Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 103 docx

2 220 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 103Câu1: (2,5 điểm)Cho hàm số: y = 11−+−+mxmmx (Cm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 2. 2) Tìm M ∈ (C) để tổng khoảng cách từ M đến 2 tiệm cận là nhỏ nhất. 3) CMR: ∀m ≠ 1, đồ thị (Cm) luôn tiếp xúc với 1 đường thẳng cố định. Câu2: (1,75 điểm)Cho hệ phương trình: +=++=++1222mxyyxmyxyx 1) Giải hệ phương trình với m = -3 2) Xác định m để hệ có nghiệm duy nhất. Câu3: (2 điểm)1) Giải phương trình: 48 - ( )0212124=+− gxcot.xgcotxsinxcos 2) Chứng minh rằng, không tồn tại tam giác mà cả ba góc trong của nóđều là nghiệm của phương trình: ( )062217142=−−− xsinxsinxcos Câu4: (1,75 điểm)1) Tính tích phân: ( )∫π+++20111dxxcosxsinlnxcos 2) Tính tích phân: ∫ππ−332dxxcosxsinx Câu5: (2 điểm)1) Lập phương trình các cạnh của ∆ABC biết đỉnh C(4; -1) đường caovà đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh có phương trình tương ứng là (d1): 2x -3y + 12 = 0 và (d2): 2x + 3y = 0 12345678910111213141516171819202122 2) Cho hai điểm A(1; 2; -1), B(7; -2; 3) và đường thẳng (d) có phươngtrình: (d) : 222231 −=−−=+ zyx a) Chứng minh rằng đường thẳng (d) và đường thẳng AB cùng nằmtrong một mặt phẳng. b) Tìm điểm I ∈ (d) sao cho AI + BI nhỏ nhất.1234567 . Đề số 103 Câu1: (2,5 điểm)Cho hàm số: y = 11−+−+mxmmx (Cm) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 2. . +=++=++1222mxyyxmyxyx 1) Giải hệ phương trình với m = -3 2) Xác định m để hệ có nghiệm duy nhất. Câu3: (2 điểm)1) Giải phương trình: 48 - ( )0212124=+− gxcot.xgcotxsinxcos
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 103 docx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 103 docx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 103 docx