TIỂU LUẬN: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần chè Kim Anh pot

93 201 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

z TIỂU LUẬN: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần chè Kim Anh Lời mở đầu Chính sách chuyển đổi cấu kinh tế từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường của Đảng và nhà nước ta đã thực sự tạo ra nhiều hội phát triển cho các doanh nghiệp nói chung và cho mỗi doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển đều vì mục tiêu lợi nhuận. Do đó, bất kì hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng phải giải quyết một cách tốt nhất đầu vào và đầu ra của hoạt động đó. Mặt khác, trong xu hướng hội nhập kinh tế thế giới diễn ra ngày càng mạnh mẽ cũng như sự cạnh tranh khốc liệt về sản phẩm diễn ra giữa các doanh nghiệp sản xuất thì công tác hạch toán kế toán lại càng ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Để giải quyết được các vấn đề đó, Đảng và nhà nước đã chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không hiệu quả nhằm đa dạng hoá hình thức sở hữu, huy động vốn của toàn xã hội, thay đổi phương thức quản lí .Người lao động trong công ty cổ phần sẽ trở thành người chủ thực sự của tư liệu sản xuất, tạo động lực cho họ sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của con người trong cuộc sống văn minh hiện đại. Không nằm ngoài qui luật, công ty chè Kim Anh đã được tổng công ty chè Việt Nam chọn làm đơn vị cổ phần hoá đầu tiên của ngành chè và được chính phủ phê chuẩn tại QĐ số 140/CP ngày 01/08/1998. Trải qua một loạt những khó khăn về cơ sở vật chất, cũng như giảI quyết hàng loạt các vấn đề liên quan đến sự sống còn của công ty, đến nay Công ty cổ phần chè Kim Anh không những giữ vững được thị trường tiêu thụ trong nước mà còn mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ ở nước ngoài. Sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng, phong phú về mẫu mã chủng loại với chất lượng đảm bảo và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Chính vì thế mà uy tín của công ty được giữ vững, tạo điều kiện cho công ty phát triển thuận lợi và vững chắc. Báo cáo gồm hai phần chính: Phần I: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại Công ty CP chè Kim Anh. Phần II: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần chè Kim Anh. Phần I : Thực trạng công ty cổ phần chè Kim Anh I. Khái quát chung về công ty 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần chè Kim Anh. Công ty cổ phần chè Kim Anh trụ sở tại xã Mai Đình – huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội. Tên giao dịch : Kim Anh Tea Stock-holding company. Tel: 04.8843222-8843263, Fax: 04.8840724. Website: http://www.Kimanhtea.com E.mail: Kimanhtea@netnam.vn Công ty cổ phần chè Kim Anh chuyên sản xuất các loại chè xanh, đen xuất khẩu và chè hương tiêu dùng nội địa. Công ty cổ phần chè Kim Anh được thành lập trên sở hai nhà máy nhập lại là nhà máy chè Vĩnh long và nhà máy chè Kim Anh. Nhà máy chè Kim Anh được thành lập năm 1960 ở Việt Trì, Vĩnh Tuy (Nay là tỉnh Phú Thọ ) chuyên sản xuất chè xanh xuất khẩu và chè tiêu dùng nội địa. Sau năm 75, do yêu cầu sản xuất tập trung của ngành, nhà máy chè Kim Anh chuyển về xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội. Nhà máy chè Vĩnh Long được thành lập năm 1959 ở Hà Nội chuyên sản xuất chè hương tiêu dùng nội địa. Ngày 15/5/1980, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định sáp nhập hai nhà máy chè Kim Anh và nhà máy chè Vĩnh Long thành nhà máy chè xuất khẩu Kim Anh, trụ sở tại xã Mai Đình – huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Tháng 2/1990 nhà máy chè xuất khẩu Kim Anh được đổi tên thành nhà máy chè Kim Anh. Ngày 18/12/1995, nhà máy chè Kim Anh được đổi tên thành Công ty chè Kim Anh thuộc Tổng công ty chè Việt Nam. Từ năm 1995 đến năm 1999, công ty đã những bước tiến đáng kể những sản phẩm mang mác Kim Anh Tea Company đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam và còn xuất hiện ở nhiều nước: Hồng Kông, Canada, Đông Âu, Chính bởi sự đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã và chất lượng của nó. Tuy vậy, đến năm 1999 Nhà nước chủ trương tổ chức sắp xếp lại DNNN lớn thuộc các ngành, lĩnh vực chủ chốt với mục đích tăng hiệu quả kinh tế nhà nước đồng thời nâng cao tăng trưởng kinh tế, do đó công ty chè Kim Anh là DNNN đầu tiên thuộc ngành chè được chọn để tiến hành cổ phần hoá. Sau 6 tháng chuẩn bị các bước tiến hành ngày 3/7/1999 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định số 99/QĐBNN _ TCCB chính thức chuyển công ty chè Kim Anh thành công ty cổ phần chè Kim Anh. Chuyển sang cổ phần với số vốn điều lệ là 9,2 tỷ đồng được chia thành 92.000 cổ phần trong đó cổ phần nhà nước chiếm 30%, tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong công ty là 48%, bán cho đối tượng bên ngoài là 22%. Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người nghèo trong công ty trả dần là 8.840 cổ phần. Đây là một bước chuyển lớn lao trong lịch sử phát triển của công ty chè. Việc cổ phần hoá đã thay đổi hình thức sở hữu của công ty, nếu như trước đây công ty thuộc sở hữu nhà nước thì hiện nay cả người lao động trong công ty cũng trở thành chủ sở hữu của công ty. Tất cả cùng chung một mục đích làm cho công ty ngày càng lớn mạnh và đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao. 2. Tình hình sản xuất của công ty một số năm gần đây Nhờ những bước cải tiến quan trọng đó, nên sau 3 tháng chuyển sang công ty cổ phần, công ty đã sản xuất được 500 tấn sản phẩm trong đó chè đen xuất khẩu được 230 tấn, chè hương tiêu thụ trong nước các loại 270 tấn bằng 45% sản lượng của cả năm 1999 và tăng 12% so với cùng kì năm 1998. Doanh thu tiêu thụ đạt 13,5 tỷ đồng, số tiền lãi chia cho cổ phần là 528 triệu đồng. Hơn nữa, công ty còn đưa ra thị trường trong nước và quốc tế 32 sản phẩm các loại. Sản phẩm được tặng nhiều huy chương vàng,bông lúa vàng tại Hội chợ triển lãm Giảng Võ – HN, Cần thơ và được chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Do đó thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng với trên 40 đại lý trong nước, duy trì tiêu thụ tại các thị trường quốc tế truyền thống và còn tiếp tục mở rộng thị trường sang các nước: Pháp, Hồng Kông, Angiêri Công ty cổ phần chè Kim Anh ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của ngành chè trên thị trường và tiếp tục trên đà phát triển. Bảng số liệu sau đây cho thấy sự phấn đấu nỗ lực đó của công ty trong những năm gần đây: (Đơn vị: 1000VNĐ) Chỉ Tiêu 1999 2000 2001 Tổng doanh thu 35.908.000 33.502.000 30.528.000 Tổng lợi nhuận 577.460 1.600.000 1.178.000 Nộp NSNN 2.226.000 1.556.000 1.240.000 Thu nhập bình quân CNV/1T 550 650 690 3.Đặc điểm tổ chức quản lý Khi chuyển sang công ty cổ phần, công ty cổ phần chè Kim Anh đã tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý trên sở tiết kiệm và hiệu quả.Nhiều phòng ban được sát nhập vào nhau và phòng ban kiêm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tất cả đều hoạt động một cách nhịp nhàng, ăn khớp nhằm thực hiện thống nhất kế hoạch, mục tiêu của công ty. Hiện nay, số lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên gồm 410 người trong đó: -lao động trực tiếp: 310 người -lao động gián tiếp:100 người Khi chuyển sang công ty cổ phần, Công ty chè Kim Anh đã tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý trên sở tiết kiệm và hiệu quả. Nhiều phòng ban được sát nhập vào nhau và phòng ban kiêm nhiễu nhiệm vụ khác nhau. Công ty cổ phần chè Kim Anh được thành lập thông qua đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Và ĐHĐCĐ bầu ra hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS). Công ty đầy đủ tư cách pháp nhân, con dấu riêng hạch toán độc lập cấu bộ máy được tổ chức theo kiểu trực tuyến tham mưu. Cụ thể ta sẽ xem sơ đồ bộ máy quản lý của công ty. Sơ đồ bộ máy quản lí Công ty cổ phần chè Kim Anh Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông Giám đốc điều hành Phó giám đốc nguyên Phó giám đốc kinh phòng kinh tế Phòng tài chính kế Phòng hành chín Phòng KCS Phòng điện PX thành phẩm PX chế biến Nhà máy chè Đại Từ Nhà máy chè Định Xưởng chè Ngọc Than + Đại hội đồng cổ đông: trong công ty, quan quyền quyết định cao nhất là Đại hôị đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông của công ty gồm 220 cổ đông quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thay mặt các cổ đông điều hành, quản lý trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp ít nhất mỗi năm một lần để thông qua báo cáo tài chính năm của công ty và thông qua định hướng phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông cũng quyền quyết định việc chào bán cổ phần và mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. + Hội đồng quản trị: là quan quản lý công ty, toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Hội đồng quản trị 5 thành viên trong đó 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 3 thành viên khác. Hội đồng quản trị nhiệm vụ quản lý chung hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng cách đưa ra các nghị quyết, phương hướng hoạt động của công ty, các quy chế kiểm soát nội bộ. + Ban kiểm soát: Ban kiểm soát của công ty gồm 3 người trong đó 1 trưởng ban và 2 kiểm soát viên trình độ chuyên môn cao về nghiệp vụ kế toán. Ban kiểm soát phải thẩm định BCTC năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý điều hành các hoạt động của công ty nhằm phát hiện ra các sai sót gian lận của các bộ phận và đưa ra Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát cũng thể kiến nghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cấu tổ chức sản xuất và quản lý của công ty. + Giám đốc điều hành: là thành viên của hội đồng quyết toán, nhiệm vụ điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị và phương án kinh doanh của công ty, được uỷ quyền là đại diện hợp pháp của công ty. + Phó giám đốc kinh doanh: phụ trách về việc tiêu thụ sản phẩm, trực tiếp quản lý phòng kinh tế thị trường. + Phó giám đốc nguyên vật liệu: phụ trách việc thu mua các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất ở hai xí nghiệp thành viên và phân xưởng Ngọc Thanh. + Phòng Kinh Tế thị trường: nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm, lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch sản xuất và tiêu thụ, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật. + Phòng Tài Chính Kế Toán: nhiệm vụ tổ chức các vấn đề liên quan đến công tác kế toán của công ty theo đúng chế độ kế toán, cung cấp các thông tin kế toán cho các bộ phận liên quan, cố vấn cho giám đốc trong quản trị doanh nghiệp. + Phòng hành chính tổng hợp: Giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động như: tuyển lao động, đào tạo lao động, khen thưởng, kỷ luật công nhân viên và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền lương. + Phòng KCS: theo dõi quy trình công nghệ, đảm bảo về mặt kỹ thuật cho quá trình sản xuất, xây dựng định mức nguyên vật liệu. + Phòng điện: nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật cho máy móc trong quá trình vận hành. + Phân xưởng thành phẩm: nhiệm vụ đóng gói chè và vận chuyển về các kho thành phẩm. + Phân xưởng chế biến: Thực hiện toàn bộ quá trình tinh chế từ chè búp khô thành chè thành phẩm. + Hai xí nghiệp thành viên: là nhà máy chè Đại Từ, và Định Hoá, xưởng chế biến chè Ngọc Thanh nhiệm vụ thu mua chèchế thành chè búp khô làm nguyên liệu cho sản xuất. [...]... phân xưởng thành phẩm Trong mỗi phân xưởng lại chia thành các tổ để công việc sản xuất đạt hiệu quả cao Để thấy rõ cấu sản xuất của công ty cổ phần chè Kim Anh ta sẽ xem xét sơ đồ cấu sản xuất tại Công ty cổ phần chè Kim Anh: Cấu Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Chè Kim Anh Công ty XN thành viên PX thành phẩm PX chế biến X XN Xưởn N chè g CB Tổ Tổ Tổ Tổ phụ Tổ Tổ ch Địn Ngọc sàn đấu sao ủ c đón vận... Kim Anhcông ty quy mô không lớn, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu tập trung tại công ty Nên để thuận tiện cho việc cung cấp thông tin kế toán, công ty tổ chức kế toán theo mô hình tập trung vào một phòng kế toán trung tâm Còn ở các bộ phận trực thuộc các nhân viên kinh tế Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Kế Toán Trưởng kiêm kế toán thành phẩm, tiêu thụ, VLC, kế toán tổng hợp Kế toán tài... tổ chức công tác kế toán các phần hành 1 .Kế toán nguyên vật liệu và thanh toán với nhà cung cấp 1.1 Đặc điểm chung Công ty chè Kim Anh sử dụng vật liệu chính chiếm khoảng trên 80% trong tổng giá thành của sản phẩmnhư: chè xanh đặc biệt, chè xanh loại một, chè xanh loại 2,… chè đen loại 1, chè đen loại 2,…Vật liệu phụ gồm:hương liệu như: sen, cúc, nhài, ngâu,…nhãn như: Thanh hương, Hồng đào,hộp chè túi... của công ty, thực hiện nghĩa vụ thông tổng hợp, kế toán tài chính và hạch toán quyết toán, thực hiện chế độ báo cáo thống và báo cáo tài chính với các quan tài chính cấp trên: tham mưu, giúp đỡ giám đốc tổ chức thực hiện mạng lưới thống kế toán, hướng dẫn thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, hạch toán nội bộ các phân xưởng trong công ty 1.2 Tổ chức bộ máy kế toán Công ty cổ phần chè Kim Anh. .. liệu của từng vật liệu ở thẻ kho, kế toán kế toán sẽ chuyển số liệu này vào bảng tổng hợp N-X-T nhóm vật liệu tương ứng Công việc này được thực hiện trên máy vi tính 1.2.3 Kế toán tổng hợp vật liệu ở công ty CP chè Kim Anh hạch toán tổng hợp nhập, xuất kho vật liệu đang được áp dụng là phương pháp khai thường xuyên 1.2.3.1 Kế toán tổng hợp nhập vật liệu Tại công ty, vật liệu mua về nhập kho thường... trả công nhân viên Loại 9: Xác định kết quả kinh doanh 24 335 Chi phí phải trả 25 336 47 911 Phải trả nội bộ Xác định kết quả kinh doanh Loại 10: TK ngoài bảng CĐKT 26 338 Phải trả phải nộp khác 48 009 Nguồn vốn khấu hao bản 4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 4.1 Đặc điểm chung: Công ty cổ phần chè Kim Anh tuy qui mô nhỏ nhưng trình độ quản lí và kế toán tốt Mặt khác doanh nghiệp thực hiện kế toán. ..4 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất chè 4.1 Đặc điểm về tổ chức sản xuất Với nhiệm vụ sản xuất các loại chè xanh, chè đen xuất khẩu và chè hương để tiêu dùng nội địa Công ty cổ phần chè Kim Anh tổ chức sản xuất chè ở hai xí nghiệp thành viên là xí nghiệp chè Đại Từ và xí nghiệp chè Định Hoá, đồng thời ở tại trụ sở của Công ty hai phân xưởng sản xuất là phân xưởng chế... tiêu Chèchế sản xuất chè xanh, đen XK Sấy Sấy Sàng Sàng Cắt cán Cắt cán Tách râu tơ Tách râu tơ Quạt Quạt Đấu trộn Đấu trộn Sao hương Đóng gói ủ chè Sàng tách Đóng gói Nhập kho thành thành phẩm Tiêu thụ trong nước Nhập kho thành phẩm Xuất khẩu - II Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toáncông tác kế toán 1.Tổ chức bộ máy kế toán 1.1 Chức năng, nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán Phòng tài chính kế toán. .. định,VLP, Kế toán tập hợp chi phí và tính giá Kế toán tiền mặt kiêm thủ quỹ Nhân viên thống các PX Phòng kế toán gồm 4 người, mỗi người thể kiêm nhiệm nhiều công việc kế toán khác nhau đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin cho việc quản lý toàn công ty - Kế toán trưởng: là người đứng đầu bộ máy KT nhiệm vụ phụ trách chung, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các công việc do kế toán viên... các chứng từ thanh toán tiền hàng cho người bán, kế toán công nợ sẽ ghi vào cột Nợ TK 331 trên SCT TK 331 + Nếu thanh toán bằng tiền mặt: căn cứ vào phiếu chi , kế toán ghi vào cột SPS Nợ trên SCT TK 331 của người bán tương ứngvới số tiền ghi trong phiếu chi + Nếu thanh toán bằng TGNH căn cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng thông báo đã thanh toán cho người bán theo yêu cầu của công ty, kế toán sẽ ghi vào . toán kế toán tại Công ty CP chè Kim Anh. Phần II: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần chè Kim Anh. Phần. của công ty cổ phần chè Kim Anh ta sẽ xem xét sơ đồ cơ cấu sản xuất tại Công ty cổ phần chè Kim Anh: Cơ Cấu Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Chè Kim Anh. Công
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần chè Kim Anh pot, TIỂU LUẬN: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần chè Kim Anh pot, TIỂU LUẬN: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần chè Kim Anh pot