Lệnh ghi thu Ngân sách pptx

1 484 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

Mẫu số C1-08/NS(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013của Bộ Tài Chính)Số: Không ghi vàokhu vực này CƠ QUAN TÀI CHÍNH LỆNH GHI THU NGÂN SÁCHNgân sách: Niên độ: Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,Yêu cầu Kho bạc nhà nước Ghi thu vào NSNN: Của Mã số thuế: Địa chỉ: Theo QĐ (Tờ khai hải quan) số: ngày: STT Mã NDKT Mã ĐVQHNS Mã chương Số tiền nộp ngân sáchTổng cộngTổng số tiền ghi bằng chữ : PHẦN KBNN GHIMã ĐBHC: Mã nguồn NSNN: Nợ TK: Có TK: Cơ quan Tài chínhNgày tháng năm ….Kế toán trưởng Thủ trưởngKho bạc Nhà nướcNgày tháng năm ….Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc13 . Không ghi vàokhu vực này CƠ QUAN TÀI CHÍNH LỆNH GHI THU NGÂN SÁCH Ngân sách: Niên độ: Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách. nhà nước Ghi thu vào NSNN: Của Mã số thu : Địa chỉ: Theo QĐ (Tờ khai hải quan) số: ngày: STT Mã NDKT Mã ĐVQHNS Mã chương Số tiền nộp ngân sách Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lệnh ghi thu Ngân sách pptx, Lệnh ghi thu Ngân sách pptx, Lệnh ghi thu Ngân sách pptx