúp em được kiến thức trong suốt quá trình học tập. Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: Kinh tế và quản lý công 48 Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 483Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCHI. KHÁI NIỆM LẬP KẾ HOẠCH VÀ HỆ THỐNG KẾ HOẠCH TRONG TỔ CHỨC 1. Khái niệm lập kế hoạchChúng ta biết rằng quản lý bốn chức năng bản là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. thể thấy lập kế hoạch là chức năng đầu tiên của quản lý, là nền tảng cho việc thực hiện các chức năng khác của quản lý. Công tác lập kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai, giúp nhà quản lý xác định được các chức năng khác còn lại nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.Có nhiều khái niệm khác nhau về công tác lập kế hoạch tùy thuộc vào từng góc độ nghiên cứu. Chúng ta xem xét một số khái niệm sau: Trên góc độ ra quyết định thì: Lập kế hoạch là một loại ra quyết định đặc thù để xác định một tương lai cụ thể mà các nhà quản lý mong muốn cho tổ chức của họ. “Trong bốn chức năng bản của quản lý là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra thì lập kế hoạch là chức năng khởi đầu và trọng yếu đối với mỗi nhà quản lý. thể hình dung lập kế hoạch bắt đầu từ rễ cái của một cây sồi đồ sộ, rồi từ đó mọc lên các “ nhánh” tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra”. (1) Với cách tiếp cận theo quá trình thì: “ Lập kế hoạch là một quá trình tiếp diễn phản ánh và thích ứng được với những biến động diễn ra trong môi trường của mỗi tổ chức”12) Lập kế hoạch được xem là quá trình thích ứng với sự không chắc chắn của môi trường bằng việc xác định trước các phương án hành động để đạt được mục tiêu cụ thể của tổ chức. Trong đó kế hoạch sản xuất kinh doanh thể coi là quá trình liên tục xoáy trôn ốc với chất lượng ngày càng tăng lên kể từ khi chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho tới lúc chuẩn bị tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm đưa hoạt động của doanh nghiệp theo đúng mục tiêu đã đề ra.(3) (1,2)Khoa học quản lý tập I –Khoa khoa học quản lý –NXB khoa học và kỹ thuật 2004 –Trang 3331Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 484Chuyên đề thực tập tốt nghiệpVới cách tiếp cận theo nội dung và vai trò (4) : Theo RONNER: “Hoạt động của công tác lập kế hoạch là một trong những hoạt động nhằm tìm ra con đường để huy động và sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất để phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh”. Theo HENRYPAYH: “Lập kế hoạch là một trong những hoạt động bản của quá trình quản lý cấp công ty, xét về mặt bản chất thì hoạt động này nhằm mục đích xem xét các mục tiêu, các phương án kinh doanh, bước đi trình tự và cách tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.” Trên đây là những quan điểm khác nhau nhưng tất cả đều hướng về bản chất của chức năng này: Lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các phương thức để đạt được các mục tiêu đó. Như vậy công tác lập kế hoạch giải quyết hai nhiệm vụ bản là: thứ nhất là xác định, xây dựng mục tiêu mà tổ chức hướng đến và cần đạt được trong tương lai; thứ hai là tìm ra phương thức để đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tổ chức phát triển đúng hướng theo con đường đã chọn.2. Vai trò của công tác lập kế hoạchCó thể thấy lập kế hoạch một vai trò đặc biệt quan trọng và là công việc không thể thiếu ở mọi tổ chức. Kế hoạchcông cụ của nhà quản lý, là vật truyền dẫn tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý. Lập kế hoạch chức năng định hướng cho mọi hoạt động của tổ chức thông qua việc thiết lập các mục tiêu và phương thức thực hiện chúng, định hướng tổ chức đi theo con đường đã chọn. Kế hoạch là một trong những công cụ quan trọng trong việc liên kết, thống nhất mọi hoạt động của tổ chức. Các hoạt động sẽ vận hành theo kế hoạch định sẵn, tránh sự chồng chéo lên nhau, từ đó giảm được các hoạt động lãng phí. Bên cạnh đó lập kế hoạch còn sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu, đưa ra các chương trình, các kế hoạch tác nghiệp cụ thể trong từng giai đoạn, tiến từng bước đến mục tiêu chiến lược của tổ chức. (3)Lý thuyết quản trị kinh doanh – TS Nguyễn Thị Hồng Thuỷ - Nguyễn Thị Ngọc Huyền – NXB KHKT – 1997Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 485Chuyên đề thực tập tốt nghiệp(4)Những vấn đề cốt yếu của quản lý – Harold koontz, cyril odonnell, Heinz weihrich – NXB khoa học và kỹ thuật – 1992Trong xu thế hội nhập hiện nay, môi trường kinh doanh ngày càng biến động, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần nâng cao hơn nữa khả năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Lập kế hoạch là quá trình thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Một kế hoạch tốt sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được đối thủ và nguồn lực hiện của mình, đưa ra những phương án độ an toàn cao nhất nhằm tránh được những tổn thất thể mang lại. Nhờ kế hoạch mà người quản lý thể tổ chức và khai thác con người cũng như các nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Kế hoạch thiết lập nên những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, kiểm soát đạt được kết quả cao, đồng thời phối hợp và thúc đấy nỗ lực của các nhân viên nhằm đạt được mục tiêu tối cao của tổ chức. Như vậy lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, là điểm khởi đầu của mọi quá trình quản lý. Việc so sánh giữa kết quả thực hiện và kế hoạch cho phép tổ chức đánh giá được hiệu quả hoạt động, qua đó rút kinh nghiệm, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra được những kế hoạch, phương án tốt hơn trong kỳ kế tiếp.3. Hệ thống kế hoạch của tổ chức (5)Hệ thống kế hoạch của một tổ chức là tổng hợp của nhiều loại kế hoạch khác nhau nhưng mối quan hệ chặt chẽ với nhau theo một định hướng nhất định nhằm thực hiện mục tiêu tối cao của tổ chức. Tùy theo từng cách tiếp cận ta thể phân chia hệ thống kế hoạch theo các tiêu thức khác nhau. Sau đây là một số tiêu thức bản:3.1. Theo thời gian thực hiện kế hoạchTheo thời gian thực hiện, kế hoạch được chia thành 3 loại sau:- Kế hoạch dài hạn: Là kế hoạch cho thời kỳ từ 5 năm trở lên nhằm xác định mục tiêu dài hạn của tổ chức, được thể hiện qua chiến lược, chính sách… Đây là những mục tiêu quan trọng, định hướng cho việc thiết lập các mục tiêu trung hạn và ngắn hạn. Kế hoạch dài hạn được lập nên bởi những nhà quản lý cấp cao, mang tính tập trung cao và linh hoạt. (5) Khoa học quản lý tập I -PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Ngọc Huyền - NXB KH & KT 2004Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 486Chuyên đề thực tập tốt nghiệp- Kế hoạch trung hạn: Là loại kế hoạch cụ thể hóa của kế hoạch dài hạn, được thực hiện cho thời kỳ từ 1 đến 5 năm nhằm phác thảo các chính sách, chương trình trung hạn để thực hiện các mục tiêu được hoạch định trong chiến lược của tổ chức. Kế hoạch trung hạn được lập bởi các chuyên gia quản lý cấp cao, tính tập trung và linh hoạt không cao như kế hoạch dài hạn.- Kế hoạch ngắn hạn: Là kế hoạch thời gian thực hiện ngắn ( < 1 năm), thường là những kế hoạch tác nghiệp. Nó là sự cụ thể hoá nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dựa vào mục tiêu chiến lược, luôn đi theo định hướng của kế hoạch dài hạn và trung hạn, được thể hiện qua các kế hoạch hàng năm, bản kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Kế hoạch ngắn hạn do các chuyên gia quản lý điều hành lập nên, không mang tính chất tập trung và thường rất cứng nhắc, ít linh hoạt .Có thể thấy kế hoạch dài hạn giữ vai trò trung tâm, là kim chỉ nam định hướng triển khai các kế hoạch trung hạn và ngắn hạn.3.2. Theo mức độ tổng quát Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 487Kế hoạch đơn dụng:Chương trìnhDự ánNgân quỹKế hoạch thường trực:Chính sáchQuy tắcThủ tụcKế hoạch chiến lượcKế hoạch tác nghiệp Sứ mệnhChuyên đề thực tập tốt nghiệp3.2.1. Sứ mệnh Sứ mệnh nêu lên lý do và mục đích tồn tại của tổ chức, là sở đầu tiên để xác định mục tiêu chiến lược của tổ chức, là phương hướng phấn đấu của tổ chức trong suốt thời gian tồn tại của mình và nó là sở để xác định phương thức hành động bản của tổ chức. Sứ mệnh sẽ trả lời cho câu hỏi: Tổ chức tồn tại vì mục đích nào? Sứ mệnh của một tổ chức được đặt ra trên sở xác định những lĩnh vực hoạt động của tổ chức đó, những giả định về mục đích, sự thành đạt và vị trí của tổ chức trong môi trường hoạt động của nó .3.2.2. Kế hoạch chiến lược Kế hoạch chiến lược là kế hoạch đưa ra những mục tiêu tổng thể và phương thức bản để thực hiện nó trên sở phân tích môi trường và vị trí của tổ chức trong môi trường đó. Đây thường là kế hoạch dài hạn do nhà quản lý cấp cao định ra, vai trò định hướng cho sự phát triển của tổ chức. thể chia chiến lược theo 3 cấp như mô hình sau:Chiến lược cấp tổ chức là chiến lược do bộ phận quản lý cao nhất lập ra nhằm nắm bắt được những mối quân tâm và hoạt động trong một tổ chức, cho biết lĩnh vực hoạt động của tổ chức, mục tiêu và kỳ vọng trong mỗi lĩnh vực đó ., định hướng cho kế hoạch cấp dưới. Chiến lược cấp ngành quan tâm đến một lĩnh vực, một ngành nhất định của tổ chức, xác định loại sản phẩm, dịch vụ, định hướng khách hàng và các nguồn lực bổ sung cần thiết cho lĩnh vực đó.Chiến lược cấp chức năng là sự chi tiết hóa của chiến lược cấp ngành trong quá trình phát triển của tổ chức gồm các chiến lược về nhân sự, tài chính, marketing . Đây là cấp chiến lược thấp nhất trong một tổ chức.Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 488Chiến lược cấp tổ chứcChiến lược cấp ngànhChiến lược cấp chức năngChuyên đề thực tập tốt nghiệp3.2.3. Kế hoạch tác nghiệp Trong các cấp kế hoạch thì kế hoạch tác nghiệp là kế hoạch chi tiết nhất. Đó là những kế hoạch cụ thể hoá cho các kế hoạch chiến lược, điều hành, phối hợp và phân bổ nguồn lực của tổ chức để giải quyết các công việc tính chất ngắn hạn và những công việc hàng ngày của tổ chức. Các kế hoạch tác nghiệp được chia thành hai loại là kế hoạch tác nghiệp đơn dụngkế hoạch tác nghiệp thường trực.Các kế hoạch tác nghiệp đơn dụng được xây dựng một lần sử dụng một lần cho những hoạt động không lặp lại. Bao gồm:- Chương trình: gồm các chính sách, thủ tục, qui tắc và các nguồn lực cần thiết thể huy động nhằm thực hiện các mục tiêu nhất định mang tính độc lập tương đối. Chương trình được hỗ trợ bằng những ngân quỹ cần thiết. Một chương trình quan trọng thường ít khi đứng một mình, nó thường là một bộ phận của một hệ thống phức tạp các chương trình. - Dự án: thường mục tiêu cụ thể, quan trọng và mang tính độc lập tương đối. Nguồn lực để thực hiện mục tiêu của dự án phải rõ ràng bao gồm cả nguồn lực theo thời gian và không gian.- Ngân quỹ: Là kế hoạch tác nghiệp được thể hiện bằng số. Ngân quỹ thể là tiền, nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị…Các kế hoạch tác nghiệp thường trực, xây dựng một lần sử dụng nhiều lần cho những hoạt động thường xuyên lặp lại. Bao gồm:- Chính sách: Là quan điểm, phương hướng và cách thức chung để ra quyết định trong tổ chức. Chính sách bảo đảm sự phối hợp hành động và giúp cho việc thống nhất các kế hoạch khác nhau trong tổ chức. - Quy tắc: Là loại hình kế hoạch đơn giản nhất cho biết những hành động nào thể làm, những hành động nào không được làm. Đây là loại kế hoạch hướng dẫn hành động trong tổ chức nhưng không theo một trình tự thời gian nhất định và tính chất điển hình, lâu dài.- Thủ tục: Là các kế hoạch chỉ ra một cách chính xác và chi tiết chuỗi các hành động cần thiết phải thực hiện theo trình tự thời gian hoặc cấp bậc quản lý để đạt được mục tiêu nhất định. Thủ tục thiết lập nên một phương pháp cần thiết cho việc điều hành công việc trong tương lai.Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 489Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrên thực tế việc phân loại các kế hoạch theo các tiếp cận trên chỉ mang tính tương đối vì các loại kế hoạch mối quan hệ mật thiết với nhau. Một kế hoạch thể thuộc nhiều loại khác nhau tùy theo tiêu chí đánh giá.II. NỘI DUNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH Nội dung công tác lập kế hoạch được thể hiện qua mô hình sau:Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà Lớp: QLC 4810 - môi trường vĩ mô Nghiên cứu và dự báo - môi trường vi mô - môi trường ngànhKhẳng định kế hoạch bậc cao hơnXác định mục tiêu ưu tiên cho từng giai đoạn kế hoạchXây dựng các phương án kế hoạchĐánh giá các phương án và lựa chọn phương án tối ưuQuyết định và thể chế hóa kế hoạch[...]... phần xây dựng ngày càng tốt hơn kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà 20 Lớp: QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5 1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty Cổ phần. .. Đồng 3.4 05. 355 .9 65 4.986 .57 8.741 5. 854 . 654 .972 Doanh thu thuần Đồng 29.911.760.321 47.810.092.670 61.660. 254 . 259 Nộp ngân sách Đồng 1.0 25. 666.764 1.910.927.438 2.3 75. 548.846 Lợi nhuận sau thuế Đồng 51 7.962. 953 Lao động Người 1 65 918. 755 .771 152 1.234. 459 .55 5 162 Nhận xét: Qua bảng số liệu trên thể thấy lợi nhuận của Công ty tăng dần qua các năm Đối với Công ty cổ phần khí Xây dựng số 5 nói riêng... chức quản lý… để hoàn thành mục tiêu đề ra 2.Căn cứ lập kế hoạch của công ty Khi lập kế hoạch SXKD công ty cổ phần khí xây dựng số 5 đã căn cứ vào những yếu tố sau: 2.1 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và dự báo môi trường thể nói nghiên cứu môi trường kinh doanh là khâu quan trọng đầu tiên làm sở cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty trong điều kiện nền kinh tế thị trường... công ty không thực hiện được mục tiêu đã đề ra, chỉ đạt 49% kế hoạch do năm 2008 là một năm đầy biến động, khủng hoảng kinh tế Thực tế để đạt 49% kế hoạch Công ty đã phải hết sức cố gắng II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY 1 Hệ thống kế hoạch hiện nay của công ty Sinh viên: Đậu Thị Hải Hà 29 Lớp: QLC 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh. .. Cổ phần khí Xây dựng số 5 Tên giao dịch quốc tế: Join Stock Construction Machinery Company No -5 Tên viết tắt: COMA – 5 Trụ sở công ty: Xã Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại: 84.4.8349980 Fax: 84.4.8349981 Công ty Cổ phần khí Xây dựng số 5 tiền thân là Nhà máy khí Xây dựng số 5, được thành lập theo quyết định số 1 65/ BKT-TLĐ ngày 12/09/1968 của Bộ trưởng Bộ kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng) ,... từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 1 451 /QĐ- ĐMQLDN ngày 31/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Đại hội cổ đông thành lập Công ty được tiến hành vào ngày 27/3/1999 và Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 1/4/1999 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055 922 ngày 17/2/1999 do Sở kế hoạch và Đầu tư hà Nội cấp 2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty Công ty. .. cứu sản xuất các loại phụ tùng phục vụ cho ngành sản xuất xi măng như: đúc và gia công các loại bulông, răng cào bằng thép hợp kim chịu nhiệt và mài mòn cao Bên cạnh đó Công ty còn thiết kế các loại răng gầu xúc bằng hợp kim phục vụ cho các ngành khai thác than, mía đường, thủy lợi Đầu năm 19 95, Nhà máy khí Xây dựng số 5 đổi tên thành Công ty khí Xây dựng số 5 thuộc Tổng công ty khí xây dựng. .. ty Cổ phần khí Xây dựng số 5 kinh doanh trên lĩnh vực khíxây dựng, với các sản phẩm chính là: • Sản xuất, lắp dựng kết cấu thép: - Chế tạo, lắp dựng kết cấu thép các công trình công nghiệp và dân dụng, các thiết bị phi tiêu chuẩn, khung nhà khẩu độ lớn, các kết cấu dầm, sàn, silo, băng tải, xe goòng, đốt cần trục tháp… - Thiết kế, chế tạo, lắp dựng các thiết bị nâng hạ như cầu trục, cổng... hoạch sản xuất kinh doanh trong năm Cụ thể môi trường hoạt động của công ty hiện nay như sau: • Đối thủ cạnh tranh hiện tại Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là thị trường xây dựng, sự cạnh tranh để tồn tại và duy trì sự tăng trưởng ngày càng quyết liệt Hiện nay rất nhiều công ty, tổng công ty hoạt động trên lĩnh vực trên lĩnh vực khíxây dựng Công ty cổ phần khí xây dựng số 5 xác định... xí nghiệp xây dựng XN Xây dựng là một đơn vị thuộc khối sản xuất của Công ty nhiệm vụ chính là thi công các công trình xây dựng và dân dụng theo các hợp đồng và theo các dự án đã trúng thầu 3 Thực trạng phát triển 3.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Trong 3 năm qua với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ công nhân viên, Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan . về công tác lập kế hoạch Chương II: Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5Chương III: Một số. công ty. Do đó, em chọn đề tài: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5 . Trong phạm vi nghiên cứu của
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5, Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5, Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 5, Khái niệm lập kế hoạch, Vai trò của cơng tác lập kế hoạch, Nghiên cứu và dự báo, Khẳng định kế hoạch bậc cao hơn, Xây dựng phương án kế hoạch Đánh giá các phương án và lựa chọn phương án tối ưu Quyết định và thể chế hóa kế hoạch, Mơ hình PEST Mơ hình BCG, Mơ hình McKinsey Mơ hình “ Năm lực lượng “ của M.Porter, Mơ hình SWOT, Lịch sử hình thành và phát triển Cơng ty, Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cơ cấu tổ chức, Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và dự báo môi trường, Căn cứ vào năng lực hiện có của Cơng ty, Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước, Phương pháp sử dụng trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Thực trạng q trình lập kế hoạch của cơng ty, Ưu điểm I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH, Nhược điểm, Nguyên nhân, Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch SXKD, Thực hiện tốt hơn nữa công tác phân bổ nguồn lực, Sắp xếp thứ tự các mục tiêu

Từ khóa liên quan