TIỂU LUẬN: Định hướng phát triển và các giải pháp đối với sản phẩm “xây dựng” của công ty xây dựng số I trong giai đoạn tới pdf

34 644 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

TIỂU LUẬN: Định hướng phát triển các giải pháp đối với sản phẩm “xây dựng” của công ty xây dựng số I trong giai đoạn tới LỜI MỞ ĐẦU Việt nam là một nước đang phát triển, lạc hậu nghèo làn do hậu quả triển tranh kéo dài hơn 35 năm. Để khôi phục đất nước, phải khôi phục tiềm năng mọi ngành nghề, mọi tiềm lực mọi sức lao động để đưa đất nước phát triển, trong đó ngành xây dựng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội. Từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đã chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ khi thực hiện chính sách mở, việt nam đã thiết lập quan hệ với nhiều nước. Trong quá trình hoà nhập xu thế phát triển chung của kinh tế thế giới, nghành xây dựnh trở thành môt lĩnh vực kinh tế quan trọng. Nó là nền móng, nền tảng củasở hạ tầng như đường xá, giao thông, cầu cảng, khu công nghiệp chế suất Nó tạo điều kiện thu hút các đối tác nước ngoài vào việt nam. Báo cáo gồm ba phần như sau: I. Vài nét về sản phẩm xây dựng. II. tình hình kinh doanh sản phẩm “xây dựng” của công ty. III. định hướng phát triển các giải pháp đối với sản phẩm “xây dựng” của công ty trong giai đoạn tới. PHẦN THỨ NHẤT VÀI NÉT VỀ SẢN PHẨM XÂY DỰNG I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY XÂY DỰNG: Công ty xây dựng số I - VINACONCOI là một doanh nghiệp nhà nước loại I, thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - VINACONEX, có trụ sở tại nhà D9, phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. Công ty được thành lập năm 1973 với tên gọi ban đầu công ty Mộc Châu - trực thuộc Bộ xây dựng có nhiệm vụ xây dựng toàn bộ khu công nghiệp Mộc Châu tỉnh Sơn La. Từ năm 1977 đến 1981 được đổi tên là Công ty xây dựng số 11 trực thuộc Bộ xây dựng, trụ sở đóng tại Xuân Mai - Hà Sơn Bình có nhiệm vụ xây dựng nhà máy bê tông Xuân Mai tham gia xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Từ năm 1981 đến năm 1984 Công ty được Bộ xây dựng cho chuyển trụ sở về Hà Nội được Bộ xây dựng nhà nước giao nhiệm vụ xây dựng khu nhà lắp ghép tấm lớn Thanh Xuân - Hà Nội. Năm 1984 chủ tịch hội đồng bộ trưởng đã ký quyết định: 196/CT đổi tên Công ty xây dựng số 11 thành Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số I - trực thuộc Bộ xây dựng với nhiệm vụ chính là xây dựng nhà ở cho thủ đô Hà Nội. Năm 1991 công ty đổi tên thành liên hiệp xây dựng số I, trực thuộc Bộ xây dựng. Theo chủ trương đổi mới các doanh nghiệp nhà nước ngày 15.4.1995 Bộ xây dựng quyết định sát nhập Liên hiệp xây dưng số I vào Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng việt nam - VINACONEX mang tên là: CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ I - VINACONCOI. 1.1.VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA CÔNG TY: 14.070.000.000 vnd Trong đó: vốn cố định : 13.230.000.000vnd vốn lưu động: 840.000.000vnd số vốn lưu động bổ xung đến thời điểm 31.12.1997là: 3.517.443.879vnd 1.2.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY. - Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở xây dựng khác. - Trang trí nội thất, sân vườn. - Sản xuất ống cấp thoát nước, phụ tùng phụ kiện - Kinh doanh nhà. - Kinh doanh vật liệu xây dựng. - Xây dựng đường bộ tới cấp III: cầu cảng, sân bay loại vừa loại nhỏ. - Xây dựng, kênh mương đê kè, trạm bơm thuỷ lợi loại vừa loại nhỏ. Các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp. - Xây dựng các công trình xử lý chất thải loại vừa nhỏ. II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM “XÂY DỰNG”: Sản phẩm kinh tế “xây dựng”các công trình ( hay Liên hiệp công trình, Hạng mục công trình).Được tổ hợp từ sản phẩm của các nhiều nghành sản xuất tạo ra công trình xây dựng, được phân theo lĩnh vực hoạt động gồm: công trình văn hoá kinh tế, văn hoá xã hội, công trình an ninh quốc phòng. Theo đó các công trình còn được phân chia chi tiết hơn thành nhóm: công nghiệp, nông nghiệp, nông nghiệp, giao thông Theo mức độ hoàn thành công trình, người ta chia thành, sản phẩm trung gian (ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, ở giai đoạn khảo sát thiết kế, ở giai đoạ xây lắp, sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng của doanh nghiệp xây dựng để bàn giao cho chủ đầu tư. + Sản phẩm xây dựng thường mang tính đơn chiếc, thường được sản xuất theo đơn đặt hàng của từng chủ đầu tư. + Sản phẩm xây dựng rất đa dạng. Có kết cấu phức tạp, khó chế tạo khó sửa chữa, yêu cầu chất lượng cao. +Sản phẩm xây dựng thường có kích thước quy mô lớn, chi phí nhiều thời gian tạo ra sản phẩm dài thời gian khai thác cung kéo dài. +Sản phẩm xây dựngcông trình bị cố định tại nơi xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, điều kiện địa phương thường đặt ngoài trời. III. Ý NGHĨA KINH TẾ XÃ HỘI CỦA SẢN XUẤT XÂY DƯNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. Là một bộ phận hợp thành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân hoạt đông xây dựng đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. ` +Nó là một trong ngành sản xuất vật chất lớn nhất thế trong kinh tế quốc dân, điều đó hoạt động thông qua quy mô phạm vi hoạt động của ngành, cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ lao động. Đóng góp của ngành vào giá trị tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân. + Nó là một trong những lĩnh vực quan trọng tạo ra sản phẩm cố định cho nền kinh tế quốc dân. Tài sản cố định của các ngành trong kinh tế được tạo ra bởi con đường nhập khẩu hoặc tự phát triển sản xuất công nghiệp sau đó, qua hoạt động xây dựng sản phẩm này tổ hợp thành công trình phục vụ cho mọi nhu cầu của xã hội bằng các phương thức xây dựng mới , cải tạo mới, mở rộng hiện đại hoá tài sản cố định. +Nó góp phần giải quyết hài hoà các mối quan hệ trong nền sản xuất xã hội, như mối liên hệ giữa cac ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp giao thông vận tải, ngành dịch vụ cũng như mối liên hệ qua lại giữa các nghành kinh tế ngành văn hoá, giáo dục công nghệ an ninh quốc phòng. + Nó tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân các lao động nông nhàn + Đôí với nước ta, hoạt động xây dựng còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo ra một nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại vào năm 2020, từng bước hoà nhập nền kinh tế khu vực quốc tế, thực tế qua 10 năm đổi mới với những gì đạt được, đặc biệt là công trình quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại đã chứng minh điều đó. PHẦN THỨ HAI:TÌNH HÌNH KINH DOANH SẢN PHẨM “XÂY DỰNG” CỦA CÔNG TY. I.CÔNG NGHỆVÀ THIẾT BỊ TRÌNH ĐỘ, UY TÍN,CHẤT LƯƠNG, SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG. Với đội ngũ cán bộ kỹ sư. Công nhân kỹ thuật có trình độ cao, lanhg nghề giầu kinh nghiệmvà luôn được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật các kiến thức mới nhất về kinh tế kỹ thuật quản lý, cùng trang thiết bị hiện đại. Công ty xây dựng số I luôn mang lại cho các đối tác sự hài lòng nhát với các công trinhchất lượng caonhất thời gian thi công nhanh nhất, thể hiện qua các bảng dưới đây: THIẾT BỊ XÂY DỰNG MÁY THI CÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - VINACONCO1 sốtt TÊN THIẾT BỊ nước sản xuất công xuất máy công xuất thiết bị sốlượng MÁY LÀM ĐẤT 1 Máy ủi T130 Nga 130cv 15,7 tấn 01 KOMATSU D60P Nhật 170cv 10,5 tấn 01 2 máy xúc Kobelco sk-200w Nhật 138hp 0,7m3 02 Kobelco sk-100w Nhật 100hp 0,4m3 01 Samsung MX8 w-2 Hàn quốc 132cv 0,7-1m3 02 Máy xúc bánh xích 704121 Nga 130cv 1m3 01 HITACHI EX 300 Nhật 207cv 1,2m3 01 3 Máy lu DU48BT Nga 110cv 8 tấn 01 R12 Trung quốc 110cv 12 tấn 02 Lurung 30 MAX BW154 CHLB Đức 160cv 17 tấn 01 II phương tiện vận tải 1 ô tô tự đổ maz 5549 Nga 180cv 9 tấn 10 kamaz Nga 210cv 12 tấn 03 zil 130G Nga 150cv 5 tấn 02 Maz 5551 Nga 180hp 10 tấn 02 2 Ô tô vận tải thùng IFA W150 Đức 115cv 5,5 tấn 05 KAMAZ55112 Nga 210cv 19 tấn 02 HYUNDAI Hàn quốc 2,5 tấn 02 3 Xe vận chuyển bê tông Xe trộn bê tông KAMAZ UB214 Nga 210cv 6m3 04 SSANYONG AU 745L Hàn quốc 340cv 10m3 04 SSANYONG Hàn quốc 340cv 6m3 03 4 Xe vận tải chuyên dùng ô tô Zil téc dầu Zil 130 Nga 150cv 01 III THIẾT BỊ SỬ LÝ NỀN MÓNG 1 Máy đóng cọc Diezen HITACHI KH 180-3 Nhật 180cv 5 tấn 01 HITACHI KH 100 Nhật 150cv 3,5 tấn 02 Búa MITSHUBISHI MH Nhật 1,5 tấn 02 2 Máy khoan cọc nhồi HITACHI KH 125-3 Nhật 150cv D=1,7 H=55m 02 IV MÁY XÂY DỰNG 1 Xe bơm bê tông MITSHUBISHI-A 1000B Nhật 155cv Q=1000m3/h H=60 B=245m 2 Trạm trộn bê tông TEKA TRANSMIX 750 Đức 150cv 30m3/h 01 Trạm trộn CB 70 Nga 150cv 20m3/h 01 3 Máy trộn bê tông Loại 250 lít Nga 2,8KW 500 lít 10 Loại 500 lít Nga 4,5KW 500 lít 02 Loại 350 lít Trung quốc 4,5 KW 350 lít 02 4 Cẩu tháp KB 401 Nga Qmax=8t Hmax=41,601 [...]... quản lý, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn lực lượng cán bộ III Nguồn nhiên liệu chủ yếu trong nước hay nước ngo i IV Kết quả hoạt động trong những năm gần đây PHẦN THỨ BA: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC GI I PHÁP Đ I V I SẢN PHẨM TRONG GIAI ĐOẠN T I I Gi i pháp khả năng cạnh tranh II Bước h i nhập của công ty để h i nhập khu vực Quốc Tế III Một số kiến nghị để phát triển sản phẩm xây dựng KẾT KUẬN ... thầy cô giáo bạn đọc chuyên đề được hoàn thiện hơn MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT V I NÉT VỀ SẢN PHẨM XÂY DỰNG I Lịch sử phát triển Công ty Xây Dựng II Những đặc i m kinh tế kỹ thuật của Công ty III ý nghĩa kinh tế xã h i của sản phẩm xây dựng PHẦN THỨ II: TÌNH HÌNH KINH DOANH SẢN PHẨM XÂY DỰNG T I CÔNG TY I Công nghệ thiết bị trình độ, uy tín, chất lượng lao động số lượng trình độ II Đặc i m tổ chức... bắt các nguồn vật tư đảm bảo chất lượng có giá hợp lý nhất để quản lý cung ứng cho các công trình theo quy chế hiện hành của công ty - Đề xuất các gi i pháp quản lý khai thác có hiệu quả năng lực toàn bộ xe máy, thiết bị, của công ty theo các quy định của công ty nhà nước - Quản lý t i sản, con ngư i trong phạm vi công việc của phòng, ph i hợp v i các phòng ban, đơn vị trong công ty trong. .. Đ I V I SẢN PHẨM XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN T I I) Gi i pháp tăng khả năng cạnh tranh của doanh ngiệp: - Trong nền kinh tế thị trường có sự i u tiết của nhà nước, m i doanh nghiệp ph i đảm bảo việc kinh doanh của mình sao cho thu đủ bù chi có l i Để quản lý kinh doanh có hiệu quả, ngư i lãnh đạo ph i nắm được các thông tin về hoạt động kinh doanh Đ i h i công tác quản lý ngày càng hoàn thiện - Thúc... vai trò của tiêu chuẩn hoá xây dựngcông cụ để quản lý chất lượng sản phẩm trong i u kiện nền kinh tế đ i m i theo cơ chế thị trường ph iđịnh hướng đ i m i phát triển cho công tác này công ty đang thực hiện hoàn thiện áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Tiêu chuẩn thiết kế : ph i chọn một đ i ngũ có kinh nghiệm , có bề dầy về thiết kế - Tiêu chuẩn kết cấu - Chọn một đ i ngũ có kinh nghiệm trong. .. hiện giá trị thanh quyết toán công trình - Xây dựng giá các công việc xây lắp phù hợp v i quy chuẩn Việt Nam, các định mức nhà nước, các định mức, đơn giá của các địa phương để phục vụ công tác đấu thầu, nhận thầu, giao khoán thanh quyết toán công trình - Theo d i quản lý việc thanh quyết toán các công trình, thanh lý các hợp đồng v i bên A trong n i bộ công ty - Theo d i các thông tin... cho giám đốc công ty để quản lý công tác đầu tư của công ty 1.2- Lập kế hoạch đầu tư các vụ án đầu tư của công ty bao gồm : các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, các dự án xây dựng nhà, các dự án kinh doanh nhà dự án đầu tư mua sắm t i sản cố định, dự án c i tạo, mở rộng, làm m isở vật chất của công ty dự án khác có tính chất kinh doanh, sinh l i, các dự án liên doanh v i các đ i tác trong và. .. kết quả sản xuất kinh doanh CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH DOANH TIẾP THỊ 1- CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ -Nghiên cứu , xây dựng thực hiện quản lý thống nhất chiến lược marketing của công ty các mặt hoạt động của công tác tiếp thị trong toàn công ty nhằm đảm bảo giữ gìn tốt các m i quan hệ v i các đ i tác , không ngừng mở rộng phát triển thị phần của công ty trên thương trường -Tìm hiểu , i u tra... được sản phẩm (xây dựng ) vật liệu (xây dựng ) để xuất khẩu đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế gi i cũng như thị hiếu của đ i tác, của ngư i tiêu dùng thì (sản phẩm ) vật liệu xây dựng chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân - Trong phạm vi một đề t i rộng th i gian hẹp chuyên đề không thể tránh kh i những thiếu sót, t i rất mong nhận được các ý kiến phê bình của các thầy cô giáo... nước ngo i 1.3- Lập các báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án đầu tư 1.4- Thực hiện quản lý các dự án đầu tư của công ty 1.5- Thực hiện các quy định của công ty trong các lĩnh vực có liên quan thường xuyên báo cáo lãnh đạo công ty tình hình thực hiện các dự án đầu tư kiến nghị các biện pháp cần thiết để thực hiện tốt các dự án đầu tư 1.6- Thực hiện các nhiệm vụ khác mà giám đốc công ty giao . TIỂU LUẬN: Định hướng phát triển và các gi i pháp đ i v i sản phẩm xây dựng của công ty xây dựng số I trong giai đoạn t i L I MỞ ĐẦU. I. V i nét về sản phẩm xây dựng. II. tình hình kinh doanh sản phẩm xây dựng của công ty. III. định hướng phát triển và các gi i pháp đ i v i sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Định hướng phát triển và các giải pháp đối với sản phẩm “xây dựng” của công ty xây dựng số I trong giai đoạn tới pdf, TIỂU LUẬN: Định hướng phát triển và các giải pháp đối với sản phẩm “xây dựng” của công ty xây dựng số I trong giai đoạn tới pdf, TIỂU LUẬN: Định hướng phát triển và các giải pháp đối với sản phẩm “xây dựng” của công ty xây dựng số I trong giai đoạn tới pdf

Từ khóa liên quan