Luận văn Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt pdf

50 407 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

Luận vănĐánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt 1 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự đổi mới,phát triển chung của nền kinh tế,với chính sách mở cửa,sự đầu của Nước ngoài thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, các doanh nghiệp nói chung các doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã sự chuyển biến,đổi mới phương thức kinh doanh,phương thức quản lý,không ngừng phát triển khẳng định vị trí,vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt khốc liệt của nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển buộc phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý mọi yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh.Một trong những công cụ không thể thiếu được đó là hạch toán kế toán.Trong giai đoạn thực tập tổng hợp, em đã tìm hiểu tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt, quá trình hình thành phát triển, cấu tổ chức, tình hình sản xuất kinh doanh đặc biệt là về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ThS.Vũ Thị Thê, ban lãnh đạo Công ty của các anh, chị, cô, chú tại phòng Tài chính – kế toán của Công ty, em đã hoàn thành bài Báo cáo tổng hợp này. Báo cáo gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt Phần II: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt Phần III: Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt Em xin chân thành cảm ơn ThS.Vũ Thị Thê toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ Phần Đầu xây lắp Thăng Long Việt đã giúp đỡ em trong giai đoạn thực tập tổng hợp này.2PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY LẮP THĂNG LONG VIỆT .I.Quá trình hình thành phát triển,chức năng hoạt động,hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt.1.Quá trình hình thành của Công ty Cổ phần đầu xây lắp Thăng Long Việt.• Tên công ty:Công ty cổ phần Đầu xây lắp Thăng Long Việt (Thang Long Viêt installation construction and investment joint stock company)• Địa chỉ:Số 30A3-Ngõ 66-Ngách 11 Phố Tân Mai-P.Tân Mai-Hoàng Mai-Hà Nội• Mã số thuế:0105383335• Số vốn điều lệ:10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng)2.Đặc điểm lĩnh vực hoạt động kinh doanh2.1 Đặc điểm:Công ty cổ phần đầu xây lắp Thăng Long Việt là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bản nên điều kiện sản xuất cũng như sản phẩm của Công ty nhiều khác biệt so với các ngành khác. Sản phẩm chủ yếu của Công ty quy mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất lâu dài. Đặc điểm này đòi hỏi việc tổ chức quản lý hạch toán sản phẩm xây lắp nhất thiết phải dự toán. Quá trình sản xuất xây lắp cũng nhất thiết phải lập dự toán, lấy dự toán làm thước đo, đồng thời để giảm bớt rủi ro phải mua bảo hiểm cho công trình. Sản phẩm của Công ty hoàn thành không nhập kho mà được tiêu thụ ngay theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu (giá đấu thầu), do đó tính chất hàng hóa của sản phẩm không thể hiện rõ (vì đã quy định giá cả, người mua, người bán trước khi xây dựng thông qua hợp đồng giao nhận thầu). Sản phẩm của Công ty lại cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất (máy móc, thiết bị thi công, người lao động) phải di chuyển theo địa điểm 3đặt sản phẩm. Đặc điểm này làm cho công tác quản lý sử dụng, hạch toán tài sản, vật rất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên, thời gian thi công. Sản phẩm từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài. Nó phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp về kỹ thuật của công trình. Quá trình thi công lại chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại chia thành nhiều công việc khác nhau, công việc lại thường diễn ra ngoài trời chịu tác động rất lớn của các nhân tố môi trường. Đặc điểm này thường đòi hỏi việc tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ sao cho đảm bảo chất lượng công trình (chủ đầu thường giữ lại một phần giá trị công trình để bảo hành công trình, hết thời hạn mới thanh toán cho đơn vị xây lắp). 2.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh• Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp • Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp • Xây dựng các công trình thuỷ lợi, đường bộ, cầu, cảng • Trang trí nội thất tạo cảnh quan kiến trúc công trình• Sản xuất, kinh doanh VLXD, XNK thiết bị xây dựng công nghiệp, nông nghiệp• Kinh doanh dịch vụ mua bán cho thuê bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị• Sản xuất giàn giáo cốp pha• Kinh doanh phát triển nhà• Khai thác chế biến các loại cấu kiện vật liệu xây dựng bao gồm: Đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường các loại vật liệu dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi.• Thi công san lấp nền móng công trình, xử lý nền đất yếu.• Xây dựng các công trình cấp thoát nước4• Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc như: Thang máy, điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước…Trong đó thế mạnh của công ty là:• Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp • Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị khu công nghiệp 3.Quy trình công nghệ sản xuất Quá trình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu xây lắp Thăng Long Việt diễn ra theo sơ đồ sau: Tại Công ty, mỗi công trình đều được tiến hành thi công theo đơn đặt hàng riêng, phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng thiết kế kỹ thuật của công trình đó. Sản phẩm xây lắp phải được lập dự toán, quá trình sản xuất phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo. Khi thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng, Công ty phải đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.Tiến hành xây dựngChuẩn bị nguồn nhân lực : vốn, nhân công,nvlTham gia đấu thầuThắng thầu5Nhận hồ sơLập dự án thi cônglập dự toán Chủ đầu mời thầuNghiệm thu,bàn giao,xác định lập kết quả,lập quyết toán4.Giới thiệu bộ máy công tyMô hình tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần Đầu xây lắp Thăng Long Việt: Hội đồng quản trị:Quyết định chiến lược phát triển của Công ty,Quyết định các phương án đầu tư,kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần được chào bán của từng loại.Bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách thức quyết định mức lương lợi ích khác của Tổng Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Kế Toán Trưởng. Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập, giải thể các đơn vị, bộ phận trực thuộc công ty. Quyết định góp vốn mua cổ phần của công ty khác mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại. Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể công ty.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁTBAN TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Tài chính-kế toán Phòng Khoa học-kỹ thuật PhòngThiết bị-Đầu tư Các xưởng SXKD Ban Quản lý dự ánCác đội xây dựng công trình PhòngHành chính6ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGBan Tổng Giám Đốc: Điều hành chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.Xây dựng trình trước HĐQT kế toán dài hạn kế hoạch hàng năm của Công ty.Quyết định bổ nhiệm,miễn nhiệm,khen thưởng,kỷ luật đối với cán bộ công nhân viên dưới quyền,quyết định các biện pháp tuyên truyền,quảng cáo,tiếp thị,các biện pháp khuyến khích phát triển sản xuất.Ký kết các Hợp đồng kinh tế theo Luật định,Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh,phương án đầu trong Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước HĐQT Cổ đông.Phòng Tổ chức hành chính: Chịu trách nhiệm về mặt tổ chức hành chính của Công ty, quản lý hồ sơ, lý lịch, quyết định,…, nhân sự thực hiện các chính sách của Đảng Nhà nước, đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ của công nhân viên trong Công ty, chế độ tiền lương.Phòng Tài chính kế toán: nhiệm vụ phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán, đồng thời tham mưu cho Ban Giám đốc các chính sách ,chế độ tài chính,quản lý thu chi tài chính theo chế độ kế toán hiện hành, kết hợp với phân tích hoạt động kinh tế để đưa ra các quyết định tài chính hợp lý, hiệu quả hoặc giúp cho Giám đốc các phòng chức năng nắm bắt được tình hình tài chính cụ thể của Công ty. Giúp việc cho lãnh đạo Công ty thực hiện công tác tài chính, kế toán thống kê nội bộ, đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ nguyên tắc quản lý kinh tế tài chính của nhà nước.• Đảm bảo công tác hạch toán độc lập, toàn diện của doanh nghiệp• Giám sát tổng hợp giá thành, kiểm tra, hướng dẫn uốn nắn công tác hạch toán báo sổ các đơn vị sở đúng với chế độ quy định.7• Đảm bảo nguồn tài chính, phục vụ kịp thời, đáp ứng tiến độ thi công của các đơn vị, chống ách tắc, thừa thiếu.• Thực hiện công tác thanh quyết toán, đôn đốc cùng sở thu hồi với các công trình đã hoàn thành.• Cùng phòng kế hoạch đầu tham mưu trong việc mua sắm các trang thiết bị, đầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tài chính.• Khai thác quản lý vốn đầu theo pháp luật hiện hành.Phòng Khoa học kỹ thuật: Là quan trung tâm điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, chức năng nhiệm vụ về các công tác như: công tác kế hoạch, công tác quản lý kỹ thuật – chất lượng, công tác dự án đấu thầu, công tác điều hành quản lý các dự án.Phòng Thiết bị đầu tư: trách nhiệm điều hành, quản lý hoạt động đảm bảo phát huy năng lực của phương tiện, sử dụng an toàn hiệu quả; lập dự án đầu các dự án có chiều sâu nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, tham mưu cho chỉ huy đơn vị về các hợp đồng cho thuê thiết bị với các quan, tổ chức cá nhân ngoài Công ty.8 5.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đâyĐơn vị tính: ĐồngCHỈ TIÊUNăm 2010 Năm 2011Chênh lệch Số tiềnTỷ lệ 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ97.668.947.31378.065.699.775(19.603.247.538)-20% 2. Các khoản giảm trừ doanh thu0 0 -- 3.Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ 97.668.947.31378.065.699.775(19.603.247.538)-20% 4.Giá vốn hàng bán91.900.359.84871.174.540.390(20.725.819.458)-23% 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ 5.768.587.470 6.891.159.385 1.122.571.91519% 6.Doanh thu hoạt động tài chính507.947.741703.060.209195.112.46838.% 7.Chi phí tài chính640.220.00099.960.000(540.260.000)-84% -Trong đó:Chi phí lãi vay640.220.00099.960.000(540.260.000)-84% 8.Chi phí quản lý kinh doanh4.179.001.7055.924.006.2381.745.004.53342% 9.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.457.313.506 1.570.253.356 112.939.8508%10.Thu nhập khác021.867.64721.867.647100% 11.Chi phí khác019.614.00019.614.000100% 12.Lợi nhuận khác 02.253.6472.253.647100% 13.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.457.313.506 1.572.507.003 115.193.4977.9%14.Thuế thu nhập doanh nghiệp 364.328.376 393.126.750 28.798.3748% 15.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.092.985.130 1.179.380.253 86.395.123 8% Nguồn: Báo cáo tài chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm Phòng Tài chính - Kế toán  Doanh thu về bán hàng cung cấp dịch vụ của công ty năm 2011 so với 2010 giảm 19.603.247.538 đồng tương ứng với ty lệ 20%. Còn giá vốn 9hàng bán cũng giảm 20.725.819.458 đồng tương ứng với tỷ lệ 23%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.745.004.533 đồng tương ứng với tỷ lệ 42%. Doanh thu tài chính năm 2011 so với 2010 tăng 195.112.468 đồng tương ứng với tỷ lệ 38.4% Chi phí tài chính thì giảm 540.260.000đồng tương ứng với tỷ lệ 84%. Thu nhập khác tăng 100% còn chi phí khác không phát sinh. Nhìn tổng thể thì phần doanh thu của doanh nghiệp đạt được về bán hàng cung cấp dịch vụ giảm nhưng bù lại phần doanh thu tài chính thu nhập khác lại tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp tuy tăng nhưng nó chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí của doanh nghiệp, thêm vào đó chi phí tài chính của doanh nghiệp giảm mạnh. Tất cả yếu tố trên góp phần gia tăng lợi nhuận năm 2011 lên cao . Cụ thể: Lợi nhuận gộp tăng 1.122.571.915 đồng tương ứng với tỷ lệ 19%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 112.939.850đồng tương ứng với tỷ lệ 8%. Lợi nhuận trước thuế tăng 115.193.497đồng tương ứng với tỷ lệ 7.8%. Lợi nhuận sau thuế tăng 86.395.123đồng tương ứng với tỷ lệ 8%. Vậy nguyên nhân làm cho các khoản lợi nhuận đều tăng là nhờ việc công ty biết lựa chọn nhà cung cấp các yếu tố đầu vào phù hợp vận dụng khá tốt các biện pháp cắt giảm chi phí đẩy mạnh doanh thu. Qua bảng phân tích số liệu trên cho thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2011 xu hướng giảm so với năm 2010 là điều bất lợi cho công ty trong việc thanh toán chi trả các chi phí lớn phát sinh về lâu dài như chi phí lãi vay. Cũng chính vì nhận ra điểm yếu đó mà công ty kịp thời đầu phát triển sang lĩnh vực tài chính nhằm tạo ra thêm doanh thu để bù đắp vào chỗ khiếm khuyết ở trên giúp tránh tình trạng nợ vay chi phí lãi vay kéo dài quá thời hạn. Nhưng về lâu dài thì công ty không thể dựa vào hoạt động phụ này mãi mà phải xét đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty ở lĩnh vực sản xuất chính của mình để 10[...]... phát triển khẳng định vị thế của công ty trên thương trường đầy biến động hiện nay II .Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 1 .Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Đầu xây lắp Thăng Long Việt: KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán Tổng hợp Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT Kế toán công nợ Kế toán ngân hàng Kế toán ở các đơn vị trực thuộc Kế toán vật Kế toán tiền... sử dụng trích KH TSCĐ 15 Sơ đồ kế toán máy tại Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt: Chứng từ gốc đã được phân loại Phản ánh vào phiếu xử lý chứng từ (Có sự phê duyệt của kế toán trưởng) Dữ liệu nhập vào màn hình theo các loại chứng từ phù hợp Máy tính xử lý Các sổ sách báo cáo 16 PHẦN II:MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY LẮP THĂNG LONG VIỆT I .Kế toán tài... BHXH, BHYT Kế toán công nợ Kế toán TSCĐ, CCDC, MMTB Kế toán công trình Kế toán ở các đội thi công Kế toán ngân hàng Kế toán TSCĐ, CCDC, MMTB Kế toán công trình Công tác kế toánCông ty tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán Mặt khác, Công ty đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc ghi chép số liệu, sổ sách thông qua việc thực hiện kế toán trên máy tính 11 Phòng Tài chính Kế toán Công ty gồm 5... hồi công nợ kịp thời Kế toán công trình: trách nhiệm tập hợp chứng từ chi phí các công trình, căn cứ vào quyết toán A-B các công trình phân chia cho hợp lý Căn cứ các chứng từ chi phí quyết toán A-B kế toán định khoản nhập số liệu vào máy tính 2.Hình thức kế toán áp dụng tại công ty Công ty đã áp dụng hình thức Nhật ký chung Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung mà Công ty áp dụng được cụ thể... tại Công ty được đánh giá xác định căn cứ hồ sơ vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 31/03/2008 số 66/AVA/TV ngày 14/07/2008 của Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán Việt Nam quyết định số 301QĐ-HĐQT/CT12 ngày 11/08/2011 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian ước tính phù hợp với... kế toán tiến hành phân loại từng nhóm vật ghi vào thẻ kho Sau khi nhận được tiền, đội trưởng tiến hành mua vật nhập tại chân công trình phục vụ thi công, đồng thời hàng tháng kế toán đội căn cứ vào tình hình thực tế thi công, trên sở chứng từ tập hợp, hạch toán chi phí từng phần công trình Sau đó kế toán đội gửi sổ giá thành công trình, hạng mục công trình sổ chi tiết tiền mặt cho ban kế. .. thi công, chế biến, sản xuất… Khác với liệu lao động, NVL chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất nhất định khi tham gia vào quá trình sản xuất, dưới tác động của lao động chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái của sản phẩm NVL tại Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp Thăng Long Việt không chỉ được mua mà còn được bán, đi vay mượn của công ty khác cho... phòng kế toán Kế toán trưởng xem xét ký Rồi bảng chấm công này được chuyển lên cho ban giám đốc xem xét phê duyệt Hoàn tất thì bảng chấm công được gửi lại cho phòng kế toán để kế toán thanh toán tính toán lương, lập bảng thanh toán lương ủy nhiệm chi Cuối cùng là kế toán thanh toán tiến hành chuyển khoản cho nhân viên nếu tài khoản ngân hàng Nếu không thì nhân viên phải đến phòng kế toán. .. mặt cho ban kế toán Đến cuối kỳ, các chứng từ cập nhật hàng tháng kế toán gửi cho ban kế toán để kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thêm các chi phí Tại phòng kế toán, kế toán tổng hợp căn cứ vào biểu giá, sổ giá thành công trình, hạng mục công trình, sổ chi tiết tiền mặt để cập nhật, đối chiếu các chi phí vật liệu vào sổ chi tiết vật Căn cứ vào phiếu xuất vật cho công trình, hạng mục công trình để... trình độ đại học 1 người trình độ cao đẳng Mỗi người đảm nhận một phần hành kế toán riêng Ngoài ra còn kế toán công trình tại các đội thi công Mỗi nhân viên kế toán được phân công trách nhiệm như sau: Kế toán trưởng: trách nhiệm điều hành chung mọi công tác kế toán trong Công ty, giao dịch hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra công việc của các nhân viên, phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc, cấp trên, . I: Tổng quan về Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt Phần II: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt . tư và Xây lắp Thăng Long Việt. 1.Quá trình hình thành của Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Thăng Long Việt. • Tên công ty :Công ty cổ phần Đầu tư và xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt pdf, Luận văn Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt pdf, Luận văn Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Việt pdf

Từ khóa liên quan