Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ docx

1 522 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

Sè: Không ghi vào khu vực nàyMẫu số C1- 03/NS(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013của Bộ Tài Chính) Số: GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCBẰNG NGOẠI TỆTiền mặt  chuyển khoản (Đánh dấu X vào ô tương ứng)Người nộp thuế: Mã số thuế: Địa chỉ: Huyện: Tỉnh, TP: Người nộp thay: Mã số thuế: Địa chỉ: Huyện : Tỉnh, TP: Đề nghị NH trích TK số: (hoặc) nộp ngoại tệ tiền mặt để chuyển cho KBNN : tỉnh, TP: Để ghi thu NSNN hoặc nộp vào TK tạm thu số: Cơ quan quản lý thu : Mã số: Tờ khai HQ, QĐ số: ngày: Loại hình XNK: (hoặc) Bảng kê Biên lai số: ngày STTNội dung các khoản nộp NSMã NDKT Mã ĐVQHNSMã chươngSố nguyên tệ Số tiền VNĐTổng cộngTổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: PHẦN KBNN GHIMã ĐVQHNS: Mã ĐBHC: Mã nguồn NSNN: Nợ TK: Có TK: Tỷ giá hạch toán: ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀNNgày… tháng… năm…Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng NGÂN HÀNG A Ngày……tháng……năm……Kế toán Kế toán trưởngNGÂN HÀNG B Ngày……tháng……năm……Kế toán Kế toán trưởngKHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày……tháng… năm…….Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng 6 . ghi vào khu vực nàyMẫu số C1- 03/NS(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013của Bộ Tài Chính) Số: GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCBẰNG NGOẠI TỆ Tiền. TP: Đề nghị NH trích TK số: (hoặc) nộp ngoại tệ tiền mặt để chuyển cho KBNN : tỉnh, TP: Để ghi thu NSNN hoặc nộp vào TK tạm thu số: Cơ quan quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ docx, Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ docx, Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ docx

Từ khóa liên quan