Tiểu luận: Công cụ chính sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế Việt Nam docx

7 677 11
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 15:20

Đặng Kim Ngọc Anh lớp T07TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINHKHOA GIÁO DỤC CƠ BẢNBỘ MÔN KINH TẾTIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VĨ MÔCÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAMGiảng viên : Ths. Trần Mạnh KiênHọ và tên : Đặng Kim Ngọc AnhMSSV : 040123090007TP.HCM 11/20121Đặng Kim Ngọc Anh lớp T07LỜI MỞ ĐẦUChính sách tiền tệ luôn là nhu cầu để ổn định kinh tế vi mô với hạt nhân là ổn định tiền tệ, tạo lập nền tảng cho sự phát triển chung. Mặt khác, nền kinh tế thị trường bản chất là một nền kinh tế tiền tệ. Do đó việc ổn định đồng tiền nền Tài Chính Quốc Gia mạnh là cơ sở đầu tiền cho việc kiềm chế lạm phát, và ổn định nền kinh tế.1. Khái niệm và các công công cụ của chính sách tiền tệ.1.1. Khái niệm Chính sách tiền tệ (CSTT) là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, do Ngân hàng Trung ương soạn thảo và thực thi, nhằm ổn định giá trị đồng nội tệ, đưa sản lượng và việc làm của quốc gia đến mức mong muốn CSTT có thể được hoạch định theo hai hướng:+ CSTT mở rộng+ CSTT thắt chặt1.2. Mục tiêu- Kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị động nội tệ : Đây là mục tiêu hàng đầu của CSTT. Thông qua các CSTT thắt chặt hay mở rộng thì Ngân hàng trung ương có thể tác động đến lượng cung tiền tệ. Sức mua của đồng nội tệ với hàng hóa dịch vụ trong nước.Tỷ giá hối đoái thả nổi ổn định.-Tạo công ăn việc làm : Chính sách tiền tệ mở rộng: đầu tư sản xuất tăng, nền kinh tế cần nhiều lao động hơn, công ăn việc làm cao, tỉ lệ thất nghiệp giảm. Chính sách tiền tệ thắt chặt: thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, tỉ lệ thất nghiệp tăng.-Tăng trưởng kinh tế : Chính sách tiền tệ mở rộng: cung tiền tệ tăng, lãi suất tín dụng giảm, khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh, làm tăng sản lượng và tăng trưởng kinh tế. Chính sách tiền tệ thắt chặt: hạn chế đầu tư, thu hẹp sản xuất, sản lượng giảm, tăng trưởng chậm lại.- Mối quan hệ giữa các mục tiêu : + Trong ngắn hạn, mục tiêu kiềm chế lạm phát xung đột với mục tiêu Tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.+ Trong dài hạn, các mục tiêu này là thống nhất, giúp ổn định và phát triển kinh tế xã hội.2. Công cụ của chính sách tiền tệ.2.1 Nghiệp vụ thị trường mở (Open market operations – OMO)2Đặng Kim Ngọc Anh lớp T07Khái niệm: Nghiệp vụ thị trường mở là việc NHTW mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị trường tiền tệ, chủ yếu là tín phiếu kho bạc, nhằm làm tăng hoặc giảm lượng tiền cung ứng.Đây là công cụ quan trọng nhất của NHTW trong việc điều tiết lượng tiền cung ứng.Cơ chế tác động: -Bán các giấy tờ có giá: thu hẹp tín dụng.-Mua các giấy tờ có giá: mở rộng tín dụng.Ưu điểm:-NHTW có thể kiểm soát hoàn toàn lượng nghiệp vụ thị trường mở.-Linh hoạt và chính xác cao.-NHTW có thể dễ dàng đảo ngược tình thế của mình.-Nhanh chóng, ít tốn kém chi phí và thời gian.Nhược điểm: là công cụ được thực hiện thông qua quan hệ trao đổi nên nó còn phụ thuộc vào chủ thể khác trên thị trường.Ở Việt Nam do thị trường chứng khoán chính phủ chưa phát triển nên NHNN phát hành tín phiếu NHNN để điều tiết việc cung ứng tiền tệ. Tuy nhiên do thị trường loại tín phiếu này chỉ diễn ra giữa một bên là NHNN và một bên là các NHTM nên hiệu quả điều tiết không cao, chỉ chủ yếu tác động vào dự trữ của các NHTM. Hiện nay trên thị trường mở chủ yếu là kỳ hạn 7 ngày, các kỳ hạn dài hơn hầu như chưa có.2.2 Chính sách chiết khấu (Discount Policy)Khái niệm: Chính sách chiết khấu là công cụ của NHTW trong việc thực thi chính sách tiền tệ, bằng cách cho vay tái cấp vốn cho các ngân hàng kinh doanh.Cơ chế tác động: NHTW tăng hoặc giảm lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu phụ thuộc vào mục tiêu của chính sách tiền tệnới lỏng hay thắt chặt.Ưu điểm: NHTW là người cho vay cuối cùng, kiểm tra chất lượng tín dụng của các NHTM, bơm tiền vào nền kinh tế, NHTM sẽ có chỗ dựa là NHTW.Nhược điểm: NHTW thường bị động trong việc điều tiết lượng tiền cung ứng. NHTW chỉ có thể thay đổi lãi suất chiết khấu nhưng không thể bắt các NHTM đến vay chiết khấu ở NHTW.2.3 Dự trữ bắt buộc (Reserve Requirements)Khái niệm: Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các tổ chức tín dụng phải giữ lại mà không được dùng để cho vay hoặc đầu tư. Mức dự trữ cho NHTW quy đinh và bằng một tỉ lệ nhất định so với tổng số tiền gửi của khách hàng tại các tỏ chức tín dụng.Cơ chế tác động-Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tác động đến cơ chế tạo bội số tiền gửi của các NHTM. NHTW tăng hoặc giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc sẽ làm hệ số tạo tiền thu hẹp hoặc tăng lên.3Đặng Kim Ngọc Anh lớp T07-Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tác động đến lãi suất cho vay của NHTM. Khi tỉ lệ này tăng, đòi hỏi NHTM tăng lãi suất cho vay, khả năng cho vay của NHTM giảm, lượng tiền cung ứng giảm. (và ngược lại)Ưu điểm:-Ảnh hưởng một cách bình đẳng đến tất cả các ngân hàng.-Là công cụ có ảnh hưởng rất mạnh đến lượng tiền cung ứng.Nhược điểm:Phức tạp, kém linh hoạt, không thể thực hiện những thay đổi nhỏ trong lượng tiền cung ứng bằng công cụ dự trữ bắt buộc.Ảnh hưởng đến lợi nhuận của các NHTM.Do những nhược điểm trên, công cụ Dự trữ bắt buộc đóng vai trò kém quan trọng.3.Thực trạng điều hành các công cụ của chính sách tiền tại Việt Nam trong thời gian từ 2010-20124Đặng Kim Ngọc Anh lớp T075Đặng Kim Ngọc Anh lớp T076Đặng Kim Ngọc Anh lớp T077 . MINHKHOA GIÁO DỤC CƠ BẢNBỘ MÔN KINH TẾTIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VĨ MÔCÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Giảng viên : Ths. Trần. định nền kinh tế. 1. Khái niệm và các công công cụ của chính sách tiền tệ. 1.1. Khái niệm Chính sách tiền tệ (CSTT) là một công cụ quản lý kinh tế vĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Công cụ chính sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế Việt Nam docx, Tiểu luận: Công cụ chính sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế Việt Nam docx, Tiểu luận: Công cụ chính sách tiền tệ tác động đến nền kinh tế Việt Nam docx

Từ khóa liên quan