Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 7 docx

2 247 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Đề số 7Câu1: (2 điểm)Cho hàm số: y = x3 - 3x2 + m (1) 1) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm phân biệt đối xứng với nhau qua gốc toạ độ. 2) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2 . Câu2: (2 điểm)1) Giải phương trình: cotgx - tgx + 4sin2x = xsin22 2) Giải hệ phương trình: +=+=22222323yxxxyy Câu3: (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxy cho ∆ABC có: AB = AC, = 900. Biết M(1; -1) là trung điểm cạnh BC và G032; là trọng tâm ∆ABC. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C . 2) Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a, góc = 600 . gọi M là trung điểm cạnh AA' và N là trung điểm cạnh CC'. Chứng minh rằng bốn điểm B', M, D, N cùng thuộc một mặt phẳng. Hãy tính độ dài cạnh AA' theo a để tứ giác B'MDN là hình vuông. 3) Trong không gian với hệ toạ độ Đềcác Oxyz cho hai điểm A(2; 0; 0) B(0; 0; 8) và điểm C sao cho ( )060 ;;AC=. Tính khoảng cách từ trung điểm I của BC đến đường thẳng OA. Câu4: (2 điểm)1) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y = x + 24 x− 2) Tính tích phân: I = ∫π+−4022121dxxsinxsin 1234567891011121314151617181920212223Câu5: (1 điểm)Cho n là số nguyên dương. Tính tổng: nnnnnnCn CCC112312212123120+−++−+−++ ( knC là số tổ hợp chập k của n phần tử) 12345 . Đề số 7 Câu1: (2 điểm)Cho hàm số: y = x3 - 3x2 + m (1) 1) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm phân biệt đối xứng. gốc toạ độ. 2) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2 . Câu2: (2 điểm)1) Giải phương trình: cotgx - tgx + 4sin2x = xsin22 2) Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 7 docx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 7 docx, Đề thi thử đại học môn toán năm 2013 - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng - Đề số 7 docx

Từ khóa liên quan