Hà Nội nghìn xưa pptx

350 2,338 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

- Xem thêm -

Xem thêm: Hà Nội nghìn xưa pptx, Hà Nội nghìn xưa pptx, Hà Nội nghìn xưa pptx, HÀ NỘI TA ĐÁNH GIẶC GIỎI, HÀ NỘI TA LÀM ĂN TÀI, HÀ NỘI TA VUI CHƠI NHÃ, PHẦN I. NON SÔNG HÀ NỘI, ĐẺ ĐẤT, ĐẺ NƯỚC, RÌU ĐÁ, TRỐNG ĐỒNG KỂ CHUYỆN HÀ NỘI CỔ, NGƯỜI ANH HÙNG LÀNG DÓNG, ÔNG NỎ, HAY TƯỚNG QUÂN CAO LỖ, I. HÀ NỘI THỜI ĐẠI HAI BÀ TRƯNG, BA CHỊ EM TRONG NGỖ THỔ QUAN, ÔNG TỔ LÒ VẬT MAI ĐỘNG, ĐỨC BÀ LÀNG DÂU, HAY CÔNG CHÚA VĨNH HUY, HÀ NỘI CỔ: NHỮNG NẤM MỒ THỜI TRƯNG-TRIỆU, ĐẤT ĐAI HÀ NỘI THỜI TRƯNG-TRIỆU: LONG BIÊN VÀ HÀ NỘI, II. HÀ NỘI THỜI TIỀN LÝ, LÃO TƯỠNG PHẠM TU, III. HÀ NỘI THỜI BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG, QUẬN TRỊ VÀ PHỦ TRỊ, TỪ LA THÀNH ĐẾN ĐẠI LA THÀNH, KHỞI NGHĨA VÀ BINH BIẾN: TRUYỀN THỐNG QUẬT CƯỜNG CỦA HÀ NỘI CỔ, IV. THÁNG NĂM MÙA HÈ NĂM 905, THẾ KỶ X: HÀ NỘI CỔ SẠCH BÓNG THÙ, V. TỪ CỔ LOA, QUA HOA LƯ ĐẾN THĂNG LONG, NHÂN ĐỌC LẠI BÀI CHIẾU DỜI ĐÔ, THÀNH PHỐ RỒNG BAY, ĐỀN CẨU MẪU, CẨU NHI VÀ ĐỀN BẠCH MÃ VỚI CÂU CHUYỆN DỜI ĐÔ, ĐỀN ĐỒNG CỔ VÀ HỘI THỀ ĐỜI LÝ, CẢNH SẮC THIÊN NHIÊN, PHƯỜNG PHỐ KINH THÀNH, DÂN KINH KỲ CÁC HẠNG-ÁO QUẦN-TRANG SỨC-CÁI RĂNG-CÁI TÓC, KIẾN TRÚC THĂNG LONG, MỘT VÀI CHÂN DUNG NGƯỜI THĂNG LONG, THĂNG LONG 216 NĂM THỜI LÝ, VÀI NÉT CHẤM PHÁ VỀ THĂNG LONG ĐỜI TRẦN, THĂNG LONG ĐỜI TRẦN TRONG MẮT MỘT SỨ GIẢ NHÀ NGUYÊN, THĂNG LONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG-NGUYÊN, HỘI MÙA ĐÔNG XUÂN, NHỮNG NÉT SINH HOẠT VĂN HÓA KHÁC Ở THĂNG LONG ĐỜI TRẦN, MỘT TẤM GƯƠNG TIẾT THÁO: CHU VĂN AN, QUÝ TỘC SA ĐỌA, HỒ QUÝ LY DỜI ĐÔ VÀO THANH HÓA VÀ CƯỚP NGÔI HỌ TRẦN, THĂNG LONG HAI THẾ KỶ XIII-XIV

Mục lục

Xem thêm