Luận văn " “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện đối với khách hàng XYZ " doc

97 812 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảiKhóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình muahàng thanh toán trong quá trình kiểm toánBáo cáo tài chính do Công ty kiểm toán kếtoán AAC thực hiện đối với khách hàng XYZ GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảSVTH: Bùi Thị Hà Thu SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảiPhần 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào thanh toán trong kiểm toán BCTC. 4I. Khái quát chung về chu trình mua vào thanh toán 4I. Tổng quan về công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC 34SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảiNhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm toán Báo cáo tài chính nóichung kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán nói riêng, trong thời gianthực tập tốt nghiệp tại Công ty Kiểm toán kế toán AAC, em đã chọn đề tài“Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán trongquá trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán kế toán AACthực hiện đối với khách hàng XYZ” để đi sâu vào nghiên cứu, tìm tòi học tập. Em xin chân thành cảm ơn tập thể Quý thầy cô giáo khoa Kế Toántrường Đại học Duy Tân đã tận tình giảng dạy truyền đạt cho em những kiếnthức quý báu trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt là thầygiáo Phan Thanh Hải, người đã tận tình trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo giúp emhoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty TNHH kiểm toán kếtoán AAC, cùng các anh chị trong công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho em cócơ hội tiếp cận với thực tế công việc kiểm toán nhiệt tình giúp đỡ em hoànchỉnh hơn khóa luận tốt nghiệp này.Một lần nữa, em xin gửi đến tất cả lời cảm ơn chân thành những lờichúc tốt đẹp nhất.Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2011 Sinh viên Bùi Thị Hà ThuSVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảiPhần 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào thanhtoán trong kiểm toán BCTCI. Khái quát chung về chu trình mua vào thanh toánI.1 Kiểm toán tài chínhI.1.1 Khái niệm kiểm toán BCTC:Theo chuẩn mực kiểm toán số 200: Kiểm toán tài chính là việc thu nhập vàđánh giá các bằng chứng kiểm toán của các KTV để nhằm xác tính trung thực vàhợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của BCTC.I.1.2. Mục tiêu kiểm toán BCTC:Theo VAS 200 thì mục tiêu của một cuộc kiểm toán tài chính là đưa ra ýkiến xác nhận rằng BCTC có được lập trên cơ sở chuẩn mực chế độ kế toánhiện hành hay không? Có tuân thủ pháp luật liên quan, có phản ánh trung thực, hợplý tình hình tài chính trên các khía cạnh trọng yếu hay không?. Ngoài ra, kết quảcủa kiểm toán BCTC còn chỉ ra những hạn chế, tồn tại giúp đơn vị được kiểm toáncó biện pháp xử lý, điều chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tàichính.I.1.3 Phương pháp kiểm toán: Do đặc điểm của đối tượng về quan hệ chủ thể-khách thể kiểm toán, kiểmtoán tài chính thường sử dụng tổng hợp các phương pháp kiểm toán cơ bản để hìnhthành các thử nghiệm kiểm toán nhằm tìm hiểu đánh giá tình hình hoạt độngcủa hiệu lực kiểm soát nội bộ. Trên cơ sở đó phải cụ thể hóa các phương pháp cơbản này trong việc hình thành các bằng chứng kiểm toán. Kiểm toán báo cáo tàichính sử dụng các phương pháp kiểm toán chứng từ kiểm toán ngoài chứng từ.I.2 Bản chất, chức năng của chu trình mua vào thanh toánI.2.1 Bản chất của chu trìnhMua vào thanh toán bao gồm các quyết định các quá trình cần thiết đểcó hàng hóa hay dịch vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp. Nghiệp vụ này thường bắt đầu bằng việc lập một đơn đặt hàng của ngườicó trách nhiệm tại bộ phận cần mua hàng hóa hay dịch vụ kết thúc bằng việcthanh toán cho nhà cung cấp về hàng hóa hay dịch vụ được nhận.Có thể khái quát quá trình vận động của nghiệp vụ mua hàng thanh toánqua sơ đồ:SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảiI.2.2 Chức năng của chu trìnhSVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 5 Nhu cầu hàng hóa dịch vụBộphậnkế hoạchGhisổchứngtừKế toánNhậpkhoKế hoạchcungứngLưutrữbảoquảnchứngtừKýduyệtchứngtừKhaitháchànghóadịchvụBộ phậncung ứngTrưởngbộphậncungứngLậpchứngtừkhohàngThủkhoCánbộthu muahh, dvĐối với nghiệp vụ mua hàngGhisổchứngtừLưutrữbảoquảnchứngtừKýduyệtchứngtừDuyệt chứngtừthanh toánChiquỹĐối với nghiệp vụ thanh toánNhu cầu thanhtoánkế HoạchthanhtoánKế toánthanhtoánLậpchứngtừthanhtoánNhânviênthanhtoánThủtrưởnghoặckếtoántrưởngThủquỹKhóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảiBất kỳ cuộc kiểm toán BCTC nào nói chung kiểm toán khoản mục, chukỳ nào trong kiểm toán BCTC nói riêng thì KTV phải hiểu được các quá trìnhchức năng của nó. Khi kiểm toán chu trình mua vào thanh toán kiểm toán viênphải hiểu được chu trình này diễn ra bao nhiêu khâu, bao nhiêu giai đoạn, chứcnăng của mỗi khâu, mỗi giai đoạn quá trình kiểm soát nội bộ gắn liền với từngkhâu, từng giai đoạn của chu trình mua vào thanh toán như thế nào, qua đó mớithể hiện được các kỹ thuật kiểm toán nhằm đạt được mục tiêu kiểm toán đặt ra.Thông thường, các chức năng quá trình kiểm toán nội bộ gắn liền vớitừng giai đoạn hay từng chức năng của chu trình mua vào thanh toán diễn ratheo các giai đoạn được sắp xếp theo trình tự sau đây:I.2.2.1 Xử lý đơn đặt hàng ký hợp đồng mua bánBắt đầu của chu trình mua hàng hóa, tài sản thanh toán là từ kế hoạchmua hàng đã được lãnh đạo DN phê duyệt hay từ đơn đề nghị mua hàng của bộphận có nhu cầu sử dụng tài sản, vật tư, hàng hóa hay dịch vụ (bộ phận trực tiếpsản xuất thường đề nghị mua tài sản, vật tư, Bộ phận văn phòng đề nghị muadịch vụ, sửa chữa …). Các đơn đề nghị mua hàng phải đúng thực tế phải đượcphê duyệt, kế hoạch mua hàng phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch sản xuấtkinh doanh đã được phê duyệt.Căn cứ vào kế hoạch mua giấy đề nghị mua hàng đã được lãnh đạodoanh nghiệp phê duyệt, bộ phận chức năng (phòng vật tư) của doanh nghiệp phảitiến hành xử lý đơn đề nghị mua hàng triển khai, thực hiện kế hoạch mua hàng.Công việc đầu tiên của bộ phân này là phải lên được đơn đặt hàng.Từ đơn đặt mua hàng, bộ phận chức năng (phòng vật tư) của DN xúc tiếncông việc mua hàng. Sau khi đã tìm lựa chọn được người bán, hai bên soạn dựthảo hợp đồng đi đến chấp nhận phải trình lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt.I.2.2.2 Nhận vật tư, hàng hóa, dịch vụ kiểm nghiệmSVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảiCăn cứ vào hợp đồng mua bán đã ký kết về số lượng, chất lượng, giá cả vàthời hạn giao hàng, bên bán làm giấy báo nhận hàng thông báo cho bên mua.Nhận được giấy báo này, bên mua phải tổ chức bộ phận nhận vật tư, tài sản, hànghóa theo phương thức tự vận chuyển hay thuê vận chuyển. Nếu nhận hàng ở phạm vi ngoài doanh nghiệp thì DN cũng phải bố trí ngườinhận hàng phải có đủ hiểu biết kinh nghiệm về hàng hóa, tài sản kinhnghiệm tiếp nhận. Khi nhận hàng cũng phải lập biên bản giao nhận hàng, phải đảmbảo đầy đủ về số lượng, chất lượng, quy cách, chủng loại. Nếu nhận hàng ở phạm vi trong DN thì DN cũng phải thành lập bộ phậnkiểm nghiệm, bộ phận này có đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phải hoàntoàn độc lập với các bộ phận khác như bộ phận đi mua, thủ kho, kế toán. Khi bộphận đi mua hàng về đến DN phải nộp ngay hóa đơn cho phòng kế toán để kế toánlàm căn cứ ghi sổ nợ phải trả cho người bán. Sau khi vật tư, tài sản, hàng hóa đượckiểm nghiệm, bộ phận kiểm nghiệm phải lập biên bản kiểm nghiệm. Sau khi nhậphàng, thủ kho phải ghi thẻ kho đồng thời phải chuyển phiếu nhập kho lên chophòng kế toán để kế toán ghi sổ chi tiết tổng hợp của các tài khoản vật tư, tàisản, hàng hóa mua vào. I.2.2.3 Ghi nhận các khoản nợ phải trả người bánPhiếu nhập kho vật tư thủ kho chuyển lên hóa đơn mua hàng do bộ phậnđi mua hàng nộp vào là căn cứ để kế toán ghi sổ chi tiết, tổng hợp về vật tư vàcông nợ phải trả cho người bán. Khi nhận được các chứng từ, hóa đơn mua hàng,phiếu nhập kho, kế toán phải kiểm tra tính pháp lý, đối chiếu, so sánh số lượng,mẫu mã, chứng từ vận chuyển với thông tin trên đơn đặt mua hàn báo cáo nhậnhàng. Sau khi kiểm tra phải ghi ngay, kịp thời vào sổ tổng hợp, sổ chi tiết theođúng đối tượng bán các tài khoản vật tư, tài sản, hàng hóa mua vào. I.2.2.4 Xử lý ghi sổ các khoản thanh toán cho người bánCăn cứ vào thời hạn thanh toán trong hợp đồng, DN phải lam thủ tục thanhtoán cho người bán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng. Sau khi đã có phiếu chihợp lệ hoặc giấy báo nợ ngân hàng, kế toán phải ghi vào sổ tổng hợp, chi tiết côngnợ phải trả theo đúng đối tượng bán hàng, đúng chuyến hàng đúng chứng từ,hóa đơn được thanh toán.SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh HảiTrong chức năng này, quá trình kiểm soát nội bộ chỉ được đảm bảo khingười ký duyệt phải đúng thẩm quyền, phải tách biệt chức năng kế toán với chứcnăng ký duyệt, quy trình thanh toán phải đúng trình tự.I.3 Kế toán chu trình mua vào thanh toánI.3.1 Chứng từ sử dụngGiấy đề nghị mua hàng: Giấy này được lập bởi các bộ phận có nhu cầu sửdụng vật tư, hàng hóa, dịch vụ,… Giấy đề nghị này được gửi lên cấp trên (thủtrưởng, ban giám đôc, trưởng phòng) phê duyệt. Đơn đặt hàng (lệnh mua): Sau khi giấy đề nghị mua hàng được phê duyệtthì nó được bộ phận mua hàng chuyển thành đơn đặt hàng gửi cho nhà cungcấp. SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh Hải• Phiếu giao hàng (biên bản giao nhận hàng hóa hay nghiệm thu dịch vụ):Chứng từ này được lập bởi nhà cung cấp chuyển cho người mua (bộ phận muahàng) của DN ký nhận để chứng minh sự chuyển giao hàng hóa, dịch vụ thực tế.• Phiếu nhận hàng: được lập bởi bộ phận nhận hàng sau khi đã nhận hàngvà kiểm tra hàng• Hóa đơn bán hàng: do nhà cung cấp lập để chứng minh hàng hóa, dịchvụ đã được chuyển giao quyền sở hữu cho người mua là căn cứ để yêu cầungười mua phải thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ mà họ đã cung cấp. I.3.2 Tài khoản sử dụng Chu trình mua vào thanh toán bao gồm hai loại nghiệp vụ: nghiệp vụmua hàng hóa, dịch vụ nghiệp vụ thanh toán cho nhà cung cấp. Để ghi chép vàphản ánh sự biến động của các thông tin trong chu trình này kế toán sử dụng mộtsố lượng lớn các tài khoản sau: Các tài khoản hàng tồn kho: TK 151, TK 152, TK 153, TK 156 Các tài khoản TSCĐ: TK 211, TK 213, TK 214 Tài khoản phải trả người bán: TK 311 Tài khoản chi phí trả trước: TK 142 Các tài khoản chi phí: 621, 627, 641, 642 Các tài khoản tiền: 111, 112, 113I.3.3 Những hành vi gian lận, sai sót xảy ra trong chu trình mua vào và Thủ tục nhập kho báo sổ tiến hành chậm hơn so với bút toán trả tiềntại 31/12 làm cho TK 331 có số dư Nợ nhưng thực chất đây không phải là khoảntrả trước cho người bán. Thiếu sự đối chiếu xác nhận định kỳ. Hạch toán tài sản, vật tư, hàng hóa mua vào không đúng kỳ, thườnghạch toán số hàng mua của kỳ sau vào kỳ trước để được thuế đầu ra sớm hơn. Đơn vị có thể khai thấp hơn các khoản nợ phải trả làm tình hình tàichính của đơn vị có thể tốt hơn trên thực tế, dẫn đến các khoản chi phí khôngđược ghi nhận đầy đủ làm giảm chi phí của đơn vị làm lợi nhuận tăng giả tạo.SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 9 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh Hải Ngược lại với việc khai thiếu các khoản nợ phải trả, đó là khai khốngcác khoản nợ phải trả, làm cho các khoản nợ này tăng cao, doanh nghiệp có thể ghichép các nghiệp vụ trên thực tế không xảy ra vào sổ sách kế toán với mục đíchtăng chi phí giảm lợi nhuận. DN mua hàng bằng ngoại tệ thường qui đổi ra tỷ giá cao hơn so vớiquy định nhằm mục đích tăng thuế đầu vào được khấu trừ. Đơn vị chưa đánh giá lại số dư các khoản nợ phải trả người bán cógốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch liên NH tại thời điểm lập BCTC. Đề xuất thanh toán các khoản giả mạo hoặc một hóa đơn có thể đượcsử dụng để thanh toán hai lần.II. KSNB đối với chu trình mua vào thanh toánII.1 Nguyên tắc hạch toán chu trình mua vào thanh toánII.1.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng• Giá gốc hàng mua tính theo nguồn nhập, phải theo dõi, phản ánh riêng biệt giá mua chi phí thu mua.• Tính giá trị hàng xuất kho thực hiện 1 trong 4 phương pháp Phương pháp giá đích danh Phương pháp bình quân gia quyền Phương pháp nhập trước, xuất trước. Phương pháp nhập sau, xuất trước• Chi phí thu mua trong kỳ tính cho hàng tiêu tiêu thụ trong kỳ hàngtồn kho cuối kỳ. Tiêu thức phân bổ chi phí thu mua phải nhất quán.• Kế toán chi tiết hàng hóa thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa.II.1.2 Nguyên tắc hạch toán kế toán nợ phải trả• Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp phải được theo dõi chi tiết sốnợ phải trả, số nợ đã trả theo từng chủ nợ.• Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp phải được phân loại thànhnợ ngắn hạn nợ dài hạn căn cứ vào thời hạn phải thanh toán của từng khoản nợphải trả.SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 10[...]... quan về công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC Tên công ty: Công ty Kiểm toán kế toán AAC Tên giao dịch đối ngoại: Auditing and Accounting Company Tên viết tắt: AAC Công ty Kiểm toán Kế toán AAC là một Công ty kiểm toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán vấn tài chính Với quá trình hoạt động 15 năm, hiện nay Công ty đang có một đội ngũ kiểm toán viên nhân viên chuyên nghiệp... nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán vấn tài chính kế toán I.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Kiểm toán kế toán Công ty Kiểm toán kế toán AAC là công ty kiểm toán độc lập trực thuộc Bộ Tài Chính, tiền thân là công ty kiểm toán DAC, được thành lập trên cơ sở sát nhập hai chi nhánh công ty kiểm toán đóng tại Đà Nẵng, là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam,... sổ cái xem có khớp đúng không III Kiểm toán chu trình mua vào thanh toán III.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán III.1.1 Xem xét chấp nhận khách hàng đánh giá rủi ro hợp đồng Các công ty kiểm toán cần thực hiện công việc chấp nhận khách hàng mới hoặc xem xét, chấp nhận duy trì khách hàng cũ theo Mẫu A110 hoặc A120 Một khách hàng chỉ thực hiện một trong hai mẫu: A110 (khách hàng mới)/A120 (khách. .. khách hàng gửi cho công ty kiểm toán Ngày của thư giải trình tốt nhất là nên cùng với ngày ký báo cáo kiểm toán Thư giải trình là bằng chứng kiểm toán quan trọng cần được lưu giữ KTV trình bày theo mẫu B440 (Xem Phụ lục 27) SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 33 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh Hải Phần 2 - Thực tế công tác kiểm toán quy trình mua vào thanh toán tại công ty kiểm toán AAC. .. Chu n mực Kiểm toán Việt Nam thông lệ kiểm toán quốc tế, phù hợp với những quy định hiện hành về hoạt động kiểm toán của Nhà nước Việt Nam I.2.2 Nguyên tắc hoạt động Công ty AAC hoạt động theo phương châm: độc lập, khách quan, trung thực bí mật số liệu của khách hàng, đó cũng chính là lời cam kết của AAC với khách hàng I.2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty Kiểm toán kế toán AAC Công ty AAC luôn luôn... kết thúc cuộc kiểm toán, sau khi kết thúc các thủ tục kiểm toán theo quy định KTV lập theo mẫu: • B310 - Báo cáo kiểm toán (dạng chấp nhận toàn phần) B311 - Báo cáo kiểm toán (dạng chấp nhận từng phần do hạn chế phạm vi kiểm toán) • B312 - Báo cáo kiểm toán (dạng chấp nhận từng phần do bất đồng trong xử lý) • • B313 - Báo cáo kiểm toán (dạng từ chối đưa ra ý kiến) • B314 - Báo cáo kiểm toán (dạng trái... kiến kết luận của thành viên BGĐ/Partner, chuyên gia độc lập này, thành viên BGĐ phụ trách cuộc kiểm toán sẽ có ý kiến cuối cùng về loại ý kiến kiểm toán của khách hàng này SVTH: Bùi Thị Hà Thu Trang 31 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: NCS.ThS Phan Thanh Hải KTV trình bày theo mẫu B120 (Xem Phụ lục 24) III.3.3 Báo cáo tài chính Báo cáo kiểm toán năm nay Báo cáo kiểm toán thực hiện vào giai đoạn kết thúc... trong việc lập trình bày BCTC theo Chu n mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán sai sót” (VAS 29) Khi nhận thấy những thay đổi trong các chính sách kế toán và/ hoặc các ước tính kế toán và/ hoặc sửa chữa các sai sót có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC năm nay và/ hoặc các năm trước thì KTV phải ghi chép lại tổng hợp vào kế hoạch kiểm toán trao đổi với trưởng nhóm kiểm toán hoặc... 27 người được công nhận kiểm toán viên cấp quốc gia Sơ đồ 2.2.1: Sơ đồ tổ chức của công ty Kiểm toán Kế toán AAC I.2.4 Tổ chức nhân sự tại công ty AAC Những người làm công tác chuyên môn của công ty bao gồm: Ban giám đốc, Trưởng phó phòng, Kiểm toán viên chính, Trợ lý kiểm toán viên cấp 3 (trợ lý cao cấp), Trợ lý kiểm toán viên cấp 2, Trợ lý kiểm toán viên cấp 1 (trợ lý mới vào nghề) các nhân viên... chọn bổ nhiệm kiểm toán độc lập có điều kiện Hiện tại, công ty AACđội ngũ gồm 100 nhân viên, trong đó khoảng 27 người đã có chứng chỉ kiểm toán viên độc lập Đội ngũ kiểm toán viên của AAC được đào tạo có hệ thống ở Việt Nam, Anh, Bỉ, Pháp, Ai-len, Úc có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn về kiểm toán vấn tài chính- kế toán- thuế ở Việt Nam quốc tế AAC có 100% đội ngũ kiểm toán viên trợ . gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Kiểm toán và kế toán AAC, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá. thanh toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện đối với khách hàng XYZ để đi sâu vào nghiên cứu, tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn " “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện đối với khách hàng XYZ " doc, Luận văn " “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện đối với khách hàng XYZ " doc, Luận văn " “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện đối với khách hàng XYZ " doc, Phần 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán trong kiểm toán BCTC, I.2 Bản chất, chức năng của chu trình mua vào và thanh toán, I.3 Kế toán chu trình mua vào và thanh toán, Đơn đặt hàng (lệnh mua): Sau khi giấy đề nghị mua hàng được phê duyệt thì nó được bộ phận mua hàng chuyển thành đơn đặt hàng và gửi cho nhà cung cấp., I.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty Kiểm toán và kế toán, Trợ lý kiểm toán viên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm