Onpage SEO: Một số yếu tố cơ bản pdf

5 407 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

Onpage SEO: Một số yếu tố bản Như bạn biết, về bản hai dạng SEO (Search Engine Optimization) là onpage SEO và offpage SEO. • Onpage SEO: tối ưu hóa các yếu tố xếp hạng mà nó thuộc phạm vi nằm trên site của bạn • Offpage SEO: tối ưu hóa các yếu tố xếp hạng không nằm trên site của bạn Bài viết này đề cập các yếu tố bản liên quan đến onpage SEO. 1. Tiêu đề (title) Đây là tiêu đề trang web của bạn. Trang web ở đây ý nói trang bài viết cụ thể, không phải trang chủ. Trong mã html nó dạng <Title> …</ Title>. Website của bạn sẽ không thể thứ hạng cao khi bạn không đặt một từ khóa nào trong tiêu đề. Bạn cũng không nên đặt tiêu đề dưới dạng page1, page2,…Thay vào đó bạn hãy đặt tiêu đề liên quan đến từ khóa của chủ đề bài viết. 2. Meta Description(miêu tả) Mặc dù hiện tại phần này không mấy quan trọng đối với thứ hạng website của bạn nhưng nó ảnh hưởng đến traffic. Khi search ở google, thể site bạn đứng trên site A nhưng nếu việc mô tả của bạn không tốt thì thể tôi sẽ vào site A kia thay vì vào website của bạn. Bạn thể đặt một số từ khóa khi miêu tả nhưng đừng nhiều quá. Tôi nghĩ chắc 5 từ khóa là đủ. Miêu tả cũng không nên dài quá. thể tối đa 150 ký tự là vừa. Bạn tham khảo hình trên về cách đặt miêu tả trong meta tag description nhé. 3. Meta keyword (từ khóa) Theo như những thông tin gần đây, meta keyword và description không quan trọng lắm đến việc ảnh hưởng thứ hạng website bạn nữa. Tuy nhiên, nếu muốn bạn thể đặt 5 từ khóa vài phần này. 4. Header Tag: (tiêu đề) Phần này là các tiêu đề trong nội dung bài viết. Bạn thể sử dụng các tiêu đề dạng <h1>… </ h1> ,<h2>… </ h2>,… ,<h5>…. </ h5> Ví dụ về tiêu đề H1 và H2 Dĩ nhiên việc đặt từ khóa trong các thẻ này là nên làm. Google se đọc những tiêu đề này trước khi đọc text thông thường phía dưới. 5. Bold, Italic Tag (tô đậm, chữ nghiêng) Khi bạn muốn nhấn mạnh một từ nào hay muốn làm nổi bật, bạn thể dùng tag này. Khi đậm bạn ne6n dùng thẻ <strong></strong> Không nên dùng thẻ <b></b> Chữ nghiêng bạn dùng thẻ <em></em> Ví dụ về việc dùng thẻ <strong></strong> 6. Image Alt (tiêu đề cho hình ảnh) Nhiều bạn không chú trọng việc này. Bạn hãy xem ví dụ dưới đây khi search image. Bạn cũng sẽ thấy website chứa hình ảnh đề cập dưới đây nằm trong top 10, vị trí 5 khi search cùng từ khóa ở web như hình đầu tiên của bài viết (đã bị cắt bớt ở hình trên cùng) View source 1 trang cụ thể Tag bạn sử dụng với hình ảnh là <img src=”đường dẫn hình ảnh” alt=”Title của hình ảnh”> </img> 7. Link Link là một yếu tố không thể thiếu.Cách đặt link như sau <a href=”dường dẫn lin/tên link.html”>Make Money Online Now</a> Chú ý:Bạn không nên đặt anchor text của link dạng “Click Here” hay tương tự.Thay vào đó nên đặt anchor text của link dạng chứa từ khóa Trên đây là 7 yếu tố bản ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn trong việc SEO onpage. Một số yếu tố đã không còn quan trọng lắm. thể một số yếu tố nào đó tác giả chưa cập nhật, mong bạn đọc bổ xung và thảo luận. . Onpage SEO: Một số yếu tố cơ bản Như bạn biết, về cơ bản có hai dạng SEO (Search Engine Optimization) là onpage SEO và offpage SEO. • Onpage SEO:. đây là 7 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn trong việc SEO onpage. Một số yếu tố đã không còn quan trọng lắm. Có thể một số yếu tố nào
- Xem thêm -

Xem thêm: Onpage SEO: Một số yếu tố cơ bản pdf, Onpage SEO: Một số yếu tố cơ bản pdf, Onpage SEO: Một số yếu tố cơ bản pdf