Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 59 potx

2 116 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 59Câu1: (2,5 điểm)Cho hàm số: y = 12−+−xmxx (1) (m là tham số)1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại hai điểm A, B phânbiệt và các tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại A, B vuông góc với nhau. Câu2: (2 điểm)1) Giải phương trình: ( )1221−−=+ gxcotxsinxcosxgcottgx2) Giải bất phương trình: ( )( )2323332343282 xlogxxxlogxlogxlogx +−≥−+− Câu3: (2 điểm)1) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 4 - x2 và y =xx 22−.2) Tính tích phân: I = ( )∫++10211xdxxln Câu4: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho ∆ABC có đỉnh A(2; -3) ,B(3; -2) và diện tích ∆ABC bằng 23. Biết trọng tâm G của ∆ABC thuộcđường thẳng d: 3x - y - 8 = 0. Tìm toạ độ điểm C. Câu5: (2 điểm)12345678910111213141516171819Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho điểm A(1; 2; -1) ,B(7; -2; 3) và đường thẳng d: =−+=−+040432zyyx1) Chứng minh rằng hai đường thẳng d và AB dồng phẳng.2) Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng trung trựccủa đoạn thẳng AB.3) Trên d, tìm điểm I sao cho độ dài đường gấp khúc IAB ngắn nhất. 1234567 . Đề số 59 Câu1: (2,5 điểm)Cho hàm số: y = 12−+−xmxx (1) (m là tham số) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m. Oxy cho ∆ABC có đỉnh A(2; -3 ) ,B(3; -2 ) và diện tích ∆ABC bằng 23. Biết trọng tâm G của ∆ABC thuộcđường thẳng d: 3x - y - 8 = 0. Tìm toạ độ điểm C.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 59 potx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 59 potx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 59 potx