Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kính Tam Hiệp potx

42 555 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

Luận vănGiải pháp phát triển nguồnnhân lực tại công ty cổ phầnkính Tam Hiệp 1Lời cảm ơnTrước tiên tôi xin chân thành cảm ơn ông Phạm Ứng Thanh Bình – Trưởng phòng tổ chức hành chính đã tận tình chỉ bảo , góp ý và động viên tôi trong suốt quá trìnhthực hiện luận văn tốt nghiệp này . Để thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp “Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành ,, , ngoài những nỗ lực , phấn đấu của chính bản thân trong suốt quá trình học tập , tôi xin gửi lời tri ân đến hết ba mẹ những người thân đã luôn động viên , giúp đỡ . Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cũng như hoạt động của phòng tổ chức hành chính Với những nỗ lực của bản thân nhưng không tránh khỏi những thiếu sót . Kính mong quý thầy và quý công ty đóng góp ý kiến để đạt kết quả tốt nhất .Thực hiện Nguyễn Thị Ngọc Ánh2Nhận xét của quan thực tập………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3Nhận xét của giáo viên hướng dẫn…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4Mục lục LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………… 1NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP ……………………………………2NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………….3LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………… 6CHƯƠNG I : SỞ LÝ LUẬN ……………………………………………….81.1 Lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển ……………………………81.1.1 Nội dung của công tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực …………… 81.1.2 Tác dụng và ý nghĩa của công tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực ….91.1.2.1 Đối với doanh nghiệp ……………………………………………………91.1.2.2 Đối với người lao động …………………………………………………91.1.3 Chi phí đầu tư trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ……….101.2 Chiến lược , phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực ………… 10 1.2.1 Chiến lược ……………………………………………………………… 111.2.2 Tổ chức công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực …………………….121.2.2.1 Bộ phận chịu trách nhiệm trong công tác đào tạo phát triển nguồn ,nhân lực……………………………………………………………………………………121.2.2.2 Các phương pháp đào tạo , phát triển nhằm nâng cao kỹ thuật cho người lao động ………………………………………………………………………….11Chương II : Thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành…………………………………………………… 142.1 Vài nét sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty …………142.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ……………………………152.1.3 Phương hướng phát triển ………………………………………………….162.1.4 Một số công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện tại công ty …………… 172.2 Phân tích hoạt đông phát triển tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành 192.2.1 cấu tổ chức …………………………………………………………… 202.2.2 Chức năng của các phòng ban …………………………………………… 2152.2.2.1 Tình hình sử dụng lao động …………………………………………….222.2.2.2 Phân tích cấu lao động của công ty ………………………………….222.2.2.3 cấu độ tuổi lao động của công ty ……………………………………252.3.1 Trình độ quản lý hành chính và quản lý kinh tế của công ty Cổ phần Kính Tam hiệp Thành……………………………………… 263.3 Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực tại công ty trong những năm vừa qua ……………………………………………………….303.3.1 Các hình thức đào tạo phát triển của cán bộ quản lý ………………………273.3.2 Các hình thức đào tạo phát triển đối với đội ngũ công nhân …………… 293.3.3 Vấn đề kinh phí đào tạo và sử dụng lao động sau khi đào tạo …………….293.3.4 Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty ……………………………………………………………………………………30Chương III : Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 3.1 Phương hướng chung về đào tạo , phát triển nguồn nhân lực tại Công ty trong thời gian tới …………………………………………………………………343.2 Một số phương pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo , phát triển tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành…………………………………………….353.2.1 Giải pháp chung ………………………………………………………….353.2.1.1 Tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cán bộ CNV trong Công ty được tham giavào công tác đào tạo và phát triển ……………………………………………….363.2.1.2 Nghiêm túc chú ý lắng nghe các đề nghị , kiến nghị , sáng kiến của cấp dưới , của mọi người trong công ty ………………………………………………363.2.1.3 Tăng cường hơn nữa việc đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ……………………………………………………………………………………364.2.1 Giải pháp cụ thể ……………………………………………………………374.2.2.2 Kết hợp chặt chẽ giữa thuê ngoài và đạt nội bộ …………………………373.2.2.3 Các phương hướng khác …………………………………………………38Kết luận ………………………………………………………………………… 6Tài liệu tham khảo …………………………………………………………….LỜI MỞ ĐẦU1. Giới thiệu luận văn Năng lực của một doanh nghiệp được hình thành bởi các yếu tố như tàichính ,cơ sở vật chất , tài sản vô hình ,công nghệ, con người v.v…trong đócon người sẽ quản lý và khai thác các yếu tố còn lại . Chính vì vậy yếu tố conngười là điều kiện đủ để quyết định sự tồn tạiphát triển của doanh nghiệp .Việt nam đã bắt đàu vươn ra biển lớn , các doanh nghiệp đều trăn trở với bàitoán “ tìm đâu tướng giỏi quân tinh” .Sau khi cổ phần hóa các doanh nghiệp ưutiên đầu tư vào nguồn vốn nhân lực .Chính đội ngũ lao động chất lượng cao sẽgóp phần tăng lợi nhuận nhiều lần cho doanh nghiệp . Chạy đua với doanhnghiệp nước ngoài , nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã khởi động kế hoạch thuhút nhân tài . Cuộc đua giành giật nguồn nhân lực càng tăng tốc sau khi ViệtNam gia nhập vào WTOTại Việt Nam TP Hồ Chí Minh là một trong những thành phố đi đầu trongviệc thực hiện công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước . Công ty Cổ phần KínhTam Hiệp là một công ty hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực kính . Với hyvọng sẽ góp phần vào sự phát triển , gia tăng năng lực của công ty ,thông quayếu tố con người và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty tôi chọn đề tài“giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kính tam hiệp làm báocáo tốt nghiệp”2 – Mục tiêu nghiên cứuNhu cầu nhân lực cần thiết tại công ty là thu hút nhân tài và đồng thời phảikích thích, động viên đội ngũ nhân viên hiện tại phấn đấu học tập nâng caotrính độ và tận tâm với công việc , gắn bó lâu dài với công ty để gia tăng nănglực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động sản xuấtVì thế mục tiêu của luận văn là nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm pháttriển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu công ty . Các giải pháp nhẳm thuhút , đào tạo và duy trì nguồn nhân lực.73 – Phạm vi nghiên cứu- Đối tượng ngiên cứu là nghành kính- Phạm vi nghiên cứu của đề tàiphân tích và đánh giá về nguồn nhân lực hiện tại của công ty cổ phần kính tam hiệp Thành- Luận văn sẽ giới hạn ở các vấn đề mang tính lý luận và đề ra các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực thể thực hiện được tại công ty cổ phần kính tam hiệp4 – Phương pháp nghiên cứuLuận văn được thực hiện chủ yếu bằng các phương pháp chủ yếu là thốngkê ,điều tra , phân tích và tổng hợpThông tin và số liệu thu thập dựa trên hệ thống lưu trữ hồ sơ của công ty . Sốliệu nhiều nguồn như : điều tra trực tiếp , tham khảo ý kiến người kinhnghiệm5 – Bố cục luận vănNgoài chương mở đầu và kết thúc , luận văn gồm 3 chương chính như sau :Chương I: sở lý luận về phát triển nguồn nhân lựcNội dung chương này sẽ trình bày các khái niệm về nguồn nhân lực , vai trò vàý nghĩa của nguồn nhân lực , các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực và những kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lựcChương II: Thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp ThànhChương này sẽ phân tích hoạt động phát triển nguồn nhân lực hiện tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành . Mục tiêu là đánh giá về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại công tyChương III: Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp ThànhVận dụng các lý thuyết đã trình bày ở chương 1 và những vấn đề còn tồn tạicủa Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành đã được xác định ở chương 2 . 8Luận văn sẽ đề ra giải pháp cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực để thực hiệnmục tiêu chung của công ty.CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC1.1 Lý luận chung về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực1.1.1 Nội dung của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lựcCông tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là những hoạt động tổ chứcđựơc thực hiện trong những khoảng thời gian xác định nhằm đem đến sự thay đổitrong hành vi nghề nghiệp của người lao động. 3 loại hoạt động khác nhau theođịnh nghĩa này:- Giáo dục: Là nhằm cung cấp những kiến thức bản chung nhấtcó thể sử dụngvào các lĩnh vực khác nhau, để chuẩn bị cho con người bước vào một nghề nghiệpmới thích hợp trong tương lai.- Đào tạo: Được hiểu là hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động thểthực hiện hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình. Nói một cách cụthể, đào tạo liên quan đến việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng đặc biệt, nhằm thựchiện những công việc trong hiện tại một cách hoàn hảo hơn.- Phát triển: Là hoạt động học tập vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt, liênquan tới việc nâng cao kiến thức và năng lực cần thiết để thực hiện các công việctốt hơn hoặc mở ra cho họ những công việc mới dựa trên sở những định hướngtương lai của tổ chức.Đó chính là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nó rất cần thiết cho sựthành công của tổ chức và sự phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tiếnhành đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vì các lý do sau đây:+ Để chuẩn bị bù đắp những chỗ thiếu, bị bỏ trống. Sự bù đắp và bổ sung này diễnra thường xuyên nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.+ Để chuẩn bị cho người lao động thực hiện được trách nhiệm và nhiệm vụ mới dosự thay đổi trong tổ chức những thay đổi về cấu, về luật pháp, về kỹ thuật côngnghệ.9+ Để hoàn thiện khả năng của người lao động, để khả năng thực hiện nhữngnhiệm vụ hiện tại cũng như tương lai một cách hiệu quả hơn.1.1.2 Tác dụng và ý nghĩa của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lựcĐào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một tất yếu khách quan đối với doanhnghiệp, với từng người lao động công việc này ý nghĩa to lớn.1.1.2.1 Đối với doanh nghiệp- Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh: duy trì và nâng cao chất lựong nguồn nhân lực sẽ tạo lợi thế cạnh tranh chodoanh nghiệp.- Tránh trình trạng lỗi thời: Các nhà quản trị cần áp dụng các phương pháp quản lýphù hợp với những thay đổi của công nghệ và môi trường kinh doanh.- Giải quyết các vấn đề về tổ chức: Đào tạo và phát triểncó thể giúp các nhà quản trị giải quyết các vấn đề về mâu thuẫn, xung đột giữa các nhân viên với các nhà quản trị, đề ra các chính sách quản lý nguồn nhân lực hiệu quả.- Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới: Các chương trình định hướng công việc đối với nhân viên mới sẽ giúp họ mau chóng thích ứng với môi trường làm việc của doanh nghiệp.- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kế cận: Đào tạo và phát triển giúp cho nhân viên được những kỹ năng cần thiết cho các hội thăng tiến và thay thế cho các cán bộ quản lý, chuyên môn khi cần thiết.1.1.2.2 Đối với người lao động- Tạo ra tính chuyên nghiệp sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.- Giúp nhân viên thực hiện công việc tốt hơn, đặc biệt khi nhân viên thực hiệncông việc không đáp ứng được các chỉ tiêu chuẩn mực hoặc khi nhân viên nhậncông việc mới.- Cập nhập các kỹ năng, kiến thức mới cho nhân viên, giúp họ thể áp dụngthành công các thay đổi công nghệ, kỹ thuật trong doanh nghiệp.- Đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng phát triển của người lao động. Đượctrang bị những kỹ năng chuyên môn cần thiết sẽ giúp nhân viên thực hiện công10[...]... VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH TAM HIỆP THÀNH 2.1 Vài nét sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần kính tam hiệp Thành 2.1.1 Sơ lược về công tyCông ty Cổ Phần Kính Tam Hiệp Thành là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kính ,gia công kính, sản xuất đồ trang trí mỹ nghệ từ kính, kinh doanh các sản phẩm từ kính, đặc biệt là kính xây dựng... nghiệp vụ của họ được đào tạo, cho nên từ những tồn tại trên công ty cần phải những giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả của công tác này 33 Chương III : Một số kiến nghị và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kính Tam Hiệp Thành 3.1 Phương hướng chung về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần kính Tam Hiệp Thành trong thời gian tới Công tác đào tạo, phát triển. .. ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của Công ty Do vậy để đứng vững và phát triển trong thời gian tới thì nguồn nhân lực của Công ty cần phải được đào tạo, phát triển một cách kế hoạch hơn 3.3 Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành trong những năm vừa qua 3.3.1 Các hình thức đào tạo, phát triển cán bộ quản lý - Đội... phương pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, phát triển tại Công ty 35 3.2.1 Giải pháp chung: Xuất phát từ những vấn đề lý luận được đưa ra ở Chương II kết hợp với sự khảo sát và nghiên cứu tình hình công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty chúng ta thấy rõ công tác nhân sự giữ một vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Công ty, nên việc thực hiện của công tác... lược công nghệ và chiến lược cấu nó là 3 bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào 1.2.2 Tổ chức công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 1.2.2.1 Bộ phận chịu trách nhiệm trong công tác đào tạo, phát triển 12 Việc phát triển nguồn nhân lực vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp thường bố trí một phòng phát triển nguồn nhân lực, ... mục tiêu của Công ty - Một thực tế khách quan là, Công ty CP Kính Tam Hiệp Thành là một doanh nghiệp sản xuất và đòi hỏi sự cạnh tranh lớn cho sự tồn tạiphát triển nên công 27 tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được đặt lên hàng đầu trong mục tiêu của Công ty Nhưng nhận thức được vai trò quan trọng của công tác này trong những năm trở lại đây ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm hơn công tác này... tên tuổi như Tam Glass, Z-Bavelloni, Bottero, Zanetti…của Phần Lan, Ý, Đức Thêm vào đó, đội ngũ CBCNV trẻ năng động đã được đưa đi đào tạo tại Ý và chuyên gia Ý thực hiện đào tạo tiếp tục tại Việt Nam cũng đã phát huy năng lực trong vận hành sản xuất Đến ngày 04/12/2009, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ Phần Kính Tam Hiệp Thành với số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành tăng... đào tạo, phát triển nguồn nhân lựcCông ty CP kính Tam Hiệp Thành thì chủ yếu do Công ty trực tiếp trích ra từ các quỹ, chi cho các học viên tùy theo thời gian đi học, còn một phần nhỏ thì kinh phí Công ty cho phần lớn còn lại học viên tự túc Công ty chỉ bố trí cho thời gian đi học Vấn đề sử dụng các lao động sau khóa đào tạo, bồi dưỡng Công ty đã mạnh dạn bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công nhân viên... dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công ty cần xây dựng kế hoạch cho công tác này sao cho đội ngũ quản lý, công nhân viên đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước Đáp ứng được sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu mà chức năng nhiệm vụ của công ty đặt ra để công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển cùng với cả nước... tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp Thành Bảng: Chất lượng học tập của các học viên Chỉ tiêu Khá, giỏi Trung bình Yếu kém Cán bộ quản lý Công nhân Số lượng % Số lượng % 6 54,55 42 55,3 5 45,45 30 39,5 4 5.2 (Nguồn: Phòng Tổ Chức Hành Chính) Qua bảng trên ta thấy rằng chất lượng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcCông ty kính tam hiệp rất cao Cán bộ quản lý thì . về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại công ty Chương III: Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp ThànhVận. PHÁT TRIỂN NGUỒNNHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH TAM HIỆP THÀNH2.1 Vài nét sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần kính tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kính Tam Hiệp potx, Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kính Tam Hiệp potx, Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần kính Tam Hiệp potx

Từ khóa liên quan