TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội pdf

34 1,479 0
  • Loading ...
1/34 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 09:20

TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Nội Lời nói đầu Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang kinh doanh trong một môi trường đầy biến động, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công cuộc kinh doanh của doanh nghiệp trong đó quan trọng nhất là hai nhân tố: nhu cầu thường xuyên thay đổi và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu. ở Việt Nam, từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự hạch toán độc lập, tự chủ trong kinh doanh do đó, bước đầu các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Muốn tồn tại được các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới về con người, về trình độ, về cách quản lý, về công nghệ, về máy móc thiết bị Hoà cùng công cuộc đổi mới phát triển của đất nước, Công ty Sơn tổng hợp Nội cũng từng bước đổi mới diện mạo của mình, xác định hướng phát triển đúng đắn, góp phần tham gia vào công cuộc đổi mới của đất nước phát triển kinh tế vững mạnh. Để thực hiện được điều này, Công ty phải thực hiện những biện pháp để quản lý mọi hoạt động kinh doanh đặc biệt là phải tổ chức tốt việc sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Một trong những công cụ quan trọng giúp cho công tác quản lý mang lại hiệu quả là hạch toán kế toán nói chung và tình hình vận dụng nguồn vốn nói riêng. Sau một thời gian đi sâu vào nghiên cứu thực tế tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tổ chức công tác kế toán, quy trình hạch toán, tình hình tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Nội và được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên trong Công ty, tôi đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp này. Nội dung báo cáo gồm 4 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty Sơn tổng hợp Nội. Phần II: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Nội. Phần III: Tổ chức thực hiện công tác kế toán ở Công ty Sơn tổng hợp Nội. Phần IV: Công tác phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. Phần I: Tổng quan về Công ty Sơn tổng hợp Nội 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: Công ty Sơn tổng hợp Nội được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/09/1970, trên cơ sở phân tách phân xưởng mực in thuộc xí nghiệp vật liệu ngành in. Ban đầu, Công ty có tên gọi là “Nhà máy sơn mực in tổng hợp Nội”, được thành lập theo quyết định số 1083/HC-QLKT ngày 11/08/1970 của tổng cục trưởng tổng cục hoá chất. Năm 1993, Công ty được thành lập lại theo quyết định số 295/QĐ/TCNS-ĐT ngày 24/5/1993 của Bộ công nghiệp nặng, nay là Bộ công nghiệp. Theo đó, Công ty chính thức được đổi tên thành Công ty Sơn tổng hợp Nội; hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật doanh nghiệp Nhà Nước. Hiện nay, Công ty là một doanh nghiệp thuộc tổng Công ty hoá chất Việt Nam (VINACHEM), có tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập, có trụ sở và con dấu riêng. -Tên Công ty: CÔNG TY SƠN TổNG HợP Nội (HASYNPAINTCO) -Trụ sở chính: Xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Nội. -Đăng ký kinh doanh số: 10.8851 do trọng tài kinh tế thành phố Nội cấp ngày 25/06/1993. -Ngành nghề kinh doanh: + Công nghiệp sản xuất sơn, mực in. + Nhập khẩu trực tiếp các nguyên liệu hoá chất, phụ gia, vật tư về sản xuất sơn, vecni. + Xuất khẩu các sản phẩm sơn, vecni. Những ngày đầu thành lập, các cán bộ công nhân viên nhà máy sơn-mực in đứng trước một hoàn cảnh thực tế đầy cam go, thử thách. Sau 4 năm vừa xây dựng vùa sản xuất, đến năm 1974, nhà máy đã nghiên cứu áp dụng thành công đề tài tiến bộ kỹ thuật, lắp đặt và đi vào ứng dụng một hệ thống tổng hợp nhựa Alkyd (nguyên liệu chính để sản xuất sơn) đầu tiên ở miền Bắc nước ta. Sản phẩm sơn từ chỗ hoàn toàn dựa trên dầu nhựa thiên nhiên đã được thay thế bằng nhựa tổng hợp, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, tiết kiệm một phần lớn chi phí bảo quản, lưu kho, lưu bãi. Thời kỳ đổi mới Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã lựa chọn được phương hướng kinh doanh đúng đắn đem lại hiệu quả với những ứng dụng sản xuất bộ sơn cho vật liệu có kết cấu bằng thép, độ bền và tuổi thọ cao; sơn chịu nhiệt đến 5000C; các hỗn hợp dung môi dùng cho sơn ôtô, xe máy chất lượng cao cung cấp cho các hãng Honda, Yamaha ; sơn vạch đường giao thông dạng nóng chảy và đặc biệt là áp dụng có kết quả quy trình công nghệ sản xuất nhựa Alkyd trên hệ thống dây chuyền tổng hợp nhựa Alkyd 3000 tấn/năm, tiết kiệm tiền điện hàng tháng trên 40 triệu đồng, không phải đầu tư thêm trạm biến thế và thay cáp điện mới, lợi hơn 1 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của Công ty từ năm 1990 trở lại đây đều đạt trung bình 30%. Giá trị tổng sản lượng tăng 9 lần, công suất thiết kế tăng 4,5 lần so với năm 1991 và đưa số lao động của Công ty tăng lên 1,5 lần. Tháng 7 năm 1999, Công ty đã được cấp chứng chỉ ISO 9002, đồng thời đang tiếp tục triển khai, sắp xếp lại sản xuất để đạt được các yêu cầu cho chứng chỉ ISO 14000 về môi trường. Trong kế hoạch 5 năm 2001-2005, Công ty dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng từ 15-20%; sản lượng sẽ đạt khoảng 10.000 tấn với doanh thu trên 210 tỷ đồng/năm vào năm 2005. 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Sơn tổng hợp Nội. Là một Công ty thuộc Tổng Công ty hoá chất Việt Nam, nhiệm vụ sản xuất chính của Công ty là sản xuất kinh và doanh các sản phẩm về sơn. + Sản phẩm chính của Công ty: sơn các loại, mực in keo, các chất phủ bề mặt, bột màu các loại và các chất phụ gia. + Sản phẩm phụ của Công ty: sơn trang trí và bảo vệ phương tiện giao thông máy móc thiết bị, công trình kiến trúc. Sơn bảo vệ và trang trí bề mặt sản phẩm bằng kim loại, hợp kim, phi kim loại. Chức năng chủ yếu của Công ty: thông qua việc liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phục vụ nhu cầu trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Đồng thời góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, thực hiện tốt các lợi ích kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động. 3. Tổ chức bộ máy quản lý: Công ty thực hiện chế độ quản lý một thủ trưởng theo cơ chế “Trực tuyến- chức năng”. Bộ máy tổ chức của Công ty gồm Ban giám đốc, 12 phòng chức năng, 6 phân xưởng sản xuất và 1 đội xây dựng cơ bản. Đứng đầu là giám đốc Công ty giữ vai trò lãnh đạo chung toàn Công ty. Các phó giám đốc và trợ lý giám đốc trợ giúp giám đốc trong các lĩnh vực theo uỷ quyền. Ban giám đốc của Công ty gồm có:  1 giám đốc phụ trách chung và quyết định mọi việc.  1 phó giám đốc phụ trách kỹ thuật.  1 phó giám đốc phụ trách sản xuất.  1 trợ lý giám đốc giúp đỡ giám đốc điều hành công việc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trước giám đốc, quản lý, điều hành công việc trên các lĩnh vực giám đốc phân công, chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của giám đốc. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các phòng, phân xưởng còn có thể phải thực hiện các công việc phát sinh khác khi được giám đốc giao. Khi đó, các trưởng phòng và quản đốc có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tôn trọng và tạo điều kiện để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi lĩnh vực hoạt động và thành viên của các đơn vị phải tuyệt đối tuân theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty có thể được thể hiện qua sơ đồ sau: 6Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty được thể hiện qua bảng sau. Giám Các phó giám Các trợ lý giám đốc Ghi chú: Quan hệ lãnh đạo. Phòng hợp tác quốc tế đảm bảo Phòng kỹ thuật công nghệ Phòng cơ điện Phòng kế hoạch Phòng tài vụ Phòng thị trường Phòng tiêu thụ Phòng quản lý Phòng tổ chức Phòng quản trị Phân xưởng tổng hợp nhựa Alkyd Phân xưởng sơ công nghiệp Phân xưởng sơn Phân xưởng sơn Phân xưởng cơ Đội xây dựng cơ bản 7 Bộ máy tổ chức Công ty Sơn tổng hợp Nội. Phần II: tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Nội. I./ Phân cấp quản lý tài chính tại Công ty Công ty Sơn tổng hợp Nội là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân đầy đủ. Kế toán trưởng có nhiệm vụ thực hiện công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo kế toán biểu mẫu, chế độ thể lệ của Nhà Nước. Cung cấp thông tin và những số liệu cần thiết về hoạt động sản xuất kinh doanh cho giám đốc và các phòng liên quan, phục vụ yêu cầu phân tích tài chính của Công ty. Cân đối sử dụng các nguồn vốn trong kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. II./ Công tác kế hoạch hoá tài chính của Công ty. 1/ Xây dựng kế hoạch. Dựa trên kết quả hoạt động xản xuất kinh doanh, kế toán tài chính của năm trước Giám đốc, kế toán trưởng tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính cho năm sau. Lập kế hoạch về chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng. Kế hoạch chi phí sản xuất cho từng phân xưởng, cho từng mặt hàng , mục đích của việc xây dựng kế hoạch này là nhằm đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, làm cơ sở để các phân xưởng tiến hành sản xuất. 2/ Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện kế hoạch. Sau khi xây dựng kế hoạch tài chính thì tiến hành giao kế hoạch cho các bộ phận để tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính. Trong quá trình thực hiện, có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Nếu có những vấn đề nảy sinh thì đơn vị giải quyết một cách kịp thời nhằm đảm bảo phối hợp đồng bộ kế hoạch tài chính với những kế hoạch khác. III./ Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty. Trước kia, trong thời kỳ bao cấp, Công ty sản xuất theo kế hoạch của ngành, của Nhà Nước giao. Công ty đã luôn đạt sản lượng vượt mức kế hoạch, áp dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nhân viên nhà máy đã có nhiều sáng kiến tốt, đem lại hiệu quả cao. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, Công ty đã không ngừng phát huy truyền thống, chủ động tìm kiếm thị trường. Giá trị tổng sản lượng của Công ty năm sau luôn đạt cao hơn năm trước kèm theo mức lãi ngày càng tăng. Cùng với mức tăng đều đặn và ổn định của sản lượng sản xuất, tình hình tài chính cũng như sử dụng vốn của Công ty cũng tương đối lành mạnh và bền vững. Để chứng thực điều đó, ta có thể xem xét bảng cân đối tài sản của Công ty trong 2 năm gần đây (2001 và 2002). Bảng cân đối kế toán của Công ty Sơn tổng hợp Nội năm 2001-2002. Tài sản Mã số 31/12/2001 31/12/2002 (1) (2) (3) (4) A -T/S LƯU Động Và ĐầU TƯ NGắN HạN 100 41.264.463.362 51.187.281.254(100 = 110+120+130+140+150+160) I. Tiền: 110 5.887.306.235 7.707.722.6011. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 111 1.269.226.924 1.378.850.5272. Tiền gửi Ngân hàng 112 4.618.079.311 6.328.872.0743. Tiền đang chuyển 113 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 120 0 01. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 2. Đầu tư ngắn hạn khác 128 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu: 130 9.714.835.708 21.450.169.0561. Phải thu của khách hàng 131 9.305.427.475 17.881.805.4182. Trả trước cho người bán 132 404.122.233 3.568.363.6383. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 133 4. Phải thu nội bộ 134 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 135 Phải thu nội bộ khác 136 5. Các khoản phải thu khác 138 5.286.000 06. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) 139 IV. Hàng tồn kho: 140 25.235.641.782 21.642.121.6391. Hàng mua đang đi trên đường 141 2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 142 20.445.344.175 17.357.884.778 3. Công cụ, dụng cụ trong kho 143 181.126.203 261.235.8614. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 144 5. Thành phẩm tồn kho 145 4.609.171.404 4.023.001.0006. Hàng hoá tồn kho 146 7. Hàng gửi đi bán 147 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. Tài sản lưu động khác: 150 426.679.637 3.872.679.581. Tạm ứng 151 426.679.637 387.267.9582. Chi phí trả trước 152 3. Chi phí chờ kết chuyển 153 4. Tài sản thiếu chờ xử lý 154 5. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 155 VI. Chi sự nghiệp 160 0 01. Chi sự nghiệp năm trước 161 2. Chi sự nghiệp năm nay 162 B - Tài sản cố định và đầu tƯ dài hạn 200 11.363.947.593 9.231.461.712(200=210+220+230+240) I. Tài sản cố định: 210 11.063.947.593 8.931.461.7121. Tài sản cố định hữu hình 211 10.134.277.993 8.219.139.312Nguyên giá 212 26.462.229.182 28.118.079.793Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 213 -16.327.951.189 -19.898.940.4812. Tài sản cố định thuê tài chính: 214 Nguyên giá 215 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 216 3. Tài sản cố định vô hình 217 929.669.600 712.322.400Nguyên giá 218 1.086.736.000 1086736000Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 219 -157.066.400 -374.413.600II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 220 300.000.000 300.000.0001. Đầu tư chứng khoán dài hạn 221 300.000.000 300.000.000[...]... dụng Điều này sẽ dẫn đến một tỷ lệ hợp lý trong cơ cấu tài sản của Công ty Phần III: Tổ chức thực hiện công tác kế toán Công ty Sơn tổng hợp Nội 1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: Công ty Ssơn tổng hợp Nội là một đơn vị sản xuất, trực tiếp đảm nhận từ khâu tìm kiếm nguyên liệu đầu vào cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm Do vậy, công tác tài chính kế toán của Công ty phải đáp ứng đầy đủ các nhu cầu,... dụng hợptài sản, phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tư để trang bị thêm và đổi mới không ngừng tài sản cố định Phần IV: Công tác phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty Sơn tổng hợp Nội Phân tích hoạt động trong mọi lĩnh vực kinh doanh nhằm nghiên cứu kết quả hoạt động của Công ty Nó có mối quan hệ mật thiết với công tác quản lý kinh tế trong Công ty Sơn tổng hợp Nội, nó là một công. .. tính giá thành kế hoạch cho các sản phẩm Chứng từ gốc về tăng, giảm TSCĐ, bảng phân NKCT 1,2,4,5, NKCT 9 Bảng kê 4,5 NKCT 7 Sổ chi tiết tài Bảng tổng Sơ đồ hạch toán tài sản cố định Việc tổ chức hạch toán tài sản cố định ở Công ty Sơn tổng hợp Nội đã được thực hiện tốt, phản ánh chính xác kịp thời số lượng giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng giảm, tình hình sử dụng, hao mòn tài sản cố... tác kế toán tài chính thực sự trở thành công cụ quản lý tài chính góp phần đắc lực cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Các doanh nghiệp phải vận dụng một cách sáng tạo và hợp lý lý luận với thực tiễn để tổ chức công tác kế toán tài chính doanh nghiệp một cách khoa học và hợp lý phát huy hết vai trò của kế toán trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty Sơn tổng hợp Nội đã áp dụng... định của Công ty Sơn tổng hợp Nội được sử dụng đã lâu, Công ty đã chiết khấu hao được quá nửa (trừ 1 dây chuyền tổng hợp nhựa Alkyd mới đầu tư năm 1998) Nguyên giá tài sản cố định hữu hình của Công ty cuối năm 2002 là 28.118.079.793 đồng thì đã khấu hao hết 19.898.940.481 đồng, giá trị còn lại chỉ là 8.219.139.312 đồng Do vậy, số tài sản cố định của Công ty chiếm tỷ lệ thấp trong tổng tài sản Tuy... đúng như quy định của chế độ kế toán Các sổ chi tiết: Về cơ bản thực hiện theo chế độ trừ một số sổ được thay đổi để phù hợp với yêu cầu tập hợp, đối chiếu và kiểm tra số liệu Các sổ, bảng phục vụ cho yêu cầu quản trị được lập theo mục đích sử dụng và tiện cho việc theo dõi như bảng tổng hợp công nợ, bảng tổng hợp doanh thu… 2.3 Báo cáo tài chính Công ty Sơn tổng hợp Nội thực hiện quyết toán theo... thuế /Tổng tài sản % 10,0 11,0 2 Khả năng thanh toán 3 Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản % 6,7 7,2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH % 21,1 22,1 Qua bảng tổng hợp cân đối kế toán của Công ty trong 2 năm gần đây, ta có thể thấy được tình hình huy động và sử dụng vốn của Công ty qua một số chỉ tiêu tổng quát cơ bản Ta nhận thấy trong 2 năm tài chính 2001 và 2002, tình hình tài. .. thành sản phẩm 4.Kế toán tiền lương, bảo hiểm Quỹ lương của Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở đơn giá tiền lương Tổng Công ty hoá chất Việt Nam giao cùng với thực hiện các chỉ tiêu như tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận phát sinh Trong tổng quỹ lương thì tiền lương chi trả cho cách bộ công nhân viên chiếm 76%, tiền thưởng chiếm 12%, quỹ dự phòng chiếm 12% Hiện nay Công ty Sơn tổng hợp Hà. .. và giá vốn sản phẩm - Báo cáo công nợ - Bảng tổng hợp doanh thu tiêu thụ - Bảng các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh 3.Quy trình hạch toán một số phần hành kế toán chủ yếu 3.1 Kế toán vật liệu -Công cụ dụng cụ Công ty Sơn tổng hợp Nội sử dụng một khối lượng lớn các chủng loại vật liệu đầu vào Hiện Công ty có một phó phòng kế toán thực hiện công việc theo dõi nguyên vật... thù của một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trực tiếp, số lượng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày ở Công ty Sơn tổng hợp Nội là khá lớn và phức tạp Hơn nữa, Công ty lại hoàn toàn chưa áp dụng kế toán máy, công việc kế toán được tiến hành thủ công Hàng ngày, căn cứ trên các chứng từ gốc, kế toán thực hiện phân loại, kiểm tra, ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết theo theo từng phần hành . 7 Bộ máy tổ chức Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. Phần II: tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. I./. công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. Phần III: Tổ chức thực hiện công tác kế toán ở Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội. Phần IV: Công tác phân
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội pdf, TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội pdf, TIỂU LUẬN: Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn