TIỂU LUẬN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK ppt

78 1,006 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

TIỂU LUẬN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK LỜI NÓI ĐẦU Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, mỗi sinh viên đều được trang bị cho mình một hệ thống kiến thức về chuyên môn khá đầy đủ và cần thiết. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách khá xa, nhất là trong điều kiện nền kinh tế - xã hội luôn có sự thay đổi đến chóng mặt. Do đó, giải pháp cần thiết để thu hẹp khoảng cách đó là thực hành. Hiện nay, các trường đại học đều đã và đang tạo mọi điều kiện để cho các sinh viên có một khoảng thời gian thực tập tại các tổ chức kinh tế xã hội, để có thể từng bước tiếp cận với công việc tương lai một cách nhanh nhất. Là một sinh viên khoa Tài chính – Ngân hàng, trường đại học Kinh tế quốc dân, em cũng đã có được những ngày đầu thực tập vô cùng hữu ích tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Habubank (HBBS). Tại đây, qua một thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu các hoạt động cũng như nghiệp vụ của các phòng ban khác nhau trong Công ty, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập với đề tài là “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK”. Trên cơ sở đó, chuyên đề thực tập của em bao gồm các phần sau: Chương 1: Môi giới chứng khoánhiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Habubank Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty Chứng khoán Habubank CHƯƠNG 1 MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁNHIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 Tổng quan về Công ty chứng khoán (CTCK) 1.1.1 Khái niệm CTCK Hiện có nhiều định nghĩa về CTCK. Ở Việt Nam, các CTCK là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo pháp luật Việt Nam để kinh doanh chứng khoán theo giấy phép kinh doanh chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp (Theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BTC ngày 17/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Tóm lại, CTCK là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán. 1.1.2 Phân loại CTCK 1.1.2.1 Theo mô hình tổ chức Hoạt động của CTCK rất đa dạng và phức tạp, khác hẳn với các doanh nghiệp sản xuất hay thương mại thông thường vì CTCK là một loại hình định chế đặc biệt nên vấn đề xác định mô hình tổ chức kinh doanh của nó cũng có nhiều điểm khác nhau ở các nước. Mô hình tổ chức kinh doanh ở mỗi nước đều có những điểm riêng tùy theo đặc điểm của hệ thống tài chính và sự cân nhắc lợi hại của những người làm công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, có thể khái quát thành hai mô hình cơ bản hiện nay:  Mô hình CTCK đa năng: Theo mô hình này, CTCK được tổ chức dưới tổ hợp tài chính dịch vụ tổng hợp gồm: kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ tài chính. Theo đó, các ngân hàng thương mại hoạt động với tư cách là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Có hai loại CTCK đa năng:  Công ty đa năng một phần: các ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán phải thành lập công ty con kinh doanh độc lập.  Công ty đa năng hoàn toàn: các ngân hàng thương mại được phép kinh doanh tổng hợp ( chứng khoán, tiền tệ, bảo hiểm). Mô hình này có ưu điểm là liên kết nhiều lĩnh vực kinh doanh, do đó giảm bớt rủi ro trong hoạt động kinh doanh chung, có khả năng chịu đựng sự biến động của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nếu như thị trường có biến động mạnh thì hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nếu không tách bạch rõ ràng các nghiệp vụ kinh doanh. Các nước châu Âu, Anh, Úc thường áp dụng mô hình công ty đa năng.  Mô hình CTCK chuyên doanh: Theo mô hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các CTCK độc lập, chuyên môn hóa trong lĩnh vực chứng khoán đảm nhận, các ngân hàng không được tham gia vào kinh doanh chứng khoán. Mô hình này được áp dụng cho nhiều nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Canada… Mô hình này có ưu điểm là hạn chế được rủi ro cho hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển. Tuy nhiên, khả năng san bằng rủi ro trong kinh doanh bị hạn chế. Trong thời gian gần đây, các nước áp dụng mô hình này có xu hướng giảm dần sự hạn chế đối với ngân hàng thương mại trong nghiệp vụ chứng khoán. 1.1.2.2 Theo loại hình tổ chức Hiện nay, có ba loại hình tổ chức cơ bản của CTCK, đó là công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.  Công ty hợp danh: Là loại hình kinh doanh có từ hai chủ sở hữu trở lên. Thành viên của CTCK hợp danh bao gồm: thành viên góp vốn và thành viên hợp danh. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Các thành viên góp vốn không than gia điều hành công ty. Họ chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp của mình đối với những khoản nợ của công ty. Công ty hợp danh không được quyền phát hành bất cứ một loại chứng khoán nào.  Công ty cổ phần: Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập với chủ sở hữu là các cổ đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của luật chứng khoán hiện hành.  Công ty trách nhiệm hữu hạn: Thành viên của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm không được phép phát hành cổ phiếu. 1.1.2.3 Theo hình thức kinh doanh  Công ty môi giới: Loại công ty này còn được gọi là công ty thành viên vì nó là một thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán. Công việc kinh doanh chủ yếu của công ty môi giới là là mua và bán chứng khoán cho khách hàng của họ trên Sở giao dịch chứng khoán mà công ty đó là thành viên.  Công ty đầu tư ngân hàng: Loại công ty này phân phối những chứng khoán mới dược phát hành cho công chúng thông qua việc mua bán chứng khoán do công ty cổ phần phát hành và bán lại cho công chúng theo giá tích gộp cả lợi nhuận của công ty. Vì vậy, công ty này còn gọi là nhà bảo lãnh phát hành.  Công ty giao dịch phi tập trung: Công ty này mua bán chứng khoán tại thị trường OTC.  Công ty dịch vụ đa năng: Những công ty này không bị giới hạn hoạt động ở một lĩnh vực nào của nghành công nghiệp chứng khoán. Ngoài ba dịch vụ trên, họ còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán, ủy nhiệm các giao dịch buôn bán cho khách hàng trên thị trường OTC. Sự kết hợp giữa sản phẩm và kinh nghiệm của công ty sẽ quyết định cơ sở những dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng.  Công ty buôn bán chứng khoán: Là công ty đứng ra mua bán chứng khoán với chi phí do công ty tự chịu. Công ty phải cố gắng bán chứng khoán cao hơn giá mua vào. Vì vậy, loại công ty này hoạt động với tư cách là người ủy thác chứ không phải là đại lý nhận ủy thác.  Công ty buôn bán chứng khoán không nhận hoa hồng: Loại CTCK này nhận chênh lệch giá qua việc buôn bán chứng khoán, do đó họ còn được gọi là nhà tạo lập thị trường, nhất là trên thị trường OTC. 1.1.3 Các nghiệp vụ chính của CTCK 1.1.3.1 Nghiệp vụ môi giới Môi giới chứng khoán là các hoạt động mua bán chứng khoán theo hợp đồng ủy thác giao dịch của khách hàng. Ở Việt Nam, theo Nghị định số 144/2003/NĐ – CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ thì nghiệp vụ môi giới chứng khoánhoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. 1.1.3.2 Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán Giao dịch tự doanh là các giao dịch bằng chính nguồn vốn kinh doanh của CTCK nhằm mục đích đầu tư kinh doanh thu lợi cho chính mình. Ở Việt Nam, theo Nghị định số 144/2003/NĐ – CP của Chính phủ thì nghiệp vụ tự doanh là việc CTCK mua và bán chứng khoán cho chính mình. Hoạt động tự doanh của CTCK được thực hiện thông qua cơ chế giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc thị trường OTC. Mục đích của hoạt động tự doanh là nhằm thu lợi nhuận cho chính công ty thông qua hành vi mua bán chứng khoán với khách hàng. Nghiệp vụ này hoạt động song song với nghiệp vụ môi giới, vừa phục vụ lệnh giao dịch cho khách hàng đồng thời cũng phục vụ cho mình. Vì vậy, trong quá trình hoạt động có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa thực hiện lệnh cho khách hàng và thực hiện lệnh cho công ty. Do đó, Luật pháp của các nước đều yêu cầu tách bạch rõ ràng giữa các nghiệp vụ môi giới và tự doanh, CTCK phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của mình. Khác với nghiệp vụ môi giới, CTCK chỉ làm trung gian thực hiện lệnh cho khách hàng để hưởng hoa hồng, trong hoạt động tự doanh CTCK kinh doanh bằng chính nguồn vốn của công ty. Vì vậy, CTCK đòi hỏi phải có nguồn vốn rất lớn và đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, khả năng phân tích và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý, đặc biệt trong trường hợp đóng vai trò là các nhà tạo lập thị trường. 1.1.3.3 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành Hoạt động bảo lãnh phát hành là hoạt động hỗ trợ cho thành công của các đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của các tổ chức phát hành của các CTCK. Theo Nghị định 48/1998/QĐ – CP ngày 11/7/1998 thì các CTCK ở Việt Nam được thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Hoạt động này được thực hiện ở thị trường sơ cấp, bao gồm: nghiên cứu, tư vấn cho tổ chức phát hành về các thủ tục và phương pháp phát hành,cơ cấu giá…; thỏa thuận với nhà bảo lãnh trong việc tiếp thị, phân phối chào bán chứng khoán; quản lý phân phối và thanh toán chứng khoán; thực hiện các công việc hỗ trợ cho thị trường và dịch vụ sau khi phát hành; đại lý phân phối chứng khoán. Qua hoạt động bảo lãnh phát hành, các CTCK thu về hoa hồng bảo lãnh. Hoa hồng này có là cố định, có thể là biến đổi tùy theo quy định của từng CTCK. 1.1.3.4 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán Cũng như các hoạt động tư vấn khác, nội dung của hoạt động tư vấn chứng khoán là đưa ra những lời khuyên, phân tích các tình huống hay thực hiện một số công việc có tính chất dịch vụ khác có liên quan đến phát hành, đâu tư và cơ cấu tài chính cho khách hàng. Trong hoạt động tư vấn tài chính, CTCK còn cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp các dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tái cơ cấu tài chính, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát hành và niêm yết chứng khoán. CTCK cung cấp thông tin, cách thức đầu tư, thời điểm đầu tư và quan trọng nhất là loại chứng khoán đầu tư phù hợp với khách hàng của mình. Thông thường hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán luôn gắn liền với các hoạt động nghiệp vụ khác như môi giới, bảo lãnh phát hành. 1.1.3.5 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư Đây là nghiệp vụ quản lý vốn ủy thác của khách hàng để đầu tư vào chứng khoán thông qua danh mục đầu tư nhằm sinh lợi cho khách hàng trên cơ sở tăng lợi nhuận và bảo toàn vốn cho khách hàng. Quản lý danh mục đầu tư là một dạng nghiệp vụ tư vấn mang tính chất tổng hợp có kèm theo đầu tư, khách hàng ủy thác tiền cho CTCK thay mặt mình đầu tư theo một chiến lược hay những nguyên tắc đã được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu (mức lợi nhuận kỳ vọng, rủi ro có thể chấp nhận…). 1.1.4 Chức năng, vai trò của CTCK 1.1.4.1 Chức năng của CTCK CTCK có bốn chức năng chủ yếu trên thị trường tài chính:  Tạo ra cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa người có tiền nhàn rỗi ( nhà đầu tư) đến người muốn huy động vốn (công ty cổ phần, Chính phủ) thông qua cơ chế phát hành và bảo lãnh phát hành.  Cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch, cho giá trị của các khoản đầu tư thông qua hệ thống khớp giá hoặc khớp lệnh.  Cung cấp cơ chế chuyển ra tiền mặt cho các nhà đầu tư, tạo tính thanh khoản cho chứng khoán.  Góp phần điều tiết và bình ổn thị trường thông qua hoạt động tự doanh hoặc vai trò của nhà tạo lập thị trường. 1.1.4.2 Vai trò của CTCK  Đối với các tổ chức phát hành Vai trò huy động vốn Khi một doanh nghiệp muốn huy động vốn bằng cách phát hành chứng khoán, không phải tự họ đi bán số chứng khoán mà họ định phát hành. Họ không thể làm tốt được việc đó bởi họ không có bộ máy chuyên môn. Cần có những nhà chuyên nghiệp mua bán chứng khoán cho họ. Đó là các CTCK, với nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, và bộ máy tổ chức thích hợp, thực hiện được vai trò trung gian môi giới mua bán, phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư và thực hiện một số dịch vụ khác cho cả nhà đầu tư và người phát hành. Các ngân hàng, các CTCK và các quỹ đầu tư đều là các trung gian tài chính với vai trò huy động vốn. Nói một cách đơn giản, các tổ chức này có vai trò làm chiếc cầu nối và đồng thời là các kênh dẫn cho vốn chảy từ một hay một số bộ phận nào đó của nền kinh tế có dư thừa vốn đến các bộ phận khác của nền kinh tế đang thiếu vốn. Thông qua hoạt động bảo lãnh phát hành và môi giới chứng khoán, các CTCK có vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn phục vụ cho các nhà phát hành.  Đối với các nhà đầu tư Giảm chi phí và thời gian giao dịch Thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, CTCK có vai trò làm giảm chi phí và thời gian giao dịch, do đó nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư. Đối với các hàng hóa thông thương, mua bán qua trung gian sẽ làm tăng chi phí cho người mua và người bán. Tuy nhiên, đối với thị trường chứng khoán, sự biến động thường xuyên của giá cả chứng khoán cũng như mức độ rủi ro cao làm những nhà đầu tư tốn kém chi phí, công sức và thời gian tìm hiểu thông tin trước khi quyết định đầu tư. Nhưng thông qua các CTCK, với trình độ chuyên môn cao và uy tín nghề nghiệp sẽ giúp các nhà đầu tư thực hiện các khoản đầu tư một cách hiệu quả. Cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính Các CTCK với dịch vụ tổng hợp không chỉ thực hiện lệnh của khách hàng mà còn tham gia vào nhiều dịch vụ tư vấn, cung cấp các thông tin đa dạng, nghiên cứu thị trường cho các công ty cổ phần và nhà đầu tư cá nhân. Công ty có thể tư vấn về: thu thập và xử lý thông tin về các khả năng và cơ hội đầu tư, triển vọng ngắn và dài hạn của thị trường chứng khoán và các công ty trong thời gian hiện tại và tương lai, tư vấn đầu tư chứng khoán…  Đối với thị trường chứng khoán Vai trò xác định giá cả chứng khoán Giá cả chứng khoán do thị trường quyết định. Tuy nhiên, để đưa ra mức giá cuối cùng, người mua và người bán phải thông qua CTCK vì họ không được tham gia trực tiếp vào quá trình mua bán. Thông qua Sở giao dịch chứng khoán, thị trường OTC, các CTCK cung cấp một cơ chế giá cả nhằm giúp nhà đầu tư có được sự đánh giá đúng thực tế và chính xác về giá trị khoản đầu tư của mình. Trên thị trường sơ cấp, các CTCK cùng với các nhà phát hành đưa ra mức giá đầu tiên. Vai trò điều tiết thị trường CTCK còn có một chức năng quan trọng là can thiệp trên thị trường, góp phần điều tiết giá chứng khoán. Theo quy định của các nước, CTCK bắt buộc phải dành ra một tỷ lệ nhất định giao dịch của mình để mua chứng khoán vào khi giá chứng khoán trên thị trường đang giảm và bán ra khi giá chứng khoán cao. Vai trò tăng tính thanh khoản cho chứng khoán Các CTCK thực hiện cơ chế chuyển đổi này, từ đó giúp nhà đàu tư thực hiện mong muốn chuyển tiền mặt thành chứng khoán và ngược lại một cách ít thiệt hại nhất. Các nhà đầu tư luôn muốn có được khả năng chuyển tiền mặt thành chứng khoán có giá và ngược lại trong một môi trường ổn định. Các CTCK đảm nhận chức năng này, giúp nhà đầu tư ít chịu thiệt hại nhất khi tiến hành đầu tư. Thúc đẩy vòng quay của chứng khoán Các CTCK cũng là người tạo ra sản phẩm bằng cách cung cấp cho khách hàng các cách đầu tư khác nhau. Qua đó, họ góp phần làm tăng vòng quay của chứng khoán qua việc chú ý đến nhu cầu của người đầu tư, cải tiến các công cụ tài chính của mình làm cho chúng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tạo ra sản phẩm mới Trong mấy năm gần lại đây, chủng loại chứng khoán đã phát triển với tốc độ rất nhanh do một số nguyên nhân, trong đó có yếu tố dung lượng thị trường và biến động thị trường ngày càng lớn, nhận thức rõ ràng hơn của khách hàng dối với thị trường tài chính và sự nỗ lực trong tiếp thị của các CTCK. Các CTCK có các dịch vụ yểm trợ rất to lớn đối với thị trường, vì mỗi loại sản phẩm tài chính có những quy trình riêng biệt và nhu cầu của khách hàng là đa dạng khác nhau.  Đối với các cơ quan quản lý thị trường. [...]... thực tế khả năng của công ty Nếu mục tiêu đặt ra quá xa, không sát với thực tế thì hiệu quảcông ty mong muốn đạt được là rất khó Đặc biệt trong hoạt động môi giới chứng khoán, nếu công ty chưa chú trọng hoạt động môi giới hoặc chưa đặt mối quan hệ giữa hoạt động môi giới với các hoạt động khác trong mối quan hệ tương hỗ thì hiệu quả hoạt động môi giớicông ty thu được sẽ không cao Đồng thời cách... ngân hàng chỉ định thanh toán và giao chứng khoán thông qua hình thức chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Sau khi hoàn tất thủ tục tại Sở giao dịch, công ty sẽ thanh toán tiền và chứng khoán cho khách hàng thông qua tài khoản khách hàng mở tại công ty 1.3 Hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại CTCK 1.3.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán Xét cho cùng thì thị phần, mối... từ hoạt động môi giới chứng khoán Lợi nhuận từ môi giới chứng khoán được hiểu là phần chênh lệch giữa doanh thu từ môi giới chứng khoán và chi phí mà công ty bỏ ra để thực hiện các hoạt động đó Cũng như các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh khác, lợi nhuận chính mà mục đích cuối cùng mà CTCK theo đuổi Đây là thước đo hiệu quả hoạt động của công ty Lợi nhuận từ hoạt động môi giới chứng khoán tăng lên... được có chất lượng cao  Các nghiệp vụ khác liên quan đến hoạt động môi giới Cũng như các hoạt động khác, hoạt động môi giới chứng khoán không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của các hoạt động khác có liên quan  Hoạt động quảng cáo, marketing sẽ tăng cường hình ảnh công ty, đưa thương hiệu của công ty đến với nhiều người hơn Từ đó, gia tăng lượng khách hàng cho hoạt động môi giới  Bộ phận phân... đó uy tín và doanh thu, lợi nhuận hoạt động sẽ tăng theo CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK 2.1 Khái quát về CTCK Habubank 2.1.1 Giới thiệu về CTCK Habubank Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Tên tiếng Anh là Habubank Securities) được thành lập ngày 03 tháng 11 năm 2005 và chính thức hoạt động từ ngày 07 tháng 04 năm 2006 theo... trong việc bình ổn thị trường của CTCK Hiệu quả môi giới cũng thể hiện thông qua mức độ đóng góp của công ty vào việc bình ổn thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển Hoạt động môi giới hiệu quả giúp tạo tính thanh khoản cho thị trường Quy mô, mức độ mâu thuẫn giữa khách hàng và công ty Hoạt động môi giới là một trong các hoạt động luôn phải đối mặt với những nguy... hàng Hiệu quả hoạt động môi giới được thể hiện trên nhiều khía cạnh:  Đối với CTCK: hiệu quả thể hiện khi số lượng tài khoản khách hàng tăng lên, mối quan hệ với khách hàng tốt đẹp làm gia tăng thị phần môi giới và lợi nhuận của công ty Ngoài ra, hiệu quả của hoạt động môi giới còn thúc đẩy sự phát triền của các sản phẩm và dịch vụ phù trợ, liên quan đến hoạt động môi giới  Đối với nhà đầu tư: hiệu quả. .. vào công ty, tin tưởng vào chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp và hài lòng với phí giao dịch mà công ty quy định  Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán Khi đứng ra làm trung gian mua bán chứng khoán cho khách hàng, CTCK thu của họ một khoản hoa hồng nhất định Đây chính là phí môi giới Doanh thu hoạt động môi giới chủ yếu là tổng phí môi giới CTCK phải thu từ khách hàng phát sinh từ hoạt động. .. nhiệm đối với kết quả giao dịch của chính mình” Hoạt động môi giới chứng khoán khác so với các hoạt động môi giới khác Không chỉ rút ngắn khoảng cách về không gian và thời gian giữa người mua và người bán, tiết kiệm chi phí mà hoạt động môi giới chứng khoán có những đặc trưng của thị trường cao cấp với những sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, phức tạp Để được hoạt động môi giới chứng khoán, CTCK phải... khi mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh một cách dễ dàng hơn Hoạt động môi giớihiệu quả giúp cho doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp  Đối với thị trường chứng khoán: hiệu quả từ hoạt động môi giới của CTCK làm cho thị trường chứng khoán thực sự là một kênh huy động vốn của nền kinh tế, giúp nhà đầu tư biết đến kênh đầu tư này và thúc đầy thị trường chứng khoán phát triển . 1: Môi giới chứng khoán và hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán. giới chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Habubank Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty Chứng khoán Habubank
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK ppt, TIỂU LUẬN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK ppt, TIỂU LUẬN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK ppt

Từ khóa liên quan