TIỂU LUẬN: Quản lý phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Đầu tư docx

24 476 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 09:20

TIỂU LUẬN: Quản phân tích chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Đầu Lời Nói Đầu Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp đều có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đó không chỉ là đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu mà còn là đối thủ cạnh tranh về mặt hàng, sự cạnh tranh đó không chỉ diễn ra đối với các công ty nội địa mà còn xảy ra với các công ty đa quốc gia, sự cạnh tranh gay gắt ấy buộc mỗi doanh nghiệp phải phát huy mọi lợi thế cạnh tranhcủa mình ,đồng thời phải hợp hóa toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh để không ngừng tăng cường sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhưng chúng ta có thể thấy sức mạnh cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp không chỉ chất lượng sản phẩm đã được thị trường chấp nhận hay các biện pháp khuếch trương sản phẩm tốt, mà trước hết phụ thuộc rất nhiều vào giá cả sản phẩmtính cạnh tranh hay không, các doanh nghiệp luôn phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm vì vậy tập hợp chi phí tính đúng giá thành sản phẩm là một công tác rất quan trọng trong việc quản chi phí gía thành, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp hợp hóa giá thành và nâng cao chất lượng giá thành sản phẩm. Trong thời gian thực tập công ty sản xuấtxuất nhập khẩu đầu tư, qua một thời gian tìm hiểu , nghiên cứu công tác hạch toán chi phí giá thành sản phẩm , em thấy giá thành, thành phẩm của công ty sản xuất ra được người tiêu dùng chấp nhận kể cả mẫu mã, chất lượng giá thành của sản phẩm ,nên em đã đi sâu vào phân tích chi phí giá thành sản phẩm, em đã hoàn thành chuyên đề "Quản phân tích chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Đầu tư". Chương I Những đặc điểm chung của công ty I. Quá trình hình thành phát triển của công ty. Nền kinh tế của khu vực châu á nói riêng ,của toàn thế giới nói chung đang trên đà phát triển, nền kinh tế phát triển bao nhiêu thì nhu cầu của xã hội tăng lên bấy nhiêu , sự đòi hỏi không chỉ chất lượng mà còn về mẫu mã , hai điều đó luôn luôn đi cùng với nhau , trước nhu cầu đó rất nhiều công ty nhân được thành lập ,có công ty hoàn toàn là vốn của nhân nhưng cũng không ít công ty chịu một phần rất nhỏ sự quản của nhà nước . Trước nhu cầu của xã hội ngày một cao một số thành viên đã đứng ra thành lập công ty SX – XNK Đầu , năm 1985 Công Ty chính thức được thành lập đi vào hoạt động, mới đầu công ty ra đời chủ yếu là nhận gia công các sản phẩm cho các đơn vị khác. nhưng đứng trước nhu cầu ngày một ngày cao, các nhà lãnh đạo đã đi tới quyết định sản xuât trực tiếp sản phẩm 1995 công ty bắt đầu sản xuất sản phẩm, sản phẩm của công ty chủ yếu là các bao bì cứng như hộp chè, hộp thuốc lá, hộp sơn , công ty trực tiểp làm các khâu như tạo mẫu ,in thử đến hoàn thành sản phẩm,cho tới nay sản phẩm của công ty sản xuất ra đã tìm được chỗ đứng cho mình trên thị trường. II - nhiệm vụ chức năng của bộ máy quản 1- Hội đồng thành viên : -Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty trên tất cả các lĩnh vực thuộc mọi hoạt động của Công ty. - Quyết định phương hướng , nhiệm vụ phát triển,chỉ đạo Công ty về đường lối phát triển kinh doanh của Công ty trên tầm vĩ mô. - Quyết định các vấn đề cơ bản của Công ty như kế hoạch sản xuất dài hạn , đầu , tổ chức nhân sự chủ chốt , duyệt báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty. - Quyết định việc trích lập các quỹ dự phòng tài chính , khen thưởng phúc lợi cho công ty. - Hội đồng thành viên cử ra Giám đốc Công ty Kế toán trưởng Công ty.Quyết định ấn định mức lương cho giám đốc các Phó giám đốc trong Công ty. 2 . Giám đốc: Giám đốc công ty là người chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên trước pháp luật Nhà nước về mọi mặt của công ty. -Giám đốc có nhiệm vụ Ký các văn bản pháp định các hợp đồng kinh tế hoặc uỷ quyền cho người giúp việc của mình ( Các phó giám đốc) ký các văn bản pháp định các hợp đồng kinh tế theo phương hướng nhiệm vụ của công ty. Đồng thời Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước vấn đề đó. - Giải quyết việc thanh tra - kiểm tra – khiếu nại. - Đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong công ty. 3. Phó giám đốc - Là người giúp việc cho giám đốc, công ty triển khai thực hiện các công việc tại các phần do mình quản lý. Được uỷ quyền thay mặt giám đốc ( khi có uỷ quyền) để thực hiện mọi công việc của giám đốc. - Tổ chức chỉ huy quá trình sản xuất kinh doanh hàng ngày từ khâu chuẩn bị sản xuất đến việc bố trí điều khiển lao động, trực tiếp chỉ đạo các bộ phận sản xuất kinh doanh trong công ty. -Trực tiếp kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch sản xuất tất cả các khâu của quá trình sản xuất Đảm bảo tính khoa học , kịp thời hợp lý. 4. Các phòng ban phân xưởng. -Tại các phòng ban ,phân xưởng các nhân viên phải tổng hợp các thông tin tham mưu với Giám đốc , phó giám đốc về các mặt mà phòng ban phân xưởng của mình chịu trách nhiệm về công việc mình làm trong công ty. + Các phân xưởng phòng ban, bộ phận sản xuất dựa vào kế hoạch sản xuất, được giao từ đó lập bảng dự toán vật tư, kinh phí phục vụ cho sản xuất, chuyển qua phòng kỹ thuật sản xuất để tổng hợp báo cáo giám đốc, kế toán trưởng duyệt , nên kế hoạch cho mua sắm( số lượng, giá cả chuyển sang phòng ban liên quan ) phòng kỹ thuật sản xuất chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng cần mua, chủng loại, thông số kỹ thuật của vật tư. +Chuyển bảng dự toán vật đã được duyệt cho bộ phận mua vật tư, khi mua vật về phải chuyển qua phòng kỹ thuật sản xuất xác nhận về chất lượng, phòng tài chính tổng hợp xác nhận về số lượng, giá cả để giám đốc duyệt chi theo thực tế . + Bộ phận mua vật có trách nhiệm bàn giaođầy đủ vật đã mua cho nhập kho hoặc bộ phận sử dụng có biên bản xác nhận kiểm tra của phòng kỹ thuật sản xuất. + Phòng kỹ thuật thị trường có trách nhiệm mở sổ theo dõi quá trình mua sắm vật nói trên , báo cáo giám đốc chuyển sang phòng tài chính tổng hợp để sử những trường hợp vi phạm về số lượng , chất lượng , giá cả. + Phòng kỹ thuật tài chính kế toán có kế hoạch kiểm tra, kiểm kê định kỳ vật tư, công cụ lao động ,tà sản của công ty tại các phòng ban, phân xưởng các bộ phận sản xuất III : bộ máy tổ chức của công ty gồm 1. Hội đồng thành viên: 02 người 2. Ban giám đốc: 03 người a. Giám đốc: 01 người b. Phó giám đốc: 02 người 3. Các phòng chức năng: 04 phòng + Phòng tài chính tổng hợp : 10 người + Phòng kế hoạch thống kê: 05 người + Phòng kỹ thuật công nghệ: 08 người + Phòng xây lắp : 04 người 4.Bộ phận trực tiếp sản xuất: + Phân xưởng in: 08 người + Phân xưởng cơ khí: 20 người + Đội xây lắp : Theo yêu cầu SXKD + Xưởng xe máy: Theo yêu cầu SXKD IV. Cơ cấu sản xuất , quá trình công nghệ sản phẩm Công ty sx - xnk đầu công ty tham gia trực tiếp vào sản xuất sản phẩm, công ty vận dụng dây truyền sản xuât theo dây truyền công nghiệp nên công ty thường sản xuât theo một lượng sản phẩm lớn, mặt khác công ty sản xuất rất nhiều loại sản phẩm như hộp chè ,họp sơn ,hộp thuốc , Quá trình sản xuất của công ty trải qua hai giai đoạn chính: - Giai đoạn 1: In mẫu mã - Giai đoạn 2 : Đập hộp hoàn thiện sản phẩm. - Do công ty áp dụng dây truyền công nghiệp vào quá trình sản xuât nên số lượng công nhân tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuât không nhiều - Phân xưởng In : 8 người - Phân xưởng gia công : 20 người V. Một số kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua Công ty áp dụng quá trình sản xuất công nghiệp nên sản phẩm làm ra của công ty có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành phù hợp với thi trường, mặt khác mẫu mã sản phẩm của công ty lại do chính công ty thiết kế nên rất đa dạng, công ty sản xuất rất nhiều loại sản phẩm đó cũng chính là nguyên nhân làm doanh thu của doanh nghiệp tăng lên , trong thời gian gần đây doanh thu của doanh nghiệp như sau: -Năm 2000: doanh thu đạt 200000000 đ - Năm 2001: doanh thu đạt 227000000đ - Bảy tháng năm 2002 doanh thu đạt170000000đ Qua kết quả trên chúng ta thấy rằng sản phẩm của công ty làm ra được thị trường chấp nhận hay nói chính xác hơn sản phẩmcông ty sản xuất ra đã tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường. Chương II Thực trạng công tác quản giá thành sản phẩm Trước khi đi tìm hiểu về công tác quản giá thành của công ty chúng ta hày đi tìm hiểu sơ qua về giá thành, vậy giá thành là gì Giá thành là biểu hiện bằng tiền cuả toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác sản phẩm , lao vụ hoàn thành Giá thành sản phẩm là một phạm trù của sản xuất hàng hoá, phản ánh lượng giá trị của những hao phí lao động sống lao đọng vật hoá đã thực sự chi ra cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm, trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc tham gia gián tiếp vào quá trìng sản xuất tiêu thụ sản phẩm được bồi hoàn để tái sản xuất doanh nghiệp mà không bao gồm những chi phí phat sinh trong kỳ của doanh nghiệp, những chi phí đưa vào giá thành sản phẩm phải phản ánh được giá trị thực của các liệu sản xuất . tiêu dùng cho sản xuất các khoản chi tiêu khác , có liên quan tới việc bù đắp giản đơn hao phí lao động sống, mọi cách tinh toán chủ quan không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành đều dẫn đến việc phá vỡ các quan hệ hàng hoá , tiền tệ, không xác định được hiệu quả kinh doanh không thực hiện được tái sản xuất giản đơn tái sản xuât mở rộng. I. đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp Công ty sản xuât sản phẩm là các bao bì cứng nên sản phẩm của công ty rất đa dạng cả về hình thức lẫn mẫu mã. II. Phân loại chi phí tính giá thành Để đáp ứng các yêu cầu của quản , hạch toán ké hoạch hoá giá thành cũng như yêu cầu xây dựng giá cả hàng hoá giá thành được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, phạm vi tính toán khác nhau ,về luận cũng như trên thực tế tại công ty sx-xnk đầu thì giá thành được tính theo thời điểm nguồn số liệu để tinh giá thành, chỉ tiêu này được chia thành giá thành kế hoạch giá thành định mức, giá thành thực tế - Giá thành kế hoạch được xác định trước khi bước vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước các định mức, các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch. - Giá thành định mức cũng được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm,tuy nhiên khác với giá thành kế hoạch là giá thành định mức được xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiên tiến không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch, giá thành định mức được xác định trên cơ sở các định mức, về chi phí hiên hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoach nên giá thành định mức luôn thay dổi phù hợp với sự hay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành - Giá thành thực tế là chỉ tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. III. Thực trạng công tác quản giá thành Để biết được công tác quản giá thành tại công ty sx – xnk đầu chúng ta hãy đi sâu xem xét tình hình biến động của từng yếu tố khoản mục chi phí ảnh hưởng đến quá trình sản xuất sản phẩm 1 . Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp “tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm". Chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm toàn bộ các chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan [...]... phí quản doanh nghiệp chi phí bán hàng Tại Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu đầu là một doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm, các loại chi phí, chi phí sản xuất chung, chi phí quản doanh nghiệp chi phí bán hàng là những khoản chi phí không hề thay đổi trong doanh nghiệp trong mỗi lần sản xuất thì các khoản chi phí này đã được nhà quản tính vào giá thành sản phẩm VI Phân tích giá. .. tập thời gian thực tập tại công ty sản xuấtxuất nhập khẩu đầu tư, em đã nhận thức rõ vai trò vị trí của công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là một phần rất quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của các đơn vị sản xuất kinh doanh , vì vậy em đã mạnh dạn tìm hiểu nghiên cứu đề tài: "Quản phân tích chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Sản xuất. .. chi phí ng đối ổn định trong giới hạn nào đó của việc đầu trước đây Phần chi phí thay đổi theo mức sản lượng gọi là chi phí biến đổi gọi tắt là biến phí, còn phần chi phí ng đối cố định trong giới hạn đầu nào đó gọi là chi phí không biến đổi - còn gọi là định phí V Nhận xét chung công tác quản giá thành sản phẩm của Công ty sản xuất -xuất nhập khẩu đầu Bất kể một doanh nghiệp sản xuất. .. giá thành sản phẩm trong mối liên hệ với sản lượng thực hiện - Trong mục phân tích trước, ta đã phân tích sự biến đổi của chi phí trong giá thành sản phẩm nhằm mục đích phát hiện các chi phí làm tăng, giảm giá thành giúp doanh nghiệp biết được sẽ khai thác khả năng giảm giá thành khoản phí nào - Giá thành sản phẩm luôn phụ thuộc vào mức hao phí sản xuất kinh doanh (phí đầu vào) khối lượng sản phẩm. .. điểm: sản xuất theo dây chuyền - sản phẩm hỏng, tổn thất rất lớn, sản phẩm hỏng nhiều, giá thành cao Chương III Một số phương pháp để hoàn thiện công tác tính giá hành tại Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu đầu I Phương pháp, nhiệm vụ, mục tiêu - Để khắc phục được sản phẩm hỏng thì công nhân Công ty phải có tay nghề cao, nên Công ty phải cho công nhân đi học thêm để nâng cao tay nghề - Công ty không... cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến chi phí về vật liệu Tại công ty sx – xnk đầu là một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm với quy mô lớn sản xuất nhiều loại sản phẩm, vận dụng phương pháp nêu trên ta phân tích theo số lượng kỳ báo cáo Bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu Tên Đơn sản vị phẩm Số lượng tính Hao phí Giá cả1kg mục cho hh(1000đ vtkt sd TT Danh sphẩm KH Giá thành đv 1đvsp(kg) ) KH TT... Về mặt thực tiễn:Từ thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty sản xuấtxuất nhập khẩu đàu , trên cơ sở kiến thức đã học, chuyên đề đã nêu được những phương hướng chung cũng như các biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác hạch toán hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng cũng như công tác kế toán nói chung ... nhân tố số lượng sản phẩm sản xuất thì do mức hao phí giá cả vật giảm đi nên giá thành toàn bộ sản phẩm sản phẩm thực tế so với kế hoạch đã giảm được: 3594798 – 3986978 = - 392180 ( nghìn đồng) hay -1 7% Trong đó tiết kiệm mức chi dùng vật nên làm giá thành toàn bộ sản phẩm giảm được 252019 ( nghìn đồng) hay 11% Do giá cả vật hao phí giảm nên làm giá thành toàn bộ sản phẩm giảm được 140161... việc sản xuất sản phẩm, đây là khoản mục chi phí chi m tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm ,sản xuất Trong quá trình sản xuất cùng với việc nâng cao trình độ cơ giới hoá , tự động hoá, năng xuất lao động được tăng lên không ngừng dẫn đến sự thay đổi cơ cấu chi phí trong giá thành sản phẩm; tỷ trọng hao phí lao đốngống giảm thấp ngược lại tỷ trọng hao phí lao động vật hoá tăng lên, vì vậy phân tích. .. hao phí vật liệu tỷ lệ thuận với lượng sản phẩm sản xuất + Lượng vật liệu hao phí cho một đơn vị sản phẩm 3734959 – 3986978 = -2 52019 ( nghìn đồng) Hay làm giá thành giảm là: - 252019 = - 0,11hay -1 1% 2269500 + Do thay đổi giá cả vật hao phí là: 3594798 - 3734959 = - 140161( nghìn đồng) Làm giá thành giảm là: - 140161 = - 0,06 hay - 6% 2269500 Như vậy, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản . TIỂU LUẬN: Quản lý phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Đầu tư Lời Nói Đầu. lượng và giá thành của sản phẩm ,nên em đã đi sâu vào phân tích chi phí giá thành sản phẩm, em đã hoàn thành chuyên đề " ;Quản lý phân tích chi phí sản
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Quản lý phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Đầu tư docx, TIỂU LUẬN: Quản lý phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Đầu tư docx, TIỂU LUẬN: Quản lý phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Đầu tư docx

Từ khóa liên quan