QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA pot

3 604 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 05:20

QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA: XỬ LÝ CÁC ÂM KHÓ. Thế nào là âm khó? Những âm khó là những âm chúng ta thường đọc sai nhất vì chúng không tồn tại trong hệ thống âm từ của tiếng mẹ đẻ chúng ta. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét tất cả các trường hợp khó trong hệ thống âm từ của tiếngAnh trong bài này, NHÓM ÂM NGUYÊN ÂM: • /æ/:âm này a không phải a mà e không phải e, nó nằm ở khoảng giữa. Thí dụ: APPLE, FAT, CAT, DAD, MAD, CHAT • /i:/ dấu : trong phiên âm quốc tế biểu thị sự kéo dài hơn, nhấn mạnh hơn cho một âm nguyên âm, tư thế môi giãn ra như thể mỉm cười. Thí dụ: EAT, FEED,NEED, CHEAT, MEET, FEET, • /r/: âm r không có gì khó khi nó nằm trước 1 nguyên âm (ví dụ: RED, RUN, WRONG, RIGHT, RIP), nhưng khi nó nằm ở giữa hoặc ở cuối 1 từ thì thật không dễ cho người Việt chúng ta. Thí dụ: TEACHER, DOCTOR, PAPER, DAUGHTER, OR, BORN, CORN, TURN, CONCERN NHÓM ÂM PHỤ ÂM: • Sự kết hợp nhiều phụ âm liền nhau: BL, CR, SPL, THR, CHR, PL, Thí dụ: BLUE, GREEN, SPLEEN, SPLASH, FLASH, CRASH, THROW, PLAY, Điều này hoàn tòan không tồn tại trong tiếng mẹ đẻ của chúng ta nên hơi khó thực hiện nhưng đây vẫn không phải là thử thách quá khó so với các âm khó khác. • /ʃ/: âm này rất khó với nhiều người. Các từ thí dụ: SHE, SHINE, SHOW, SHOE, SHIP, SHEEP, SHIT, SHAKE, • /θ/: âm này không khó, nhưng ít ai chịu đọc đúng, có lẽ vì thấy kỳ kỳ. Lý do là âm này cũng như âm TH trong tiếng Việt (thờ, thà, thì ) nhưng cái đầu lưỡiphải để giữa 2 hàm răng khi phát âm. Thí dụ: THIN, THIGH, THING, THINK, THICK, THEME • /ð/: âm này cũng có tình trạng như âm trên, tương tự như âm Đ tiếng Việt nhưng đầu lưỡi phải để giữa 2 hàm răng khi phát âm. Thí dụ: THE, THIS, THAT, THESE, THOSE, THEN • /ʤ/:âm này rất khó vì rất nhiều người đọc không được. Các bạn cần luyện tập nghe và đọc âm này thật nhiều và kỹ lưỡng cho đến khi thành thạo vì nó là một âm xuất hiện nhiều trong tiếng Anh. Các từ thí dụ: JEANS, CHANGE , GIN, GINGER, JOIN, JEEP, JAM, JUMP, JUST, GIST, ENJOY, JOY, CHALLENGE • /ʒ/: âm này thường bị người học tưởng lầm là âm /z/ (như trong ZOO, ZIP, LAZY, EASY, ZERO, ZEBRA ). Ngay cả khi bạn đọc nhầm âm /ʒ/ thành âm /z/ thì vẫn người nước ngoài vẫn có thể hiểu bạn, nhưng bạn cần cố gắng nghe cho được sự khác nhau giữa /z/ và /ʒ/. Cuối cùng là tiến tới đọc cho đượchai âm này để sở hữu được một giọng tiếng Anh hay hơn, chuẩn hơn. Các thí dụ cho âm /ʒ/: MEASURE, VISION, PLEASURE, ASIA, USUAL, LEISURE, DECISION, GARAGE, MASSAGE, REGIME. • /l/: âm này chỉ khó khi nó nằm sau nguyên âm. Thí dụ: OIL, COIL, MEAL, ILL, KILL, STILL, FEEL, KNEEL Rất nhiều người bỏ qua âm L cuối này vàkết quả là cách phát âm của họ KHÓ HIỂU đối với người nước ngoài và nghe có vẻ Việt quá. Để phát âm đúng, bạn không thể chỉ xem lý thuyết trên đây mà phải nghe người bản xứ đọc và đọc theo nhiều lần. Nếu có giáo viên phát âm chuẩn hỗ trợ thì quá tốt. Nếu tự học, bạn có thể nghe người bản xứ đọc và đọc theo qua các video hoặc phần mềm luyện phát âm (như phần mềm Pronunciation Power, có thể download trong phần "DOWNLOAD TÀI LIỆU HỌC" của TiengAnhOnline.com) . Chúc các bạn thành công! BÀI LIÊN QUAN• QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ NĂM • QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ TƯ • QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ HAI• QUY TẮC PHÁT ÂM ĐẦU TIÊN • Các trạng từ có CAL không được phát âmCopyright @ 2011 TiengAnhOnline.c . QUAN• QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ NĂM • QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ TƯ • QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ HAI• QUY TẮC PHÁT ÂM ĐẦU TIÊN • Các trạng từ có CAL không được phát âm Copyright. QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA: XỬ LÝ CÁC ÂM KHÓ. Thế nào là âm khó? Những âm khó là những âm chúng ta thường đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA pot, QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA pot, QUY TẮC PHÁT ÂM THỨ BA pot