TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật pptx

29 2,979 4
  • Loading ...
1/29 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 10:20

TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty xây dựng chuyển giao kỹ thuật Lời nói đầu Theo đường lối của Đảng, Nhà nước khởi xướng lãnh đạo. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đang khích lệ, quan hệ quốc tế được mở rộng với hơn 110 nước trên thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện…. Nền kinh tế đang đi dần vào quỹ đạo ổn định của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện tiền đề cho tốc độ tăng trưởng. Trong nền kinh tế nhiều thành phần thì nền kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo. Làm đòn bẩy nhanh tăng trưởng kinh tế giải quyết những vấn đễnh, mở đường hướng dẫn, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển; Làm lực lượng vật chất để Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết quản lý vĩ mô, tạo nền tảng cho chế độ xã hội mới. Là Công ty xây dựng chuyển giao kỹ thuậtchức năng nhiệm vụ ngành kinh doanh chủ yếu thi công các công việc đào đất đá, san nền các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thuỷ lợi. Công ty có trang thiết bị thi công cơ giới hiện đại, lực lượng cán bộ, chỉ huy công trường ở các đội vững mạnh, lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đủ đáp ứng nhu cầu công việc. Tuy nhiên, để thực hiện toàn diện mục tiêu đào tạo của trường, sau khi hoàn thành chương trình học tập tại trường em đã có được tháng thực tập tại Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật. Mục đích của đợt thực tập này nhằm giúp em tìm hiểu sâu hơn những kiến thức đã học, kết hợp lý luận với thực tiễn chuẩn bị tiền đề tốt sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận được công việc chuyên ngành tại cơ sở mà không bị bỡ ngỡ. Đây có thể nói là một kỳ học tập rất bổ ích cho tất cả các sinh viên chuẩn bị ra trường. Trong quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty, em đã tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý, kết quả sản xuất kinh doanh, những thành tích đã đạt được những mặt còn hạn chế, tồn tại của Công ty. Đồng thời em cũng tìm hiểu sâu hơn về các nghiệp vụ kế toán tài chính cơ bản của Công ty. Sau một tháng thực tập, em đã hoàn thành bản báo cáo này với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Độ kế toán trưởng cùng các anh chị em trong phòng kế toán. Nhờ đó mà em phần nào nắm được những nội dung cơ bản để có thể tiếp tục hoàn thiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian thực tập còn lại ở Công ty. Kết cấu báo cáo thực tập bao gồm 4 phần. I. Tổng quan về doanh nghiệp II. Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty. III. Công tác kế toán của Công ty. IV. Xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty. Nội dung I. Tổng quan về doanh nghiệp 1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty xây dựng chuyển giao kỹ thuật. Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, thuộc Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp Phát triển nông thôn. Công ty thành lập theo quyết định số 51NN/TCCB-QĐ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm nay là Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ngày 8 tháng 1 năm 1993. Giấy phép kinh doanh số 105837 do trọng tài kinh tế Nhà nước cấp ngày 8 tháng 2 năm 1993. Năm 1988 từ tổ chức tiền thân là Trung tâm Xây dựng chuyển giao kỹ thuật –Viện thiết kế kiến trúc nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Trải qua các thời kỳ kiện toàn bộ máy thay đổi tổ chức, sau khi thành lập Công ty đã chính thức mang tên Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật. Trong suốt quá trình 15 năm xây dựng, phát triển trưởng thành, Công ty đã trải qua nhiều thăng trầm trong thời kỳ Chuyển đổi cơ chế. Nhưng vơi sự nỗ lực của Ban lãnh đạo mới năng lực tập thể cán bộ công nhân viên đã đưa Công ty phát triển từng bước vững trắc trên nền tảng là một trung tâm mạnh của Bộ Nông nghiệp những năm 80-90. Bước vào những năm đầu của thế kỷ mới, vận hội mới thách thức mới, Công ty chúng tôi vẫn luôn là một Công ty thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường, với cung cách làm ăn thông thoáng, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao năng lực tài chính đủ mạnh để cạnh tranh trên thị trường. Tính đến nay, Công ty đã có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, ngoài trụ sở chính còn có 3 chi nhánh lớn 1 ở Móng Cái – Quảng Ninh; 1 ở Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc; 1 ở Gia Lai – Blay Cu các tổ đội thi công độc lập trong cả nước. Trong thời gian tới sẽ mở một số chi nhánh ở miền Trung, tiến tới đa dạng hoá các loại hình sản xuất kinh doanh, mặt khác Công ty đã tham gia một số hợp đồng xây lắp với đối tác nước ngoài đó cũng là bước đầu làm quen với thị trường ngoài nước. 15 năm trưởng thành phát triển là quá ngắn đối với một Công ty, nhưng với sự cố gắng không ngừng, Công ty đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm quản lý chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tích tụ thêm vốn năng lực sản xuất, quan hệ của Công ty với các đối tác được mở rộng, nhờ vậy doanh thu hàng năm không ngừng tăng trưởng ở mức cao ổn định. 1. Tên Công ty: Công ty Xây dựng Chuyển giao kỹ thuật. Tên giao dịch quốc tế: CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY. 2. Trụ sở giao dịch: Số 6 – Nguyễn Công Trứ – Hai Bà Trưng – Hà Nội Số điện thoại: 04.9710051-049710052 Số Fax: 04.9710453 2. Cơ cấu bộ máy quản lý tổ chức của Công ty. Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật có vốn kinh doanh 18.321.104.697, trong đó 1.174.263.236 vốn của Nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, Công ty có bộ máy quản lý tổ chức rất phù hợp để hoàn thành tốt công việc. - Giám đốc: Phụ trách chung về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước, pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của Công ty. - Phó giám đốc kinh doanh: Điều hành về các hoạt động đầu vào đầu ra của doanh nghiệp. Trực tiếp điều hành hai phòng kế hoạch kinh doanh. - Phó giám đốc kỹ thuật: Điều hành kỹ thuật chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm khi đưa ra tiêu thụ. - Kế toán trưởng: Đảm nhiệm công việc kế toán quản lý các nhân viên kế toán. - Phòng kế hoạch thị trường đầu tư: Tìm kiếm các đối tác để đăng hợp đồng đầu tư xây dựng. - Phòng kỹ thuật quản lý dự án: Nghiên cứu công trình xây dựng đảm bảo chất lượng công triình xây dựng. - Phòng tài chính kế toán: Thực hiện công tác tài chính kế toán của toàn doanh nghiệp, xử lý các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong toàn thể đơn vị đó lập báo cáo cung cấp số liệu cho Ban giám đốc. - Phòng tổ chức hành chính: Theo dõi hoạt động nhân sự, giải quyết các vấn đề về chính sách chế độ đối với cán bộ công nhân viên, làm công tác hành chính của Công ty. Sơ đồ bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh. 3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuậtchức năng nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh chủ yếu thi công các công việc đào đất đá, san nền các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thuỷ lợi. Công ty có trang thiết bị thi công cơ giới hiện đại, lực lượng cán bộ chỉ huy công trường ở các đội vững mạnh, lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đủ đáp ứng nhu cầu công việc. 4. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay Công ty giữ vững phát triển thị trường trong nước nước ngoài. Công ty đã xác định tìm kiếm thị trường có ý nghĩa rất quan trọng, sản Giám đốc Phó giám đốc Kinh doanh Kế toán trưởng Phó giám đốc Kỹ thuật Phòng kế hoạch thị Phòng kỹ thuật và quản Phòng tài chính kế toán Phòng tổ chức hành chính Chi nhánh I Chi nhánh II Chi nhánh Gia Lai Tổ xây dựng Đội xây dựng phẩm tiêu thụ trong nước hay nước ngoài đều đảm bảo chất lượng, giữ vững chữ tín với khách hàng. Chỉ tiêu tổng doanh thu là chỉ tiêu tổng hợp nhất về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp thể hiện hoạt động của Công ty trong nhiều năm qua rất khả quan. Đơn vị: đồng STT Chỉ tiêu Năm 2001 2002 1 Tổng doanh thu 45.400.480.000 50.560.274.000 2 Lợi nhuận trước thuế 998.255.344 1.338.525.678 3 Lợi nhuận sau thuế 678.813.633 910.197.641 4 Nghĩa vụ ngân sách 889.658.077 340.330.718 5 Tổng nguyên giá TSCĐ 8.400.474.394 8.299.187.409 6 Giá trị đã khấu hao 644.133.902 799.052.002 7 Giá trị còn lại TSCĐ 7.756.340.492 7.500.135.407 8 Nguồn vốn chủ sở hữu 8.325.049.060 8.452.796.034 9 Nợ phải trả 4.874.825.558 7.634.408.161 10 Nợ phải thu 5.077.439.801 79.982.067.374 II. Tình hình tổ chức công tác tài chính của doanh nghiệp. 1. Tình hình phân cấp tài chính của doanh nghiệp. Công ty được thành lập dưới hình thức là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp phát triển nông thôn. Vốn, tài sản trong doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu Nhà nước doanh nghiệp chỉ có quyền quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Phòng kế toán Ban giám đốc quản lý về lĩnh vực tài chính, chịu trách nhiệm thiết lập kế hoạch thu, chi tài chính đảm bảo cân đối tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó phải kết hợp tổ chức hạch toán đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ, từ đó tìm ra biện pháp sử dụng có hiệu quả đồng vốn của Công ty. Vì vậy có thể nói phòng kế toán có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. 2. Công tác kế hoạch hoá tài chính của Công ty. Để kinh doanh có lãi trong nền kinh tế thị trường trong điều kiện còn rất khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan như: chế độ chính sách của Nhà nước chưa ổn định, chưa đồng bộ, do thiếu kinh nghiệm. Đồng thời Công ty là một đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập, do vậy các kế hoạch tài chính của Công ty đều do chính Công ty các phòng ban liên quan thực hiện. Công ty đã nghiên cứu vận dụng một số công cụ về tài chính vào thực tế kinh doanh cả về mặt chất lượng. Cụ thể là phòng kế toán sẽ lập ra các kế hoạch về tài chính như: nguồn vốn cho các phòng ban là bao nhiêu; nguồn vốn được sử dụng làm những công việc gì; chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm, trong quý, trong tháng là bao nhiêu; phân bổ cho các phòng ban, phân xưởng như thế nàop; nguồn vốn này phải đạt được những mục tiêu gì. Các kế hoạch này sẽ được cụ thể dần theo năm, quý tháng. Việc lập kế hoạch về tài chính phải được giao cho một người có chuyên môn, có kinh nghiệm, việc lập kế hoạch này phải lường trước, dự tính các khó khăn hay thuận lợi mà trong quá trình kinh doanh sẽ gặp phải. Phải phân tích tình hình báo cáo, dự đoán nhu cầu tài chính kỳ kế hoạch điều chỉnh kế hoạch. Như vậy kế hoạch hoá tài chính được coi như là một phương tiện để đạt được mục tiêu của quản lý, của sản xuất kinh doanh. Đây chính là quá trình chuẩn bị các căn cứ biện pháp để thực hiện các quyết định tài chính. 3. Tình hình vốn nguồn vốn của Công ty. a. Tình hình vốn cơ cấu vốn của Công ty. Đơn vị: đồng Nhận xét: Thông qua số liệu năm 2001 2002 trên bảng ta thấy Tài sản lưu động tăng 8,9% ứng với số tiền 3.143.534.622 Tài sản cố định giảm (8,9% ứng với số tiền giảm 256.205.085 đồng Chứng tỏ Công ty đang phát triển tốt. b. Tình hình nguồn vốn của Công ty. Chỉ tiêu 2001 2002 Chênh lệch Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tài sản lưu động 5.443.534.126 41,2 8.587.068.788 53,4 3.143.534.662 108,9 Tài sản cố định 7.756.340.492 58,8 7.500.135.407 46,6 (256.205.085) (8,9) Tổng 13.199.874.618 16.087.204.195 2.887.329.577 Chỉ tiêu 2001 2002 Chênh lệch Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Nợ phải trả 4.874.825.558 37 7.634.408.161 47,5 2.759.582.603 95,6 Nguồn vốn chủ sở hữu 8.325.049.060 63 8.452.796.034 52,5 127.746.974 4,4 Tổng 13.199.871.618 16.087.204.195 2.887.329.577 Nhận xét: Thông qua số liệu nguồn vốn của Công ty trong năm 2001 2002 ta thấy số liệu nợ phải trả 4,4% ứng với số tiền 2.759.582.603 đồng, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 4,4% ứng với số tiền tăng 127.746.974 đồng. Nguồn vốn của Công ty ổn định, đẩy mạnh tăng khả năng sản xuất kinh doanh. c. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn. Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn nhân lực, vật lực của Công ty đồng thời là một vấn đề phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khách quan. Bất kỳ một doanh nghiệp nào trong quá trình kinh doanh cũng đều hướng tới hiệu quả kinh tế. Công ty đều có mục đích chung là làm thế nào để một đồng vốn bỏ ra kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất, khả năng sinh lời lớn. Hệ số doanh thu tiền vốn kinh doanh = Tổng doanh thu Tổng vốn kinh doanh bình quân Hệ số lợi nhuận tiền vốn kinh doanh = Lợi nhuận Tổng vốn kinh doanh bình quân Biểu phân tích chỉ tiêu hiệu quả vốn kinh doanh Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 So sánh 01/02 Số tiền Tỷ lệ 1. Tổng doanh thu 45.400.480.000 50.560.274.000 5.159.794.000 11,4 2. Tổng vốn KDBQ 11878345151,5 14643539406,5 2.765.194.255 23,3 3. Lợi nhuận 998.255.344 1.338.525.678 340.270.334 34,1 4. Hệ số doanh thu tiền vốn 3,8 3,5 -0,3 -7,9 5. Hệ số lợi nhuận tiền vốn 0,08 0,09 0,01 12,5 Nhận xét: Doanh nghiệp sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả bởi vì hệ số doanh thu tiền vốn giảm hệ số lợi nhuận tăng nguyên nhân là do doanh thu lợi nhuận tăng, tổng vốn kinh doanh tăng. [...]... bàn giao Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty xây dựng chuyển giao kỹ thuật Sơ đồ hạch toán kế toán chung IV Xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật là một đơn vị xây lắp hạch toán độc lập quản lý các công trình theo các hình thức sau - Các công trìh khoán chi phí: Tuỳ theo từng công trình mà Công ty. .. tích cực có hiệu quả đẩy mạnh thi công các công trình, đảm bảo chất lượng, ổn định mở rộng thị trường Thu nhập của người lao động được cải thiện, khuyến khích cán bộ công nhân hiến hết mình vì lợi ích của Công ty Kết luận Qua việc tìm hiểu các mặt hoạt động của Công ty, em đã nhận thấy những năm vừa qua là những năm Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật tổ chức hiệu quả Tuy gặp rất nhiều khó... lực quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên nói chung sự lãnh đạo sáng suốt nhiệt tình của Ban giám đốc Công ty nói riêng, đã thúc đẩy sự phát triển của Công ty trên mọi lĩnh vực sản xuất cũng như kinh doanh Với đội ngũ cán bộ trẻ năng động nhiệt tình với công việc, Công ty đã xây dựng hình ảnh của mình với người tiêu dùng, tạo uy tín lớn trên thị trường Trong vài năm trở lại đây Công ty. .. phí hoạt động tài chính 246.757 4 Chi phí khác III Lãi (lỗ) 55.853 (-308.028) (551,5) -532.929 2.706 14.784 363.881 * Nhận xét đanh giá Theo số liệu khảo sát hai năm 2001 2002 của Công ty, ta thấy doanh thu tăng 10,6% ứng với 2.605.177.000 đồng, mà tổng chi phí tăng chứng tỏ Công ty đã đang phát triển tốt Từ những kết quả đạt được cho thấy Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật đã có những... 36,4 Tổng nguyên giá TSCĐ Giá trị đã khấu hao * Nhận xét: Theo số liệu khảo sát hai năm 2001 2002 của Công ty, ta thấy doanh thu tăng 10,2% tương ứng 5.159.794.000 đồng Tình hình lợi nhuận tăng, nghĩa vụ ngân sách giảm, tổng nguyên giá TSCĐ giảm, nguồn vốn chủ sở hữu tăng Với những kết quả trên Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật có những biện pháp tích cực có hiệu quả trong quá trình xây. .. lắp, của người lao động ngày một cao, khuyến khích cán bộ công nhân có năng lực sáng tạo cho Công ty 5 Công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính doanh nghiệp Công tác kiểm tra tài chính trong nội bộ doanh nghiệp được diễn tra trong hai lần trong năm cuối tháng II quý IV Kế toán trưởng cùng các bộ phận có liên quan tiến hành công việc này Công ty còn chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên và. .. xây lắp – Giá thành xây lắp Lợi thức hoạt động tài chính = Doanh thu tài chính – CPHĐ tài chính Doanh thu các chi nhánh văn phòng Glai, các công trình khác Giá vốn hàng bán Tổng Tổng thu Chi nhập Doanh thu các công trình do Công ty quản lý phí của Lãi (lỗ) Chi phí hoạt động tài chính trong Công kỳ Chi phí hoạt động khác ty Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ Thu nhập khác Chi phí quản lý doanh nghiệp... phát hiện giải quyết các công nợ trong việc thanh lý trên Xuất phát từ những đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý của Công ty, bộ máy kế toán của đơn vị được tổ chức theo hình thức tập trung Hình thức kế toán đang được áp dụng hiện nay là hình thức nhật chung, hạch toán kế toán mới hầu hết đã được cơ giới hoá Hiện nay ở phòng kế toán có 6 máy vi tính, 3 máy in mỗi kế... tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp 1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Trên cơ sở đặc thù hoạt động, phương pháp quản lý tổ chức bộ máy của Công ty đã hình thành cơ cấu, chức năng nhiệm vụ hoạt động của phòng kế toán Công ty Đứng đầu phòng kế toán là kế toán trưởng với các nhân viên kế toán giúp việc, tất cả đều kiểm nhiệm Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Bộ phận kế toán Bộ phận kế... kiểm tra đối chiếu các báo cáo kế toán Chứng từ gốc Sổ quỹ Nhật chung Sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng cân đối kế toán Bảng tổng hợp Báo cáo kết quả 2 Khái quát trình tự hạch toán kế toán tại Công ty Xây dựng chuyển giao kỹ thuật 2.1 Nhóm tài khoản tạm ứng cho công trình a Chứng từ sử dụng - Văn bản bàn giao cho người nhận tạm ứng - Phiếu chi, thủ quỹ xuất tiền - Phiếu thu b Tài khoản sử dụng: . TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật Lời nói đầu Theo đường lối của. doanh nghiệp 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật. Công ty Xây dựng và chuyển giao kỹ thuật là doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật pptx, TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật pptx, TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức công tác tài chính của Công ty xây dựng và chuyển giao kỹ thuật pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn