ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC potx

49 460 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH LỜI MỞ ĐẦUNgày nay với sự hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam gia nhập WTO nên có nhiều nhàdoanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhiều công ty lớn nhỏ lần lượt ra đởi đòihỏi phải có sự quản chặt chẽ. Nhu cầu tin học hoá sẽ giúp các doanh nghiệp rất nhiềutrong việc quản lý. Một trong những môn học giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản vềviệc phát triển các phần mềm quản doanh nghiệp là môn phân tích thiết kế hệ thốngthông tin. Đồ án này thực hiện cũng với mục đích như vậy. Xin cám ơn thầy đã cung cấpcho chúng em có những kiến thức quý giá, giúp chúng em có được sự nhìn nhận kháiquát về thực tế. Cảm ơn bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng em hoàn thành tốt đồán này. Do đồ án này là một trong những sản phẩm đầu tay của chúng em nên sẽ khôngtránh khỏi thiếu sót, mong Thầy và các bạn có những đóng góp ý kiến giúp chúng emngày càng hoàn thiện hơn.SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:03113162ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 2Phần 1. Giới thiệu và đặc tả của đề tài…………………………………………………41. Giới thiệu về đề tài ………………………………………………………….42. Đặc tả………………………………………………………………………….5Phần 2. Phân tích……………………………………………………………………… 61. Sơ đồ chức năng… ………………………………………………………… 62. Mô hình quan niệm dữ liệu………………………………………………… 93. Mô hình thực thể quan hệ……………………………………………………104. Mô hình DFD……………………………………………………………… 115. Các ràng buộc toàn vẹn…………………………………………………… 146. Mô hình quan hệ giữa các thực thể………………………………………….227. Từ điển dữ liệu………………………………………………………………23Phần 3.Thiết kế chương trình…………………………………………………………251. Thiết kế menu……………………………………………………………….262. Thiết kế form……………………………………………………………… 333. Thiết kế report……………………………………………………………….414. Ứng dụng…………………………………………………………………….45Phần 4.Giới thiệu phần mềm sử dụng trong chương trình………………………….461. Phần mềm SQL Server 7.0………………………………………………… 462. Phần mềm Visual Basic 6.0………………………………………………….47Phần 5.Tổng kết……………………………………………………………………… 491. Các vấn đề làm được ……………………………………………………… 492. Hạn chế của đề tài……………………………………………………………493. Kết luận………………………………………………………………………49SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:03113163ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH Phần 1:GIỚI THIỆU VÀ ĐẶC TẢ CỦA ĐỀ TÀI1.GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI : Với một xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu của con người ngàycàng cao. Trong đó nhu cầu về thư giãn và giải trí là hết sức cần thiết và rất quan trọng.Sau một ngày làm việc mệt nhọc và vất vả thì con người cần được thư giãn và giải trí,một trong những cách tốt nhất để thư giãn và giải trí là được nghỉ ngơi và nghe nhạc. Giờ đây, để giúp cho những điều đó và giúp cho những người làm chươngtrình Nhịp cầu âm nhạc đỡ vất vả thì chương trình quản lí Nhịp Cầu Âm nhạc đã được rađời. SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:03113164ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 2.ĐẶC TẢ:Sử dụng chương trình để thực hiện công việc quản việc phát sóng của đàitruyền hình theo yêu cầu như sau :Danh sách các bài hát được phép phát sóng và có trong băng đĩa lưu trữ được cậpnhật sẵn vào máy tính (gồm thông tin bài hát, nhạc sĩ, năm sáng tác, ca sĩ, thông tin liênquan đến nhạc sĩ và ca sĩ ). Danh sách này sẽ được bổ sung thường xuyên khi có nhữngbài hát mới bạn sưu tầm được. Hàng ngày bạn sẽ cập nhật danh sách các bài hát được yêucầu phát ( kèm theo thông tin người yêu cầu, địa chỉ, số điện thoại, ngày yêu cầu, lờinhắn ). Sau mỗi kì phát sóng, bạn sẽ cập nhật danh sách những bài hát được phát sóngtrong kì ( gồm ngày phát, bài hát, nhạc sĩ, ca sĩ ). Bất kì khi nào bạn muốn, bạn có thể tracứu những thông tin sau :• Những bài hát được ưa thích nhất trong tháng ( có số lần thính giả yêu cầunhiều nhất ).• Những bài hát thính giả yêu cầu chưa được phát sóng, số lần yêu cầu, dựavào đó bạn có thể lên lịch phát sóng cho những lần kế tiếp.• Danh sách những thính giả yêu cầu 1 bài hát nhưng vì một lí do nào đó,bạn không thể đáp ứng nhu cầu của những thính giả đó.SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:03113165ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH Phần 2: PHÂN TÍCH 1.Sơ đồ chức năng:1.1.Sơ đồ chức năng của chương trình quản Nhịp Cầu Âm Nhạc :1.2.Sơ đồ chức năng ĐĂNG KÍ :SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316CHƯƠNG TRÌNH QUẢN NHỊP CẦU ÂM NHẠCĐĂNG KÍYÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢBÌNH CHỌN BÁO CÁOCẬP NHẬTĐĂNG KÍCA SĨ NHẠC SĨ6ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 1.3.Sơ đồ chức năng YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ :1.4.Sơ đồ chức năng BÌNH CHỌN :SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢPHÁT BÀI HÁTBÌNH CHỌNCA SĨ BÀI HÁT NHẠC SĨ7ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 1.5.Sơ đồ chức năng CẬP NHẬT :1.6.Sơ đồ chức năng BÁO CÁO :SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316CẬP NHẬTPHIẾU YÊU CẦUBÀI HÁT ĐÃ ĐƯỢC PHÁTBÀI HÁTBÁO CÁOBÀI HÁT CHƯA PHÁTCA SĨNHẠC SĨBÀI HÁT ĐƯỢC YÊU CẦUDANH MỤC BÀI HÁT CẦU SƯU TẦM8DANH MỤCBÀI HÁT ĐÃPHÁTĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 2.Mô hình quan niệm dữ liệu:2.1.Mô hình quan niệm :SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316DODSYCBAIHATNHACSICASIDSCHUAPHAT DSDAPHATPHIEUYCDSYC-BH1,11,n1,11,n BIEUDIEN1,n1,nBH-YC1,n 1,nBH-DAPHAT1,n0,nBH-CHUAPHAT1,n0,n9ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 3. Mô hình thực thể quan hệ:3.1Mô hình thực thể quan hệ :BAIHAT(MABH, TEN, NOIDUNG, MANS)DSYC(MADSYC, SOBH, NGAY)CASI(MACS, TEN, GHICHU)NHACSI(MANS, TEN, GHICHU)DSCHUAPHAT(MADSCP, SOBH, NGAY)DSDAPHAT(MADSDP, SOBH, NGAY)PHIEUYC(MAP, TENKHANGIA, LOINHAN, DCKG,DT)DSYC-BH(MADSYC, MABH, SOBH, LOINHAN, DCKG, DT)BIEUDIEN(MABD, THOIGIAN)BH-DAPHAT(MABH, NGAYPHAT)BH-CHUAPHAT(MABH, LIDO)BH-YC(MABH-YC, THOIGIAN)SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:03113161ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 4.Mô hình DFD:4.1.Chức năng ĐĂNG KÍ :4.2.Chức năng YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ :SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316CA SĨNHẠC SĨĐĂNG KÍDANH SÁCH CA SĨ VÀ NHẠC SĨĐược chấp nhậnYêu cầuĐược chấp nhậnKHÁN GIẢYÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢDANH SÁCH YÊU CẦUYêu cầuĐược chấp nhận1Yêu cầu[...]... -MSSV:0311316 26 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 27 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 28 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 29 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN... -MSSV:0311316 32 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 2.3 Để cập nhật thông tin mới cho ca sĩ hay nhạc sĩ , hoặc bài hát ta thực hiện Click vào các nút sửa ở các cửa sổ tương ứng : SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 3 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 3 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN... -MSSV:0311316 3 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 2.Thiết kế Form: 2.1 Để xem danh sách các bài hát của chương trình : click Menu danh mục  bài hát , duyệt qua danh sách bằng cách click vào các điều khiển bên dưới SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 3 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 2.2.Tương tự chọn các menu còn lại để xem danh sách các nhạc sĩ...ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 4.3.Chức năng BÌNH CHỌN : Yêu cầu KHÁN GIẢ Giải thưởng BÌNH CHỌN BÀI HÁT HAY NHẤT 4.4.Chức năng CẬP NHẬT : DANH SÁCH BÀI HÁT BÀI HÁT PHIẾU YÊU CẦU CẬP NHẬT SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 DANH SÁCH PHIẾU YÊU CẦU 12 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 4.5.Chức năng... mới hoặc ca sĩ , nhạc sĩ mới thực hiện nhấn các nút Thêm ở các cửa sổ tương ứng : SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 35 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 2.5 Chọn menu yêu cầu  phiếu yêu cầu để xem danh sách các phiếu đã yêu cầu và phát yêu cầu đó: SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 3 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN... -MSSV:0311316 Sửa +[MAP] +[MABH] 20 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 5.17.Ràng buộc 17 : Bối cảnh : trên quan hệ PHIEUYC Điều kiện : MAP là khóa chính của bảng PHIEUYC ∀ t1,t2 ∈ PHIEUYC thì t1[MAP]< >t2[MAP] Tầm ảnh hưởng : RB17 PHIEUYC Thêm + Xóa - SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 Sửa +[MAP] 21 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 6.Mô hình... -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 24 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH Phần 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH Khi load chương trình vào cơ sở dữ liệu hệ thống, xuất hiện màn hình có flash form và tự khởi động SQL Server 7.0 1.Thiết kế Menu: 1.1 Giao diện chính của chương trình : SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 25 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH Trong... HÁT DANH SÁCH YÊU CẦU MÃ BÀI HÁT TÊN NỘI DUNG MÃ NHẠC SĨ MÃ DANH SÁCH YÊU CẦU GHI CHÚ MÃ CA SĨ MÃ BIỂU DIỂN THỜI GIAN MÃ DANH SÁCH ĐÃ PHÁT SỐ BÀI HÁT NGÀY MÃ DANH SÁCH CHƯA PHÁT LÍ DO MÃ PHIẾU MÃ BÀI HÁT YÊU CẦU TÊN KHÁN GIẢ LỜI NHẮN ĐỊA CHỈ KHÁN GIẢ ĐIỆN THOẠI SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 23 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH DIAGRAM: SVTH -VÕ TRẦN... DANH SÁCH PHIẾU YÊU CẦU 12 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 4.5.Chức năng BÁO CÁO : DANH SÁCH BÀI HÁT BÀI HÁT CA SĨ BÁO CÁO NHẠC SĨ SVTH -VÕ TRẦN TRỌNG NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 DANH SÁCH CA SĨ DANH SÁCH NHẠC SĨ 1 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 5.Các ràng buộc toàn vẹn : 5.1.Ràng buộc 1 : Bối cảnh : trên quan hệ BAIHAT : Điều kiện: MABH và MADSYC là... NGHĨA-MSSV:0311308 -VŨ MẠNH THƯỜNG -MSSV:0311316 22 ĐỒ ÁN QUẢN ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH 7.Từ điển dữ liệu: THUC THỂ BAIHAT CASI NHACSI BIEUDIEN BH-DAPHAT DSDAPHAT BH-CHUAPHAT DSCHUAPHAT BH-YC PHIEUYC DSYC-BH DSYC MABH TEN NOIDUNG MANS MADSYC GHICHU MACS MABD THOIGIAN MADSDP SOBH NGAY MADSCP LIDO MAP MABH-YC TENKHANGIA LOINHAN DCKG DT Ý NGHĨA BÀI HÁT CA SĨ NHẠC SĨ BIỄU DIỄN BÀI HÁT ĐÃ PHÁT DANH SÁCH . -MSSV:0311316CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHỊP CẦU ÂM NHẠCĐĂNG KÍYÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢBÌNH CHỌN BÁO CÁOCẬP NHẬTĐĂNG KÍCA SĨ NHẠC SĨ6ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN. -MSSV:03113165ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC GVHD:NGUYỄN GIA TUẤN ANH Phần 2: PHÂN TÍCH 1.Sơ đồ chức năng:1.1.Sơ đồ chức năng của chương trình quản lý Nhịp Cầu Âm Nhạc
- Xem thêm -

Xem thêm: ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC potx, ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC potx, ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC potx, Phần 1:GIỚI THIỆU VÀ ĐẶC TẢ CỦA ĐỀ TÀI, Phần 3: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH, PHẦN 4: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH: