NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ pot

10 543 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 06:21

369 TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ THỪA THIÊN HUẾQuang Trực1, Dương Bá Thi2 1Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 2Trường Đại học Phú Xuân - Huế Tóm tắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy, phát triển dịch vụ quảng cáo là rất cần thiết đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vừa. Kết quả khảo sát 103 doanh nghiệp nhỏ vừa Thừa Thiên Huế cho thấy mức độ nhận biết hiểu rõ về dịch vụ quảng cáo mức rất cao, tương ứng 98,1% 95%. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng đã chỉ ra mức độ sử dụng dịch vụ quảng cáo của doanh nghiệp nhỏ vừa Thừa Thiên Huế chưa thật sự cao (44,8%). Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ quảng cáo đối với doanh nghiệp nhỏ vừa Thừa Thiên Huế. 1. Đặt vấn đề Khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, giải quyết thất nghiệp tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả nền kinh tế, huy động được nguồn lực trong xã hội [10]. Việc hội nhập kinh tế quốc tế làm cho doanh nghiệp nói chung DNNVV phải cạnh tranh khốc liệt hơn. Do đó, để tồn tại phát triển bền vững, DNNVV phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. Một trong những nguyên nhân chính làm hạn chế năng lực cạnh tranh là DNNVV chưa có thói quen sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, trong đó có dịch vụ quảng cáo. Trong những năm qua, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế không ngừng gia tăng, trong đó phải kể đến sự gia tăng nhanh chóng của các DNNVV. Theo số liệu của Sở Kế hoạch Đầu tư Thừa Thiên Huế, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2006 - 2010 là 2.681 đơn vị, nhưng đến cuối năm 2010 con số này đã là 3.846 đơn vị, trong đó có 3.723 DNNVV, chiếm khoảng 96,8% số doanh nghiệp đang hoạt động Thừa Thiên Huế. Nhờ vậy, tình hình sử dụng dịch vụ quảng cáo của DNNVV Thừa Thiên Huế đã có những chuyển biến gì mới? Nghiên cứu này sẽ góp phần trả lời nội dung câu hỏi trên thông qua việc mô tả khái quát tình hình sử dụng dịch vụ quảng cáo của DNNVV trên địa bàn Thừa Thiên Huế. 370 2. Mục tiêu phương pháp nghiên cứu Bài viết này được thực hiện trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ đề tài khoa học trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực Bình - Trị - Thiên” do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế chủ trì giai đoạn 2009 - 2011. Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích thực trạng sử dụng dịch vụ quảng cáo, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ quảng cáo đối với DNNVV Thừa Thiên Huế. Đối tượng nghiên cứu là các DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2005, bao gồm các loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp được thực hiện thông qua việc xem xét các quy định pháp lý liên quan, thu thập thông tin từ internet, báo chí, tạp chí, báo cáo chuyên ngành; đọc các nghiên cứu được tiến hành trước đó về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nói chung dịch vụ quảng cáo nói riêng. Sau đó, phương pháp nghiên cứu định tính được triển khai nhằm khám phá các quan điểm thái độ của chuyên gia, của doanh nghiệp về dịch vụ quảng cáo thông qua thảo luận nhóm thảo luận tay đôi. Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc khảo sát chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc doanh nghiệp nhằm mục đích đánh giá sự nhận biết, sự hiểu biết, nhu cầu sử dụng, lý do sử dụng tầm quan trọng của dịch vụ quảng cáo đối với doanh nghiệp. Phương pháp chọn mẫu phân tầng được sử dụng để chọn ra 110 đơn vị từ tổng số 3.723 DNNVV Thừa Thiên Huế. Sau khi thu hồi bảng hỏi, có 7 phiếu trả lời không đầy đủ nên bị loại khỏi danh sách, do đó số phiếu điều tra đưa vào phân tích là 103, tương ứng 103 DNNVV được khảo sát. Để xử lí kết quả phân tích số liệu, bài viết sử dụng kĩ thuật thống kê mô tả kiểm định one sample t- test bằng phần mềm SPSS phiên bản 16.0. 3. Kết quả nghiên cứu 3.1. Thông tin về mẫu điều tra Phiếu khảo sát được gửi đến DNNVV thuộc bốn khu vực: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà huyện Phú Vang. Mẫu điều tra bao quát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh các loại hình doanh nghiệp. Các đơn vị kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại chiếm tỷ lệ cao nhất (40,8%), các đơn vị kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ lệ thấp nhất (27,2%). Đối với loại hình doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc loại hình công ty TNHH chiếm tỷ lệ cao nhất (39,8%), các doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp khác chiếm tỷ lệ thấp nhất (3,9%). 371 Bảng 1. Thông tin về mẫu điều tra Tiêu chí Số lượng (đơn vị) % Huế 83 80,58 Hương Thủy 7 6,8 Hương Trà 8 7,77 Khu vực địa lý Phú Vang 5 4,85 Sản xuất 33 32 Dịch vụ 28 27,2 Lĩnh vực hoạt động Thương mại 42 40,8 Công ty TNHH 41 39,8 DNTN 37 35,9 Công ty Cổ phần 21 20,4 Loại hình doanh nghiệp Khác 4 3,9 Tổng cộng 103 100 (Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát DNNVV năm 2011). 3.2. Sự nhận biết, hiểu biết sử dụng dịch vụ quảng cáo của DNNVV Thừa Thiên Huế Là một dịch vụ rất quen thuộc đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nên mức độ nhận biết hiểu rõ của DNNVV về dịch vụ quảng cáo là rất cao. Kết quả khảo sát cho thấy tình hình sử dụng dịch vụ quảng cáo chỉ mức 44,8% là do giá dịch vụ quá đắt hoặc các doanh nghiệp tự thực hiện chứ không thuê ngoài. Đây là những rào cản lớn trong việc phát triển dịch vụ quảng cáo Thừa Thiên Huế. 0%20%40%60%80%100%Sự nhận biết DV quảng cáoSự hiểu rõ DV quảng cáoTình hình sử dụng DV quảng cáoKhông1.9 5 55.2Có 98.1 95 44.898.19544.81.9555.2 Biểu đồ 1. Sự nhận biết, hiểu biết sử dụng dịch vụ quảng cáo của các doanh nghiệp (Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát DNNVV năm 2011). 372 3.3. Tình hình sử dụng dịch vụ quảng cáo của DNNVV Thừa Thiên Huế 3.3.1. Khối lượng dịch vụ nhận được Xuất hiện trên truyền hình sự xuất hiện của các vật phẩm quảng cáo là khối lượng dịch vụ mà các doanh nghiệp nhận được nhiều nhất khi sử dụng dịch vụ này với số doanh nghiệp cho ý kiến lần lượt là 15 10 doanh nghiệp, tiếp đó là sự xuất hiện trên báo (9 doanh nghiệp cho ý kiến) internet (6 doanh nghiệp cho ý kiến). Qua đó cho thấy, hình thức phổ biến nhất hiện nay mà DNNVV sử dụngquảng cáo trên truyền hình, bởi đây là kênh thông tin đến với mọi người một cách sinh động rộng rãi nhất1. Kế đến là hình thức quảng cáo trên các vật phẩm quảng cáo, quảng cáo trên báo, quảng cáo trên internet. Có một điều đáng lưu ý là hình thức quảng cáo trên internet được các doanh nghiệp sử dụng còn thấp trong số các loại hình quảng cáo khác cho dù đây là kênh thông tin phát triển bùng nổ nhanh chóng nhất hiện nay. Điều này cho thấy, phần nào hạn chế của các DNNVV Thừa Thiên Huế trong việc sử dụng internet để quảnghình ảnh cho mình. 3.3.2. Nguyên nhân doanh nghiệp quyết định mua dịch vụ Việc nắm bắt được lý do tại sao các doanh nghiệp mua dịch vụ có ý nghĩa quyết định để xác định cách thức kích thích nhu cầu đối với thị trường dịch vụ quảng cáo. Biểu đồ 2. Nguyên nhân doanh nghiệp quyết định mua dịch vụ quảng cáo (Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát DNNVV năm 2011). Biểu đồ 2 cho thấy, có 3 lí do chủ yếu để DNNVV sử dụng dịch vụ quảng cáo: doanh nghiệp muốn phát triển hệ thống khách hàng thị trường; nhân viên thực hiện không bằng với thuê ngoài; doanh nghiệp không có kinh nghiệm để thực hiện công 1 Vì là đài truyền hình có phạm vi phát sóng hạn chế nên chi phí quảng cáo VTV Huế không chênh lệch nhiều so với quảng cáo báo chí, do đó có nhiều doanh nghiệp Thừa Thiên Huế lựa chọn hình thức này để quảng cáo. 373 việc này. Thật vậy, dịch vụ quảng cáo được thực hiện tốt sẽ giúp doanh nghiệp có thêm khách hàng, từ đó mở rộng thị trường, tăng doanh thu tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, kết quả trên là một bằng chứng thuyết phục để khẳng định DNNVV đã nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ quảng cáo trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 3.3.3. Đánh giá của DNNVV về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo Kết quả khảo sát cho thấy, doanh nghiệp tư nhân cơ quan nhà nước là nguồn cung chủ yếu2 của dịch vụ quảng cáo trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Trong đó, cơ quan nhà nước là nguồn cung ứng nổi bật nhất của dịch vụ này. Các nguồn cung từ tổ chức xã hội/nghề nghiệp hình thức khác, tuy được ghi nhận cũng là nguồn cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nhưng chỉ là những nguồn cung thứ yếu, không đáng kể với tỷ lệ ghi nhận không cao. Đặc biệt, không có doanh nghiệp nào sử dụng nguồn cung từ các tổ chức tài trợ/dự án khi sử dụng dịch vụ quảng cáo. Nguồn thông tin quan trọng để doanh nghiệp biết đến nhà cung cấp là thông qua bạn bè, đồng nghiệp của chủ doanh nghiệp các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, với nguồn thông tin từ danh bạ điện thoại, doanh bạ doanh nghiệp thì không có một doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quảng cáo nào cho ý kiến là biết đến nhà cung cấp dịch vụ thông qua nguồn thông tin đó. Điều đó phần nào cho thấy, thói quen không sử dụng nguồn thông tin qua danh bạ của DNNVV Thừa Thiên Huế. Việc lựa chọn nhà cung cấp là kết quả của sự tổng hợp các nhân tố tác động đến quá trình quyết định mua dịch vụ của doanh nghiệp. Việc biết được nguyên nhân doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp là một phần rất quan trọng trong việc tìm hiểu hành vi mua của một tổ chức. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng DNNVV chủ yếu quan tâm đến uy tín của nhà cung cấp khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ với tỷ lệ ghi nhận 57,5%. Những lý do phổ biến tiếp theo, đó là nhà cung cấp thiết kế dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã sử dụng hài lòng với dịch vụ của nhà cung cấp, bạn bè đồng nghiệp khuyên nên sử dụng dịch vụ với tỷ lệ ghi nhận trên 22%. 3.3.4. Nguyên nhân không sử dụng dịch vụ quảng cáo Lý do không sử dụng dịch vụ quảng cáo tập trung vào hoạt động của doanh nghiệp không cần tới dịch vụ đó với số lượng doanh nghiệp đồng ý là 29 đơn vị, những lý do như giá dịch vụ quá đắt, lý do khác là những lý do phổ biến thứ hai với số lượng doanh nghiệp cùng ghi nhận là 10 đơn vị. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong mẫu điều tra khi tiến hành phỏng vấn cho biết họ cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ quảng cáo nhưng giá dịch vụ quá đắt nên họ không sử dụng được. Điều này có thể được giải thích 2 DNTN chủ yếu cung cấp dịch vụ quảng cáo ngoài trời như pano, áp phích,… Ngoài ra, DNNVV sử dụng dịch vụ quảng cáo bằng báo chí hay truyền hình thì tìm đến TRT, VTV Huế hoặc báo Thừa Thiên Huế. 374 bởi các doanh nghiệp trong mẫu điều tra là các doanh nghiệp nhỏ vừa nên thiếu vốn, do đó không thể chi nhiều tiền để sử dụng dịch vụ. Biểu đồ 3. Nguyên nhân doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ quảng cáo (Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát DNNVV năm 2011). 3.4. Đánh giá của DNNVV về sự hài lòng, sự sẵn có tầm quan trọng của dịch vụ quảng cáo 3.4.1. Sự hài lòng của DNNVV về dịch vụ quảng cáo Bảng 2. Kết quả kiểm định về sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ quảng cáo Tiêu thức nghiên cứu DN cho ý kiến Giá trị TB Giá trị KĐ PP kiểm định Mức ý nghĩa Kết quả kiểm định Kết luận Ý kiến về sự hài lòng đối với DV quảng cáo 46 2,18 2 One sample T-test 0,147 Chưa đủ cở sở để bác bỏ giả thiết Ho: µ=2 Hài lòng Ghi chú: Thang điểm Likert: từ 1-5 đánh giá từ rất hài lòng đến rất không hài lòng. (Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát DNNVV năm 2011). Với mẫu nghiên cứu này, kết quả kiểm định cho thấy, đa phần các doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ quảng cáo đều hài lòng với dịch vụ mà họ sử dụng. Điều này phần nào thể hiện chất lượng dịch vụ được đảm bảo của nhà cung cấp dịch vụ cho DNNVV Thừa Thiên Huế. 3.4.2. Đánh giá của DNNVV về tính sẵn có của dịch vụ quảng cáo Kết quả kiểm định cho thấy, trong mẫu nghiên cứu này, khả năng đáp ứng của dịch vụ quảng cáo đạt mức nhanh. Điều đó cho thấy mức độ nhà cung cấp luôn sẵn sàng cung ứng dịch vụ cho DNNVV khi họ có nhu cầu. 375 Bảng 3. Kết quả kiểm định về tính sẵn có của dịch vụ quảng cáo Tiêu thức nghiên cứu DN cho ý kiến Giá trị TB Giá trị KĐ PP kiểm định Mức ý nghĩa Kết quả kiểm định Kết luận về tính sẵn có Ý kiến về tính sẵn có của DV quảng cáo 46 2,08 2 One sample T-test 0,538 Chưa đủ cở sở để bác bỏ giả thiết H0: µ=2 Đáp ứng nhanh Ghi chú: 1- đáp ứng kịp thời khi có nhu cầu, 2 - đáp ứng nhanh, 3 - bình thường, 4 - chậm trễ. (Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát DNNVV năm 2011). 3.4.3. Đánh giá về tầm quan trọng của dịch vụ quảng cáo 3.4.3.1. Tầm quan trọng của dịch vụ quảng cáo đối với hoạt động của DNNVV Kết quả kiểm định cho thấy, các doanh nghiệp đều có kết luận là dịch vụ quảng cáo khá quan trọng đối với hoạt động hàng ngày. Từ đó cho thấy nhận thức của doanh nghiệp về dịch vụ quảng cáo đã có những chuyển biến tích cực. Đây sẽ là tín hiệu tốt cho việc phát triển thị trường dịch vụ quảng cáo Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. Bảng 4. Kết quả kiểm định về mức độ quan trọng của dịch vụ quảng cáo đối với hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp Tiêu thức nghiên cứu DN cho ý kiến Giá trị TB Giá trị KĐ PP kiểm định Mức ý nghĩa Kết quả kiểm định Kết luận Mức độ quan trọng của DV quảng cáo 103 2,18 2 3 One sample T - test 0,007 0,000 Bác bỏ giả thiết Ho: µ 2 Bác bỏ giả thiết Ho: µ 3 Trên mức bình thường nhưng cũng không đạt tới mức quan trọng (khá quan trọng) Ghi chú: Thang điểm Likert: từ 1-5 đánh giá từ rất quan trọng đến rất không quan trọng. (Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát DNNVV năm 2011). 376 3.4.3.2. Tầm quan trọng của dịch vụ quảng cáo đối với việc nâng cao khả năng cạnh tranh DNNVV Kết quả cho thấy, dịch vụ quảng cáo được các doanh nghiệp đánh giá quan trọng đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai. Hiện nay, số lượng các sản phẩm (dịch vụ) cũng như số lượng chủng loại của cùng một sản phẩm (dịch vụ) là rất lớn. Vì thế, quảng cáo là công cụ hữu hiệu để khách hàng biết tới sản phẩm (dịch vụ) của doanh nghiệp đối với khách hàng mới duy trì khả năng mua đối với khách hàng đã tiêu dùng sản phẩm (dịch vụ) của doanh nghiệp. Do vậy, việc doanh nghiệp nhận thức vai trò quan trọng của dịch vụ quảng cáo trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong tương lai cũng là điều dễ hiểu. Bảng 5. Kết quả kiểm định về mức độ quan trọng của dịch vụ quảng cáo đối với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai Tiêu thức nghiên cứu DN cho ý kiến Giá trị TB Giá trị KĐ PP kiểm định Mức ý nghĩa Kết quả kiểm định Kết luận Mức độ quan trọng của DV quảng cáo đối với cạnh tranh 103 2,12 2 One sample T-test 0,117 Chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thiết Ho: µ= 2 Quan trọng Ghi chú: Thang điểm Likert: từ 1-5 đánh giá từ rất quan trọng đến rất không quan trọng. (Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát DNNVV năm 2011). 4. Định hướng giải pháp thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ quảng cáo của DNNVV Thừa Thiên Huế - Các doanh nghiệp sử dụng cần nhận thức rõ vai trò quan trọng của dịch vụ quảng cáo để xây dựng kế hoạch quảng cáo - tiếp thị mang tính chiến lược, tránh trường hợp chỉ quảng cáo khi cảm nhận có nhu cầu hoặc khi cần thiết. - Kinh phí hạn chế giá dịch vụ còn cao là rào cản lớn đối với DNNVV trong việc sử dụng dịch vụ quảng cáo. Do đó, để giải quyết khó khăn này DNNVV cần năng động hơn trong việc sử dụng các hình thức quảng cáo mới với chi phí hợp lý. Marketing truyền miệng, xây dựng website cho doanh nghiệp hay trang vàng quảng cáo là những cách thức quảng cáo hiệu quả với chi phí tương đối. - Khi lựa chọn đối tác cung cấp cần thu thập nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác như các phương tiện truyền thông, sự giới thiệu của các doanh nghiệp đã sử dụng, hiệp hội quảng cáo. 377 - Tranh thủ sự hỗ trợ/ tài trợ của các chương trình, dự án, chính phủ để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cũng là cách để hoạch định chiến lược marketing nói riêng, chiến lược kinh doanh nói chung tốt hơn. - Chủ động tham gia vào các Hội (ví dụ: Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp Trẻ, ) hoặc Hiệp hội nghề nghiệp để tận dụng tối đa việc chia sẻ thông tin, chia sẻ nguồn lực giúp doanh nghiệp lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn. 5. Kết luận Nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội không ít thách thức. Hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu hóa là những xu thế phát triển không thể đảo ngược, muốn hội nhập thành công cần phải có sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn đất nước, của cả Chính phủ lẫn các doanh nghiệp các tổ chức; hiệp hội doanh nghiệp. Trong rất nhiều giải pháp để giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình thì việc sử dụng quảng cáo là một trong những giải pháp mang tính hiệu quả. Mặc dù mức độ nhận biết hiểu rõ về dịch vụ quảng cáo là rất tốt nhưng dường như DNNVV Thừa Thiên Huế chỉ tập trung sử dụng các hình thức đơn giản của quảng cáo như quảng cáo bằng cách đọc thông tin trên truyền hình, quảng cáo trên báo chí thuê dịch vụ thiết kế bảng hiệu quảng cáo từ các doanh nghiệp tư nhân. Do đó, DNNVV dễ dàng hài lòng về nhà cung cấp. Điều đó cho thấy vẫn còn những hạn chế về nhu cầu dịch vụ quảng cáo đối với DNNVV Thừa Thiên Huế. Để nhìn nhận khách quan toàn diện hơn về thị trường dịch vụ quảng cáo, những nghiên cứu tiếp theo cần xem xét góc độ nhà cung cấp dịch vụ cơ chế Nhà nước về thị trường dịch vụ quảng cáo. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chính phủ Việt Nam, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Hà Nội, 2009. 2. MPDF, Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Việt Nam, Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 5, Việt Nam, 1998. 3. Nguyễn Văn Phát, Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Thừa Thiên Huế, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ B2006-ĐHH.06-08, Huế, 2008. 4. Trần Kim Hào, Thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh cho các DNNVV Việt Nam - Thực trạng, các vấn đề giải pháp, Hà Nội, 2005. 5. Trung tâm Tư vấn & Đào tạo Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Trị, Chương trình xúc tiến doanh nghiệp nông thôn - SNV Bắc Miền Trung, Các dịch vụ phát triển kinh doanh tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Trị, 2004. 6. Nguyễn Đông Phong, Bùi Thanh Tráng, Phát triển dịch vụ tư vấn Marketing tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 144, (2009), 108 - 111. 378 7. Nguyễn Đông Phong, Bùi Thanh Tráng, Dịch vụ phát triển kinh doanh TPHCM - Thực trạng Giải pháp, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 173, (2005), 9 – 12. 8. Nguyễn Đông Phong, Bùi Thanh Tráng, Hoạt động quảng cáo tại TPHCM – Thực trạng giải pháp, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 199, (2007), 29 – 33. 9. Việt Quảng, Phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 173, (2005), 5 – 8. 10. Nguyễn Văn Phương, Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với DNNVV trong bối cảnh hội nhập WTO, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, TPHCM, Việt Nam, 2010. THE USE OF ADVERTISING SERVICES BY SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN THUA THIEN HUE Le Quang Truc1, Duong Ba Vu Thi2 1College of Economics, Hue University 2Phu Xuan University - Hue Abstract. Several studies have indicated that developing advertising services is crucial to enhance competitive advantage of enterprises, especially small and medium sized enterprises (SMEs). Based on a survey of 103 SMEs in Thua Thien Hue, the results showed that the awareness and understanding of SMEs about advertising services are extremely high (98,1% and 95%, respectively). However, the use of advertising services by SMEs is not at a high level (44,8%). On the basis of the analysis, this research has proposed some solutions to promote the use of advertising services by SMEs in Thua Thien Hue. . KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ Lê Quang. đẩy việc sử dụng dịch vụ quảng cáo của DNNVV ở Thừa Thiên Huế - Các doanh nghiệp sử dụng cần nhận thức rõ vai trò quan trọng của dịch vụ quảng cáo để
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ pot, NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ pot, NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở THỪA THIÊN HUẾ pot

Từ khóa liên quan