Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 106 doc

2 271 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 106Câu1: (2,5 điểm)Cho hàm số: y = 1222+++xxx 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. 2) A là điểm trên đồ thị có hoành độ a. Viết phương trình tiếp tuyến tacủa đồ thị tại điểm A. 3) Xác định a để ta đi qua điểm (1; 0). Chứng minh rằng có hai giá trịcủa a thoả mãn điều kiện của Câu toán, và hai tiếp tuyến tương ứng vuônggóc với nhau. Câu2: (2 điểm)1) Cho ∆ABC là một tam giác bất kỳ. CMR với ∀x ta đều có: 1 + 221x ≥ cosA + x(cosB + cosC) 2) Giải và biện luận phương trình: aaxax=++−Câu3: (2 điểm)1) Giải phương trình: 0222313=++− xcosxsinlogxsinxsinlog 2) Chứng minh rằng với mọi ∆ABC ta có: S = ( )AsinbBsina 224122+Câu4: (1 điểm)Tính tích phân: I = ( )∫π+−20345dxxsinxcosxsinxcos Câu5: (2,5 điểm)Trong mặt phẳng (P) cho ∆ABC đều cạnh a. Trên các đường thẳngvuông góc với (P) tại B và C lần lượt lấy các điểm D và E nằm về cùng mộtphía đối với (P) sao cho BD = 23a, CE = a3.12345678910111213141516171819202122 1) Tính độ dài các cạnh AD, AE, DE của ∆ADE. 2) Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện ABCE. 3) Gọi M là giao điểm của các đường thẳng ED và BC. Chứng minh đườngthẳng AM vuông góc với mặt phẳng (ACE). Tính số đo góc giữa hai mặtphẳng (ADE) và (ABC). 123456 . Đề số 106 Câu1: (2,5 điểm)Cho hàm số: y = 1222+++xxx 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số. 2) A là điểm trên. điều kiện của Câu toán, và hai tiếp tuyến tương ứng vuônggóc với nhau. Câu2: (2 điểm)1) Cho ∆ABC là một tam giác bất kỳ. CMR với ∀x ta đều có: 1 + 221x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 106 doc, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 106 doc, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 106 doc