Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 54 pot

2 234 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 54Câu1: (2 điểm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: y = xxx32323+− 2) Dựa và đồ thị (C) ở Câu trên, hãy biện luận theo tham số m sốnghiệm của phương trình: meeexxx=+− 32323 Câu2: (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho elíp (E) có phươngtrình:12222=+byax(a > 0, b > 0) a) Tìm a, b biết Elip (E) có một tiêu điểm là F1(2; 0) và hình chữ nhật cơ sởcủa (E) có diện tích là 125(đvdt). b) Tìm phương trình đường tròn (C) có tâm là gốc toạ độ. Biết rằng (C) cắt(E) vừa tìm được ở Câu trên tại 4 điểm lập thành hình vuông. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz tìm theo a, b, c (a, b, c≠ 0) toạ độ các đỉnh của hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Biết A(a; 0; 0); B(0; b; 0)C(0; 0; c) và D'(a; b; c).Câu3: (2 điểm) 1) Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: ( )012333=−−− mlogxlogxlog 2) Giải phương trình:( )032332 =++−++ xcosxcosxcosxsinxsinxsin Câu4: (2 điểm) 1) Cho f(x) là hàm liên tục trên đoạn [0; 1]. Chứng minh rằng: ( ) ( )∫∫ππ=2020dxxcosfdxxsinf12345678910111213141516171819202122232425 2) Tính các tích phân:I = ∫π+20200320032003xcosxsinxdxsinJ = ∫π+20200320032003xcosxsinxdxcos Câu5: (1 điểm) Giải bất phương trình: ( )nnnnnnC.C.C.!n323 ≤ 720knC là tổ hợp chập k của n phần tử. 123456 . Đề số 54 Câu1: (2 điểm) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số: y = xxx32323+− 2) Dựa và đồ. hãy biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình: meeexxx=+− 32323 Câu2: (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho elíp (E)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 54 pot, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 54 pot, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 54 pot