Phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả pot

5 755 12
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 17:20

Phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả Đối với những người đã lâu không luyện tập tiếng Anh, luyên thi TOEIC hoặc những ngườimới bắt đầu học TOEIC sẽ gặp khó khăn với phần từ vựng trong TOEIC. Và chính phần từ vựngphương pháp học từ vựng như thế nào là phần khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn nhất trongbài thi này. Tình huống khi học từ vựng TOEIC bạn gặp phải như sau: 1. Bạn biêt câu hỏi nhưng không biết dịch sao cho chính xác? 2. Bạn dịch câu hỏi ra được nhưng không biết trả lời? 3. Câu hỏi dễ nhưng không dịch chính xác nên dễ mất điểm? Cách giải quyết như sau: Hãy bắt đầu hocTOEIC từ việc làm quen với những từ vựng cơ bản nhất.Trong câu hỏi từ vựng TOEIC, dạng câu hỏi khó nhất chính là câu hỏi lựachọn từ thích hợp nhất trong số những từ có ý nghĩa tương tự nhau.Thường thì những câu hỏi này có độ khó rất cao. Các câu hỏi trong TOEIC bao gồm những từ vựng cơ bản với tần số sử dụngcao nhất, nên ngay từ bây giờ, khi bắt đầu học từ, các bạn không nênchỉ sắp xếp từ theo cách riêng rẽ đơn thuần mà hãy sắp xếp cùng với cáctừ khác có cùng nghĩa, nhận ra sự khác biệt giữa chúng và từ đó có thểhọc một cách hiệu quả. Ví dụ: Khi học động từ “tell”, ta có: Tell (V) nói Tuy nhiên để đạt được điểm cao trong kì thi TOEIC, bạn còn thiếu: Tell A B Speak to A Say B (to A) Một ví dụ khác: Please remember that the total amount does not include shipping ……………… A. prices B. charges C. fines D. tariff Các từ trong đáp án cho sẵn trên đều có thể dịch là “chi phí” và “giá cả” Tuy nhiên, ta cần một từ “chi phí vận chuyển” và từ này phải đi cùng với từ “shipping”. Thông thường, khi học từ vựng nếu chỉ học từ Shipping và “charge” thì khó trả lời được dạng câu hỏi này. Vì vậy tốt nhất là ghi nhớ cả cụm từ “Shipping charge”. Vậy đáp án đúng là B. Trên đây là chia sẻ khác về cách học từ. Học từ theo từng cụm tương tự nghĩa nhau. . Phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả Đối với những người đã lâu không luyện tập tiếng Anh, luyên thi TOEIC hoặc những ngườimới bắt đầu học TOEIC. bắt đầu học TOEIC sẽ gặp khó khăn với phần từ vựng trong TOEIC. Và chính phần từ vựng và phương pháp học từ vựng như thế nào là phần khiến chúng ta gặp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả pot, Phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả pot, Phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn