Báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.doc

33 849 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2012, 17:01

Báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.doc Chuyên đề báo cáothực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hng tp .việt trì - phú thọ Phần I : Tổng quan về Công ty vải sợi Nghĩa Hng. I. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty vải sợi Nghĩa hng.1. Quá trình hình thành. Công ty vải sợi Nghĩa Hng là một công ty mang tính chất và đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn - Giám đốc công ty là ngời làm thơng nghiệp, buôn bán các loại bông, vải, sợi . của ngành dệt. Sau thấy phế liệu của các công ty dệt bỏ đi lãng phí, ông đã có ý tởng thành lập một cơ sở sản xuất để chế biến, tận dụng các nguyên liệu đóÔng đi thăm dò, xem xét, tìm hiểu thị trờng nhiều nơi, đợc sợ giúp đỡ của bạn bè và kinh nghiệm của bản thân. Ngày 03 / 12 / 1996 theo quyết định số: 2595 GP/ TLDN của UBND tỉnh Vĩnh Phú, Công ty vải sợi Nghĩa Hng TNHH đợc thành lậpCông ty có trụ sở chính tại xã Minh Phơng, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với hoạt động chính là sản xuất sợi, dệt, ống giấy, vải và kinh doanh bông, vải, sợi . 2. Quá trình phát triển.Công ty vải sợi Nghĩa Hng là một doanh nghiệp trẻ, với trang thiết bị hiện đại. Sau sáu năm thành lập và phát triển, công ty đã trải qua biết bao thăng trầm, gian nan nhng bên cạnh đó cũng đạt đợc một số thành tựu đáng kể.Trong những năm đầu thành lập vừa xây dựng nhà xởng, vừa sản xuất thử. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự quyết tâm và - 1 - đồng lòng của ông chủ và các cán bộ, công nhân trong toàn công ty, doanh nghiệp đã đi vào ổn định. Công ty đã có sự tăng trởng hiệu quả, sản phẩm có chỗ đứng trên thị trờng. Đồng thời nó có tính bền vững do động lực nội sinh, do nhân tố con ngời có ý thức tự lực vơn lên. Quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của công ty vải sợi Nghĩa Hng đợc đánh giá qua một số chỉ tiêu sau (Dới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm).Biểu 1: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh. ĐVT: triệu đồngStt Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 20021 Tổng doanh thu 54.275 66.586 144.0402 Doanh thu bán sản phẩm 15.276 20.702 27.3963 Sản lợng (tấn/năm) 1.180 1.800 2.1604 Nộp ngân sách 4.126 7.270 15.4203. cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty vải sợi Nghĩa HngCơ cấu tổ chức bộ máy bộ máy của công tytổng hợp các bộ phận lao động quản lý khác nhau, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đợc chuyên môn hoá và có nhiều quyền hạn, trách nhiệm nhất định, đợc bố trí thành nhiều cấp, nhiều khâu khác nhau, nhằm đảm bảo chức năng quản lý và phục vụ mục đích chung của công ty. Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh - 2 - Tổng giám đốcIIMỗi một phòng ban có chức năng nhiệm vụ riêng và có mối quan hệ hữu cơ với nhau.- Ban giám đốc: gồm 1 Tổng giám đốc và 2 Phó tổng giám đốc.- 3 - p.tổng g.đốcđ/h kinh doanhp.tổng g.đốcđ/h sản xuấtPhòngTổ chức hành chínhPhòng tổChức điều hành sản xuấtPhòng kinh doanhPhòng quản lý khoPhòng bảo vệPhòng kế toánPhòngCôngNghệThiếtKế PhòngkcsPhân xởng sản xuất vảiPhòng kế toán trởngPhân xởng sản xuất sợiPhân xởng s.x găng tayPhân xởng s.x ống giấyTổng giám đốc - ông Dơng Mạnh Tiềm: Là ngời đại diện trớc pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm và trực tiếp chỉ huy bộ máy quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Phó TGĐ kinh doanh: Là ngời chịu trách nhiệm trớc TGĐ về công tác kinh doanh thơng mại, tạo điều kiện tốt để sản phẩm có uy tín trên thị trờng.Phó TGĐ sản xuất: Là ngời phụ trách về kỹ thuật, chỉ đạo sản xuất.- Kế toán trởng: Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán và trực tiếp điều hành hoạt động của phòng kế toán.- Phòng tổ chức, hành chính: Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn công ty. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tiền lơng, tiền thởng trên cơ sở các quy định của nhà nớc. Chăm lo sức khoẻ và đời sống cho cán bộ công nhân viên.- Phòng kinh doanh: Tổ chức công việc giao dịch, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện Marketing, lập báo cáo tiêu thụ sản phẩm.- Phòng quản lý kho: Quản lý việc luân chuyển, bảo quản nguyên liệu, vật t, thành phẩm trong kho, báo cáo tình hình dự trữ hàng hoá, vật t trong kho đến các phòng chức năng.- Phòng bảo vệ: Thực hiện chức năng bảo vệ nội bộ về trật tự an ninh trong và ngoài khu vực sản xuất. Phụ trách việc phòng cháy chữa cháy và dân quân tự vệ.- Phòng kế toán: Tổ chức hạch toán kế toán theo chế độ Nhà nớc quy định và tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin cho nhu cầu quản lý . Hàng năm xây dựng kế hoạch tài chính, tính toán, phân tích hiệu quả về kế toán quản trị.- Phòng công nghệ, thiết kế: Chuẩn bị kỹ thuật và thiết kế sản phẩm mới, giúp sản xuất sản phẩm theo kế hoạch.- Phòng KCS là phòng kiểm tra chất lợng sản phẩm: Xây dựng các tiêu chuẩn về kỹ thuật cho sản phẩm, kiểm tra chất lợng nguyên liệu, vật t đầu vào và giám sát kiểm tra việc thực hiện công nghệ trên các dây chuyền sản xuất cho đến khâu cuối cùng của sản phẩm nhập kho.- 4 - - Phòng tổ chức điều hành sản xuất: Xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất, quản lý an toàn sản xuất và thiết bị máy móc cho toàn công ty.- Các phân xởng: Do quản đốc và các trởng ca trực tiếp chỉ đạo công nhân sản xuất các loại sản phẩm. II. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 1. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất.- Hình thức doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn.- Hình thức hoạt động: Sản xuất công nghiệp, sản xuất vải, sợi, ống giấy và găng tay.- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bông, vải, sợi, hàng may mặc .- Công ty có chức năng pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng . theo quy định của Nhà nớc.- Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty là sản xuất, kinh doanh vải, sợi, . chủ động trong việc ký kết hợp đồng, mở rộng các loại dịch vụ cho việc tiêu thụ sản phẩm với các đối tác kinh tế trong và ngoài nớc. Sản phẩm của công ty có mặt chủ yếu trên thị trờng trong nớc và có cả xuất khẩu ra thị trờng nớc ngoài nhng với số l-ợng cha nhiều nh xuất khẩu vải, hàng may mặc sang Lào, Cămpuchia2. Đặc điểm công nghệ sản xuấtHiện nay công ty tập trung vào sản xuất 4 mặt hàng chủ yếu: vải, sợi, găng tay, và ống giấy. Quá trình sản xuất khá phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn, công ty tổ chức ba phân xởng gồm: - Phân xởng dệt vải. - Phân xởng sản xuất sợi. - Phân xởng sản xuất găng tay. - Phân xởng sản xuất ống giấy.- 5 - Nguyên vật liệu đa vào liên tục từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối cùng theo một trình tự nhất định. Quá trình diễn ra liên tục, khép kín, có sản phẩm dở dang, và sản phẩm cuối cùng mới có thể nhập kho, xuất bán. Mỗi một sản phẩm là một loại mô hình công nghệ khác nhau. Cho nên việc tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học phù hợp với công nghệ sản xuất ở mỗi phân xởng là rất quan trọng. Quy trình công nghệ sản xuất sợi đợc thể hiện tóm tắt qua sơ đồ sau:Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất sợi. Máy bông Máy chải Máy ghép Máy kéo sợi3. Đặc điểm của thông tin Nguồn thông tin mà công ty thu đợc đều đạt tiêu chuẩn về mặt chất lợng là độ tin cậy, tính đầy đủ, tính thích hợp và dễ hiểu, tính đợc bảo vệ và tính kịp thời. Độ tin cậy thể hiện các mặt về độ xác thực và độ chính xác của các thông tin mà công ty thu thập đợc từ môi trờng kinh doanh hay trong nội bộ công ty.Tính đầy đủ, thích hợp và đễ hiểu của thông tin thể hiện sự bao quát các vấn đề đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý và phải dùng những từ ngữ thông thờng, sáng sủa, có nghĩa đảm bảo cho ngời sử dụng thông tin hiểu đợc thông tin cần nói gì để ra quyết định kinh doanh sao cho hợp lý.Hệ thống thông tin còn phải đáp ứng tính kịp thời, đúng lúc, đúng thời điểm. Đặc điểm này của thông tin đối với công ty là rất quan trọng bởi vì may mặc cần phải sản xuất theo mùa. Và mọi thông tin của Công ty vải sợi Nghĩa Hng đều đợc bảo - 6 - Bông,Xơ PEBông,Xơ PECúi chảiCúi ghépSợithành phẩmđảm an toàn vì đây nó cũng nh một nguồn tài sản quý giá chỉ những ngời có quyền mới đợc phép tiếp cận với thông tin.4. Đặc điểm về sản phẩmSản phẩm mà Công ty vải sợi Nghĩa Hng sản xuất ra gồm có: sợi, găng tay, ống giấy, vải. Với mỗi loại sản phẩm trên thì lại mang những đặc điểm riêng:Sản phẩm vải gồm hai loại là hàng dệt thoi và hàng dệt kim. Hàng dệt thoi bao gồm các loại vải 100% cotton, Polyester/Cotton với đặc điểm: mỏng, mát, nhanh khô nhng lại hay nhàu lát, dễ bén lửa Hàng dệt kim nh : nỉ, dạ và đặc điểm của loại này dày, ấm, dùng để sản xuất quần áo thu đông nhng lại rất lâu khô và quá trình sản xuất phải trải qua giai đoạn tạo sợi. Đây là sản phẩm chính chiếm 40% doanh thu.Sản phẩm ống giấy với đặc điểm sản xuất nhanh theo khuân mẫu và nguyên vật liệu có sẵn ở trong nớc. Đây là sản phẩm đạt 20% doanh thu.Sản phẩm găng tay với đặc điểm bền, đẹp, ấm, đây là mặt hàng có sản lợng chiếm tỷ trọng không cao nhng đem lại lợi nhuận cao bởi vì hầu hết nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là những phế liệu thông qua việc sản xuất sợi và vải. Sản phẩm này chiếm tỷ trọng là 16% doanh thu.Sản phẩm sợi phải sản xuất thông qua nhiều công đoạn và sợi sản xuất ra phải săn, mịn, bền, có tính dẻo dai cao. Sản phẩm này chiếm 24% doanh thu.5 .Đặc điểm về lao độngHiện nay Công ty vải sợi Nghĩa Hng có khoảng trên 700 lao động, trong đó số công nhân sản xuất có tới 600 ngời, còn lại là các nhân viên kỹ thuật, quản lý và kinh doanh làm việc ở Công ty chính và các Chi nhánh, đại lý, văn phòng đại diện. Đặc điểm của các công nhân sản xuất với trình độ tay nghề cao làm có tổ chức và kỷ luật cao. Nguồn nhân lực này chủ yếu Công ty tuyển dụng ở tại địa phơng đặt các xởng sản xuất Còn những nguồn lao động khác nh nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý và kinh doanh thì đợc Công ty tuyển dụng thông qua quá trình sát hạch tơng đối chặt chẽ và tiêu chuẩn đề ra là tất cả các nhân viên này đều có trình độ từ cao đẳng trở lên, có năng lực làm việc tốt. - 7 - 6 . Đặc điểm về nguyên vật liệu- Đối với sản phẩm vải: Nguyên liệu chính là sợi do công ty sản xuất, ngoài ra cũng phải nhập nguyên liệu từ nớc ngoài do tính đặc trng của sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Nguyên liệu đối với sản phẩm này thì còn tuỳ thuộc là dùng vào sản xuất mặt hàng vải có từng thành phần cụ thể.(100%cotton, P/C : 65/35, 100%Polyester )Đặc điểm: Sợi đợc chia thành nhiều loại, có các chỉ số khác nhau: ví dụ sợi PE-20/80, PC-20/1 Sợi có chỉ số càng cao thì càng nhỏ, săn và đ ợc chải kỹ, đối với loại sợi này dùng để sản xuất vải nhng mặt hàng vải mà yêu cầu phải đạt chất lợng cao, và ngợc lại.- Đối với sản phẩm sợi: Nguyên liệu chính là bông, xơ (PE) loại nguyên liệu chủ yếu phải nhập khẩu.Đặc điểm: Bông là một loại sản phẩm đợc làm bằng quá trình kéo tơ từ tằm, qua qúa trình sơ chế nó đợc đa vào sản xuất ra sợi. Loại sợi này dùng để sản xuất các loại vảithành phần 100%cotton và P/C. Còn xơ(PE) bào chế từ dầu mỏ nguyên liêu này dùng để sản xuất vảithành phần 100%Polyester, P/C- Đối với sản phẩm ống giấy: Nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm là gỗ, tre, lứa. Đây là nguồn nguyên liệu có ngay trong thị trờng nội địa gần cơ sở sản xuất thuận tiện cho quá trình vận chuyểnĐặc điểm: Nguyên liệu này qua quá trình nghiền, xay nó đợc hình thành dới dạng bột để thuân lợi khi đa vào sản xuất. Đây là loại nguyên liệu có quá trình sơ chế đơn giản, do đó chi phí thấp.- Đối với sản phẩm găng tay: Nguyên liệu chính của sản phẩm này cũng đợc làm từ sợi, nhng quá trình sản xuất sản phẩm này thì không quá phức tạp nh sản xuất vải bởi vì phần lớn nguyên liệu đợc tận dụng từ quá trình sản xuất vải. Đây là sản phẩm đem lại lợi nhuận khá cao mặc dù nó không đợc coi là sản phẩm chính của công ty.7. Tình hình vốn và nguồn vốn của công ty vải sợi Nghĩa Hng- 8 - Công ty vải sợi Nghĩa Hng là công ty TNHH do vậy việc hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị dựa trên vốn tự có của doanh nghiệp và vốn góp của các sáng lập viên. Do đó nguồn vốn rất hạn chế nên phải đi vay và huy động từ các nguồn khác rất nhiều nên ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Qua khảo sát thực tế tình hình tài chính của công ty ta có số liệu sau.Bảng 2: Tình hình sử dụng vốn tại công ty. ĐVT: triệu đồngChỉ tiêuNăm 2001 Năm 2002 So sánh 2002/2001Số tiềnTTrọngSố tiềnTTrọngSố tiền Tỷ lệTTrọngI. TSLĐ và ĐTNH 41.043 64,86 60.727 73,04 19.684 47,96 8,181. Vốn bằng tiền 892 1,41 2.632 3,17 1.740 195,1 1,762. Đầu t ngắn hạn 0 0 0 0 03.Phải thu 21.494 33,97 21.232 25,53 -262 -1,22 -8,434. Tồn kho 17.396 27,49 35.868 43,14 18.472 106,2 15,655. TSLĐ khác 1.261 1,99 995 1,2 -266 -21,1 -0,79II. TSCĐ và ĐTDH 22.237 35,14 22.418 26,96 181 0,81 -8,181.TSCĐ hữu hình 15.134 23,91 16.476 19,82 1.342 8,87 -4,12.TSCĐ vô hình 0 0 0 0 03.TSCD thuê T/chính 0 0 0 0 04.Các khoản ĐTDH 5.896 9,32 5.896 7,09 0 0 -2,235.TSCD khác 1.207 1,91 46 0,05 -1.161 -96,3 -1,85Tổng cộng 63.280 100 83.145 100 19.865 31,39 0Với số liệu bảng trên ta thấy tổng vốn sản xuất kinh doanh tăng 31,39% tơng ứng số tiền tăng 19.865 tr.đ. Tỷ lệ tăng của vốn cố định và đầu t dài hạn tăng ít hơn tỷ lệ tăng của vốn lu động và đầu t ngắn hạn. Nhng xét về cơ cấu vốn của đơn vị thì cha thật hợp lý, vì trong doanh nghiệp sản xuất vốn cố định và đầu t dài hạn phải chiếm tỷ trọng cao, nhng ở đây vốn lu động lại chiếm tỷ trọng cao hơn vốn cố định. Không những thế tỷ trọng vốn cố định năm 2002 so với năm 2001 còn giảm 8,18%. Doanh nghiệp đã để tồn kho quá lớn, cần chú ý giảm tồn kho. Khách hàng chiếm dụng vốn quá nhiều đơn vị nên sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi bớt công nợ.- 9 - Bảng 3: Tình hình sử dụng nguồn vốn tại đơn vị. ĐVT: triệu đồngChỉ tiêuNăm 2001 Năm 2002 So sánh 2002/2001Số tiền TT Số tiền TT Số tiền TL TTA. Nợ phả trả 54.358 85,9 73.118 87,94 18,760 34,51 2,04I. Nợ ngắn hạn 54.358 85,9 73.118 87,94 18,760 34,51 2,041.Vay ngắn hạn 25.690 47,26 48.577 66,44 22.887 89,09 19,182. Chiếm dụng 26.699 42,19 23.256 27,97 -3.443 -12,9 -14,2II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0 0 0III. Nợ khác 1.969 3,11 1.285 1,55 -684 -0,35 -1,56B. Nguồn vốn CSH 8.921 14,1 10.026 12,06 1.105 12,39 -2,04I. Nguồn vốn 10.521 16,63 10.521 12,65 0 0 -3,98II. Lợi nhuận -1.647 -2,6 -544 -0,65 1.104 3.461III Nguồn vốn khác 134 0,2 134 0,16 0 0IV. Các quỹ -87 -0,1 -87 -0,1 0 0Tổng cộng 63.280 100 83.145 100 19.865 31,39 0Với số liệu bảng trên ta thấy tình hình thiếu vốn phải huy động vốn của công ty là rất lớn. Nợ phải trả tăng lên rất nhiều, cụ thể là tăng 34,51% tơng ứng số tiền 18.760 tr.đ, mà chủ yếu là tiền vay ngắn hạn tăng 89,09% tơng ứng số tiền tăng 22.887 tr.đ. Trong khi đó nguồn vốn chủ sở hữu có tăng nhng rất ít, cụ thể tăng 12,39% tơng ứng số tiền tăng 1.105 tr.đ. Nhng tỷ trọng lại giảm 2,04%.phần II : thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty vải sợi nghĩa hng I - Xây dựng, thực hiện chiến lợc kinh doanh tại công ty - 10 - [...]... luận quá trình thực tập tại Công ty vải sợi Nghĩa Hng Trong quá trình thực tậpCông ty vải sợi Nghĩa Hng, mặc dù với thời gian không dài nhng sáu tuần cũng giúp em phần nào học hỏi, áp dụng, kiểm tra và thực hành những gì mà mình đã đợc học và trau dồi ở trờng cũng nh ngoài xã hội về một công ty sản xuất và kinh doanh trên thị trờng Qua quá trình thực tập gai đoạn đầu tại Công ty vải sợi Nghĩa Hng... doanh với các Tập đoàn nớc ngoài để mở công ty liên doanh nh Dệt Phơng Linh là Công ty liên doanh giữa Công ty vải sợi Nghĩa Hng với Tập đoàn UYNCHUN Đài Loan, địa điểm đợc đặt tại Đông Anh - Hà Nội Một số chỉ tiêu mà Công ty vải sợi Nghĩa Hng sử dụng để đánh giá hiệu quả vốn kinh doanh Doanh thu theo giá vốn Vòng quay vốn kinh doanh = Vốn kinh doanh bình quân - 26 - Doanh thu theo giá bán Hệ số phục... dùng phơng pháp tính và tập hợp chi phí kinh doanh theo loại sản phẩm nh sau: - Tập hợp chi phí kinh doanh sử dụng lao động + Tập hợp tiền lơng tiền thởng theo hợp đồng và luật định + Tập hợp các khoản khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng lao động đợc thực hiện theo chứng từ ghi chép ban đầu - Tập hợp chi phí kinh doanh sử dụng nguyên vật liệu - 23 - Bớc 1, tập hợp số lợng mỗi loại... trờng chấp nhận đó là một thành công lớn trong chiến lợc kinh doanh của Công ty vải sợi Nghĩa Hng - Công ty tham gia lần đầu trên thị trờng nớc ngoài sản phẩm đã và đang đợc thị trờng chấp nhận, nh công ty đã xuất khẩu vải sang Campuchia, Thái Lan, Lào - Tạo sản phẩm mới có chất lợng cao với mẫu mã đẹp, hợp thị hiếu và tiêu chuẩn của ngời tiêu dùng để thay thế sản phẩm hiện tại - Sản phẩm mới có chất... cạnh công tác quản trị lao động thì quản trị hành chính cũng là một khâu quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp vì vậy mà Công ty vải sợi Nghĩa Hng đã tạo cho mình một bộ máy hành chính hoạt động tơng đối tốt Với cơ cấu bộ máy hành chính đã đợc nêu ở phần trớc đã giúp Công ty quản lý tốt trong quá trình sản xuất và kinh doanh đạt hiệu quả cao Bởi vì Công ty vải sợi Nghĩa Hng chỉ là một Công ty. .. Công ty vải sợi Nghĩa Hng hoạch định cho mình một chiến lợc kinh doanh tơng đối hợp lý dựa vào các căn cứ chủ yếu đó là tam giác chiến lợc gồm: khách hàng, khả năng của công ty và đối thủ cạnh tranh Nội dung chiến lợc kinh doanh của công ty thể hiện ở hai mặt: - Thể hiện bằng những mục tiêu cụ thể - Chỉ ra hớng đi cho quá trình hoạt động của công ty đạt hiệu quả * Chiến lợc tổng quát của công ty có nhiệm... quy mô sản xuất của Công ty ngày càng đợc mở rộng và đã khẳng định đợc vị trí của mình trên thị trờng trong nớc và quốc tế Đồng thời ở các cơ sở sản xuất còn đợc phân thành ba cấp đó là cấp: - 20 - Phân xởng ngành nơi làm việc Bên cạnh việc sản xuất thì công tác bảo quản và vận chuyển cũng đợc công ty chú trọng đầu t và thực hiện rất tốt Bởi vì Công ty vải sợi Nghĩa Hng là công ty vừa kinh doanh vừa... là công ty không thực hiện đợc kế hoạch đề ra Cùng với việc kinh doanh các mặt hàng bông, vải, sợi đã đa doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng nhanh qua các năm đảm bảo cho quá trình hoạt động của công ty đợc tiến hành một cách tốt nhất Hiện nay sản phẩm của công ty đang trên đà phát triển mạnh nên Công ty đang có kế hoạch mở rộng sản xuất bằng cách thành lập thêm Chi nhánh và liên doanh với các Tập. .. nay công ty đã có tới hơn một nghìn mét vuông kho chứa thành phẩm, hàng hoá và nguyên vật liệu Cùng với việc xây dựng kho tàng thì Công ty vải sợi Nghĩa Hng còn đầu t cho công tác vận chuyển 05 xe tải với trọng lợng mỗi xe từ 3-5 tấn Cũng dựa vào những đặc điểm của sản phẩm mà Công ty đã tổ chức sản xuất theo phơng pháp dây chuyền, đây là phơng pháp tơng đối hợp lý cho quá trình sản xuất của Công ty. .. t ở một công ty sản xuất và kinh - 19 - doanh nh công ty vải sợi Nghĩa Hng Để xác định đợc mức độ hiệu quả của việc sử dụng loại vật t cần phải so sánh chỉ tiêu hao phí thực tế cho một đơn vị sản phẩm trong kỳ báo cáo với mức tiêu dùng cho một đơn vị sản phẩm đã đợc quy định và với chỉ tiêu hao phí ở kỳ trớc Ngoài ra công ty cần phải phân tích tình hình dự trữ vật t là nhằm đảm bảo cho quá trình sản . Chuyên đề báo cáothực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hng tp .việt trì - phú thọ Phần I : Tổng quan về Công ty vải sợi Nghĩa Hng. . Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty vải sợi Nghĩa hng.1. Quá trình hình thành. Công ty vải sợi Nghĩa Hng là một công ty mang tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.doc, Báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.doc, Báo cáo thực tập khảo sát tổng hợp tại công ty vải sợi nghĩa hưng Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.doc, tổng g.đốc đh kinh doanh tổng g.đốc đh sản xuất, Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất Đặc điểm công nghệ sản xuất Đặc điểm của thông tin, Đặc điểm về sản phẩm, Tình hình vốn và nguồn vốn của công ty vải sợi Nghĩa Hng, Quản trị nguồn nhân lực, C¸c chÝnh s¸ch., Quản trị vật t, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lợng

Từ khóa liên quan