Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới đối ngoại pot

9 568 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 08:20

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới đối ngoạiNgày 28/12/2011. Cập nhật lúc 10h 5'PHẠM GIA KHIÊM*Đất nước Việt Nam có vị trí địa lý chiến lược, lưng dựa vào lục địa châu Á, mặt hướng raBiển Đông và Thái Bình Dương mênh mông. Là ngã ba, ngã của các nền văn minh lớn,của những con đường giao thương trọng yếu của nhân loại, dân tộc ta sớm có quan hệ vớicác nước, bạn bè không ít, kẻ nhòm ngó cũng nhiều. Chính vì lẽ đó, trong suốt cuộc trườngchinh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đường lối, chính sách đối ngoại luôn đóng vai tròquan trọng cả trong thời chiến cũng như thời bình, nhiều khi có tác động trực tiếp tới thịnhsuy, tồn vong của dân tộc. Bước sang kỷ nguyên toàn cầu hóa, khi sự phụ thuộc lẫn nhaugiữa các quốc gia ngày càng chặt chẽ, quan hệ quốc tế ngày càng đan xen phức tạp, vừahợp tác vừa đấu tranh, vai trò của ngoại giao càng trở nên quan trọng hơn. Cũng như nhiềuquốc gia khác, cùng với việc tăng cường nội lực, Việt Nam luôn luôn chủ động mở rộng quanhệ đối ngoại. Trong nhiệm vụ chung đó, nhất là trong thời kỳ đổi mới, ngoại giao Việt Namđứng trước yêu cầu phải tìm tòi sáng tạo, đổi mới duy, góp phần cùng với các mặt trậnkhác dưới sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước ra khỏi tình trạng bị bao vây cô lập, mở rộngvà từng bước đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu với hiệu quả hợp tác ngày càngcao, tạo dựng môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi nhất cho sự nghiệp xây dựng vàbảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.Để làm tốt nhiệm vụ quan trọng đó, Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã kế thừa tinhhoa ngoại giao của cha ông ta được đúc kết qua suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Đó làkhát vọng và lòng yêu chuộng hòa bình, là tưởng hòa hiếu, là triết lý “đem đại nghĩa thắnghung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. Đó cũng là ý chí sắt đá bảo vệ độc lập, chủ quyềnthiêng liêng được khẳng định từ bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc: “Nam quốcsơn hà Nam đế cư”.Trong kho tàng tinh hoa ngoại giao ấy của dân tộc, sáng lấp lánh tưởng ngoại giao Hồ ChíMinh, một hệ giá trị phong phú và sâu sắc, bao hàm nhiều bài học quý giá đối với công tácđối ngoại. Ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới đã kế thừa và vận dụng nhuần nhuyễn phongcách, bản sắc và những giá trị bền vững của tưởng ngoại giao của Bác. Một trong nhữngbài học giá trị nhất mà Người để lại cho ngoại giao Việt Nam và được áp dụng linh hoạt, hiệuquả trong thời kỳ đổi mới chính là “dĩ bất biến ứng vạn biến”.Sáu từ ngắn gọn này là bài học nằm lòng trong công tác đối ngoại từ khi Bác dặn dò Bộ trưởng Nội vụHuỳnh Thúc Kháng trước khi Người đi Pháp tháng 5-1946. Ngắn gọn, nhưng không đơn giản bởi việcvận dụng bài học này trong sự biến chuyển “muôn hình vạn trạng” của thời cuộc đòi hỏi sự khôn khéovà tầm nhìn sâu rộng. Câu này hiểu theo nghĩa đen là lấy cái không đổi (bất biến) để ứng phó vớimuôn vàn thay đổi (vạn biến). Cái bất biến, cái không thay đổi trong đối ngoại là nguyên tắc, làphương châm, là kim chỉ nam bất di bất dịch. Yếu tố bất biến xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam làlợi ích quốc gia dân tộc, mà độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, sức mạnh và vị thế quốc gia chínhlà những nội hàm quan trọng nhất. Bác đã nhấn mạnh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Ngay từkhi thành lập, Đảng ta đã ý thức sâu sắc, tiếp thu triệt để nguyên tắc này, đồng thời có sự phát triểnđặc biệt quan trọng: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Không đối lập mà luôn luôn phải song hành với cái bất biến của nguyên tắc đối ngoại, là cáivạn biến của cách ứng phó tài tình, khéo léo, linh hoạt trước mọi tình huống có thể xảy ra,như ông cha ta hay nói “tùy cơ ứng biến”. Hay nói cách khác, như trong quân sự thì trướcmột mục tiêu phải có nhiều phương án tấn công, hay như trong toán học thì một bài toán khóphải có nhiều cách giải. Nghĩa là chỉ xác định được nguyên tắc bất biến không thôi chưa đủ,mà còn phải biết vận dụng sáng tạo và nắm bắt thời cơ để có nhiều cách ứng phó kịp thờitrước thiên biến vạn hóa của tình hình. Nhìn lại những bước phát triển của công tác đối ngoạihơn 20 năm qua, có thể thấy đó là một quá trình đổi mới không ngừng, là sự bổ sung liên tụcgiữa lý luận và thực tiễn, là sự tham chiếu chặt chẽ giữa tính bất biến của mục tiêu chiếnlược và sự linh hoạt trong thực thi sách lược.Định hình chính sách, phá bao vây cấm vậnTrước thềm đổi mới, có thể nói đất nước ta rơi vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Tổ quốcthống nhất: khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và kéo dài; các thế lực thù địch khôngngừng chống phá; đất nước bị bao vây cấm vận. Ba mươi năm kháng chiến trường kỳ vàgian nan, Đảng và Bác đã xác định mục tiêu rất rõ ràng: “Dù phải đốt cháy cả dãy TrườngSơn cũng phải giành cho được độc lập”1. Khi độc lập đã ở trong tay, non sông đã thu về mộtmối, Đảng ta, với tầm nhìn chiến lược, lại xác định rõ con đường phải đi tiếp của cách mạngViệt Nam: độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc.Nhưng vào những thời điểm chuyển tiếp của lịch sử, đất nước nào, dân tộc nào cũng phảiđối diện với những khó khăn, thử thách nhất định. Từ thời chiến chuyển sang thời bình, ViệtNam cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức trong lựa chọn các biện pháp, bướcđi để đạt mục tiêu cuối cùng. Chính ở thời điểm nhạy cảm và cam go này, Đảng đã vận dụngsáng tạo triết lý “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Bác để trên cơ sở cái bất biến là lợi ích quốcgia dân tộc, đã tìm tòi, thử nghiệm và cuối cùng có những quyết sách sáng tạo để đưa dântộc Việt Nam vươn nhanh hơn, vững chắc hơn trên con đường tiến tới “sánh vai với cáccường quốc năm châu” như Bác hằng mong ước. Kết tinh của những quyết sách đó là côngcuộc đổi mới - một từ thuần Việt nhưng ngày nay đã trở nên phổ biến và đi vào nhiều ngônngữ phổ thông của thế giới.Trong công cuộc đổi mới toàn diện này, đổi mới đối ngoại là một bộ phận hữu cơ không thểtách rời. Đây là một quá trình đổi mới mang tính tất yếu khách quan, xuất phát từ yêu cầucủa nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, phù hợp với thời cuộc, với tưtưởng ngoại giao Hồ Chí Minh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tháng 12-1986, Đại hộiđại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã chính thức đặt cơ sở cho đổi mới duy và chínhsách đối ngoại khi khẳng định chúng ta cần “ra sức kết hợp sức mạnh của dân tộc với sứcmạnh của thời đại”. Đây là tiền đề quan trọng cho sự đổi mới nhận thức, quan điểm về việcgiải quyết những vấn đề tranh chấp, phá vỡ thế bao vây cấm vận, cải thiện quan hệ với cácnước láng giềng, các nước lớn trong những năm tiếp theo.Trên tinh thần ấy, Nghị quyết Trung ương 13 khóa VI năm 1988 đã xác định nhiệm vụ đối ngoạitrong tình hình mới là “giữ vững hòa bình, phát triển kinh tế”, nhấn mạnh chính sách “thêm bạnbớt thù”, đa dạng hoá quan hệ trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, hợp tác cùng có lợi. Nghị quyết phản ánh mộtcách nhìn thực tiễn và toàn diện hơn của Đảng ta về tình hình thế giới và khu vực, về sự vậnđộng của các xu thế lớn trong quan hệ quốc tế; đồng thời Nghị quyết cũng chỉ rõ: muốn giữvững độc lập chủ quyền, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nhất thiết phải có sự ổn địnhvề chính trị, phát triển về kinh tế, và rộng mở về quan hệ quốc tế. Là nghị quyết riêng đầu tiêncủa Bộ Chính trị về đối ngoại, Nghị quyết 13 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quátrình đổi mới duy đối ngoại của Đảng ta. Thực hiện những tưởng chỉ đạo của Nghị quyết13, chúng ta đã dần dần tháo gỡ những trở ngại để từng bước khôi phục và bình thường hóaquan hệ với các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và các trung tâm chính trị trên thếgiới. Có thể nói, những bước đi chủ động trong giai đoạn này đều xuất phát từ việc đặt lợi íchquốc gia dân tộc lên trên hết trong hoạch định chính sách đối ngoại. Đây là một trong những bàihọc quý giá nhất của ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới.Bên cạnh việc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc làm cơ sở quan trọng hàng đầu cho hoạch địnhchính sách, còn phải kể đến một nhân tố bất biến thứ hai không kém phần quan trọng là niềmtin vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự sụp đổ của mô hình kinh tế tập trungbao cấp tại Liên Xô và Đông Âu, dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nướcnày không những làm chúng ta mất đi chỗ dựa quan trọng về chính trị và kinh tế, mà còn ảnhhưởng sâu sắc đến tưởng, tình cảm trong nội bộ Đảng và nhân dân ta. Chính trong bối cảnhđó, những tưởng của đổi mới và thành quả của nó đem lại đã củng cố thêm niềm tin vữngchắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; tạo động lực thúcđẩy chúng ta tiếp tục đổi mới sâu rộng hơn, mạnh dạn hơn trong những năm sau đó.Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoạiTrong 5 năm đầu đổi mới (1986-1991), chúng ta đã đạt được những thành tựu bước đầuquan trọng: nguồn lương thực được bảo đảm; lạm phát được kiềm chế; cơ chế kinh tế mớibước đầu hình thành; sức sản xuất được phát huy khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo củanhân dân. Tuy nhiên, hậu quả của khủng hoảng còn nặng nề; đời sống nhân dân vẫn cònnhiều khó khăn; dư chấn từ sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âucòn mạnh. Các thế lực thù địch lợi dụng sự thoái trào của chủ nghĩa xã hội ra sức tìm cáchtuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.Trên thế giới, Chiến tranh lạnh kết thúc và sự bùng nổ mạnh mẽ của cách mạng khoa học vàcông nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tác động sâu rộng đến cục diện quốc tế và khuvực. Hòa bình, hợp tác cùng phát triển tiếp tục trở thành xu thế lớn trong quan hệ quốc tế.Điều chỉnh chính sách để thích ứng với hoàn cảnh mới trở thành yêu cầu cấp thiết đối vớimọi quốc gia và Việt Nam cũng không là ngoại lệ.Trước tình hình ấy, tháng 6-1991, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã thông qua Cươnglĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991),khẳng định Việt Nam sẽ “phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướngxã hội chủ nghĩa”2. Sáu mươi mốt năm trước đó, Bác đã nhấn mạnh trong Chính cương vắntắt, Sách lược vắn tắt của Đảng: cách mạng cần dung nạp mọi giai tầng xã hội, nhưng vẫnphải bảo đảm tuyệt đối lợi ích vô sản. Cương lĩnh năm 1991 chính là sản phẩm của sự linhhoạt và sáng tạo của Đảng trong hoàn cảnh mới, trong khi đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lênhàng đầu, thực thi những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đất nước và những biếnđộng của tình hình thế giới, khu vực.Sự phát triển quan trọng này của chính sách đối nội tại Đại hội VII là tiền đề vững chắc chođổi mới mạnh mẽ của chính sách đối ngoại. Nếu như ở Đại hội VI, đổi mới đối ngoại mới ởnhững bước đi ban đầu thì đến Đại hội VII, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoạichính thức trở thành nội dung có tầm quan trọng chiến lược và không ngừng được hoànthiện trong những giai đoạn tiếp theo. Việc Đại hội VII khẳng định “Việt Nam muốn là bạn củatất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”3 là bướcchuyển cơ bản, mở ra một chương mới trong quan hệ đối ngoại của đất nước ta. Tiếp đó, Hộinghị Trung ương 3 khóa VII (6-1992) khẳng định tưởng chỉ đạo chính sách đối ngoại là “giữvững nguyên tắc vì độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội, đồng thời phải rất sáng tạo, năngđộng, linh hoạt phù hợp với vị trí và hoàn cảnh của nước ta, cũng như diễn biến của tình hìnhthế giới, khu vực, phù hợp với từng đối tượng ta có thể quan hệ”4. Một lần nữa, nguyên tắc“dĩ bất biến ứng vạn biến” đã được vận dụng để hình thành nên chính sách đối ngoại củaĐảng và Nhà nước ta. Đa phương hóa là sẵn sàng quan hệ với nhiều đối tác; đa dạng hóa làsẵn sàng quan hệ ở nhiều lĩnh vực, dưới nhiều hình thức, trên nhiều cấp độ. Bởi vậy, có thểnói đa phương hóa, đa dạng hóa là một trong những biện pháp hữu hiệu của chính sách đốingoại của Đảng, Nhà nước ta để ứng phó với tình hình mới phức tạp và đầy biến động kể từkhi Chiến tranh lạnh kết thúc. Ba thành công lớn của ngoại giao năm 1995 - Việt Nam gianhập ASEAN, ký Hiệp định khung hợp tác với EU và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ -là những kết quả trực tiếp của đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, đánh dấumột bước phát triển quan trọng của quan hệ quốc tế của nước ta thời kỳ đổi mới.Chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa xuất phát từ chủ trương nhất quán của Đảng, Nhànước ta là “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước”, “phấn đấu vì hoà bình, độc lập vàphát triển” của Đại hội VII; nhưng bạn với ai trước, ai sau, ai thân, ai sơ đòi hỏi sự linh hoạtvà nhạy bén; đa phương hóa, đa dạng hóa không có nghĩa là vội vàng mở rộng hết quan hệđối ngoại; mà thực hiện từng bước, lựa chọn từng đối tác, xác định từng hình thức quan hệphù hợp; và chúng ta đã triển khai chính sách này rất hiệu quả, linh hoạt. Chúng ta không chỉcoi trọng tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước khu vựcchâu Á - Thái Bình Dương, các nước bạn bè truyền thống, mà còn mở rộng quan hệ với cácnước châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh, các nước công nghiệp phát triển ở châu Âu. Chúngta không chỉ mở rộng quan hệ ngoại giao Nhà nước, mà còn tăng cường, củng cố quan hệvới các Đảng Cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền, các phong trào độc lậpdân tộc, tiến bộ trên thế giới; phát huy sức mạnh tổng thể của ngoại giao Nhà nước, đốingoại Đảng, đối ngoại Quốc hội và ngoại giao nhân dân trong việc thực hiện những mục tiêuvà nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng đã đề ra.Trong giai đoạn này, nội hàm “đa dạng hoá, đa phương hóa” không ngừng được làm rõ vàmở rộng. Chúng ta không chỉ thiết lập và mở rộng quan hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ,mà với cả các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia; kết hợp chặtchẽ giữa ngoại giao song phương và đa phương, tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tácquốc tế và khu vực, thể hiện vai trò của một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốctế.Quan hệ quốc tế ngày càng rộng mở phải đi đôi với thực chất và hiệu quả. Chính vì lẽ đó, Đạihội Đảng lần thứ X (4-2006) đề ra nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại là “đưa cácquan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững”5. Chính sách đa dạnghoá, đa phương hoá tiếp tục được đẩy mạnh, song phải có trọng tâm, trọng điểm, phải có sựgắn kết lợi ích và tầm nhìn chiến lược dài hạn mới bảo đảm quan hệ phát triển ổn định, bềnvững và tạo sự tin cậy lẫn nhau. Theo tinh thần đó, chúng ta đã thiết lập và nâng cấp quan hệvới những đối tác quan trọng như “Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” với Trung Quốc; “Đốitác chiến lược” với Nga, Ấn Độ; “Đối tác chiến lược vì hoà bình và phồn vinh ở châu Á” vớiNhật Bản; “Đối tác hợp tác chiến lược” với Hàn Quốc; “Đối tác xây dựng, hữu nghị và hợp tácnhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi” với Hoa Kỳ; “Đối táctoàn diện” với Ốtxtrâylia, Niu Dilân; “Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và tincậy cho thế kỷ XXI” với Pháp; “Đối tác vì sự phát triển bền vững” với Đức; “Đối tác vì pháttriển” với Anh; "Đối tác chiến lược hướng tới tương lai" với Tây Ban Nha… Đây là cơ sở tạođiều kiện thuận lợi cho quan hệ giữa ta và các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả,thực chất. Đồng thời, chúng ta không ngừng vun đắp “Quan hệ truyền thống, đoàn kết đặcbiệt và hợp tác toàn diện” với Lào, “Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợptác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, và “Quan hệ đoàn kết, ủng hộ và hợp táctoàn diện anh em” với Cuba.Chủ động hội nhập khu vực và thế giớiSau mười năm đổi mới toàn diện (1986-1996), thế và lực của đất nước đã vững mạnh hơnđáng kể. Ổn định chính trị - xã hội được giữ vững, kinh tế được khôi phục và từng bước pháttriển vững chắc, quan hệ quốc tế được mở rộng, vị thế quốc tế được nâng cao, khả năng giữvững độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế được tăng cường. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạnphát sinh nhiều khó khăn, thách thức mới. Toàn cầu hóa trở thành xu thế khách quan vớinhững tác động tích cực nhưng cũng kèm theo những tác động tiêu cực, hợp tác và đấutranh luôn đan xen trong quan hệ quốc tế; nhưng không một quốc gia nào có thể đứng ngoàixu thế này. Kinh tế trở thành nhân tố quyết định sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia vàđóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế. Cạnh tranh về thị trường và vốn đầu ngàycàng quyết liệt, đặt đất nước ta trước nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các quốc giatrong khu vực. Hàng loạt vấn đề an ninh phi truyền thống nảy sinh. Thay đổi chính sách củacác nước lớn và biến động của tình hình buộc chúng ta phải tỉnh táo trong dự báo và kịp thờitrong điều chỉnh chính sách để thích nghi với hoàn cảnh mới.Nhận thức rõ xu thế tất yếu của thời đại, khi tiền đề chính trị đã sẵn sàng, Đảng ta đã hướngtrọng tâm đối ngoại sang hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đẩy mạnh kết hợp sức mạnh dân tộcvới sức mạnh thời đại, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội, côngnghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Xác định hội nhập là lộ trình tất yếu của phát triển,nhưng Đảng cũng ý thức rất rõ về những thách thức của hội nhập. Mở cửa càng rộng, hộinhập càng sâu thì sự ràng buộc về chính trị, phụ thuộc về kinh tế, giao lưu về văn hóa cànglớn; tiềm ẩn nhiều mối đe dọa phức tạp và toàn diện. Từ năm 1992, Hội nghị Trung ương 3khóa VII đã khẳng định đa phương hóa, đa dạng hóa phải đi đôi với “giữ vững độc lập tự chủ,tự lực tự cường”. Hội nghị Trung ương 4 khóa VIII năm 1997 xác định rõ hơn hội nhập quốctế phải trên cơ sở “nâng cao ý chí tự lực tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc”: hội nhậpnhưng phải tự chủ về chính trị, tự cường về kinh tế, an ninh, quốc phòng và giữ vững bảnsắc về văn hóa; hội nhập phải dựa trên cơ sở nội lực, kết hợp nội lực với ngoại lực, trong đónội lực có vai trò quyết định.Đảng ta đã nâng tầm chính sách của Việt Nam từ “muốn là bạn” lên thành “sẵn sàng là bạn, là đốitác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và pháttriển”6. Thực ra, sự đổi mới chính sách đối ngoại của Đảng là sự vận dụng sáng tạo tưởng ngoạigiao Hồ Chí Minh: Việt Nam “sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oánvới một ai”7. Trong khi thái độ “sẵn sàng” thể hiện cách tiếp cận chủ động hơn trong quan hệ đốingoại, khái niệm “đối tác tin cậy” phản ánh sự thay đổi chiến lược trong duy đối ngoại, xuất pháttừ nhận định sáng suốt và chính xác của Đảng rằng xu hướng hợp tác đang ngày càng chiếm ưuthế trong quan hệ quốc tế.Bước sang giai đoạn đẩy mạnh hội nhập, khi mỗi biến động dù là nhỏ nhất của tình hìnhcũng tác động đến lợi ích quốc gia, dân tộc, Đảng ta đã có những điều chỉnh hết sức kịpthời. Tháng 11-2001, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết riêng về hội nhập kinh tế quốc tế, xácđịnh đây là sự nghiệp của toàn dân, là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh và cạnh tranh,có nhiều cơ hội và không ít thách thức. Theo đó, chúng ta đã tỉnh táo, linh hoạt trong việcxử lý tính hai mặt của hội nhập và kết hợp chặt chẽ giữa hội nhập với yêu cầu giữ vững anninh quốc phòng, thông qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng hợp, củng cố chủquyền và an ninh đất nước. Những diễn biến phức tạp của thế giới sau sự kiện 11-9 đặt racho nước ta những thách thức mới về an ninh và phát triển. Để ứng phó với những chuyểnbiến mới của tình hình, Hội nghị Trung ương 8 khóa IX (2003) đã ra Nghị quyết về Chiếnlược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó đánh giá toàn diện và sâu sắc tình hìnhkhu vực và thế giới, chỉ ra những bài học kinh nghiệm về đối ngoại, và nhấn mạnh kiênđịnh mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy việc giữ vững môi trườnghòa bình và ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Nghịquyết đã đề ra phương châm xử lý linh hoạt giữa đối tác và đối tượng: trong mỗi đối tượngvẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác có thể có mặt khác biệt, mâuthuẫn với lợi ích của ta. Nghị quyết này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tưduy, nhận thức của Đảng về tính đa dạng và sự đan xen giữa hợp tác và đấu tranh trongquan hệ quốc tế.Cùng với việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, chúng ta đã chủđộng kết hợp hài hòa giữa ngoại giao song phương và đa phương, đồng thời duy trì được sựkiểm soát lộ trình hội nhập của đất nước, nhằm tranh thủ tối đa ngoại lực để phát huy nội lực.Ngoại giao kinh tế được triển khai mạnh mẽ và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Đếnnay chúng ta đã có quan hệ thương mại với trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký kết đượcnhiều hiệp định thương mại/đầu song phương. Thế giới ngày nay biết đến Việt Nam khôngchỉ là một dân tộc anh hùng, mà còn là đất nước giàu tiềm năng về kinh tế, thương mại, đầutư; là thành viên tích cực và trách nhiệm của các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc (Uỷ viênkhông thường trực Hội đồng Bảo an khóa 2008-2009), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO),Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đànhợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC)…Triển khai một nền ngoại giao toàn diện trong tình hình mớiHơn 20 năm đổi mới và hội nhập quốc tế đã tạo nền tảng vững chắc về chính trị, kinh tế, xã hộiđể chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng đất nước, hướng tới mục tiêu dângiàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong thời gian tới, tình hình thế giớitiếp tục thay đổi sâu sắc và khó lường; nhiều cơ hội đang mở ra cho nước ta, đồng thời khókhăn và thách thức cũng rất lớn. Mục tiêu phát triển đất nước đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tìmtòi sáng tạo và đổi mới duy đối ngoại, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ hàngnghìn năm dựng nước và giữ nước, 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và hơn 20 năm đổimới, đề ra chiến lược, sách lược đúng đắn, phát huy hiệu quả vai trò của ngoại giao trong thờibình, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Để không ngừng nângcao sức mạnh tổng hợp của đất nước, chúng ta cần triển khai mạnh mẽ một nền ngoại giaotoàn diện dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cần triển khaiđồng bộ và kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực, mà trọng tâm là ngoại giaochính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảohộ công dân; thông qua các kênh đối ngoại Đảng, Nhà nước, Quốc hội và đối ngoại nhân dân.Ngoại giao toàn diện trong tình hình mới thực chất là sự tiếp nối chính sách đa dạng hoá, đaphương hoá với sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan của Đảng,Quốc hội, các tổ chức đoàn thể quần chúng, các doanh nghiệp, tạo nên bức tranh sinh động,đa dạng của ngoại giao Việt Nam thời kỳ đổi mới.** *Tám mươi năm đất nước ta có Đảng và hơn 20 năm đổi mới không phải là dài so với lịch sửViệt Nam, nhưng là quãng thời gian chứng kiến những trang sử hào hùng của dân tộc, chứngkiến con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hơn 20 nămqua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn bám sát và vận dụng linh hoạt tưởng Hồ Chí Minh vàocông cuộc đổi mới nói chung và đổi mới duy đối ngoại nói riêng. Từ những thay đổi nhậnthức thời kỳ đầu đổi mới tới chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập kinh tếquốc tế là cả một chặng đường dài đầy khó khăn, thử thách. Nhưng ở bất kỳ thời điểm nào,nhìn vào quá trình đổi mới và những thành tựu của đối ngoại Việt Nam, chúng ta luôn thấytầm ảnh hưởng sâu sắc mang tính chiến lược của triết lý được Bác đã chỉ ra. Lợi ích quốcgia dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã là ngọn hải đăng soi đường giúp Đảng ta đưa đấtnước ra khỏi khó khăn, thử thách và vững bước đi lên. Đổi mới đã đáp ứng yêu cầu pháttriển cấp bách, lâu dài của đất nước và nguyện vọng tha thiết của nhân dân, được cộng đồngquốc tế hoan nghênh, phù hợp với xu thế của thời đại. Việc bạn bè quốc tế không dịch ra bảnngữ mà gọi trực tiếp “Đổi mới” khẳng định một điều: Đổi mới đã đi vào từ vựng thế giới với tưcách một thắng lợi của dân tộc Việt Nam trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu nhưcách đây hơn 20 năm, nhiều người trên thế giới chỉ biết đến Việt Nam như là một “cuộc chiếntranh”, thì ngày nay toàn thế giới đã biết đến Việt Nam như một đất nước, một dân tộc anhhùng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và năng động trong xây dựng đất nước, một môhình phát triển thành công, một nền văn hóa đậm đà bản sắc, một thành viên tích cực, cótrách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong thắng lợi ấy, không thể không kể đến những đónggóp của mặt trận đối ngoại. Càng tự hào, chúng ta càng thấm thía hơn những giáo huấn củaBác về công tác ngoại giao, luôn khắc sâu trong tim và kiên trì, sáng tạo vận dụng tưởngcủa Người, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiềuthách thức mới với an ninh và phát triển của đất nước.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế.a. Thực hiện đại đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thờiđại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng. Sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sự tổng hợp của các yếu tố vật chất và tinh thần.Trước hết là chủ nghĩa yêu nước và ý thức tự lực, tự cường dân tộc; sức mạnh của tinh thầnđoàn kết, của ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập do…chính sức mạnh đó đượclịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.Trong quá trình hoat động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn chú ý tổng kết thực tiễndưới ánh sáng chủ nghĩa Mác- Lênin, Người đã từng bước phát hiện ra sức mạnh vĩ đại tiềm ẩntrong các trào lưu cách mạng thế giới mà Việt Nam cần tranh thủ, điển hình là cách mạng ThángMười Nga năm 1917.Theo Người, đối tượng đoàn kết quốc tế rất rộng lớn. Đó là phong trào đấu tranh giảiphóng dân tộc, phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở chính quốcvà các nước TBCN nói chung, đoàn kết với nước Nga XôViết và các nước dân chủ. Đặc biệt làđoàn kết với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, thực hiện khối đại đoàn kết Việt- Miên- Lào,trong cuộc đấu tranh chống CNĐQ thực dân giành độc lập, tự do cho nhân dân mỗi nước.b. Thực hiện đoàn kết quốc tế, nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợicác mục tiêu cách mạng. Thời đại mà HCM sống và hoạt động chính trị là thời đại đã chấm dứt thời kỳ tồn tại biệtlập giữa các quốc gia, mở ra các quan hệ quốc tế ngày càng sâu rộng cho các dân tộc, làm chocận mệnh của mỗi dân tộc không thể tách rời vận mệnh chung của cả loài người. Vì lẽ đó, HCMcho rằng, Đảng phải lấy toàn bộ thực tiễn của mình để chứng minh: chủ nghĩa yêu nước triệt đểkhông thể nào tách rời với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng.Theo HCM, muốn tăng cường đoàn kết quốc tế trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung,các Đảng Cộng sản phải kiên trì chống lại mọi khuynh hướng sai lầm của chủ nghĩa cơ hội, chủnghĩa vị kỷ dân tộc, chủ nghĩa Sôvanh…những khuynh hướng làm suy yếu sức mạnh đoàn kếtthống nhất của các lực lượng cách mạng thế giới.Như vậy, trong tưởng HCM, thực hiện đoàn kết quốc tế, kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêunước với chủ nghĩa quốc tế vô sản là nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợicác mục tiêu cách mạng của dân tộc và của thời đại. Bởi lẽ, theo Người: Độc lập cho dân tộc mìnhđồng thời là độc lập cho dân tộc bạn, giúp bạn là tự giúp mình.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tếa. Các lực lượng cần đoàn kết- Theo HCM các lực lượng cần đoàn kết là:+ Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế+ Phong trào đấu tranh GPDT+ Phong trào hòa bình dân chủ thế giới- Đối với phong trào cộng sản và công nhân thế giới: Sự đoàn kết giữa giai cấp vô sảnquốc tế là một đảm bảo vững chắc cho thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. Điều này được HCMthể hiện trong lời phát biểu của mình tại Đại hội Tua Tháng 12/1920: “Nhân danh toàn thể loàingười, nhân danh tất cả các đảng viên xã hội, cả phái hữu lẫn phái tả, chúng tôi kêu gọi: các đồngchí hãy cứu chúng tôi”. (HCMTT, tập 1, tr 23- 24, NxbCTQG, HN 2002).- Đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc: CNĐQ là kẻ thù của nhân loại, chúng cóâm mưu chia rẽ dân tộc, tạo sự biệt lập, đối kháng và thù ghét dân tộc, chủng tộc…nhằm làm suyyếu phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Vì lẽ đó, Người đã kiến nghịBan phương Đông Quốc tế Cộng sản về những biện pháp nhằm: “ Làm cho các dân tộc thuộc địa,từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một liênminh Phương Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong cái cánh của cách mạng vô sản”.- Đối với các lực lượng tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình dân chủ, tự do và cônglý: HCM cũng tìm mọi cách để thực hiện đoàn kết. Trong quá trình đó, đã gắn cuộc đấu tranh vìđộc lập ở VN với mục đích bảo vệ hòa bình, tự do, công lý và bình đẳng để tập hợp và tranh thủsự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, từ đó HCM đã khơi gợi lương tri của loài ngườitiến bộ, tạo những tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức quần chúng, các nhân sĩ trí thức vàtừng con người trên hành tinh, tích cực đấu tranh vì sự tiến bộ và phát triển của loài người.b. Hình thức đoàn kếtDựa trên cơ sở các quan hệ về địa lí- chính trị và tính chất chính trị xã hội trong khu vực vàtrên thế giới, cũng như tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong mỗi thời kì. HCM đã từng bước xâydựng và củng cố khối đại đoàn kết quốc tế tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các trào lưu cáchmạng thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam.Trong mối quan hệ quốc tế, HCM luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các dân tộc trênbán đảo Đông Dương. Bởi lẽ, cả ba dân tộc đều là láng giềng gần gũi của nhau, có nhiều điểmtương đồng về lịch sử, văn hóa và cùng chung một kẻ thù là thực dân Pháp. Năm 1941, để khơidậy sức mạnh và quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Người quyết định thành lập riêng biệt Mặt trậnđộc lập đồng minh cho từng nước Việt Nam, Lào, Cao Miên, tiến tới thành lập Đông Dương độclập đồng minh và Mặt trận đoàn kết Việt- Miên- Lào nhằm phối hợp và giúp đỡ nhau cùng chiếnđấu, cùng thắng lợi.Đối với các nước khác, Người chăm lo củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tácnhiều mặt theo tinh thần “ vừa là đồng chí, vừa là anh em”.Như vậy, trong tưởng đại đoàn kết, HCM đã định hướng cho việc hình thành bốn tầngmặt trận:+ Mặt trận đại đoàn kết dân tộc+ Mặt trận đoàn kết Việt- Miên- Lào+ Mặt trận nhân dân Á- Phi đoàn kết với Việt Nam+ Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với VN chống đế quốc xâm lược.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tếa. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích có lý, có tìnhHồ Chí Minh đã phát hiện ra sự tương đồng giữa các nước chống đế quốc chủ nghĩanhờ đặt cách mạng Việt Nam trong bối cảnh chung của thời đại kết hợp lợi ích của cách mạngViệt Nam với trào lưu cách mạng thế giới và nhận thức về nghĩa vụ của Việt Nam đối với sựnghiệp chung của loài người tiến bộ.Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh giương cao ngọn cờđộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện đoàn kết thống nhất trên nền tảng của chủnghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình.- “Có lý”: phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, phải xuấtphát từ lợi ích chung của cách mạng thế giới.- “Có tình”: là sự tôn trọng lẫn nhau, thông cảm, chia sẻ, trên tinh thần tình cảm củanhững người cùng chung lý tưởng, cùng chung mục tiêu đấu tranh, cùng hành động vì lợi íchchung.- “Có lý”, “có tính” vừa thể hiện tính nguyên tắc, vừa là một nội dung của chủ nghĩa nhânvăn Hồ Chí Minh - chủ nghĩa nhân văn cộng sản. Nó có tác dụng rất lớn trong việc củng cố khốiđoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động. Vì vậy,Hồ Chí Minh luôngiương cao ngọn cờ độc lập, tự do và quyền bình đẳng giữa các dân tộc và hòa bình trong cônglý, tiến tới một nền hòa bình thật sự cho tất cả các dân tộc - “hòa bình trong độc lập tự do”. Chủtịch Hội đồng Hòa bình thế giới Rômét Chanđra từng nói: “Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập,tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao…”.b. Đoàn kết trên cơ sở độc lập, tự chủ, tự lực, tự cườngTheo Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế là tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lựclượng quốc tế. Để đoàn kết quốc tế tốt phải có nội lực tốt. Nội lực là nhân tố quyết định, cònnguồn lực ngoại sinh chỉ có thể phát huy tác dụng thông qua nguồn lực nội sinh. Vì vậy, trong đấutranh cách mạng, Hồ Chí Minh luôn nêu cao khẩu hiệu: “Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình làchính”; “muốn người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự mình giúp lấy mình đã”; và Người chỉrõ: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứngđáng được độc lập”.Hồ Chí Minh cho rằng: muốn tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế. Đảng phải có đường lốiđộc lập, tự chủ đúng đắn. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chốngthực dân Pháp của Việt Nam là thắng lợi của đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng và Chủtịch Hồ Chí Minh, đến kháng chiến chống Mỹ thắng lợi với đường lối độc lập, tự chủ giương caohai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp hài hòa lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế.Kết luận:- Đại đoàn kết dân tộc là chiến lược cách mạng, là cội nguồn sức mạnh làm nên mọi thắnglợi của cách mạng Việt Nam, một đóng góp quan trọng vào cách mạng thế giới. Đây là đóng gópsáng tạo của HCM mà các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- Lênin chưa đề cập tới.- tưởng đại đoàn kết dân tộc của HCM là một đóng góp quan trọng vào kho tàngkinh nghiệm cách mạng thế giới, làm phong phú lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin về công tác vậnđộng và tổ chức quần chúng của Đảng Cộng sản.- Thực tiễn CMVN đã và đang chứng minh sức sống ký diệu của tưởng đại đoànkết HCM, đây là một trong những nhân tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thửthách để tiến tới mục tiêu: “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.Trong công cuộc đổi mới hiện nay, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta đã kế thừa, vận dụngvà phát triển đất nước rửa được cái nhục đói nghèo, lạc hậu, cái nhục tụt hậu xa hơn về kinh tế,khoa hoc, công nghệ so với các nước trong khu vực và trên thế giới, quyết tâm chấn hưng đấtnước, không bỏ lỡ thời cơ, vận hội, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đẩy lùi mọi nguy cơ, vượtqua mọi thử thách, phát huy được tính năng động của mỗi người của cả cộng đồng.Trong điều kiện hiện nay, đại đoàn kết theo tưởng HCM đòi hỏi phải xây dựng đượcmột Đảng cầm quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên thật sự vừa là người lãnhđạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.Trong khuôn khổ luật pháp, tiếp tục đổi mới chính sách giai cấp, chính sách xã hội, hoànthiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo…Muốn vậy, Đảng và Nhà nước phải chủ động xác định rõ các bước hội nhập quốc tế trongxu thế toàn cầu hóa hiện nay. Thực hiện chính sách mở cửa giao lưu, hợp tác, đa dạng hóa, đaphương hóa, củng cố khối đoàn kết với mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới vì mục tiêu hòa bình,độc lập dân tộc dân chủ và phát triển. . luôn bám sát và vận dụng linh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh vàocông cuộc đổi mới nói chung và đổi mới tư duy đối ngoại nói riêng. Từ những thay đổi nhậnthức. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới đối ngoại Ngày 28/12/2011. Cập nhật lúc 10h 5'PHẠM
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới đối ngoại pot, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới đối ngoại pot, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới đối ngoại pot

Từ khóa liên quan