Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại XNK Kim loại Việt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

99 586 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2012, 09:33

Trong những năm gần đây Việt Nam đó và đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, và hoạt động thương mại quốc tế đó trở thành hoạt động không thể thiếu cho sự phát triển của nền kinh tế Vi Trường đại học kinh tế quốc dânKhoa thương mạikinh tế quốc tếCHUYÊN ĐỀ ,KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP¬Đề tài : Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại XNK Kim Loại Việt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếSinh viên thực hiện : Dương thị Hồng Anh Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh quốc tếLớp : qtkdqt 47bKhóa : 47Hệ : Chính quyHµ Néi - 2009Chuyên đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦUTrong những năm gần đây Việt Nam đã và đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, và hoạt động thương mại quốc tế đã trở thành hoạt động không thể thiếu cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thương mại quốc tế bao gồm hai hoạt động chính đó là xuất khẩu và nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu giúp phát huy được lợi thế so sánh của đất nước, thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển. Còn hoạt động nhập khẩu giúp cung cấp những yếu tố cần thiết đảm bảo cho quá trình sản xuất trong nước được liên tục và có hiệu quả khi mà nền sản xuất trong nước chưa đáp ứng được. Thêm vào đó, nhập khẩu cũng cho phép có thể đi tắt, đón đầu, tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến của các nước phát triển từ đó có cơ hội rút ngắn khoảng cách, bắt kịp trình độ của các nước phát triển, tạo động lực thúc đẩy sự chuyển dịch của nền kinh tế theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn. Trước những vai trò vô cùng quan trọng trên của nhập khẩu thì việc hoàn thiện và đẩy mạnh công tác nhập khẩu là rất quan trọng và cần thiết nó giúp cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới. Qua một thời gian thực tập tại Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Kim Loại Việt, em đã có những tìm hiểu về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty và thấy rằng hoạt động nhập khẩu luôn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung cả những cơ hội và thách thức . Việc hội nhập sâu vào kinh tế thế giới và khu vực đòi hỏi Việt Nam phải mở của thị trường sâu rộng cho doanh nghiệp và hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.Chính việc mở cửa thị trường là cuộc cạnh tranh gay go quyết liệt cho các doanh nghiệp trong nước. Nó đã tạo áp lực làm cho mức độ cạnh tranh trong hầu hết các Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B2Chuyên đề tốt nghiệpngành kinh doanh của nền kinh tế Việt Nam tăng mạnh. Và ngành kinh doanh thép cũng không phải là một ngoại lệ. Công ty TNHH thương mại XNK Kim Loại Việtcông ty chuyên XNK thép Inox có trụ sở chính đặt số 7 ngõ 5/78 Hoàng Quốc Việt , phường Nghĩa Đô,Cầu Giấy, Hà Nội. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thép, hiện nay công ty đang phải chịu những tác động tiêu cực do mức độ cạnh tranh cao trong ngành mang lại. Do đó , để có thể tồn tại và phát triển được trong tương lai thì yêu cầu cấp bách đối với công ty là phải nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường.Với những lý do như trên và qua thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại XNK Kim Loại Việt , em đã chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại XNK Kim loại Việt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình với hi vọng sẽ góp phần giúp công ty có biện pháp giải quyết những khó khăn hiện tại và có thể nâng cao khả năng cạnh tranh trong tương lai. Mục đích nghiên cứu : Đánh giá thực trạng kinh doanh của công ty từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh.Đối tượng nghiên cứu : Khả năng , năng lực cạnh tranh của công ty.Phạm vi nghiên cứu : Về không gian : Doanh nghiệp trên thị trường. Về thời gian : Từ năm 2004 đến năm 2008Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B3Chuyên đề tốt nghiệpChương 1 : Lý luận cơ bản về cạnh tranhnăng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .1.1 Một số lý luận cơ bản về cạnh tranh.1.1.1 Tính tất yếu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.Trên thực tế cạnh tranh xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội. Mọi nơi, mọi lúc đều có thể xuất hiện cạnh tranh. Nó không những tồn tại trong lĩnh vực kinh tế mà còn tồn tại trong lĩnh vực xã hội. Xét trong phạm vi nền kinh tế thị trường, tồn tại rất nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Mỗi thành phần kinh tế có đặc điểm riêng về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, mang bản chất kinh tế khác nhau, có các lợi ích kinh tế khác nhau, thậm chí là đối lập với nhau. Chính mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế dẫn đến xuất hiện cạnh tranh để có thể giành được nhiều lợi ích kinh tế hơn. Cạnh tranh trở thành động lực để cải tiến kỹ thuật, phát triển lực lượng sản xuất. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần, luôn diễn ra hoạt động trao đổi hàng hóa với nhiều người mua, nhiều người bán có lợi ích kinh tế khác nhau, và nhiều loại hàng hóa tương tự nhau về chất lượng, giá cả thì tất yếu sẽ làm nảy sinh sự cạnh tranh : cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, cạnh tranh về phương thức giao dịch mua bán, cạnh tranh giữa người bán với người bán, cạnh tranh giữa người mua với người bán, cạnh tranh giữa người mua với nhau…Tạo nên sự vận động của thị trường và trật tự của thị trường.Qua đó ta có thể thấy được cạnh tranh là một yếu tố cơ bản của cơ chế thị trường. Nó là quy luật khách quan của nền sản xuất hàng hóa , là nội dung cơ chế vận động của thị trường. Cạnh tranh xuất hiện và gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, ở đâu có sản xuất trao đổi hàng hóa thì ở đó có Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B4Chuyên đề tốt nghiệpcạnh tranh. Vì vậy không thể lẩn tránh cạnh tranh mà phải chấp nhận cạnh tranh, đón trước cạnh tranh và sẵn sàng sử dụng vũ khí cạnh tranh hữu hiệu.1.1.2 Khái niệm về cạnh tranhLà một thuật ngữ lâu đời và được sử dụng phổ biến , thường xuyên được nhắc tới trong mọi lĩnh vực của xã hội. Thuật ngữ “ cạnh tranh” luôn thu hút được sự quan tâm của giới nghiên cứu và được phân tích từ nhiều góc độ khác nhau. Với mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau thì cạnh tranh được định nghĩa khác nhau Hiểu một cách chung nhất cho mọi lĩnh vực trong đời sống thì cạnh tranh được định nghĩa là: “Cạnh tranh là hiện tượng tự nhiên, là mâu thuẫn quan hệ giữa các cá thể có chung môi trường sống với các điều kiện nào đó mà các cá thể cùng quan tâm”. Xét trong phạm vi lĩnh vực kinh tế, lịch sử đã cho thấy 2 trường phái tiêu biểu về lý thuyết cạnh tranh:Thứ nhất, trường phái cổ điển với các đại biểu tiêu biểu như A.Smith, John Stuart Mill, Darwin và C.Mác đã có những đóng góp nhất định trong lý thuyết cạnh tranh sau này.Thứ hai, trường phái hiện đại với hệ thống lý thuyết đồ sộ với 3 quan điểm tiếp cận: Tiếp cận theo tổ chức ngành với đại diện là trường phái Chicago và Harvard; Tiếp cận tâm lý với đại diện là Meuger, Mises, Chumpeter thuộc trường phái Viên; Tiếp cận “ cạnh tranh hòan hảo” phát triển lý thuyết của Tân cổ điển. Trong 2 trường phái đó, đáng chú ý nhất là khái niệm về “cạnh tranh” dưới thời Tư Bản Chủ Nghĩa của C.Mác “ Cạnh tranh TBCN là sự ganh đua , sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch”. Cơ sở của cạnh tranh ở đây là chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất.Trong nền kinh tế thị trường, nơi mà cạnh tranh luôn diễn ra liên tục và không có đích cuối cùng. Các chủ thể hành vi kinh tế vì lợi ích riêng của bản Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B5Chuyên đề tốt nghiệpthân mình mà tiến hành cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh được hiểu là “sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế ( nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy những vị thế tương đối trong sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa để thu được nhiều lợi ích nhất”. Cạnh tranh trong nền kinh tế luôn liên quan đến quyền sở hữu.Nói cách khác, sở hữu là điều kiện để cạnh tranh kinh tế diễn ra.Ngòai ra, nếu đứng trên quan điểm của các nhà Marketing thì cạnh tranh còn được hiểu là “cạnh tranh là một trận chiến giữa các doanh nghiệp và các nhà kinh doanh nhằm chiến được sự chấp nhận và lòng trung thành của khách hàng”.Tại Việt Nam, trong cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp .Quan hệ giữa các đơn vị hầu như không có mâu thuẫn về lợi ích. Do đó, cạnh tranh không có chỗ đứng trong nền kinh tế.Sau 1986, khi mà kinh tế đất nước chuyển sang theo hướng kinh tế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà Nước .Thì cạnh tranh được coi là một điều kiện kích thích kinh doanh, là môi trường và động lực thúc đẩy sản xuất phát triển…Như vậy chúng ta có thể hiểu cạnh một cách đơn giản nhất là sự đấu tranh giữa các chủ thể hành vi kinh tế nhằm giành lợi ích tối đa cho mình.1.1.3 Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trườngCạnh tranh là một thuộc tính gắn với nền kinh tế thị trường. Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh diễn ra liên tục và không có đích cuối cùng. Nó là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh tế của các nước. Trên thực tế, cạnh tranh có vai trò cực kỳ quan trọng đặc biệt là đối với các chủ thể của nền kinh tế. Cạnh tranh không chỉ tác động tích cực tới nền kinh tế quốc dân mà còn là yếu tố thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển và đem lại quyền lợi cho người tiêu dùng. Cụ thể là :* Đối với nền kinh tế quốc dânCạnh tranh vừa là môi trường kinh doanh vừa là động lực kinh doanhDương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B6Chuyên đề tốt nghiệpCạnh tranh là cơ chế điều chỉnh linh hoạt sản xuất xã hội và làm cho sự phân bố các nguồn lực kinh tế củahội một cách tối ưu ( tạo nên sự dịch chuyển các nguồn lực đến những nơi mà chúng được sử dụng với năng suất cao nhất) Cạnh tranh ngày càng gia tăng sẽ thúc đẩy tính hiệu quả, mang lại sự tăng trưởng cho nền kinh tế. Nó không chỉ là động lực thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất mà còn kích thích sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, hiện đại hóa công nghệ sản xuất kinh doanh của một nền kinh tế.Cạnh tranh còn thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế, góp phần hạn chế sự độc quyền và bất bình đẳng trong kinh doanh, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hộiTuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Cạnh tranh có thể tạo ra sự bất bình đẳng nếu như các chủ thể áp dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh, làm sâu sắc thêm sự phân hóa giàu nghèo củahội Vì lý do đó, cạnh tranh kinh tế bao giờ cũng cũng phải được điều chỉnh bởi các định chế xã hội, sự can thiệp của nhà nước* Đối với các doanh nghiệpĐối với các doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên thị trường thì cạnh tranh có một vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cạnh tranh chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng cải thiện hoạt động kinh doanh để tồn tại và phát triển. Cạnh tranh góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cạnh tranh làm cho các doanh nghiệp đưa ra mức giá gần hơn với các chi phí cận biên và từ đó phân bổ các đầu vào hiệu quả hơn. Cạnh tranh cũng có thể làm giảm sự mất cân đối và làm cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dễ dàng so sánh hơn. Đồng thời nó làm cho các danh Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B7Chuyên đề tốt nghiệpnghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả phải tiến hành cải tổ bộ máy tổ chức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, giảm giá thành nếu như không muốn đối mặt với nguy cơ mất thị phần hoặc rời bỏ thị trường.* Đối với người tiêu dùngCạnh tranh giúp người tiêu dùng nhận được nhiều lợi ích hơn khi tiêu dùng hàng hóa. Bởi vì người tiêu dùng là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trên thị trường. Chính áp lực cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải tiến hành nâng cao chất lương, giảm giá bán, tăng thêm các tiện ích khác cho khách hàng : sửa chữa, bảo hành, các dịch vụ sau bán. Khi đó người tiêu dùng sẽ mua hàng hóa rẻ hơn mà chất lượng lại tăng. Ngòai ra, cạnh tranh cũng giúp cho nhu cầu của người tiêu dùng được thỏa mãn một cách tốt nhất.1.1.4 Các loại hình cạnh tranhTrong nền kinh tế, có rất nhiều hình thức cạnh tranh khác nhau. Tùy theo mỗi tiêu thức phân loại, chúng ta có thể phân chia cạnh tranh thành các hình thức như sau: 1.1.4.1 Căn cứ vào mức độ cạnh tranh trên thị trường* Cạnh tranh hòan hảo : Là hình thức cạnh tranh mà trên thị trường có nhiều người mua, nhiều người bán quy mô nhỏ, độc lập với nhau và bán các sản phẩm đồng nhất ( tương tự). Giá cả của sản phẩm được quyết định bởi quy luật cung cầu trên thị trường. Cung nhiều cầu ít sẽ dẫn đến giá giảm, cung ít cầu nhiều sẽ dẫn đến giá tăng. Các doanh nghiệp định giá theo thị trường và không có khả năng tự đặt giá. Vì vậy, để có thể tồn tại phát triển trong môi trường cạnh tranh hòan hảo thì doanh nghiệp phải nỗ lực và cố gắng liên tục.Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B8Chuyên đề tốt nghiệp* Cạnh tranh - độc quyền : xảy ra khi trên thị trường có một số ít các đối thủ có quy mô lớn ( nhỏ ) đưa ra bán các sản phẩm không đồng nhất ( khác nhau ) dưới con mắt của khách hàng. Có nhiều doanh nghiệp tham gia cạnh tranh nhưng mỗi người đều có sức mạnh độc quyền để kiểm sóat ở một mức độ nào đó. Doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh giá nhưng không hoàn tòan tùy ý mình bởi tuy kiểm sóat được một thị trường nhỏ song có khả năng thay thế.* Độc quyền tuyệt đối : xảy ra khi trên trên thị trường tồn tại duy nhất một doanh nghiệp đưa sản phẩm ra bán trên thị trường.Họ hòan tòan quyết định số lượng và giá cả của sản phẩm trên thị trường. Chính vì vậy doanh nghiệp này kiểm sóat hòan toàn thị trường. Họ không hề có đối thủ cạnh tranh* Độc quyền nhóm : Là loại độc quyền xảy ra khi trong ngành có rất ít nhà sản xuất. Bởi vì các ngành này đòi hỏi vốn lớn, rào cản ra nhập ngành khó. Tính phụ thuộc giữa các doanh nghiệp trong ngành là rất lớn. Hành vi của doanh nghiệp này sẽ ảnh hưởng nhanh chóng đến hành vi của doanh nghiệp khác. Do đó, việc tạo ra sự khác biệt sẽ là một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành cho mình. 1.1.4.2 Căn cứ vào phạm vi cạnh tranh* Cạnh tranh trong nội bộ ngành : Là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành, cùng sản xuất và tiêu thụ một loại hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện trong sản xuất và tiêu thụ có lợi hơn để thu lợi nhuận lớn. Thông thường, cạnh tranh trong nội bộ ngành cực kì khốc liệt do có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh các sản phẩm hàng hóa dịch vụ để thỏa mãn cho cùng một nhu cầu nào đó của người tiêu dùng. Để có thể cạnh tranh được với các đối thủ còn lại trong ngành thì các doanh nghiệp phải thường xuyên ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật , nâng cao chất lượng Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B9Chuyên đề tốt nghiệphàng hóa, giảm chi phí, giảm giá thành để thu hút khách hàng, chiếm thị phần cao hơn đối thủ cạnh tranh* Cạnh tranh giữa các ngành : Là sự cạnh tranh trong các ngành sản xuất kinh doanh khác nhau, nhằm mục đích tìm nơi đầu tư có lợi hơn. Trong nền kinh tế quốc dân, các ngành sản xuất kinh doanh khác nhau thì điều kiện vật chất kỹ thuật, môi trường kinh doanh, nhu cầu thị hiếu….là khác nhau. Nên khi cùng một lượng vốn vào ngành này thì có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn các ngành khác. Vì vậy dẫn đến tình trạng những nhà sản xuất ở ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sẽ rút lui khỏi ngành và chuyển sang đầu tư sản xuất ở những ngành mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Điều đó tạo nên sự cạnh tranh giữa các ngành với nhau. 1.1.4.3 Căn cứ vào các chủ thể tham gia cạnh tranhKhi căn cứ vào các chủ thể tham gia cạnh tranh trên thị trường thì chúng ta có thể phân ra 3 loại cạnh tranh như sau* Cạnh tranh giữa người bán với người bánĐây là cuộc cạnh tranh cơ bản và khốc liệt nhất trên thị trường. Các doanh nghiệp tìm cách giành giật khách hàng, chiếm lĩnh thị trường để có thể tiêu thụ được càng nhiều hàng hóa càng tốt nhằm thu được lợi nhuận cao. Muốn giành lợi thế trong cuộc cạnh tranh trên các doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp có thể để lôi kéo khách hàng : ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lương, cải thiện mẫu mã sản phẩm, tăng cường hoạt động marketing sản phẩm, giảm giá sản phẩm…Cuộc cạnh tranh này sẽ dẫn đến một số doanh nghiệp giành được thị phần lớn, một số doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp hoặc mất thị phần, Người tiêu dùng là người sẽ được hưởng lợi lớn nhất do chất lượng sản phẩm tăng, giá cả giảm đặc biệt là trong trường hợp thị trường có cung lớn hơn cầu.* Cạnh tranh giữa người bán với người muaDương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B10[...]... cạnh tranh cho chính mình Vậy “khả năng cạnh tranh được hiểu như thế nào? Năng lực cạnh tranh được xem xét trên 3 cấp độ - Năng lực cạnh tranh quốc gia : là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, bảo đảm ổn định kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân - Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của. .. nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước - Năng lực cạnh tranh của sản phẩm : được đo lường bằng thị phần của sản phẩm hay dịch vụ cụ thể trên thị trường Ở đây chúng ta quan tâm đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Hiện nay, quan niệm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng có nhiều khác biệt Có ý kiến cho rằng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liền với ưu thế của sản... giá cao để mua được hàng hóa Kết quả của cuộc cạnh tranh là người mua sẽ chịu thiệt do mua hàng hóa với giá cao còn người bán sẽ là người được lợi nhiều nhất do vừa tiêu thụ được hết hàng hóa, vừa bán được giá cao 1.2 Những vấn đề cơ bản về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 1.2.1 Khái niệm về khả năng cạnh tranh và tầm quan trọng của nâng cao khả năng cạnh tranh của. .. của cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế - Mức độ hòan thiện của hệ thống thuế trong nền kinh tế: yếu tố này liên quan đến sự công bằng trong cạnh tranh, có ảnh hưởng nhất định đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.Nó thể hiện hướng ưu tiên phát triển Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B Chuyên đề tốt nghiệp 33 trong nền kinh tế và cần được xem xét khi đánh giá năng lực cạnh tranh của. .. tố khác của nền kinh tế như: mức tiết kiệm và tiêu dùng của dân chúng, kim ngạch xuất nhập khẩu, cơ sở hạ tầng nền kinh tế cũng cần được quan tâm xem xét * Yếu tố khoa học – công nghệ: Các yếu tố khoa học – công nghệ như: - Trình độ hiện đại của trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ của nền kinh tế - Khả năng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nền kinh tế, trong nghành kinh tế, trong. .. cạnh tranh chính là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển Do đó để đạt được vị thế cạnh tranh mạnh trên thị trường các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp và tận dụng các cơ hội để nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường Vì vậy, nâng cao khả năng cạnh tranh vừa là nhiệm vụ vừa là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp 1.2.2 Các yếu tố chủ yếu hình thành nên khả năng cạnh tranh. .. động của môi trường vĩ mô đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp chúng ta phân tích môi trường vĩ mô theo 4 nhóm như sau a, Môi trường nền kinh tếcông nghệ * Môi trường kinh tế Môi trường nền kinh tế bao gồm các yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường Thực trạng của nền kinh tế, xu hướng vận động củatrong tương lai hay bất cứ thay đổi nào của. .. để làm công cụ cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường hoặc làm cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh cho mình Trong doanh nghiệp có nhiều nguồn lực cấu thành năng lực cạnh tranh, tuy nhiên quan trọng và cơ bản nhất phải kể đến 2 nguồn lực sau đây: nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực a, Nguồn lực tài chính Đối với các doanh nghiệp nói chung mà đặc biệt là đối với một doanh nghiệp thương mại thì... lượng của nó như tài nguyên, con người, vị trí địa lý, dự trữ quốc gia…có lien quan đến định hướng và tính bền vững trong phát triển của doanh nghiệp - Họat động ngoại thương, xu hướng đóng mở của nền kinh tế: Nó có tác động mạnh mẽ đến các cơ hội phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Tác động đến các điều kiên của. .. trường và của doanh nghiệp Môi trường cạnh tranh bao quanh các doanh nghiệp với các yếu tố như sau: - Điều kiện chung về cạnh tranh trên thị trường: Bao gồm các quan điểm khuyến khích hay hạn chế cạnh tranh, các quy định về cạnh tranh và ảnh Dương Thị Hồng Anh_QTKDQT47B Chuyên đề tốt nghiệp 36 hưởng củatrong thực tiễn kinh doanh Vai trò và khả năng của Chính Phủ trong điều khiển cạnh tranh - Số . chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại XNK Kim loại Việt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ” làm chuyên. học kinh tế quốc dânKhoa thương mại và kinh tế quốc tế CHUYÊN ĐỀ ,KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP¬Đề tài : Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại XNK Kim loại Việt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại XNK Kim loại Việt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại XNK Kim loại Việt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Khái niệm về cạnh tranh, Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, Chất lượng sản phẩm, Giá cả Các loại hình cạnh tranh, Các dịch vụ hỗ trợ Nguồn lực tài chính, Nguồn nhân lực, Các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh, Hiệu quả sử dụng lao động Một số chỉ tiêu về Vốn, Thị phần của doanh nghiệp trên thị trường Nhãn hiệu sản phẩm, thương hiệu và uy tín của DN, Sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng Hiệu quả của các chính sách phân phối, tiêu thụ sản phẩm Khả năng thích nghi với thị trường, Môi trường nền kinh tế và công nghệ Môi trường kinh tế, Mơi trường chính trị và pháp luật Mơi trường văn hóa – xã hội và tự nhiên. Mơi trường văn hóa và xã hội., Môi trường cạnh tranh, Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn Áp lực cạnh tranh từ nhà cung ứng, Áp lực cạnh tranh từ khách hàng Áp lực cạnh tranh từ hàng hóa thay thế, Khả năng về tài chính Nguồn nhân lực Trình độ tổ chứ quản lý, Khả năng kiểm sóat nguồn cung cấp và dự trữ hàng hóa Cơ sở vật chất và cơng nghệ sản xuất kinh doanh Hoạt động Marketing, Tổng quan Q trình hình thành và phát triển của cơng ty, Đặc điểm kinh doanh của công ty. .1 Đặc điểm về sản phẩm, Phân tích các yếu tố hình thành nên năng lực cạnh tranh của cơng ty, Đánh giá những ưu điểm trong năng lực cạnh tranh của công ty, Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới, Bảo đảm các nguồn cung ứng sản phẩm và tiến hành dự trữ hợp lý, Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu , uy tín của cơng ty

Từ khóa liên quan