Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 62 pot

2 293 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 62Câu1: (3,5 điểm)Cho hàm số: y = x3 - 3x21) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.2) Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và trụchoành.3) Xét đường thẳng (D): y = mx, thay đổi theo tham số m. Tìm m đểđường thẳng (D) cắt đường cong (C) tại 3 điểm phân biệt, trong đó có haiđiểm có hoành độ dương. Câu2: (2 điểm)Tính các tích phân sau đây:1) I = ∫π0xdxsinx2) J = ∫π2032xdxcosxsin Câu3: (2,5 điểm)1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho hypebol (H):191622=−yx. Gọi F là một tiêu điểm của hypebol (H) (xF < 0) và I là trungđiểm của đoạn OF. Viết phương trình các đường thẳng tiếp xúc với hypebol(H) và đi qua I.2) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho điểm A(3; -3; 4) vàmặt phẳng (P): 2x - 2y + z - 7 = 0. Tìm điểm đối xứng của điểm A qua mặtphẳng (P). Câu4: (2 điểm)1234567891011121314151617181920211) Giải hệ phương trình: ==+93411xyyx1 . Đề số 62 Câu1: (3,5 điểm)Cho hàm số: y = x3 - 3x21) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.2) Tính diện. đi qua I.2) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho điểm A(3; -3 ; 4) vàmặt phẳng (P): 2x - 2y + z - 7 = 0. Tìm điểm đối xứng của điểm A qua mặtphẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 62 pot, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 62 pot, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 62 pot