Quản trị Marketing - Ts Nguyển Trung Kiên pot

137 292 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

1Quản trị MarketingGiảng viênTS. Nguyễn Trung KiênKhoa Marketing, ĐH KTQDQuản trị marketingPhần 1: Hiểu biết về Quản trị marketingChương 1: Tổng quan về Quản trịmarketingChương 2: Chiến lược và kế hoạchmarketingNhững phân tích làm cơ sở cho cácquyết định marketingChương 3: Quản trị thông tin và phân tíchmôi trường marketing1-2Quản trị marketingNhững phân tích làm cơ sở cho cácquyết định marketingChương 4: Phân tích thị trường và hành vicủa khách hàngChương 5: Phân tích ngành và đối thủcạnh tranhChương 6: Nhận dạng và lựa chọn thịtrường mục tiêu1-32Quản trị marketingPhần 3: Lựa chọn các quyết địnhmarketing chiến lượcChương 7: Chiến lược khác biệt hóa vàđịnh vị thương hiệuChương 8: Xây dựng thương hiệu mạnh1-4Quản trị marketingPhần 4: Các quyết định marketing cụthểChương 9: Quản trị các chương trìnhmarketing mix1-5Quản trị marketingPhần 5: Tạo sự tăng trưởng dài hạnChương 10: Tổ chức thực hiện, kiểm tra,đánh giá và điều khiển họat độngmarketing1-63Tài liệu tham khảoKotler, P. and G. Armstrong (2009)Principlesof Marketing, 13e, Pearson.Kotler, P. and K. Keller (2008),MarketingManagement, 13e, Pearson.Capon, N. and J. M. Hubert,MarketingManagement in the 21 Century, Prentice Hall.Winer, R.S. (2007),Marketing Management,3rd ed., Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall.1-7Chương 1:Tổng quan về marketing vàquản trị marketingNội dungTổng quan về marketingBản chất của quản trị marketing1-94Khái niệm marketing1-10Nhấn mạnh vào thỏa mãn nhu cầu khách hàngNhấn mạnh vào thỏa mãn nhu cầu khách hàngMột triết lýMột quan niệmMột cách tiếp cậnMột định hướngquản trị1 tập hợp các hoạt động…Sản phẩmPhân phốiTruyền thôngĐịnh giáMarketing là gì?Khái niệm về marketingBốn quan điểm khác nhau về marketing củalãnh đạo DN:Mức độ 1. Marketing là một thuật ngữ thờithượng nói về việc sử dụng quảng cáo và bánhàng để bán sản phẩm. Marketing= 1P.Mức độ 2. Nhiệm vụ của marketing là pháttriển marketing hỗn hợp (Sản phẩm, Giá cả, Địađiểm, Xúc tiến). Marketing= 4P.1-11Khái niệm về marketingBốn quan điểm khác nhau về marketing củalãnh đạo DN:Mức độ 3. Nhiệm vụ của marketing là nghiêncứu thị trường và áp dụng phân đoạn thị trường,xác định thị trường mục tiêu và định vị (STP)để tìm kiếm và khai thác các cơ hội.Mức độ 4. Marketing là triết lý công ty, tạo ratăng trưởng kinh tế bằng cách giúp chúng tagiành được, duy trì và phát triển sự hài lòng củakhách hàng.1-125Khái niệm về marketingSự thay đổi trong quan niệm marketing(AMA):‘Marketing là quá trình kế hoạch hóa và thực hiệnnội dung, định giá, xúc tiến và phân phối ý tưởng,hàng hóa, dịch vụ nhằm tạo nên những trao đổithỏa mãn mục tiêu của các cá nhân và tổ chức.’(AMA, 1985)‘là chức năng của doanh nghiệp, là quá trình tạora, truyền thông và phân phối giá trị cho kháchhàng và là quá trình quảnquan hệ khách hàngtheo cách đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp vàcác cổ đông.’ (AMA, 2004)1-13Khái niệm về marketingSự thay đổi trong quan niệm marketing(AMA):‘Là các hoạt động, tập hợp các thể chếcũng như quá trình nhằm tạo ra, truyềnthông và phân phối những thứ có giá trịcho người tiêu dùng, khách hàng, đối tácvà xã hội nói chung.’ (AMA, 2007)1-14Sự thay đổi trong khái niệm về marketingNhững năm 1950:Tập trung vào sản phẩmNhững năm 1960:Định hướng khách hàngPhát triển marketing mix: sản phẩm, giá,phân phối, xúc tiến hỗn hợp (4P’s)1-156Sự thay đổi trong khái niệm về marketing1990’s:Tập trung vào khách hàng trong sự biến đổi củamôi trườngVí dụ: cạnh tranh, chính sách và qui định củachính phủTập trung vào giá trị cho các tác nhânVí dụ: người lao động của công ty, khách hàng, cổđông, xã hội1-16Sự thay đổi trong khái niệm về marketingHiện nay:Hai nhiệm vụ cơ bản của marketing• Tập trung vào khách hàng và môi trường• Tạo ra giá trị cho khách hàng và các tác nhânĐịnh hướng• Tập trung vào quản trị chiến lược• Định vị doanh nghiệp trong chuỗi giá trị nhằmtối ưu hóa việc tạo ra giá trịLợi nhuận là thước đo của thành công chứ khôngphải là mục đích1-17Các khái niệm cơ bản của marketingTạo sự thoả mãncác nhu cầubằng những sản phẩmđược đem ra trao đổitrên thị trườngtrong tương quan giá trị - chi phí1-187Các khái niệm cơ bản của marketingNhu cầu thị trường:Nhu cầu tự nhiên,Mong muốnNhu cầu có khả năng thanh toánThị trườngKhách hàng:Giá trị,Chi phíSự thỏa mãn của khách hàng1-19Các khái niệm cơ bản của marketingMarketing mixĐối tácCổ đôngMôi trường marketing1-20Marketing Mix và khách hàng4P’sProduct (SP)Price (Giá)Place (Phân phối)Promotion (Xúctiến)4C’sCustomer solution(giải pháp k/h)Customer cost(chi phí)Convenience (sựthuận tiện)Communication(thông tin)8Marketing Mix và khách hàng: 4Ps&5CsCustomer (Khách hàng) (nhu cầu kháchhàng, các đoạn thị trường, hành vikhách hàng)Company Skills (kỹ năng công ty)(thương hiệu, hình ảnh, khả năng sảnxuất, sức mạnh tài chính, tổ chức, v.v.)1-22Competition (Cạnh tranh)Collaborator (Đối tác) (các nhà bánbuôn, bán lẻ, các nhà cung ứng)Context (Bối cảnh) (văn hóa, chính trị,qui định, chuẩn mực xã hội)1-23Marketing Mix và khách hàng: 4Ps&5CsTư tưởng cơ bản của marketingĐịnh hướng khách hàngĐịnh hướng cạnh tranhTheo mục tiêuThích nghi với các yếu tố môi trườngmarketingCó sự phối hợp giữa các bộ phận của toàn DNQuản trị quan hệ khách hàng: tạo ra, duy trì vàphát triển1-249Công thức marketing để thành côngC: Tạo ra (create)C: Truyền thông (communicate)D: Chuyển giao (deliver)V: Giá trị (Value)T: Cho khách hàng mục tiêu(target segment)P: Lợi nhuận (profit)1-25Các nhân tố ảnh hưởng tới xu hướngmarketing trong thế kỷ 21Công nghệ thông tinInternetToàn cầu hóaVai trò ngày càng quan trọng của quảntrị quan hệ khách hàng1-26Khái niệm về Quản trị marketingLà nghệ thuật và khoa học lựa chọn thịtrường mục tiêu, tạo ra, duy trì và phát triểnkhách hàng bằng tạo ra, truyền thông vàchuyển giao giá trị vượt trội cho khách hàng(Kotler and Keller, 13e)Là quá trình kế hoạch hoá, tổ chức thựchiện, kiểm tra đánh giá và điều khiển cáchoạt động trên thị trường của doanh nghiệp1-2710Khái niệm về Quản trị marketingDoanh nghiệp phục vụ nhóm kháchhàng nào?Ai là khách hàng mục tiêu của DN?Làm thế nào để phục vụ tốt nhất nhómkhách hàng đó?DN cung cấp cho khách hàng giá trị gì?1-28Đặc điểm của quản trị marketingQuá trình liên tụcQuản trị cầuQuản trị quan hệ khách hàngCó mục tiêuĐồng bộ và dài hạnPhối hợp nhiều bộ phậnChuyên nghiệp1-29Công việc của quản trị marketingPhát triển các chiến lược và kế hoạchmarketingPhát hiện các cơ hội thị trườngĐáp ứng nhu cầu khách hàngXây dựng các thương hiệu mạnhPhát triển sản phẩmPhân phối giá trịTruyền thông giá trịTạo nên tăng trưởng dài hạn1-30[...]... Phõn tớch cỏc c hi marketing Phõn on th trng, phõn tớch v la chn th trng mc tiờu Xõy dng chin lc marketing Lp k hoch marketing 1-3 4 Qun tr marketing- Cỏc bc ch yu 2 T chc thc hin Phỏt trin cỏch t chc b phn marketing Chc nng Khu vc a lý Sn phm hay nhón hiu Khỏch hng hay th trng 1-3 5 Qun tr marketing- Cỏc bc ch yu 2 T chc thc hin Thc hin iu phi cỏc hot ng marketing Thỳc y i ng nhõn viờn marketing Phỏt trin... qu trong ni b b phn marketing 1-3 6 12 Qun tr marketing- Cỏc bc ch yu 3 Kim tra, ỏnh giỏ v iu chnh hot ng marketing a ra cỏc ch tiờu ỏnh giỏ da trờn k hoch marketing o lng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ iu chnh k hoch v hot ng marketing 1-3 7 Quan h gia chc nng marketing v cỏc chc nng qun tr khỏc Chc nng no l quan trng nht trong DN? Sn xut Ti chớnh Nhõn s R&D Marketing 1-3 8 Quan h gia chc nng marketing v cỏc chc... tr marketing (CMOs) Xõy dng v qun lý thng hiu o lng hiu qu marketing nh hng phỏt trin sn phm mi da trờn nhu cu khỏch hng Thu thp cỏc thụng tin cú giỏ tr t khỏch hng S dng cỏc cụng ngh marketing mi 1-3 1 Qun tr marketing- Cỏc bc ch yu Phõn tớch cỏc c hi marketing Xõy dng chin lc marketing Phõn on v la chn th trng mc tiờu Hoch nh cỏc chng trỡnh marketing T chc thc hin v kim tra cỏc hot ng marketing 1-3 2... soỏt cũn marketing gi chc nng hp nht 1-4 2 14 Quan im truyn thng v t chc cụng ty Ban lónh o Cp qun lý trung gian Nhõn viờn trc tip Khỏch hng 1-4 3 T chc cụng ty theo nh hng khỏch hng Khỏch hng Nhõn viờn trc tip Cp qun lý trung gian Ban lónh o 1-4 4 Marketing ton din 1-4 5 15 Chng 2: K hoch húa hot ng marketing Ni dung Marketing nh hng nh th no ti giỏ tr khỏch hng? Khỏi quỏt v k hoch húa chin lc marketing. .. no cú v trớ u tiờn? 1-3 9 13 Quan h gia chc nng marketing v cỏc chc nng qun tr khỏc Marketing, v chc nng ny cng cú v trớ cui cựng 1-4 0 Quan h gia chc nng marketing v cỏc chc nng qun tr khỏc Marketing Marketing u vo u ra Vn, mỏy múc, nguyờn liu, lao ng, k thut, thụng tin, thi gian, n lc Sn phm, doanh thu, th phn, li nhun, thụng tin 1-4 1 Marketing v cỏc chc nng qun tr khỏc Sn xut Marketing Khỏch hng Khỏch... nh hng v iu phi cỏc n lc marketing K hoch marketing cú 2 cp Chin lc Chớnh sỏch (chin lc b phn) 1-8 2 Cỏc cp ca k hoch marketing Chin lc Chớnh sỏch La chn th trng mc tiờu Xỏc nh giỏ tr cung ng cho khỏch hng Phõn tớch cỏc c hi marketing Sn phm Giỏ Truyn thụng Phõn phi 1-8 3 Mụ hỡnh Marketing Chin lc Chin lc Marketing v phõn tớch Phõn tớch c hi Phõn tớch cnh tranh Quỏ trỡnh Marketing mc tiờu Xỏc nh... trng (bi cnh marketing) Phõn tớch SWOT Mc tiờu Chin lc marketing Chng trỡnh hnh ng Phõn tớch l- lói Kim tra 1-8 7 29 Phõn tớch hin trng (bi cnh marketing) Phõn tớch mụi trng bờn trong (ni b) Phõn tớch mụi trng bờn ngoi 1-8 8 Phõn tớch mụi trng bờn trong im mnh K nng marketing Ngun lc ti chớnh Hỡnh nh Cụng ngh im yu Ni b Chi phớ sn xut Mụi trng 1-8 9 Phõn tớch mụi trng bờn ngoi C hi Vn húa- Xó hi Nhõn... k hoch marketing 1 Phõn tớch s liu kinh doanh trong thi gian qua (ch ỏp dng i vi sn phm hin ti) 2 Phõn tớch hin trng (bi cnh kinh doanh hin ti) 3 Phõn tớch SWOT 4 Phỏt trin mc tiờu v chin lc marketing 1-8 5 Qui trỡnh lp k hoch marketing 5 Xõy dng marketing mix v k hoch hnh ng 6 Thc hin cỏc phõn tớch ti chớnh 7 D bỏo kt qu thc hin k hoch marketing 8 Kim tra v iu chnh 1-8 6 Ni dung ca bn k hoch marketing. .. tiờu v kh nng ca cụng ty vi cỏc c hi marketing (Kotler) 1-5 3 Lp chin lc KD theo quan im marketing Lp chin lc kinh doanh theo quan im marketing l: quỏ trỡnh xỏc nh mc tiờu tng th ca DN, xõy dng v thc hin k hoch hnh ng t c mc tiờu trờn (Kurtz, 2008) 1-5 4 18 Lp chin lc KD theo quan im marketing Mc tiờu Ngun lc Li nhun tng trng K nng C hi 1-5 5 Lp chin lc KD theo quan im marketing Mc ớch ca lp k hoch chin... tranh e da Bờn ngoi Mụi trng 1-9 0 30 Phõn tớch SWOT: im mnh- im yu Tổ chức và quảnMarketing Nhân sự Phân tích nội bộ Tài chính Sản xuất Nghiên cứu và phát triển 1-9 1 Phõn tớch SWOT:C hi v e da Mụi trng v mụ C cu ngnh C hi & e da Cnh tranh Th trngkhỏch hng 1-9 2 Mc tiờu ca chin lc marketing To s nhn bit Tng th phn M rng phm vi bao ph th trng Li nhun V th trờn th trng 1-9 3 31 Tiờu chun ca mc tiờu MKT . 1 Quản trị Marketing Giảng viên TS. Nguyễn Trung Kiên Khoa Marketing, ĐH KTQD Quản trị marketing Phần 1: Hiểu biết về Quản trị marketing Chương. thương hiệu mạnh 1-4 Quản trị marketing Phần 4: Các quyết định marketing cụthểChương 9: Quản trị các chương trình marketing mix 1-5 Quản trị marketing Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị Marketing - Ts Nguyển Trung Kiên pot, Quản trị Marketing - Ts Nguyển Trung Kiên pot, Quản trị Marketing - Ts Nguyển Trung Kiên pot