Cây có múi (Citrus) và các hoạt chất sinh học chức năng phòng chống bệnh tật - PGS.TS. Dương Thanh Liêm ppt

76 408 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 03:20

CâyCây có có múmúii (Citrus) (Citrus) vavà ̀ cácácchoạhoạtt chchấấtt sinhsinh họhọcc chchứứcc năngnăngphòphòngng chchốốngng bbệệnhnh ttậậttphòphòngng chchốốngng bbệệnhnh ttậậttPGS.TS. Dương Thanh LiêmPGS.TS. Dương Thanh LiêmBBộ ộ mônmôn: : ThThứức ăn c ăn & & Dinh dDinh dưỡưỡngngTrTrườườngng: : ĐĐạại i họhọc Nông Lâmc Nông LâmTPTP. . HHồ Chí ồ Chí MinhMinhNhững hợp chất hóa học thực vật trong cây có múi• Carotenoids• Limonoids• Indoles• Saponins• Organosulfides• Isothiocynates• Dithiolthiones• Polyphenols• Saponins• Coumarins• Xơ tan• Isoflavones• Chất kháng Protease• Polyphenols• Flavonoids• Tannins• Folic acid• Cont…Nguồn: http://aggie-horticulture.tamu.edu/syllabi/422/ppt/phyto_1.pptCơ chế & tác dụng phòng chống ung thư của các hợp chất hóa học thực vật trong cây có múi1. TÁC DỤNG PHONG BẾ - PHÒNG NGỪA:– Tác dụng này nhờ vào sự phong bế các chất hay các gốc độc hại (thường là gốc tự do) phản ứng với DNA, chất thông tin di truyền. Nhờ đó không gây đột biến chất thông tin di truyền. Nhờ đó không gây đột biến gen, không tạo nên tế bào ung thư. 2. TÁC DỤNG NGĂN CẢN – ỨC CHẾ TB UNG THƯ– Tác dụng này được thực hiện bằng cách ức chế biểu lộ gen của tế bào ung thư, làm cho tế bào ung thư không có khả năng phát triển nhanh thành khối u ung thư.Những chất kích thích sản sinh tế bào ung thưTác dụng khóa các gốc độc hại, không cho nó tấn công làm hư hại DNATế bào bị tấn công bởi chất gây ung thưTế bào bị tấn công bởi chất gây ung thưChống sự biểu lộ gen của những tế bào đột biến gen, không cho nó phát triển thành tế bào ung thưUng thư (cancer)Nguồn: Wattenburg, 1993Những chất phòng chống ung thư Những chất phòng chống ung thư bởi tác dụng khóa bởi tác dụng khóa cácác gc gốốc đc độộcc• Tác nhân khóa (Blocking agents) các gốc hóa học gây ung thư, phần lớn là các gốc tự do. Các hợp chất có tác dụng này gồm có:do. Các hợp chất có tác dụng này gồm có:– Flavonoids– Indoles– Isothiocynates– Diallyl sulfides– D-limonene 1. Ức chế (bịt) nhóm chức có hoạt tínhgây ung thư.Cơ chế hoạt động của các chất khóa các độc tố (blocking agents) 2. Nâng cao tốc độ biến đổi những yếu tố gây ung thư trở thành chất vô hại.3. Hoạt động dọn dẹp, bắt giữ, trung hòa những gốc hóa học gây ung thư.TáTác c dụdụng ng phòphòng ngng ngừừa ba bằằng ng cácách ch kìkìm m hãhãm sm sự pháự phát trit triểển n củcủa ta tế bàế bào ung thưo ung thư• Tác dụng kiềm hãm (Suppressing agents) sự phát triển tế bào ung thư gồm các chất sau:– D-limonene– Diallyl sulfides– vitamin D– vitamin D– vitamin A and retinoids – monoterpenes– carotenoids– polyphenols– protease inhibitors– selenium– calciumCơ chCơ chế ế chchốống ung thưng ung thư• Chống oxy hóa (Antioxidant effects)• Tăng hoạt tính enzymes khử độc TB ung thư• Ảnh hưởng nhiều cách khác nhau lên TB• Khóa lại các dạng của nitrosamine• Khóa lại các dạng của nitrosamine• Thay đổi trao đổi chất estrogen • Làm giảm sự sinh sôi nẩy nở của tế bào UT• Duy trì sửa chữa DNA trở lại trạng thái bình thường.1. Pha khởi động (Initiation) – Những tế bào bình thường âm ỉ thành tế bào ung thư.2. Pha thúc đẩy (Promotion) – Tế bào ung thư Cơ chế 3 pha hình thành ung thư2. Pha thúc đẩy (Promotion) – Tế bào ung thư âm ỉ thành tế bào ung thư biểu mô định vị.3. Pha tiến triển (Progression) – Tế bào ung thư biểu mô định vị xâm lấn lan rộng thành khối u ung thư.PromotionPromotionPhase I enzymesProcarcinogensCarcinogensElectrophilesPhase II enzymesGlutathione S-transferaseLimonoidsLimonoidsFlavonoidsPha Pha 3 3 InitiationInitiationPha Pha 11PromotionPromotionPha Pha 22Oxidative damageFree radicalsLycopene, Lutein,Zeaxanthin và Beta caroteneDNA DamageTumorPha Pha 3 3 Nguồn: http://aggie-horticulture.tamu.edu/syllabi/422/ppt/phyto_1.ppt[...]... 1996 J Agric Food Chem 14(3):70 1-7 05 Cà chua Nho đỏ Nho trắng Những hợp chất Limonoid có hoạt tính chống ung thư trong cây có múi • Limonin • Limonin 1 7- -D-glucopyranoside • Limonin carboxymethoxime • Deoxylimonin Những Limonoid ở dạng không hoạt động (Inactive limonoids) • Limonol • Deoxylimonic acid • Ichangensin • 17,19-didehydrolimonoic acid • Nomilinic acid 1 7- -D-glucopyranoside Nhữ Những Limonoid... Nomilin 1 7- -D-glucopyranoside • Obacunone Cấu trúc hóa học một vài Limonoid O O OAc O O O Limonin O Nomilin O O CH2 OH O O HO OH COOH O O O O -Glucose OAc OH COOH O H O COOH O O Obacunone Glucoside Noimilinic acid Glucoside Một vài Limonoids quan trọng trong cây có múi vài trọng múi Những bệnh có liên quan đến các cơ quan mà Limonoid có khả năng phòng chống 1 2 3 4 Khoang miệng 5 Tuyến tụy Thanh quản... thụ của người (sẵn sàng tiêu thụ với những sản phẩm của cây có múi với hàm lượng khá cao limonoid) 4 Có thể chuẩn bị nước ép từ cây có múi như cam, chanh bổ sung thêm mật, đường để tăng khẩu vị với loại nước uống này) Hàm lượng Limonoid trong cây có múi Hàm lượng Limonoid glucoside: – Limonin 17-beta D-glucopyranoside biến động t/b khoảng:… 5 4-1 80 ppm 54– Trong quả cam:………… 320 ppm – Trong bưởi chùm:……….195... Florida Lycopene Beta carotene Khả năng chống oxy hóa của cây có múi – Giá trị ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) ORAC của nước cam thương phẩm và vitamin C từ nước cam ORAC (micromoles Trolox eq./ml) 20 Nho Bưởi chùm Cà chua Cam Táo 15 10 5 0 Juice Vit C Juice Vit C Juice Vit C Juice Vit C Nguồn: Wang et al., 1996 J Agric Food Chem 14(3):70 1-7 05 Juice Vit C So sánh khả năng chống oxy hóa của các loại.. .Cây có múi (Bưởi, cam, chanh), múi ưởi, với sự đa dạng về giống được sự dạng về giố được sử dụng rộng rải trong TP dụng rộ rải Bưởi chùm Citrus paradisi Cây cam citrus maxima Cây quit Citrus reticulata Giá trị phòng chống bệnh tật của cây phòng chố bệ tậ của có múi được nhiều nhà khoa học trên múi được nhiề học Thế giớ... & khả năng chống oxy hóa – ORAC của một số giống cây có múi Những hợp chất nâng cao sức khỏe, nâng cao khả năng chống đở Những hợp chất Carotenoid – Lycopene – Chống ung thư tuyến tiền liệt, hàm lượng trong bưởi chùm hồng khoảng 3362 g/100 g trọng lượng tươi (Mangels et al.,1993); khoảng 350 ug/100 g wet wt (Gross et al., 1987) – Beta carotene, là hợp chất tiền vitamin A – Lutein và zeaxanthin- Chống... thuộc Carotenoid đều là những chất chống oxy hóa mạnh trong pha chất béo, bảo vệ màng tế bào rất tốt Hàm lượng Carotenoid (ug/100g) trong một số cây có múi Bưởi chùm Bưởi chùm hồng trắng Carotenoid Cam -Caroten 39 1310 -Caroten 20 Lutein + Zeaxanthin Lycopene -Cryptoxanthin Quít Chanh 14 38 3 0 1 20 0 14 0 10 20 12 0 3362 0 0 0 149 0 0 106 0 Hàm lượng lycopene trong các loại thực phẩm khác nhau so với... sinh học Limonoid trong cây có múi • Anticarcarcinogenic activities (Lam and Hasegawa, 1989; Lam et al., 1989, 1994; Miller et al., 1989; Gutherie et al., 1997, 1998) • Act as natural pest control agents (Alford et al., 1986; Klocke and Kubo, 1987) • Excellent chemotaxonomic markers (Hasegawa and Ifuku, 1994) Những phương pháp phân tích Limonoid trong cây có múi • Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Thin-layer... cây có múi • Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Thin-layer chromatography - TLC) • Cộng hưởng từ hạt nhân (Magnetic Resonance - NMR) • Sắc ký lỏng cao áp HPLC … xác định & định lượng • Miễn dịch phóng xạ (Radioimmunoassay – xác định & định lượng) • Sắc ký khối phổ HPLC-MS – xác định & định lượng Sự phân bố Limonin trong tổ chức thực vật của cây có múi – bởi phương pháp kháng thể phóng xạ (Radioimmunoassay... cùng Thấp: Múi chứa dịch Sự phân bố Limonin trong lá cây bưởi chùm bố bưởi chùm • Hàm lượng nhiều ở mô liên kết của lá, nó như là chất keo kết dính các tế bào lá lại với nhau Triển vọng cho những sản phẩm chế biến từ cây có múi ? ? Thự phẩ phòng chố bệ tậ Thực phẩm phòng chống bệnh tật cho tương lai Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt chất trong cây có múi đến sự phát triển tế bào ung thư thực nghiệm . bbệệnhnh ttậậttphòphòngng chchốốngng bbệệnhnh ttậậtt PGS. TS. Dương Thanh LiêmPGS .TS. Dương Thanh Liêm BBộ ộ mônmôn: : ThThứức ăn c ăn & & Dinh. CâyCây có có múmúii (Citrus) (Citrus) vavà ̀ cácácchoạhoạtt chchấấtt sinhsinh họhọcc chchứứcc năngnăngphòphòngng chchốốngng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cây có múi (Citrus) và các hoạt chất sinh học chức năng phòng chống bệnh tật - PGS.TS. Dương Thanh Liêm ppt, Cây có múi (Citrus) và các hoạt chất sinh học chức năng phòng chống bệnh tật - PGS.TS. Dương Thanh Liêm ppt, Cây có múi (Citrus) và các hoạt chất sinh học chức năng phòng chống bệnh tật - PGS.TS. Dương Thanh Liêm ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn