Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của cảng Cần Thơ năm 2006 docx

72 409 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

Luận văn tốt nghiệpPhân tích tình hình thựchiện sản lượng của cảngCần Thơ năm 2006 1 CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu.Trong xu thế hội nhập hiện nay, nền kinh tế thế giới đang vận động không ngừng.Để cho một nền kinh tế phát triển thì một yếu tố rất quan trọng trong việc thúc đẩy nềnkinh tế của một nước đó là vấn đề cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông thuận lợi và giaothông đường thuỷ thì cảng biển là một bộ phân không thể thiếu trong hệ thống giaothông đường thuỷ trong thương mại quốc tế, 80% hàng hoá được vận chuyển bằngđường biển. Chẳng hạn như hơn 30 năm trở về trước, nhờ hình thành cảng trung chuyểnquốc tế đã đưa Singapore trở thành trung tâm thương mại, tài chính quốc tế,…. kếhoạch đó đã là cho Singapore phát triển như bây giờ. Việt Nam cũng vậy trong việcphát triển kinh tế thì cảng là một bộ phận để giao thông, mà giao thông có thuận lợi thìđất nước mới có cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội, mới giao lưu thông thương vớicác nước trên thế giới.Cảng không những phục vụ cho nhu cầu đi lại cho con người mà còn là nơi trao đổihàng hoá cho nhu cầu nội địa và cho nhu cầu xuất nhập khẩu góp phần không nhỏ thúcđẩy nền kinh tế phát triển. Việt Nam có tiềm năng về biển, có nguồn hàng hoá dồi dàotrong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cảnước đóng góp 60% sản lượng gạo , 90% kim ngạch xuất khẩu gạo, 65% kim ngạchxuất khẩu thuỷ hải sản của cả nước (nguồn: báo điện tử kinh tế nông thôn). Lượng hànghoá xuất nhập khẩu của đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng nhanh nên nhu cầuvận chuyển hàng hoa ngày càng tăng cao, vị trí của các cảng biển trong hệ thống giaothông ngày càng quan trọng.Mặt khác, với địa hình của đồng bằng sông Cửu Long thì các tuyến giao thôngđường sông trở thành “mạch máu” quan trọng giúp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Longthông thương, giao lưu hàng hóa đến với các vùng miền trong cả nước và trên thế giớigóp phần thúc đẩy kinh tế vùng phát triển.Việt Nam đã là thành viên của tổ chức thương mại quốc tế WTO thì việc thu hút nhàđầu tư vào để phát triển nền kinh tế của đất nước, nhưng điều mà nhà đầu tư nào khi2 đầu tư đều phải chú trọng đó là cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật, hệ thống giao thông đặcbiệt là hệ thống cảng biển có đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá hay khôngkhi đầu tư vào Việt Nam.Bên cạnh đó hệ thống cảng biển cũng góp phần làm ảnh hưởng tốt hoặc xấu đếnnăng lực cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường quốc tế do chi phí vận chuyển có hợplý hay không. Đồng bằng sông Cửu Long có sông ngòi chằng chịt, hệ thống cảng biển cũng gópphần vào việc phát huy thế mạnh và tiềm năng vốn có của vùng của vùng không lãngphí điều kiện tự nhiên vốn có nếu khai thác đúng và hợp lý. Hệ thống giao thông cơ sở hạ tầng phát triển thì các doanh nghiệpcàng nhiều cơhội hơn để vươn mình ra thế giới cạnh tranh với các nước trên thế giới, các doanhnghiệp ngày càng có cơ hội phát triển, ăn nên làm ra góp phần thúc đẩy nền kinh tếvùng phát triển, từ đó nền kinh tế của đất nước cũng phát triển theo. Vì vậy hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng nói chung trong đó cảng là một phầnkhông thể thiếu trong hệ thống giao thông và là một phần không thể thiếu trong mộtnền kinh tế phát triển để phát huy thế mạnh của mình so với các nước khác. Cảng hoạtđộng vừa mang tính chất phục vụ vừa là một đơn vị kinh tế, cùng với các doanh nghiệpkhác trong cả nước góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế trong cả nước. Hệ thốngcảng biển phát triển mạnh không những chính cảng biển đó đống góp vào sự phát triểncủa nền kinh tế mà còn tạo cơ hội và điều kiện cho các hoạt động khác, các doanhnghiệp, các đơn vị kinh tế khác phát triển và thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn.Hoạt động vận tải mang tính chất phục vụ, vì vậy sản phẩm của vận tải đó chính làhoạt động ấy. Cũng do đặc tính phục vụ nên sản phẩm của vận tải cũng mang tính chấtkhác biệt.Hoạt động vận tải có ích lợi là do đối tượng vận chuyển (hành khách hoặc hàng hóa)được di chuyển tới nơi cần thiết. Như vậy tính sử dụng của hoạt động đưa đến việc làmthỏa mãn nhu cầu cần có. Điều lợi đem lại do đối tượng đó có tại nơi yêu cầu lại nằmngoài phạm vi của sản xuất vận tải. Như vậy giá trị sử dụng của hoạt động vận tải thốngnhất với mục đích sản xuất, phải dựa trên chính bản thân sự di chuyển.3 Tóm lại, giá trị sử dụng của hoạt động vận tải phát sinh và được tiêu thụ ngay trongquá trình vận tải.Sau hoạt động vận tải, giá trị sử dụng của vận tải không còn, nhưng giá trị của hoạtđộng vận tải vẫn còn tồn tại trong giá trị của đối tượng vận chuyển. Cũng giống như cácsản phẩm khác giá trị của hoạt động vận tải được xác định bởi thời gian lao động xã hộicần thiết để làm ra quá trình hoạt động vận tải đó. Khi hàng hóa được vận chuyển đếnnơi yêu cầu thì giá trị của nó tăng thêm một lượng đúng bằng giá trị của hoạt động vậntải tạo ra. Biểu hiện về mặt giá trị thành sản phẩm thì giá thành này có bao gồm chi phícho vận tải.Mác đã chỉ ra rằng trong sản xuất, hàng hóa nhận giá trị mới, giá trị này tồn tại độclập và nhờ có phần đóng góp của lao động sống vào nên nó cao hơn giá trị của nguyên,vật liệu, thiết bị dùng để làm ra hàng hóa đó. Mác đã diễn đạt điều đó bằng biểu thứcmô tả các giai đoạn kế tiếp liên tục biến tiền ở dưới dạng tư bản công nghiệp qua quátrình sản xuất ra giá trị mới cao hơn của hàng hóa để rồi cuối cùng lại trở lại dạng tiềnvới số lượng nhiều hơn.Nếu ta coi sự phục vụ vận tải là có thể bán được thì là bán chính bản thân hoạtđộng phục vụ ấy chứ không thể coi đấy là hàng hóa tách rời ra khỏi quá trình sản xuất.Do đó quá trình sản xuất ra giá trị mới trong vận tải sẽ không có khâu hàng hóa mớiđược sản xuất ra và nó sẽ có dạng:SLĐT - H ………SX - T`TLSXTóm lại hoạt động vận tải là một dạng sản xuất đặc biệt, sản phẩm của nó chínhlà bản thân của hoạt động ấy. Sản phẩm của vận tải được sinh ra và tiêu thụ ngay trongquá trình của hoạt động vận tải.Khối lượng của sản xuất vận tải được đo bằng các đại lượng bằng khối lượngvận chuyển nhân với quảng đường vận chuyển của hoạt động vận tải.1.2 Mục tiêu nghiên cứu1.2.1. Mục tiêu chung4 Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ năm 20071.2.2. Mục tiêu cụ thể- Đánh giá tình hình thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ qua các năm theo nhiềuhướng khác nhau: theo chiều hàng, theo loại hàng, theo mặt hàng, theo thời gian và theophương án xếp dỡ.- Đánh giá mức độ thực hiện sản lượng so với kế hoạch đã đề ra và khả năng đápứng nhu cầu thị trường của Cảng Cần Thơ. - Tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến việc thực hiện sảnlượng của Cảng Cần Thơ và biện pháp khắc phục những khó khăn, phát huy và tậndụng những thuận lợi. Xác định ưu khuyết điểm, những thuận lợi, khó khăn và điểmmạnh, điểm yếu của Cảng Cần Thơ trong việc thực hiện sản lượng.1.3. Phạm vi nghiên cứu1.3.1. Không gian: Cảng Cần Thơ1.3.2. Thời gian: - Lấy số liệu từ năm 2005, 2006, 2007- Trực tiếp thâm nhập thực tế tại Cảng Cần Thơ từ ngày 25/02/2008 đến ngày25/4/20081.3.3. Đối tượng nghiên cứu Tình hình thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ năm 20071.3.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiện cứuLuận văn tốt nghiệp: Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của cảng Cần Thơ năm2006 ( Phạm Hoàng Trãi- Trường Đại học Giao thông vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh) CHƯƠNG 2PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU5 2.1. Phương pháp luận2.1.1. Các khái niệmSản lượng thông quaSản lượng thông qua là sản lượng hàng hoá thực tế vào cảng.Sản lượng xếp dỡSản lượng xếp dỡ bằng sản lượng thông qua cộng với sản lượng bốc xếp hànghoá từ kho bãi lên phương tiện của khách hàng và từ phương tiện của khách hàngxuống kho bãi của cảng.Sản lượng chuyển thẳngSản lượng chuyển thẳng là lượng hàng hoá chuyển trực tiếp từ cảng Cần Thơ lênphương tiện của khách hàng hay từ phương tiện của khách hàng lên cảng Cần Thơ.Sản lượng lưu khoSản lượng lưu kho bãi là sản lượng hàng hoá thực tế đã lưu qua kho tại CảngCần Thơ. Số tương đối nhiệm vụ kế hoạchSố tương đối nhiệm vụ kế hoạch là mối quan hệ tỉ lệ của mức độ cần đạt theo kếhoạch đề ra với mức độ thực hiện đã đạt được ở kỳ kế hoạch trước về một chỉ tiêu kinhtế nào đó. Số này phản ánh nhiệm vụ trong kỳ kế hoạch công ty phải phấn đấu.Số tương đối Mức độ cần đạt theo kế hoạch nhiệm vụ kế = x 100% hoạch (%) Mức độ thực tế đã đạt được kỳ kế hoạch trướcSố tương đối hoàn thành kế hoạch tính theo tỉ lệ phần trămLà số tương đối biểu hiện mối quan hệ tỉ lệ giữa mức độ thực tế đã đạt đượctrong kỳ với mức độ cần đạt theo kế hoạch đề ra trong kỳ về một chỉ tiêu kinh tế nàođó. Số này phản ánh tình hình hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu kinh tế.6 Số tương đối Mức độ thực tế đạt được trong kỳ hoàn thành = x 100%kế hoạch (%) Mức độ đạt theo kế hoạch đề ra trong kỳSố tương đối kết cấuSố tương đối kết cấu là biểu hiện mối quan hệ tỷ trọng giữa mức độ đạt được củabộ phận chiếm trong mức độ đạt được của tổng thể về một chỉ tiêu kinh tế nào đó. Sốnày cho thấy mối quan hệ, vị trí và vai trò của từng bộ phận trong tổng thể.Mức độ đạt được của bộ phậnSố tương đối kết cấu = x 100%Mức độ đạt được của tổng thểSố tuyệt đốiSố tuyệt đối là mức độ biểu hiện quy mô, khối lượng giá trị của một chỉ tiêu kinhtế nào đó trong thời gian và địa điểm cụ thể. Nó có thể tính bằng thước đo hiện vật, giátrị, giờ công. Số tuyệt đối là cơ sở để tính cá trị số khác.2.2. Phương pháp nghiên cứu2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.Thu thập số liệu thứ cấp tại công ty Cảng Cần Thơ từ phòng kế hoạch và đầu tư,phòng tổ chức hành chánh, phòng sửa chữa và công nghệ, thu thập số liệu từ cácphương tiện thông tin đại chúng như sách báo, internet, ……2.2.2. Các phương pháp phân tích.Để đánh giá tình hình thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ qua các năm theonhiều hướng khác nhau ta tiến hành phương pháp phân tích là thu thập số liệu từ phòngkế hoạch và đầu tư sau đó sử dụng phương pháp so sánh số tương đối và số tuyệt đối vàsố kết cấu để phân tích số liệu. Để đánh giá mức độ thực hiện sản lượng so với kế hoạch đã đề ra và khả năngđáp ứng nhu cầu thị trường của Cảng Cần Thơ thì bằng biện pháp là thu thập số liệu từ7 phòng kỹ thuật – công nghệ và phòng kế hoạch và đầu tư ta tiến hành dùng phươngpháp so sánh số tương đối và số tuyệt đối để phân tích.Tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến việc thực hiện sảnlượng của Cảng Cần Thơ bằng biện pháp thu thập, tổng hợp số liệu từ các phòng ban vàthu thập số liệu thứ cấp từ các phương tiện đại chúng như sách, báo, mạng internet. 8 CHƯƠNG 3THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ CỦA CẢNG CẦN THƠ3.1. Giới thiệu chung về cảng Cần Thơ.3.1.1. Quá trình hình thành và phát triểnCảng Cần Thơ được xây dựng năm 1960 nhằm mục đích duy nhất là tiếp nhận bomđạn phương tiện chiến tranh bằn đường thủy để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lượccủa đế quốc Mỹ và chế độ ngụy quyền tại miền Nam với quy mô chỉ có 60m cầu cảng,ngoài ra không có công trình phụ trợSau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạocủa Đảng và nhân dân Cần Thơ bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựngcác ngành kinh tế ổn định đời sống, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương. Cảng CầnThơ hình thành vào tháng 8 năm 1980 trên cơ sở tiếp nhận từ cảng quân sự thuộc tiểuđoàn vận tải thủy (D804) trung đoàn vận tải Quân Khu 9 (E 659) cho tỉnh Hậu Giang đểphát triển kinh tế địa phương và sở giao thông vận tải Hậu Giang là cơ quan quản lý cấptrên của Cảng Cần Thơ Để thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách đổi mới, Ủy ban nhândân tỉnh Hậu Giang ra quyết định số 16/QĐ – UTB 90 ngày 10 tháng 01 năm 1990 chophép Cảng Cần Thơ thành lập doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 1393/QĐ –UBT 92 ngày 28 tháng 11 năm 1992.Do cơ cấu ngành có nhiều chuyển đổi, để phù hợp với xu thế phát triển và tồn tạitrên thị trường khu vực. Tháng 10 năm 1993 Cảng Cần Thơ được chuyển giao về choCục Hàng Hải Việt Nam quản lý theo quyết định số 282/KHĐT ngày 17 tháng 9năm1993. Năm 1997 để chuẩn bị cho tuyến vận chuyển từ Cần thơ đến Sài Gòn, CụcHàng Hải Việt Nam đầu tư nâng cấp Cảng Cần Thơ thành bến liền bờ và duy tu nạo vétluồng Định An để tàu có trọng tải 23.000 Dwt, mơn nước 8m vào làm hàng tại CảngCần Thơ Năm 1998, do yêu cầu phát triển kinh tế nhà nước theo mô hình hợp tác, đảm bảovai trò chủ đạo của ngành kinh tế vận tải trong khu vực theo quyết định số: 91/1998/QĐ9 – TTG, ngày 08 tháng 5 năm 1998 của thủ tướng chính phủ đồng ý chuyển Cảng CầnThơ từ Cục Hàng Hải Việt Nam về trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, là đơnvị mạnh về kinh doanh vận tải biển, có nhiều khả năng đầu tư cho Cảng Cần Thơ pháttriển nhanh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đầu tư khai thác bến containerphía thượng lưu cảng với diện tích 19.000m.Triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Lần Thứ IX của Đảng và hội nghị lần thứ3 của Ban Chấp Hành Trung Ương khóa IX về tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng caohiệu quả quản lý doanh nghiệp Nhà Nước. Được sự thống nhất Của Thủ Tướng ChínhPhủ và Bộ Giao Thông Vận Tải, Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty Hàng hải Việt Namban hành theo quyết định số: 631/QĐ – HĐBT ngày 30 tháng 7 năm 2002 sáp nhậnCảng Cần Thơ với công ty xếp dỡ Cần Thơ thành một dơn vị trực thuộc cảng Sài Gònvới tên chính thứcCảng Cần Thơ, tên giao dịch là CAN THO PORT.Đầu tháng 12-2006, Cảng Cần Thơ-đơn vị trực thuộc Cảng Sài Gòn -chính thứcđược tách chuyển nguyên trạng về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc tổngCông ty Hàng hải Việt Nam.3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên.-Thời tiết: 2 mùa, mùa khô: tháng 11-tháng 4; mùa mưa: tháng 5- tháng 10. Bìnhquân nhiệt độ 280C, độ ẩm 81%. Gió mùa Đông Bắc: tháng 10 – tháng 4; Tây Nam:tháng 5 – tháng 9.-Thủy triều: Bán nhật triều, chênh lệch bình quân 3m-4m.3.1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh khai thác.- Xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển các loại hàng hóa: hàng container, sắt thép,thiết bị, hàng siêu trường siêu trọng, hàng bao, hàng xá,…- Dịch vụ lưu kho, bảo quản hàng hóa, đóng rút ruột hàng container, cho thuêkho bãi.- Dịch vụ hỗ trợ, lai dắt tàu biển ra vào các cảng sông Hậu.- Dịch vụ vận tải thủy bộ tuyến Cần Thơ – TPHCM, Cần Thơ – các tỉnh đồngbằng sông Cửu Long, và vận chuyển hàng hóa sang Campuchia.- Dịch vụ cung ứng tàu biển: cung cấp nước ngọt, nhiên liệu, thực phẩm, đỗ rác,… 10[...]... bản thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ năm 2005: Doanh thu hàng năm/ 365 = 22.190.640.097/365 = 60.796.274 (đồng) Doanh thu bình quân một ngày từ các hoạt động cơ bản thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ năm 2006: Doanh thu hàng năm/ 365 = 25.864.345.340/ 365 = 70.861.220 (đồng) Doanh thu bình quân một ngày từ các hoạt động cơ bản thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ năm 2007: Doanh thu hàng năm/ ... nhiệm: - Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của Cảng Cần Thơ trình tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật 14 - Căn cứ phưong án sản xuất kinh doanh của Cảng Cần Thơ đã được tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Cảng Cần Thơ trong từng thời kỳ để triển... giao thông chưa hoàn thiện hoặc một số hệ thống đường giao thông xuống cấp gây cản trở làm giảm sản lượng của cảng Cần Thơ 3.3 Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của cảng Cần Thơ năm 20052007 3.3.1 Ý nghĩa và mục đích 3.3.1.1 Ý nghĩa Kết quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ kinh doanh Hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh là... doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Đồng Đồng 308.000.000 792.000.000 ( Nguồn: Phòng kế hoạch và đầu tư) Qua thu thập số liệu từ phòng tài chính kế toán của cảng Cần Thơ ta có thể phân tích và có các chỉ tiêu sau: Doanh thu bình quân một ngày trong năm 2006 của Cảng Cần Thơ = Doanh thu hàng năm/ 365 = 46.510.364.798 / 365 = 127.425.657 (đồng) Doanh thu bình quân một ngày trong năm 2007 của Cảng Cần Thơ =... thời nhằm đạt được mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành các quá trình sản xuất kinh doanh 3.3.2 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của cảng Cần Thơ theo từng chỉ tiêu Bảng 1: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CẢNG CẦN THƠ NĂM 2005 - 2007 T T NỘI DUNG ĐƠN KẾ VỊ 2007 HOẠCH THỰC 2005 33 HIỆN THỰC 2006 HIỆN THỰC HIỆN 2007 Doanh thu bán 1 hàng và cung cấp 44.000.000.000 36.136.417.947 46.510.364.798... công tác quản lý sản xuất, đội vận tải thủy – bộ được lập các tổ chức sản xuất trực tiếp theo đề xuất của trưởng phòng bốc xếp tổng hợp Tổ trưởng sản xuất do trưởng phòng bốc xếp tổng hợp chỉ định, được giao nhiệm vụ quản lý nhân viên thực hiện quy định, quy chế của cảng và trực tiếp tham gia sản xuất ở cảng 3.2 Tình hình tàu ra vào cảng Cần Thơ năm 2007 31 - Số lượt tàu ra vào cảng năm 2007: 1.420... có nhiều cảng và bến bốc xếp như cảng X55 của Hải Quân, cảng Trà Nóc của công ty lương thực Sông Hậu, cảng Bình Minh của Vĩnh Long, cảng 32 Mỹ Thới của An Giang, cảngnghiệp đóng tàu của Vinashin và cảng Cái Cui - Các doanh nghiệp tư nhân bốc xếp ra đời cạnh tranh không lành mạnh tạo tiền lệ xấu về việc giảm giá dịch vụ và tăng hoa hồng phí làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của đơn vị... sản xuất kinh doanh 5 năm và hàng năm theo khả năng thực tế nguồn hàng và thị trường của cảng với các chỉ tiêu về sản lượng, thu - chi tài chính, lao động – tiền lương, quan hệ ngân sách trình tổng công ty phê duyệt Lập các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng/quý /năm và kiểm soát thực hiện nhằm điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp thị trường và nguồn lực cảng Thực hiện phân tích báo cáo thống kê,... phân tích, lưu trữ số liệu, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng của hàng ngày/ tháng/ quý/ năm - Thương vụ Nghiên cứu pháp luật, chế độ chính sách có liên quan và tình hình thị trường, xây dựng hệ thống giá cước dịch vụ khai thác cảng Soạn thảo hợp đồng kinh tế trình giám đốc ký, triển khai theo dõi thực hiện và thanh lý hợp đồng với khách hàng Theo dõi tình hình giá cước cạnh tranh khu vực,... định của pháp luật, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của cảng Nghiên cứu, xây dựng hoặc đề xuất ý kiến cải tiến các quy chế quản lý nội bộ về tài chính, tài sản của cảng và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy chế đó 18 Giám sát thông qua việc thực hiện các hợp đồng kinh tế theo phân cấp Trực tiếp tính toán, ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời rõ ràng mọi hoạt động tài chính của cảng . chung4 Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ năm 20071.2.2. Mục tiêu cụ thể- Đánh giá tình hình thực hiện sản lượng của Cảng Cần Thơ. Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của cảng Cần Thơ năm 2006 1 CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của cảng Cần Thơ năm 2006 docx, Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của cảng Cần Thơ năm 2006 docx, Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình thực hiện sản lượng của cảng Cần Thơ năm 2006 docx

Từ khóa liên quan