BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG pdf

38 3,500 92
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA CƠ BẢN WINDOWS - WORD - EXCEL (dành cho các lớp chính quy) BỘ MÔN TIN - 2007 Bài tập Tin học Chương II : Microsoft Windows HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS & Bài 1 & - Anh (chị) hãy thực hiện đổi màn hình nền. - Khởi động Paint, vẽ một trong các hình dưới đây; sau đó đưa hình vừa vẽ ra làm màn hình nền & Bài 2 & - Anh (chị) hãy thay đổi thiết lập màn hình chờ (Screen Saver) - Đưa thiết lập của Screen Saver về chế độ None. & Bài 3 & Anh (chị) hãy: - Hãy ẩn (hiện) thanh tác vụ - Hãy ẩn (hiện) đồng hồ - Kiểm tra và chỉnh sửa ngày giờ hệ thống cho đúng & Bài 4 & Anh (chị) hãy: - Đưa biểu tượng của ứng dụng MS Word vào thanh Quick Launch - Chạy thử ứng dụng MS Word bằng biểu tượng vừa tạo trên thanh Quick Launch - Loại bỏ biểu tượng Word trên thanh Quick Launch Bài tập Tin học Chương II : Microsoft Windows & Bài 5 & Trên màn hình desktop hiện tại đã có thư mục My Documents, anh (chị) hãy mở thư mục đó ra và tạo cây thư mục có cấu trúc như sau: & Bài 6 & Với cây thư mục trên hãy: - Sao chép 5 tệp bất kỳ từ My Documents vào thư mục SOANTHAO. - Di chuyển 3 tệp từ thư mục SOANTHAO vào thư mục BANGTINH. - Xóa 2 tệp ở thư mục BANGTINH. - Xóa thư mục SOANTHAO, sau đó khôi phục thư mục đó từ thùng rác. - Đổi tên thư mục HDH thành HEDIEUHANH. - Xóa toàn bộ nội dung bên trong thư mục TEN_LOP. & Bài 7 & Anh (chị) hãy: - Tạo đường tắt (Short cut) của chương trình MICROSOFT WORD trên màn hình nền - Chạy thử Short cut vừa tạo - Hủy (xoá) Short cut trên & Bài 8 & Anh (chị) hãy xóa rỗng thùng rác Recycle Bin. UNGDUNG TEN_LOP My Documents DAICUONG HDH SOAN THAO BANGTINH QUANLY Ví dụ: LAN_A2 Bài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH Ngoại Thương 3 & Bài 1 & § Soạn thảo bài thơ, thay đổi phông chữ, màu chữ cho các câu thơ, mỗi câu một kiểu phông, màu chữ, dãn cách giữa các dòng hợp lý; lưu vào thư mục của bạn trong My Documents. § Sử dụng các font chữ unicode trong MS Word, chọn bảng mã Unicode ở bộ gõ (Unikey, Vietkey), chế độ gõ kiểu Telex. § Chú ý: khi gõ văn bản để con trỏ tự xuống dòng; kết thúc đoạn dùng ENTER; chấm, phẩy rồi mới cách; không được dùng tay đẩy văn bản mà phải dùng thước để canh lề. QUA ĐÈO NGANG Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa Lom khom dưới núi, tiều vài chú, Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc, Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia. Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, Một mảnh tình riêng, ta với ta. (Bà Huyện Thanh Quan, trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập III, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1963) BÁC ĐẾN CHƠI NHÀ Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. Ao sâu nước cả, khôn chài cá, Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chửa ra cây, cà mới nụ, Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không có, Bác đến chơi đây, ta với ta! (Nguyễn Khuyến, trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập IV, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1963 ) Verdana Màu nâu Times New Roman Màu đỏ Tahoma Màu xanh Arial Màu tím Arial Màu vàng Verdana Màu xanh da trời Times New Roman Màu xanh đậm Arial Màu đỏ Tahoma Màu hồng Bài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH Ngoại Thương 4 & Bài 2 & § Bảng biểu: tạo bảng, xoá đường viền đậm; thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, canh lề § Chèn ký tự đặc biệt, sao chép § Đặt và sử dụng Tab; sử dụng thước để canh lề § Bullets (đánh dấu đầu dòng), Numbering (đánh số tự động) HỘI TIN HỌC VIỆT NAM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CNTT ÍÔ * 1 Hai Bà Trưng - Hà Nội % Các chuyên ngành đa dạng % Các phòng học hiện đại % Liên hệ nhanh % Cung cấp các phần mềm Tin học, CD, … ( (04) 8.356.888 ( (04) 8.356.888 ( (04) 8.356.888 ( (04) 8.356.888 ( (04) 8.356.888 ĐƠN ĐĂNG KÍ HỌC TIN HỌC PHẦN DÀNH CHO VĂN PHÒNG: Người ghi tên học viên: L ớ p: Khoá: Ngày giờ học: Khai giảng PHẦN GIÀNH CHO HỌC VIÊN: Họ và tên (viết chữ in): Sinh ngày: Nơi sinh Địa chỉ (ghi đầy đủ): V ă n hoá (nếu sinh viên thì ghi trường): Biết nghề nghiệp chuyên môn gì (ngoài văn hoá): Ngoại ngữ và trình độ: S ứ c khoẻ: Ghi chú: § Về sau học viên nộp 02 ảnh màu 3x4 để làm chứng chỉ tốt nghiệp. § Giấy chứng nhận học viên (có ghi thời gian học tuỳ theo học phí học viên đó đóng) được cấp khi có yêu cầu. Cam kết: 1. Không lấy lại học phí dự bất cứ lý do gì ngoại trừ không mở lớp . 2. Đóng học phí theo đúng các thời hạn quy định khi ghi danh. Hà Nội, ngày…tháng…năm 200… Học viên ký tên Bài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH Ngoại Thương 5 & Bài 3 & § Bảng biểu: tạo bảng, xoá đường viền đậm; thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, canh lề § Đặt và sử dụng Tab; sử dụng thước để canh lề LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ban Khoa Giáo Số:…./BKG/TLĐLĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày…tháng…năm 200… HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO TIN HỌC - Căn cứ hợp đồng về dự án xây dựng công nghệ thông tin và thử nghiệm nối mạng giữa Tổng Liên Đoàn Lao Động và Văn phòng ngành. - Căn cứ vào năng lực, nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo phát triển Tin học CNTT. Hôm nay, ngày …/…/200… tại Hà Nội chúng tôi gồm: BÊN A: TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Địa chỉ : Trần Hưng Đạo. Điện thoại : 8.598466-8.65972 Đại diện : Ông Nguyễn Việt Tấn, Phó Tổng LĐLĐVN. BÊN B: TRUNG TÂM TIN HỌC CNTT Địa chỉ : Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại : (04).8.356.888 Đại diện : Ông Lê Văn An Điều 1: Bên A tạo điều kiện về địa điểm dạy và thanh toán tiền đúng thời hạn như trong hợp đồng. Điều 2: Bên B đảm bảo giờ giấc lên lớp, dạy đủ chương trình như trong thoả thuận đảm bảo sau khoá học 90% học viên đủ trình độ đảm nhiệm các công việc với trình độ sử dụng máy tính theo công việc. Điều 3: Nếu có bất kỳ thay đổi nào, cả hai bên đều phải có trách nhiệm thông báo cho nhau trước thời hạn nửa tháng để cùng thu xếp, giải quyết. Hợp đồng này được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày …tháng…năm 200…. ĐẠI DIỆN BÊN A Nguyễn Việt Tấn ĐẠI DIỆN BÊN B Lê Văn An Bài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH Ngoại Thương 6 & Bài 4 & § Chèn tranh, chia cột, tô bóng mờ văn bản TIẾNG GÀ TRƯA rên đường hành quân xa Dừng chân bên xóm nhỏ Tiếng gà ai nhảy ổ: “Cục … cục tác cục ta” Nghe xao động nắng trưa Nghe bàn chân đỡ mỏi Nghe gọi về tuổi thơ Tiếng gà trưa Ổ rơm hồng những trứng Này con gà mái mơ Khắp mình hoa đốm trắng Này con gà mái vàng Lông óng như màu nắng Tiếng gà trưa Tay bà khum soi trứng Dành từng quả chắt chiu Cho con gà mái ấp Tiếng gà trưa Mang bao nhiêu hạnh phúc Đêm cháu về nằm mơ Giấc ngủ hồng sắc trứng Cháu chiến đấu hôm nay Vì lòng yêu Tổ quốc Vì xóm làng thân thuộc Bà ơi, cũng vì bà Vì tiếng gà cục tác Ổ trứng hồng tuổi thơ (Xuân Quỳnh, trong “Sân ga chiều em đi”, NXB văn học, 1984)TBài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH Ngoại Thương 7 & Bài 5 & § Bảng biểu: tạo bảng, xoá đường viền đậm; thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, canh lề § Đặt và sử dụng Tab; sử dụng thước để canh lề § Sử dụng tính năng Increase Indent và Decrease Indent để đẩy văn bản. § Dùng AutoCorrect cho cụm từ: Căn cứ, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thành phố Hà Nội, Công nghệ thông tin (Hãy thử lại bằng AutoText) § Thay thế tất cả chữ “Hà Nội” thành “Hải Phòng” (Replace) UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Sở KHCN Số:……… /KHCN-QĐ V/v:Thành lập hội đồng nghiệm thu mạng LAN tại sở KH - ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 200 GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - Căn cứ nghị định số 42/CP ngày 16/07/1996 của chính phủ về việc ban hành điều lệ đầu tư xây dựng. - Căn cứ Quyết định số 498 – BXD ngày 18/09/1996 của Bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Căn cứ chức năng và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hà Nội. - Căn cứ Quyết định số 4347/QĐ – UB ngày 11/10/1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và điều chỉnh dự án Tin học hoá hệ thống quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2002-2005. - Căn cứ hợp đồng xây dựng mạng LAN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội số 51/HĐ – KH và ĐT ngày 30/10/2002. - Căn cứ kết quả đấu thầu ngày 20/10/2002 của Hội đồng đấu thầu mạng LAN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. - Xét đề nghị của Ông chủ nhiệm điều hành dự án Tin học hoá hệ thống quản lý Nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Bài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH Ngoại Thương 8 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU 1: Thành lập Hội đồng nghiệm thu mạng LAN tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội bao gồm các ông sau đây: 1. Ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hà Nội, Phó ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ Thông tin Thành phố Hà Nội, chủ tịch Hội đồng. 2. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Uỷ viên ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ Thông tin Thành phố Hà Nội, Phó chủ tịch Hội đồng. 3. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Văn phòng Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hà Nội, Thư ký ban chỉ đạo Chương trình Công nghệ Thông tin Thành phố Hà Nội, Uỷ viên Hội đồng. 4. Bà Lê Thị Vân, Trưởng Phòng Văn hoá-Xã hội, Sở Tài chính-Vật giá Thành phố Hà Nội, Uỷ viên Hội đồng. 5. Ông Mai Anh Tuấn, Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Thư ký Hội đồng. ĐIỀU 2: Các ông chánh Văn phòng Sở Khoa học Công nghệ, Chủ nhiệm điều hành dự án Tin học hoá hệ thống Nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Thành phố Hà Nội và các ông, bà có tên ở điều một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Giám đốc Nguyễn Trung Quân Bài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH Ngoại Thương 9 & Bài 6 & § Soạn thảo văn bản Tiếng Anh, dùng phương pháp tốc ký (Auto correct) cho cụm từ Christmas § Soát lỗi chính tả (Spelling and Grammar) § Chèn tranh, tạo chữ cái lớn đầu đoạn hristmas is a Christian holiday that celebrates the birth of Jesus. Christmas festivities often combine the commemoration of Jesus' birth with various customs, many of which have been influenced by earlier winter festivals. Traditions include the display of Nativity scenes, Holly and Christmas trees, the exchange of gifts and cards, and the arrival of Father Christmas (Santa Claus) on Christmas Eve or Christmas morning. Popular Christmas themes include the promotion of goodwill, compassion, and peace. n most places around the world, Christmas Day is celebrated on December 25. The date as a birthdate for Jesus is merely traditional, and is not widely considered to be his actual date of birth. C I[...]... 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 30 25 20 15 10 5 0 Đại học Thạc sỹ Trình độ Tiến sỹ (Hỡnh 1) 3) Sao chộp th trờn v chuyn kiu th thnh kiu Line 4) V biu so sỏnh trỡnh ca nm 2001; 2005(Hỡnh 2, Hỡnh 3) Năm 2001 Năm 2005 12 24% Đại học 9 47% Đại học Thạc sỹ Thạc sỹ Tiến sỹ Tiến sỹ 29% 18 Hỡnh 2 B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng Hỡnh 3 15 Bi tp Tin hc Chng III : Microsoft Word BO CO TèNH HèNH XUT NHP... +1 2) Da vo s ngy , tớnh s tun v s ngy d 3) in thụng tin n giỏ tun v ngy 4) Tớnh Tin = n giỏ tun * S tun + n giỏ ngy * S ngy d 5) Dựng Subtotal tng hp tin theo ngy i bit tng s tin thu c Kt qu in ra theo mu sau: BNG BO CO TNG TIN THU C TRONG TNG NGY Ngy lp bỏo cỏo: Ngi lp bỏo cỏo: NGY Tng s: B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng TNG TIN GHI CH 20 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft Excel BI 6: Lp bng tuyn... trang giy (s dng du ngt trang cng Insert/Page break) Cõu 1: Tớnh tin bit i vi nhng mt hng xut: tin = s lng * giỏ xut; vi nhng mt hng nhp: tin = s lng * giỏ nhp Cõu 2: Dựng Subtotal tng hp s lng, tin theo tng mt hng xut, kt qu a ra theo mu: BO CO LNG HNG BN STT M HNG TấN HNG S LNG TIN Tng cng: B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng 31 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft Excel Cõu 3: Dựng lc d liu cho bit s... TNG S TIN HB Kí NHN Cõu 5: Lc d liu a ra danh sỏch nhng sinh viờn t danh hiu sinh viờn tiờn tin theo mu: TRNG H NGOI THNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM *** - c lp - T do - Hnh phỳc -o0o - B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng 26 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft Excel DANH SCH SINH VIấN T DANH HIU TIấN TIN Nm hc: STT H V TấN LP DM1 DM2 DM3 BQ Bit: Tiờu chun sinh viờn tiờn tin khụng... VAY (NM) THI HN PHI TR NM S TIN 5 3 3 5 6 5 4 4 3 Yờu cu: Hóy tớnh: 1) Nm phi tr = Nm gc + Thi hn 2) S tin phi tr = Vn gc *(1+Lói xut )n (n: l thi hn cho vay) 3) Tng s tin B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng 18 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft Excel BI 3: To bng thng kờ sau: BNG THNG Kấ CHI PH VT T STT 1 2 3 4 5 6 N V TNH LOI VT T Xi mng G Sn St Thộp Gch N GI S LNG CC 5% THNH TIN Bao 47000 3 m 221000 Hp... STT NGY S LNG TIN Tng cng: Cõu 4: Thờm ct THNG vo bng Qun lý hng xut, in d liu cho ct ny Dựng Subtotal tng hp lng tin theo thỏng, kt qu a ra theo mu: BO CO KIM Kấ LNG TIN THEO THNG STT THNG TIN T L % Tng cng: Lp biu th hin s tin bỏn ra ca cỏc thỏng Cõu 5: Dựng Subtotal tng hp lng hng nhp vo theo tng mó hng, kt qu a ra theo mu: BO CO HNG NHP STT M HNG TấN HNG S LNG TIN T L % ... Tháng 2 Hỡnh 4 B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng Hỡnh 5 16 Bi tp Tin hc Chng III : Microsoft Word & Bi 13 & Đ Chp nh mn hỡnh 1 Mn hỡnh Microsoft Word 2 Cỏc thanh a) Thanh tiờu b) Thanh thc n c) Cỏc thanh cụng c Standard d) Cỏc nỳt lnh M vn bn mi (New): M vn bn c (Open): Ghi vn bn vo file (Save): In vn bn (Print): Xem ton cc vn bn (Print Preview): B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng 17 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft... Nam N Yờu cu: 1) Cn c vo ký t u tiờn ca mó nhõn viờn hóy in tờn n v cho cỏc bn ghi ct n v 2) in thụng tin vo ct Gii tớnh da vo ký t cui cựng ca mó nhõn viờn 3) Cn c vo chc v v bng ph cp chc v, hóy tớnh tin Ph cp 4) Tớnh: LNG = H S * 450000 5) TNG = LNG + PH CP B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng 19 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft Excel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nguyn H Trn Hi Bựi Mai Phm Trang Bớch Võn Hi H An... TấN HNG S LNG CềN LI B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng 32 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft Excel Cõu 8: Cho bit n giỏ bỏn ca mt mó hng bt k, mó hng l d liu nhp vo t bn phớm; kt qu a ra theo mu: M HNG TấN HNG N GI Cõu 9: Lc d liu a ra bng chi tit v cỏc mt hng bỏn ra trong tng ngy: LNG HNG XUT NGY STT M HNG B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng TấN HNG S LNG XUT 33 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft Excel... 6000 1200 150 F 5000 1050 130 Bit: LI NHUN l s tin thu c hng nm, CềN LI l giỏ tr cũn li ca d ỏn sau khi ht thi hn u t Dựng hm PV hoc RATE tỡm ra cỏc phng ỏn u t cú li, bit rng lói sut ngõn hng l 10% nm B mụn Tin - Trng H Ngoi Thng 34 Bi tp Tin hc Chng IV : Microsoft Excel BI 17: Gi s cú cỏc phng ỏn u t sau: n v: Triu ng M D N LI SUT K HN U T (NM) VN BAN U S TIN THU V/NM A1 6,25% -15 5 5 A2 6,55% -55 10 . …tháng…năm 200…. ĐẠI DIỆN BÊN A Nguyễn Việt Tấn ĐẠI DIỆN BÊN B Lê Văn An Bài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH. chiều em đi”, NXB văn học, 1984)T Bài tập Tin học Chương III : Microsoft Word Bộ môn Tin - Trường ĐH Ngoại Thương 7 & Bài 5 & § Bảng biểu:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG pdf, BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG pdf, BÀI TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG pdf