TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp về Công ty cổ phần hà bắc pptx

28 480 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp về Công ty cổ phần bắc Phần I quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần bắc I. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Bắc. 1.Quá trình hình thành và phát triển: Tên công ty: Công ty cổ phần Bắc Địa chỉ : 27 khu ga thị trấn Văn Điển Công ty cổ phần Bắc tiền thân là một xí nghiệp may do chế thị trường cùng với sự đòi hỏi ngày càng mở rôngj và nâng cao của nghành may mặc. Để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng với nền kinh tế thị trường hiện nay. Ngày 26 tháng 10 năm 1998, Tổng giám đốc liên hiệp hội may mặc đã ký quyết định số 631/QĐ/TCCB cho phép xí nghiệp cổ phần hóa xí nghiệp may thành công ty cổ phần Bắc. Đến ngày 16/12/1998, Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ phê duyệt phương án cổ phần hoá nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Thời gian hoạt động của công ty là 20 năm kể từ ngày ghi trong quyết định chuyển thể từ xí nghiệp may thành công ty cổ phần Bắc QĐ3404/1998/QĐ-BCNN ngày 16/12/1998. Ngày 20/6/1998 đại hội đồng cổ đông thành lập và bầu ra hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Công ty chính thức đi vào thực hiện theo luật công ty(nay là luật doanh nghiệp) từ 1/1/1999 như quy định tại điều 19 của nghị định 44/4998/NG-CP. Ngày 20/6/1999 của chính phủ. Trong suốt thời gian qua mặc dù mới thành lập trong thời gian ngắn, nhưng được sự chỉ đạo trực tiếp của xí nghiệp. Công ty đã sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý cũng như các chi nhánh. Theo điều lệ quy định, vốn điều lệ của công ty khi thành lập là 3 tỷ. Trong đó 40% là tỷ lệ cổ phần nhà nước. 10,6% là tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong công ty, 49,4% là tỷ lệ cổ phần bán cho đối tượng khác. Trong vòng 4 năm đầu hoạt động mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng công ty luôn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời không ngừng củng cố năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Nhờ không ngừng cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm của công ty không chỉ tiêu thụ được trong nước mà còn được xuất khẩu sang Liên Xô và một số nước khác. Cho đến nay công ty đã được thị trường ổn định và đã tạo ra được hàng với nhiều mẫu mã đẹp, mới lạ để xuất khẩu và bán trong thị trường nội địa. Điều đó đã khẳng định được tên tuổi và chỗ đứng của công ty trên thị trường. Bảng cân đối kế toán Qua một số năm ĐVT: triệu đồng Tài sản 2000 2001 2002 A. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 1.472 1.587 1.790 1. Tiền mặt 175 183 221 2. Đầu tư ngắn hạn 187 188 253 3. Các khoản phải thu 930 1.012 1.082 4. Hàng tồn kho 93 90 111 5.TSLĐ khác 87 114 123 B. TSCĐ và đầu tư dài hạn 1.782 1.913 2.210 1. TSCĐ hữu hình 1.367 1.496 1.737 2. TSCĐ vô hình 127 146 146 3. Đầu tư tài chính dài hạn 192 207 206 4. Chi phí xây dựng bản dở dang 96 64 121 Cộng TS: 3.200 3.500 4.000 ĐVT: triệu đồng Nguồn vốn 2000 2001 2002 A. Nợ phải trả 1070 1148 1363 I. Nợ ngắn hạn 605 683 798 1. Vay ngắn hạn 163 180 208 2. Phải trả người bán 227 232 263 3. Người mua trả trước 48 70,6 75 4. Phải nộp ngân sách 20,5 23,4 25 5. Phải trả công nhân viên 6,9 9,3 9,6 6. Phải trả phải nộp khác 139,6 167,7 217,4 II. Nợ dài hạn 465 465 565 B. Nguồn vốn CSH 2130 2352 2637 1. Ngồn vốn kinh doanh 1539 1573 1638 2. Quỹ phát triển 529 643 839 3. Lãi chưa phân phối 93 99 116 4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 23 37 44 Cộng nguồn vốn: 3.200 3.500 4000 Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2000 2001 2002 1. Tổng doanh thu 13.000 16.160 20.680 2. Giá vốn 10.057 12.631 16.526 3. Lợi tức gộp = (1 - 2) 2.943 3.529 4.154 4. Chi phí bán hàng 1.175 1.488 1.804 5. Chi phí Quản lý doanh nghiệp 1.530 1.738 1.955 6. Lợi nhuận trước thuế =(3 - 4 -5) 238 303 395 7. Thuế Thu nhập DN (32%) 76,16 96,96 126,4 8. Lợi tức sau thuế =(6-7) 161,84 206,04 268,6 2. Nhiệm vụ hiện nay của doanh nghiệp Với nhiệm vụ vừa nghiên cứu, vừa thiết kế mẫu, vừa tiến hành sản xuất và tiêu thụ. Công ty đã đáp ứng được nhu cầu trong và ngoài nước, mang lại cho ngân sách quốc gia một lượng ngoại tệ không nhỏ nhờ xuất khẩu các mặt hàng sản xuất. Hiện nay Công ty sản xuất và kinh doanh các mặt hàng chủ yếu sau: - Quẫn áo bò - Quần áo sơ mi bò mài - áo sơ mi cao cấp - áo khoác các loại - Quần áo trẻ em - Thị trường tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm của Công ty được thiết kế đẹp, hợp kiểu dáng và thị hiếu người tiêu dùng nên thị trường tiêu thụ của nó rất rộng. thể chia ra làm hai khu vực sau: + Thị trường nội địa: những sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là quần âu, áo sơ mi cao cấp, quần áo bò, quần áo trẻ em, áo Jackét… với kiểu dáng và kích thước phù hợp nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Công ty cũng chú trọng đặt đại lý ở các nơi trên toàn quốc nhưng chủ yếu là các khu vực thành thị, đông dân cư vì đa số hàng của Công ty đều ở mức trung và cao cấp. + Thị trường xuất khẩu: sản phẩm xuất khẩu của Công ty chiếm một tỷ trọng khá cao khoảng 40% tổng giá trị sản xuất. 3. Bộ máy quản lý của doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bắc hoạt động sản xuất công nghiệp quy mô lớn, tính chất hoạt động kinh doanh rất phức tạp đòi hỏi công tác quản lý phải khoa học vì vậy Công ty tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu "chức năng trực tuyến" nghĩa là các phòng ban tham mưu với ban giám đốc theo từng chức năng, nhiệm vụ của mình, giúp ban giám đốc điều hành, ra quyết định đúng đắn lợi cho Công ty. Bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: - Ban giám đốc: 4người + Tổng giám đốc đồng thời là chủ tịch Hội đồng quản trị đây là người đứng đầu bộ máy Công ty, thay mặt Công ty chịu trách nhiệm trước Nhà nước về toàn bộ hoạt động của Công ty mình. Đồng thời chỉ huy toàn bộ hoạt động bộ máy quản lý và tất cả các bộ phận của Công ty. + Giám đốc điều hành: trách nhiệm giúp việc cho tổng giám đốc về mặt kỹ thuật sản xuất, thiết kế của Công ty. + Giám đốc điều hành sản xuất: trách nhiệm giúo việc cho tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. + Giám đốc điều hành nội chính: nhiệm vụ giúp cho tổng giám đốc biết về các mặt đời sống công nhân viên và điều hành xí nghiệp dịch vụ đời sống. - Các phòng ban chức năng bao gồm: + Văn phòng tổng hợp: nhiệm vụ quản lý về mặt quân số, mặt tổ chức của Công ty, tham gia cho tổng giám đốc về mặt tổ chức. + Phòng kỹ thuật: nhiệm vụ quản lý, phác thảo, tạo mẫu, mã hàng theo đơn đặt hàng của khách và nhu cầu của tổ chức. + Tổ KCS: nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm hỏng, lỗi trước khi đưa vào nhập kho. + Phòng kế hoạch: nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát thị trường và lập kế hoạch sản xuất cho kịp thời đúng thời hạn trong các hợp đồng. + Phòng thị trường: nhiệm vụ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. + Phòng kế toán tài vụ: phân tích và tổng hợp số liệu để đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, phục vụ kịp thời cho kế toán quản trị. + Cửa hàng dịch vụ: làm công tác dịch vụ, phục vụ thêm cho đời sống công nhân viên trong xí nghiệp. + Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm: tại đây Công ty trưng bày các mặt hàng Công ty sản xuất vừa giới thiệu sản phẩm vừa bán, đồng thời cũng là nơi tiếp nhận các ý kiến đóng góp phản hồi từ người tiêu dùng. + Phòng kho: bao gồm vật liệu và kho thành phẩm nơi bảo quản đầu ra và đầu vào của quá trình sản xuất. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bắc Tổng giám đốc Giám đốc điều hành Giám đốc điều hành sản xuất Giám đốc điều hành nội Văn Phòng Tổ Phòng PhònPhòng Cửa TTTM Phòn 4. Đặc điểm cấu sản xuất của Công ty. Công ty Cổ phần Bắc là 1 Công ty chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc theo quy trình công nghệ khép kín (bao gồm cắt may là, đóng gói, nhập kho) với các loại máy móc chuyên dùng với số lượng sản phẩm không nhỏ được chế biến từ nguyên liệu chính là vải. Mô hình sản xuất của Công ty bao gồm 4 xí nghiệp chính. Trong mỗi xí nghiệo này lại chia ra làm 5 bộ phận nhiệm vụ khác nhau. Văn phòng, xí nghiệp, tổ cắt, tổ máy, tổ hoàn thành và tổ bảo quản. Công ty quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm như sau: Quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty là quy trình sản xuất phức tạp kiểu liên tục. Sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn sản xuất kế tiếp nhau. Sản phẩm của Công ty rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã song tất cả đều trải qua một quy trình công nghệ như trên cụ thể NVL chính là vải, vải được nhận về từ kho NVL theo từng chủng loại mà phòng kỹ thuật yêu cầu theo mẫu mã hàng. Vải được đưa vào nhà cắt, tại nhà cắt vải được trải, đặt mẫu đánh số và cắt thành bán thành phẩm, sau đó thì nhập kho nhà cắt và chuyển cho các bộ phận may trong xí nghiệp. NVL Cắt Thêu Đóng gói May Giặt, tẩy, mài Là Nhập kho ở các tổ may được chia thành nhiều công đoạn: may cổ, may tay, ghép thân, cạp… tổ chức thành dây chuyền, bước cuối cùng của dây chuyền là hoàn thành sản phẩm. Trong tất cả các quy trình may, phải sử dụng các nguyên liệu phụ như: chỉ, cúc, khoá… các sản phẩm may song được chuyển xuống bộ phận là sau đó đóng gói và nhập kho thành phẩm. Sơ đồ mô hình tổ chức sản xuất của Công ty Phần II Thực trạng công tác quản lý vốn tại Công ty cổ phần bắc I. Những vấn đề bản về vốn và vai trò của vốn trong sản xuất kinh doanh 1. Khái niệm và vai trò của vốn. 1.1. Khái niệm. Công ty XN I XN I XN may NH XN may DH XN phụ trợ Văn phòng xí nghiệp Tổ cắt Tổ may Tổ là Kho Công ty PX Thêu PX Mài Thu hoá may Thu hoá là Vốn là toàn bộ giá trị ứng ra ban đầu và quá trình tiếp theo cho sản xuất kinh doanh, vốn được biểu hiện bằng tiền và toàn bộ giá trị hiện vật. 1.2. Vai trò. - Vốn tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh với nhiều đặc điểm khác nhau và chính xác các đặc điểm này đã quy định nguyên tắc kế toán cho từng loại vốn. - Vốn cố định là khoản vốn đầu tư ứng trước về TSCĐ, cógiá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. - Vốn cố định là điều kiện vật chất không thể thiếu được trong quá trình tái sản xuất, muốn cho quá trình tái sản xuất diễn ra liên tục doanh nghiệp phải đủ vốn đầu tư vào các hình thức kinh doanh khác nhau. - Vốn là công cụ để phản ánh và đánh giá quá trình vận động của vật tư, phản ánh kiểm tra quá trình mua sắm dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp. Như vậy vốn là điều kiện vật chất không thể thiếu của doanh nghiệp cho quá trình sản xuất. 2. cấu các loại vốn. 2.1. Vốn cố định. Vốn cố định là một bộ phận vốn đầu tư ứng trước về TSCĐ mà giá trị của nó được chuyển dần vào nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một chu kỳ hoạt động khi hết thời gian sử dụng. - Đặc điểm của vốn cố định. + Vốn cố định được biểu hiện bằng tiền của TSCĐ + Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. + Vốn cố định chuyển dịch từng phần vào giá thành sản phẩm hoặc chi phí sản xuất sản phẩm tương ứng với giảm dần giá trị sử dụng TSCĐ cũng được tách ra. Trong các chu kỳ sản xuất kế tiếp nếu phần vốn được luân chuyển tăng lên thì phần vốn cố định lại giảm đi tương ứng với mức suy giảm dần giá trị sử dụng của TSCĐ kết thúc sự biến thiên ngược chiều đó cũng là lúc TSCĐ hết thời gian sử dụng và vốn cố định hoàn thành một vòng luân chuyển. 2.2. Vốn lưu động. Vốn lưu động là số tiền ứng trước về TSCĐ nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện được thường xuyên liên tục. - Đặc điểm của vốn lưu động. + Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ TSCĐ. + Vốn lưu động được chuyển hoá qua các hình thái khác nhau bắt đầu từ hình thái tiền tệ sang hình thái dự trữ vật tư hàng hoá và cuối cùng lại trở về hình thái tiền tệ ban đầu của nó. + Vốn lưu động là công cụ phản ánh quá trình vận động của vật tư (quá trình mua sắm, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp) 3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 3.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố định: sử dụng các chỉ tiêu tổng hợp và các chỉ tiêu phân tích. Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Doanh thu tiêu thụ Vốn cố định bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng vốn cố định thể tham gia tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu sản phẩm hàng hoá được tiêu thụ trong kỳ. Hàm lượng vốn cố định = VCĐ bình quân trong kỳ x100% Vốn sản xuất kinh doanh bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh vốn cố định cần thiết để tạo ra một đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ. Hiệu quả sử dụng VCĐ = Lợi nhuận sau thuế Vốn cố định bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng vốn cố định bình quân trong kỳ tham gia tạo được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. - Tốc độ luân chuyển vốn lưu động L = M V Trong đó: L: số lần luân chuyển vốn lưu động trong kỳ M: tổng mức luân chuyển trong kỳ (doanh thu thuần) [...]... liệu đó Mục lục Phần i: quá trình hình thành và phát triển củâ Công ty cổ phần bắc I Đặc điểm chung của Công ty 1 1 Quá trình hình thành và phát triển 1 2 Nhiệm vụ hiện nay của Công ty 3 3 Bộ máy quản lý của Công ty 4 4 Đặc điểm cấu sản xuất của Công ty 6 Phần II: thực trạng công tác quản lý vốn của Công ty cổ phần bắc I Những vần đề bản về vốn và vai... 18 III Khả năng thanh toán của Công ty qua các năm 20 1 Khả năng thanh toán hiện hành 20 2 Tỷ suất về khả năng thanh toán của VLĐ 21 3 Khả năng thanh toán tức thời 21 4 Khả năng thanh tóan của Công ty 22 IV Kế hoạch sử dụng vốn của Công ty năm 2003 22 Phần III: những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần bắc 1 Vốn cố định 25... doanh nghiệp Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Bắc em xin được đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 1.Vốn cố định (chi tiết hơn) Trong cấu vốn kinh doanh của Công ty, vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn, quy mô và trình độ trang bị máy móc là nhân tố quyết định tới khả năng cạnh tranh và hoàn thành công việc mà Công ty kế hoạch đề ra sẵn Vậy để sử dụng... số vốn thích hợp Theo ý kiến của em thì hàng năm Công ty phải tiến hành kiểm kê đánh giá và phân loại TSCĐ vào cuối năm nhằm kiểm tra lại số lượng, tài sản của Công ty, đồng thời đánh giá lại tài sản để lấy đó làm căn cứ tính khấu hao cho phù hợp Để sử dụng hiệu quả vốn cố định và bảo toàn được số vốn Công ty nên tiến hành khấu hao nhanh để thu hồi lại số vốn đã bỏ ra Công ty phải tiến hành sửa chữa... 1.363.000.000 0,79 Trong ba năm khả năng thanh toán của Công ty còn chưa tốt đặc biệt là năm 2002 khả năng thanh toán chỉ 0,79 Trong ba năm khả năng thanh toán của Công ty đều . TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp về Công ty cổ phần hà bắc Phần I quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần hà bắc I của Công ty Cổ phần Hà Bắc. 1.Quá trình hình thành và phát triển: Tên công ty: Công ty cổ phần Hà Bắc Địa chỉ : 27 khu ga thị trấn Văn Điển Công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp về Công ty cổ phần hà bắc pptx, TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp về Công ty cổ phần hà bắc pptx, TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp về Công ty cổ phần hà bắc pptx

Từ khóa liên quan