HƯỚNG DẪN VIẾT TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ (LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH) pptx

28 11,677 6
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 18:20

HƯỚNG DẪN VIẾT TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ(LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH)Ngô Văn GiangTrung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạchBộ Kế hoạch và Đầu tư NỘI DUNG TRÌNH BÀY1. Khái niệm về tình huống QLNN2. Trình tự và nội dung viết một bài tình huống3. Hình thức trình bày TÌNH HUỐNG LÀ GÌ?“Tình huống là một hoàn cảnh thực tế trong đó một viên chức hay nhà quản công hoặc tư phải đưa ra quyết định… Các tình huống tóm tắt những áp lực và khía cạnh khác nhau mà viên chức hay nhà quản đó phải cân nhắc khi ra quyết định, và với những thông tin thường không hoàn chỉnh hoặc mâu thuẫn vào lúc đó” (Gomez-Ibanez, 1986). TÌNH HUỐNG LÀ GÌ?“Tình huống là một câu chuyện, có cốt chuyện và nhân vật, liên hệ đến một hoàn cảnh cụ thể, từ góc độ cá nhân hay nhóm, và thường là hành động chưa hoàn chỉnh. Đó là một câu chuyện cụ thể và chi tiết, chuyển nét sống động và phức tạp của đời thực vào lớp học.” (Boehrer, 1995) KHÁI NIỆM TÌNH HUỐNG QLNNTình huống QLNN là việc mô tả một sự kiện, một vụ việc xảy ra hoặc có thể xảy ra trong hoạt động QLNN đặt ra những vấn đề trước cán bộ, công chức nhà nước, đòi hỏi cán bộ, công chức có thẩm quyền và thuộc phạm vi trách nhiệm liên quan đến vụ việc, sự kiện đó phải phân tích tìm ra phương án và giải pháp để giải quyết nhằm thực hiện nhiệm vụ, chức năng QLNN MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA TÌNH HUỐNG QLNN - Là việc mô tả về một sự kiện, một sự việc xảy ra trong hoạt động QLNN- Sự kiện, vụ việc xảy ra trong QLNN phải xuất hiện các vấn đề đòi hỏi cán bộ công chức phải phân tích và tìm cách đưa ra các phương án, biện pháp giải quyết- Tình huống phải phản ánh thực trạng MỘT SỐ YẾU TỐ (tiếp) * Một số trường hợp không phải tình huống QLNN:- Việc mô tả tình hình, thực trạng một hoạt động QLNN nào đó mặc dù qua tình hình, thực trạng đó cũng xuất hiện các vấn đề cần giải quyết- Một sự kiện, vụ việc không liên quan chức năng QLNN (hay nói cách khác không liên quan đến trách nhiệm xử của cán bộ, công chức theo thẩm quyền QLNN)* Trong trường hợp việc mô tả được hư cấu vẫn phải đảm bảo tính hiện thực của nó (sự kiện, vụ việc đó có thể xẩy ra, thường xẩy ra ở nơi này, nơi khác trong hoạt động QLNN) MỘT TÌNH HUỐNG TỐT - Ngắn gọn, viết tốt- Mang tính khiêu khích - Đầy những mâu thuẫn, mơ hồ và có thể có nhiều phản ứng mâu thuẫn nhau- Gây thích thú cho học viên- Có thể phân tích từ nhiều hướng thuyết- Có trọng tâm, và tự thân tương đối hoàn chỉnh để không cần phải tìm hiểu thêm nhiều thông tin MỘT TÌNH HUỐNG DỞ Quá rõ ràng: kết quả được xác định và quá rõ ràng ngay từ ban đầuDài dòng lê thê, chứa quá nhiều chi tiếtChỉ có một cách diễn dịchTrình bày toàn bộ sự việc, hoặc chứa đựng tất cả những khía cạnh để tự phân tích Nhàm chán đối với học viênThiếu những thông tin căn bản MỘT TÌNH HUỐNG DỞ (tiếp)Trình bày rườm rà, luôm thuộm với những bảng số liệu khó hiểu Tập trung quá nhiều vào một cá nhân ra quyết định chính sách Thể hiện ý kiến thiên lệch Thiếu vẻ mơ hồ, tính căng thẳng hay hồi hộpQuá cá biệt nên khó liên hệ với những phần khác của môn học[...]...TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG VIẾT BÀI TÌNH HUỐNG QLNN 1 Mô tả tình huống Là kể lại (viết lại) câu chuyện về sự kiện, vụ việc đã xảy ra hoặc dự kiến có thể xảy ra trong hoạt động quản nhà nước TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG (tiếp) Một số lưu ý về phương pháp và yêu cầu của việc mô tả tình huống: - Cố gắng trình bày tình huống như là một câu chuyện, viết theo lối kể chuyện để gây sự hấp dẫn nhưng vẫn phải đảm bảo... để giải quyết Các vấn đề mà câu chuyện đặt ra càng phức tạp và gợi mở nhiều phương án giải quyết thì tình huống càng có sức hấp dẫn và kích thích sự tham gia không những của bản thân mà còn cho cả đọc giả - Cố gắng tránh các tình huống "pháp lý" chỉ có một cách giải quyết duy nhất đúng hoặc các tình huống khác mà sau khi đọc đã thấy ngay cách giải quyết duy nhất, không có cách giải quyết thứ 2, thứ... NỘI DUNG (tiếp) 2.2 Hậu quả Tình huống có thể xảy ra hậu quả trên các khía cạnh: - Gây ảnh hưởng tới chính trị - Thiệt hại về kinh tế cho tổ chức, cá nhân - Sự mất uy tín của cơ quan, cán bộ công chức và giảm sút lòng tin của nhân dân, gây bất bình trong nhân dân - Sự giảm sút pháp chế XHCN TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG (tiếp) 3 Xác định mục tiêu xử tình huống Mục tiêu xử tình huống nói chung thường xoay... (tiếp) 2 Phân tích nguyên nhân và hậu quả - Là bước và nội dung quan trọng của xử tình huống, qua đây thể hiện kỹ năng phân tích, đánh giá các sự kiện, vụ việc diễn ra Đây cũng là cơ sở để xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống cũng như đề xuất các kiến nghị ở phần sau - Tùy thuộc từng tình huống cụ thể mà phân tích các nguyên nhân và hậu quả của sự kiện, vụ việc đó TRÌNH... phân tích, lựa chọn phương án giải quyết tình huống - Mặt mạnh, lợi thế của phương án: + Đáp ứng được nhiều nhất các mục tiêu đặt ra, các mặt nhược điểm, khuyết điểm của phương án có thể chấp nhận được + Có tình, có lý, giải quyết vụ việc trên cơ sở kết hợp giữa pháp và đạo được sự ủng hộ của nhân dân + Có tính khả thi: Trong thực tế có những phương án rất tưởng nhưng không được lựa chọn vì chúng... hài hoà các lợi ích - Có tính khả thi CÁCH TRÌNH BÀY – Bìa BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KINH TẾ - KẾ HOẠCH TIỂU LUẬN KHÓA HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH (K1-2001) Tên tình huống: ………………………………………………………………… Họ và tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: HÀ NỘI - 2011 CÁCH TRÌNH BÀY – Định dạng - Giấy trình bày: Một mặt trên giấy A4 (210 x 297mm) một... định nguồn lực về vật chất - kỹ thuật và tài chính - Tổng kết và báo cáo TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG (tiếp) 6 Kết luận và kiến nghị - Kết luận: Đưa ra những kết luận chủ yếu thông qua sự phân tích của xử tình huống đã được tiến hành ở các phần trên - Kiến nghị: Đề xuất với các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền để được giải quyết một số nội dung TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG (tiếp) * Yêu cầu khi kiến nghị:... tính khả thi, chỉ tồn tại trên thuyết - Mặt bất lợi, yếu điểm của phương án: TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG (tiếp) * Điểm cần lưu ý: - Việc đánh giá chất lượng của việc lựa chọn phương án ngoài mặt chủ yếu là sự đúng, sai của phương án được lựa chọn còn cần chú ý tới kỹ năng phân tích và lựa chọn quyết định, tức là khả năng lập luận để đi đến quyết định cuối cùng - Vì vậy, một tình huống như nhau có thể có sự... trong nhân dân - Sự giảm sút pháp chế XHCN TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG (tiếp) 3 Xác định mục tiêu xử tình huống Mục tiêu xử tình huống nói chung thường xoay quanh các đích sau: - Giải quyết các vấn đề do tình huống đặt ra Ví dụ: Giải quyết các rắc rối trong việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình công cộng thì rõ ràng mục tiêu hàng đầu là phải giải phóng được mặt bằng kịp thời hạn để thi công theo... quyết định, tức là khả năng lập luận để đi đến quyết định cuối cùng - Vì vậy, một tình huống như nhau có thể có sự lựa chọn các phương án giải quyết khác nhau Vấn đề là ở chỗ khi chọn phương án nào học viên phải phân tích lập luận cho ý kiến quyết định của mình TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG (tiếp) 5 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã được lựa chọn - Lập biểu đồ công việc theo thời gian - Thiết lập tổ . HƯỚNG DẪN VIẾT TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ(LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH)Ngô Văn GiangTrung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh. BÀY1. Khái niệm về tình huống QLNN2. Trình tự và nội dung viết một bài tình huống 3. Hình thức trình bày TÌNH HUỐNG LÀ GÌ? Tình huống là một hoàn cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN VIẾT TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ (LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH) pptx, HƯỚNG DẪN VIẾT TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ (LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH) pptx, HƯỚNG DẪN VIẾT TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ (LỚP CHUYÊN VIÊN CHÍNH) pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn